MESJASZ ŻYDOWSKI POSTANOWIŁ PRZYBYĆ DO JEROZOLIMY

MECHANIZM JAKI WPROWADZIMY

BEZ KOREKTY BEZ ZASTRZEŻEŃ BEZ REGULACJI

BĘDZIE FUNKCJONOWAŁ 1000 LAT


3 6 7   L A T   M A   T E N   O B R A Z


A PONIŻSZY PROJEKT BANKIERÓW DLA ŻYDÓWBEZ POPRAWEKŚWIAT POTRZEBUJE PRZYWÓDZTWA MORALNEGO I FINANSOWEGOS T O L I C Ą   Ś W I A T A   J E R O Z O L I M A

W Y Ł Ą C Z N I E   Ż Y D O W S K A


NIE CHCĘ NIKOGO WIDZIEĆ W JEROZOLIMIE OPRÓCZ ŻYDÓWODBUDOWAĆ III ŚWIĄTYNIĘ ŻYDOWSKĄ


ZASTAŁEM ŚWIAT W KTÓRYM III ŚWIATYNI ŻYDOWSKIEJ NIE MA

PATRZĄC NA TO MÓWIĘ ŚWIADOMIE WSZYSCY ZA TEN STAN RZECZY JESTEŚCIE WINNI

JESTEŚCIE CZĘŚCIĄ UKŁADU W KTÓRYM DOZWOLONE JEST ŻE JEJ NIE MA

ALE TO SIĘ ZMIENI ROZWALĘ WAM STARY UKŁAD A III ŚWIATYNIA STANIEWYJĄTKOWO ZALEŻY MI NA III ŚWIATYNI ŻYDOWSKIEJ


4 RODZINY BANKIERÓW POSTANOWIŁY ZAINWESTOWAĆ

1 0 0   B I L I O N Ó W   D O L A R Ó W

DLA POTĘGI IZRAELA I JEROZOLIMYRODZINA ROTHSCHILDÓW

RODZINA ROCKEFELLERÓW

FRYŚ MIROSŁAW

RODZINA KTÓRA NA RAZIE WOLI BYĆ ANONIMOWA
NIEUCHRONNE BYŁO WYTWORZENIE SIĘ NOWEJ WŁADZY
KTÓRA MA INNE KOMPETENCJE I INNE MOŻLIWOŚCI

PONIEWAŻ STARA WŁADZA MA INNE ZADANIA I OGRANICZONE MOŻLIWOŚCI
RZĄD IZRAELA PILNUJE DORAŹNIE BEZPIECZEŃSTWA I TRWANIA KRAJU


U  A  K  T  Y  W  N  I  O  N  A     N  O  W  A     S  I  Ł  A

POLITYCZNO-FINANSOWA
NIE MOŻNA JEJ PRZYRÓWNAĆ DO NICZEGO NA ŚWIECIE
ANI W PRZESZŁOŚCI ANI W PRZYSZŁOŚCI
NA ŚWIECIE NIE POWSTANIE PODOBNA SIŁA


PRZYGOTOWANE DO UFORMOWANIA NIEFORMALNEGO
I TO JEST POCZĄTEK ŻYCIA III ŚWIĄTYNI ŻYDOWSKIEJ


WIADOMOŚĆ OD


DLA ARABÓW ORAZ ISLAMU


MAM NADZIEJĘ ŻE PRZEKAZ JEST CZYTELNY

I TO JEST POCZĄTEK ŻYCIA III ŚWIĄTYNI ŻYDOWSKIEJ


Ś W I A T   J E S T   Z M Ę C Z O N Y   K O N F L I K T A M I


MESJASZ ŻYDOWSKI FRYŚ MIROSŁAWNA POCZATEK IZRAEL ZAWRZE POTĘŻNE PRZYMIERZE Z ROSJĄ

TYLKO GŁUPIEC MYŚLI ŻE ROSJA ZNIKNIE KIEDYKOLWIEK

NIEUSTANNE NAPIECIE Z TAKĄ POTĘGĄ WYKAŃCZA WSZYSTKIE STRONY


B A N K I E R Z Y

JACOB ROTHSCHILD


NACJE INNE NIE MAJĄ GODNOŚCI

MOŻNA PLUĆ IM W TWARZ ONI CHYBA TO LUBIĄ DLA NICH TO JEST NORMALNE


ALE ŻYDZI IZRAELCZYCY

MAJĄ BYĆ DUMNYM NARODEM

TO ICH OBOWIĄZEK

RZĄDZIMY A NIE USTĘPUJEMY DLATEGO USTĘPSTWA

W SPRAWIE PALESTYNY W SPRAWIE JEROZOLIMY

UWAŻAM ZA HANIEBNE I TO SIĘ SZYBKO ZMIENI


W IZRAELU W POGRZEBIE YITZHAKA KADURI WZIĘŁO UDZIAŁ 300.000 OSÓB


FRAGMENT LISTU YITZHAKA KADURI UPUBLICZNIONEGO W IZRAELU W ROKU 2007

BEDĄ SIĘ DZIWILI TO ONB A N K I E R Z Y

JACOB ROTHSCHILD
DIAMETRALNIE ODMIENI ŚWIAT NA LEPSZE

N A J B O G A T S Z A   F I R M A   N A   Ś W I E C I E


FIRMA PANA FRYŚ MIROSŁAW

MESJASZA ŻYDOWSKIEGO

ROTHSCHILD BANK, KING WILLIAM STREET, LONDON, UKCHATEAU DE FERRIES, PODPARYSKI ZAMEK WYBUDOWANY W LATACH 1855-59 PRZEZ BARONA JAMESA DE ROTHSCHILD

W 1975 ROKU GUY DE ROTHSCHILD PODAROWAŁ ZAMEK UNIWERSYTETOWI PARYSKIEMU     

     


     

ROZPOWSZECHNIAĆ GWIAZDĘ DAWIDA

OZNACZAJCIE POSIADŁOŚCI BRAMY SAMOCHODY


     

ROZPOWSZECHNIAĆ GWIAZDĘ DAWIDA

OZNACZAJCIE POSIADŁOŚCI BRAMY SAMOCHODY


     

ROZPOWSZECHNIAĆ GWIAZDĘ DAWIDA

OZNACZAJCIE POSIADŁOŚCI BRAMY SAMOCHODY


     

ROZPOWSZECHNIAĆ GWIAZDĘ DAWIDA

OZNACZAJCIE POSIADŁOŚCI BRAMY SAMOCHODYCHATEAU DE FERRIES, PODPARYSKI ZAMEK WYBUDOWANY W LATACH 1855-59 PRZEZ BARONA JAMESA DE ROTHSCHILD

W 1975 ROKU GUY DE ROTHSCHILD PODAROWAŁ ZAMEK UNIWERSYTETOWI PARYSKIEMU


P R Ó B Y   U L E P S Z E N I A   Ś W I A T A   T R W A J Ą   O D   D A W N A

D Z I Ę K U J E M Y   Z A   P O Ś W I Ę C O N Y   C Z A S
D O   D Y S P O Z Y C J I   Ż Y D O W S K I E G O


     

     


POŁĄCZONE SIŁY DADZĄ PEWNOŚĆ REALIZACJI ZAMIERZONEGO CELU
T O   Z A S A D Y   R Z Ą D Z Ą   Ś W I A T E M

A     N  I  E     L  U  D  Z  I  E


OCZYWIŚCIE OKREŚLONYM I ZAWĘŻONYM ZASADOM


JUŻ MAMY ZARYS I SZKIELET NA CZYM SIĘ SKUPIĆ NA CO NACISKAĆ

ZOSTAŁ WYKONANY KAWAŁ DOBREJ ROBOTY PRZEZ PANA FRYŚ MIROSŁAW


WSPIERAĆ BĘDZIEMY


DUŻO BARDZIEJ SUROWSZY

NIŻ KAPITALIZM ZACHODU ORAZ STANÓW ZJEDNOCZONYCH

ŻADNEGO ROZMIĘKCZANIA SOCJALIZMEM

Z A S T O S U J E M Y   D A R W I N I Z MLUDZKOŚĆ JEST ZBYT BIEDNA. PRZEKROCZYŁA DOPUSZCZALNĄ GRANICĘ UBÓSTWA. SAMI ZAINTERESOWANI O SWOIM ŚWIECIE MYŚLĄ
ŻE NIE JEST ŹLE LUB ŻE NIE SĄ AŻ TAK BIEDNI ALE Z PERSPEKTYWY LUDZI ZE ŚWIATA DOBROBYTU TO NĘDZARZE. OD DAWNA
PRZEKROCZYLI CZERWONĄ LINIĘ PONIŻEJ KTÓREJ CZŁOWIEK RACJONALNY ORAZ W PEŁNI ROZUMU NIE POWINIEN SCHODZIĆ.

BY ZAPEWNIĆ SOBIE BYT MATERIALNY TO SAM ZAINTERESOWANY MUSI ŚWIADOMIE IŚĆ W JEDNYM KIERUNKU PRZEZ CAŁE ŻYCIE
I TO JEST MRÓWKA LUDZKA ŻYJĄCA W KAPITALIŹMIE ALE ALE GDY WKRACZA SOCJALIZM CAŁY SYSTEM WARTOŚCI ZDROWEGO OSĄDU
SYTUACJI W KTÓRYM CZŁOWIEK POWINIEN PODĄŻAĆ UPADA Z NIEODWRACALNYM SKUTKIEM W WARTOŚCIACH CZŁOWIEKA


W P R O W A D Z I M Y   N O W Y   P O R Z Ą D E K


Ż Y D O W S K I   P O R Z Ą D E K   Ś W I A T O W Y
W KLUBIE DŻENTELMEŃSKIM TWORZY


TO JEST INTERESUJĄCE ROZWIĄZANIE

MESJASZ ŻYDOWSKI WKRADNIE SIĘ I UTRWALI W CODZIENNOŚĆ ŚWIATA


S I Ł A   P O L I T Y C Z N A   K T Ó R A   P O W S T A N I E

Z KILKU WPŁYWOWYCH RODZIN ŻYDOWSKICH

BANKIERZY

WPŁYWOWE BANKI

ORAZ WYZNAWCY

MESJASZA ŻYDOWSKIEGO

FRYŚ MIROSŁAW

W LICZBIE OK. 500 000 OSÓB

(PIĘĆSET TYSIĘCY)

UKIERUNKUJE IZRAEL

I NASTAWI NA NIEZNANE DOTĄD TORY

ROZKWITU I DOBROBYTU DLA IZRAELA

KONIEC PATYCZKOWANIA SIĘ Z

O N Z

UKRYTYMI WROGAMI IZRAELA

KTÓRZY NIBY SPRZYJAJĄ ŻYDOM A JEDNOCZEŚNIE

KNUJĄ ZA PLECAMI I PODAJĄ RĘKĘ PALESTYŃCZYKOM


NA CZYM POLEGA SIŁA POPARCIA BOGA W TEJ SPRAWIE

TO BÓG WAM POWIE ŻE MACIE FRYSIA MIROSŁAWA UZNAĆ ZA MESJASZA

I NIC Z TYM NIE ZROBICIE OGLĄDAJCIE SIEBIE CO MYŚLICIE


BO GDYBYM POLEGAŁ NA TYM ŻE LUDZIE MNIE UZNAJĄ

OD KIEDY LUDZIE COKOLWIEK UZNAJĄ I W CZYMKOLWIEK SIĘ ZGADZAJĄ

LUDZIE NAJBARDZIEJ LUBIĄ ZAPRZECZAĆ I SIĘ SPRZECIWIAĆ


A W PRZYPADKU MOIM BĘDZIECIE WRĘCZ ZAHIPNOTYZOWANI

BO ZDERZYCIE SIĘ Z PRAWDZIWĄ WOLĄ BOGABÓG CZEKA ŻYDZI NA WASZĄ JEDNOŚĆ W SPRAWIE ODBUDOWY III ŚWIĄTYNI ŻYDOWSKIEJ

W TEJ SPRAWIE NIE POWINNIŚCIE BYĆ LUDZCCY TYLKO BOSCY A TO DIAMETRALNA RÓŻNICA


ŚWIĘTY SPOKÓJ I PIENIĄDZE TO SĄ WARTOŚCI KTÓRE CENIĘ WE WŁASNYM ŻYCIU

LUDZIE NIEZBYT IMPONUJĄ MI SĄ KRÓTKOTRWALI I NIE DO KOŃCA ŁADNI W ŚRODKU


NIGDY BYM TEGO WYZWANIA NIE PODJĄŁ GDYBY NIE FAKT

ŻE NA ŚWIECIE MUSI BYĆ PORZĄDEK SPRAWIEDLIWOŚĆ

I ŻE JUŻ TRZEBA ODBUDOWAĆ III ŚWIĄTYNIĘ ŻYDOWSKĄ

JEROZOLIMĘ PRZEMIENIĆ W PĘPEK ŚWIATA NAJBOGATSZĄ MATERIALNIE

I DUCHOWO I TE ZIEMIE MAJĄ BYĆ WYŁĄCZNIE ŻYDOWSKIE


POWTARZAM NIE DLA LUDZI TO ROBIMY LECZ DLA PORZĄDKU I BOGA


B A N K I E R Z Y

JACOB ROTHSCHILD


W POGRZEBIE YITZHAKA KADURI

ZMARŁ 28.01.2006 POGRZEB ODBYŁ SIĘ W JEROZOLIMIE


LIST RABINA YITZHAKA KADURI


Z TEGO MIEJSCA ŚWIAT SPRAWIEDLIWY

POCZĄTEK MIEĆ BĘDZIE

POTRZEBNA JEST MI III ŚWIĄTYNIA ŻYDOWSKA

KOCHAM PIENIĄDZE JAK KAŻDY ŻYD

ALE NAWET NIKT NIE WIE JAK

PASJONUJE MNIE SPRAWIEDLIWY ŚWIAT

GDY SIĘ DZIEJE Z PEŁNYMI KONSEKWENCJAMI I ZYSKIEM MIĘDZY LUDŹMI

UMIŁOWAŁEM PONAD WSZYSTKO

ŚWIAT SPRAWIEDLIWY


WYJĄTKOWO ZALEŻY MI NA III ŚWIĄTYNI ŻYDOWSKIEJ
P A N   FRYŚ   MIROSŁAW   J E S T   J U Ż   D Z I Ś   S I Ł Ą

Z KTÓRĄ TRZEBA SIĘ LICZYĆ

DZIŚ GDYBY WYLĄDOWAŁ W TEL AWIWIE UJAWNIŁ PROGRAM ROZDAJĄC ULOTKI W JEROZOLIMIE PRZY ŚCIANIE PŁACZU UZYSKAŁ BY POPARCIE LUDZI IZRAELA SZACOWANE OD 300.000 DO 500.000 OSÓB BYŁABY TO ZNACZĄCA SIŁA POLITYCZNA I SIŁA FINANSOWA Z KTÓRĄ TRZEBA SIĘ LICZYĆ

ŚWIAT JAKI JEST ZAPISANY W MESJASZU ŻYDOWSKIM JEST ZAPISANY W MESJASZU ŻYDOWSKIM A NIE W WAS
JAK UZNACIE MESJASZA ŻYDOWSKIEGO TO WAM GO POKAŻĘ A JAK NIE TO NIEI N T E L E K T U A L N Ą   P R A C Ą   D O Ł Ą C Z Y Ł   D O   G R O N A   S I L N Y C H


U  A  K  T  Y  W  N  I  O  N  A     N  O  W  A     S  I  Ł  A

POLITYCZNO-FINANSOWA
NIE MOŻNA JEJ PRZYRÓWNAĆ DO NICZEGO NA ŚWIECIE
ANI W PRZESZŁOŚCI ANI W PRZYSZŁOŚCI
NA ŚWIECIE NIE POWSTANIE PODOBNA SIŁA


NIE ZWYKŁE POPARCIE LUDZI ALE ZAPATRZONYCH W PANA FRYŚ MIROSŁAW I JEGO PROGRAM KTÓRZY PÓJDĄ ZA NIM DO KOŃCA

TO PRAWDZIWA SIŁAL  U  D  Z  I  E    I Z R A E L A    C  Z  E  K  A  J  Ą    N  A    T  E  C  H  N  I  C  Z  N  E  G  O
P  O  L  I  T  Y  C  Z  N  E  G  O    M  E  S  J  A  S  Z  A
JACOB ROTHSCHILDTYM RAZEM III ŚWIĄTYNIĘ ŻYDOWSKĄ


JESTEŚMY INNI

INNĄ EKIPĄ KTÓRA SIĘ ZA TO WZIĘŁA

NIE JESTEŚMY Z POKROJU WIECZNYCH MARZYCIELI I PUSTOSŁOWIA


4 RODZINY BANKIERÓW POSTANOWIŁY ZAINWESTOWAĆ

1 0 0   B I L I O N Ó W   D O L A R Ó W

DLA POTĘGI IZRAELA I JEROZOLIMYRODZINA ROTHSCHILDÓW

RODZINA ROCKEFELLERÓW

FRYŚ MIROSŁAW

RODZINA KTÓRA NA RAZIE WOLI BYĆ ANONIMOWA

III ŚWIĄTYNIA ŻYDOWSKA POTRZEBNA NAM JEST DO SPRAWOWANIA WŁADZY

BĘDZIE TEŻ TAKĄ PEŁNIŁA ROLĘ POLITYCZNĄ

III ŚWIĄTYNIA TO NIE JEST OZDOBA

ŻYDOM JEST NIEZBĘDNA A W JEROZOLIMIE JESZCZE JEJ NIE WIDZĘ BŁĄDGDYBY III ŚWIĄTYNIA ŻYDOWSKA

MOGŁA MÓWIĆ TO BY POWIEDZIAŁA

PO CO MI WROGOWIE GDY MAM TAKICH PRZYJACIÓŁ

WSZYSCY CHCĄ MNIE ODBUDOWAĆ

ALE JAKOŚ MNIE NIE ODBUDOWYWUJĄ

P  O     F  A  K  T  A  C  H     P O Z N A J E   S I Ę   L U D Z I

GDY PRZYJADĘ DO JEROZOLIMY I POD ŚCIANĄ PŁACZU

ROZDAM ULOTKI TO JUŻ WTEDY CHODŹCIE ZA MNĄ

   

   


OD CZERWCA 2017 ROKU MAM WIĘKSZY

WYBÓR POŁĄCZEŃ DO TEL AWIWU

NARAZ Z PIĘCIU NOWYCH PORTÓW POWSTAŁY POŁĄCZENIA


ŻYDZI CZEKALIŚCIE DŁUGO ALE TYM RAZEM

WYBIERAM SIĘ I WYLĄDUJĘ W TEL AWIWIE


MOJE MIEJSCE PRACY NA NASTĘPNE 70-80 LAT

A GDY PRZYJDZIE CZAS

ŚWIADOMIE TU ZOSTAJĘ I W JEROZOLIMIE CIAŁO ZOSTAWIĘ


ZAJMĘ KWATERĘ PRZY SAMEJ BRAMIE

TAKI STAN RZECZY JEST NA DZIŚ

PO ODBUDOWIE III ŚWIĄTYNI ŻYDOWSKIEJ ŻĄDAM

MIEJSCA SPOCZYNKU W III ŚWIĄTYNI ŻYDOWSKIEJ

I MOJE CIAŁO SPOCZNIE NA HONOROWYM MIEJSCU

W III ŚWIĄTYNI ŻYDOWSKIEJ

CIAŁO MESJASZA ŻYDOWSKIEGO FRYŚ MIROSŁAW

OCZEKUJĘ TEŻ UHONOROWANIA MOJEJ

TOWARZYSZKI ŻYCIA WYBRANKI
MAGDYNIE MAM ZAMIARU Z NIĄ SIĘ ROZSTAWAĆ

PO ŚMIERCI MA LEŻEĆ OBOK MNIE

W III ŚWIĄTYNI ŻYDOWSKIEJMIŁO BY BYŁO

A JEDNAK PAMIĘTAJCIE ŻE TO JA ODBUDUJĘ Z BOGIEM III ŚWIĄTYNIĘ A NIE WY

CMENTARZ ŻYDOWSKI NA GÓRZE OLIWNEJ W JEROZOLIMIE NAJWIĘKSZY NA ŚWIECIE


TO BÓG MÓWI JAK WYGLĄDAĆ MA ŚWIAT

KABAŁA ZNAWCY KABAŁY POTWIERDZĄ TO STANOWISKO

MEDRCY RODU ŻYDOWSKIEGO POTWIERDZĄ TO STANOWISKO

WYBITNI RABINI POTWIERDZĄ TO STANOWISKO

ŻĄDAM ZEBRANIA SIĘ MĘDRCÓW RODU ŻYDOWSKIEGO

BY ZAJĘLI SIĘ SPRAWĄ PANA

FRYŚ MIROSŁAW MESJASZA ŻYDOWSKIEGO


D  O  B  R  Z  E    Ż  E   B Ó G   S I Ę   Z D E C Y D O W A Ł

ODBUDOWAĆ III ŚWIĄTYNIĘ ŻYDOWSKĄ

BO WY LUDZIE NIGDY BYŚCIE JEJ NIE ODBUDOWALI

I NIC NIE MACIE DO RZĄDZENIA W KWESTII ODBUDOWY ŚWIĄTYNI

KABAŁA MÓWI DO TYCH KTÓRZY POWINNI USŁYSZEĆ


NIECZYSTY WYMYŚLA KABAŁĘ WYMYŚLA I TWORZY

NA PEWNO NIE SŁYSZY
SPYTAJ SIĘ TAKIEGO I POWIEDZ MU

UZNAJĘ CIĘ ALE CO CHCESZ CO WNOSISZ

NAGLE CISZA BO TEGO NIE PRZEWIDZIAŁLUDZIE POWINNI UŻYWAĆ ROZUMU

ROZUM WAM SIĘ SKOŃCZYŁ

NIE WIDZICIE NIE ODRÓŻNIACIE

ŁASKĘ ROBICIE GDY PODPORZĄDKOWUJECIE SIĘ ROZUMOWI


UZNANIE MNIE FRYŚ MIROSŁAW

JAKO MESJASZA ŻYDOWSKIEGO TO NIE KWESTIA ŁASKI

TYLKO PODPORZĄDKOWANIE SIĘ ROZUMOWIT O   S A M O   D O T Y C Z Y   K A B A Ł Y

TEN KTO WYMYŚLA KABAŁĘ

POEŁNIA PRZESTĘPSTWO WOBEC BOGAA NIE DO WSZYSTKICH

DO WSZYSTKICH MOGŁA BY MÓWIĆ GDY WSZYSCY BĘDĄ WYBRANI

ALE NA RAZIE TAKIEGO STANU RZECZY NIE MAMY
PRZYKŁAD ROZUMIENIA KABAŁYKTOŚ KTO NIE OSIĄGNĄŁ WYŻSZEGO STOPNIA

W OGÓLE NIE POWINIEN ZAJMOWAĆ SIĘ KABAŁĄ BO JEJ NIE ZROZUMIE

TEN KTO DOPIERO ASPIRUJE DO ZROZUMIENIA KABAŁY

POWINIEN ZACHOWAĆ MILCZENIE


JAK ROZUMIEĆ MESJASZA ŻYDOWSKIEGO W TEORII KABAŁY

MESJASZ ŻYDOWSKI WE WSZYSTKICH LUDZIACH WE WSZYSTKICH ŻYDACH

A JEDNOCZEŚNIE W TYM SAMYM CZASIE MESJASZ ŻYDOWSKI

W JEDNYM CIELE W JEDNEJ JEDNOSTCE W JEDNYM CZŁOWIEKUMUSI BYĆ

OSOBA ZESPALAJĄCA WSZYSTKICH ŻYDÓW

I PRZEWODZĄCA DO OKREŚLONEGO WYBRANEGO CELU

CZYLI

B E Z   M E S J A S Z A   Ż Y D O W S K I E G O


NIGDY NIE ODBUDUJECIE III ŚWIATYNI ŻYDOWSKIEJ


ZNAM SWOJĄ WARTOŚĆ

NIE BĘDZIE TANIO
JEDNA OSOBOWOŚĆ W WAS JAK I W NIM

BIORĄCE UDZIAŁ W PROJEKCIE ORAZ FINANSUJĄCEF R Y Ś   M I R O S Ł A W


     


A M E R Y K A Ń S K I   K O N G R E S   Ż Y D Ó W

ODBUDUJMY W KOŃCU III ŚWIATYNIĘ ŻYDOWSKĄN   A       C   Z   A   S       O   D   B   U   D   O   W   Y

I I I   Ś W I Ą T Y N I   Ż Y D O W S K I E J


A NAJLEPIEJ NA ZAWSZE WSZYSTKIE ŚRODOWISKA ŻYDOWSKIE GODZĄ SIĘ

SPORY MAJĄ NATYCHMIASTOWO UMILKNĄĆ JAKBY SŁÓW NIE BYŁO

PO ODBUDOWIE III ŚWIĄTYNI ŻYDOWSKIEJ ZNOWU

MOŻEMY SIĘ KŁÓCIĆ I SPIERAĆ JAK WAM SIĘ NIE ZNUDZIŁO


PROSZĘ WYOBRAZIĆ SOBIE TAK OLBRZYMI PLAC BUDOWY
SAM MUR OKALAJĄCY III ŚWIĄTYNIĘ ŻYDOWSKĄ
WYSOKOŚĆ KILKADZIESIĄT METRÓW
WYOBRAŻACIE SOBIE TO

POWTARZAM

NIE TYLKO REKONSTRUKCJA

ALE MA BYĆ WIĘKSZA BOGATSZA


W PEWNYM OKRESIE ODBUDOWY III ŚWIĄTYNI

R Z E M I E Ś L N I K Ó W

W 2 LATA ODBUDUJEMY CAŁĄ ŚWIĄTYNIĘ

ALE NAJPIERW UTOROWAĆ MUSI ŚWIĄTYNI MIEJSCE INFORMACJA

ROZPOWIADANA PRZEZ WAS ŻYDZI


          ULICE JEROZOLIMYJAK SKOŃCZĘ Z GOJAMI TO OCZY BĘDĄ PRZECIERAĆ

JAK ODBUDOWAŁEM III ŚWIĄTYNIĘ ŻYDOWSKĄ NA ICH OCZACH


WYJĄTKOWO ZALEŻY MI NA III ŚWIATYNI ŻYDOWSKIEJ


PRZYJMIE PIERWSZĄ FALĘ NIENAWIŚCI OD GOJÓW

WZGLĘDEM III ŚWIĄTYNI ŻYDOWSKIEJŚWIAT PRZYZWYCZAI SIĘ DO TEGO ŻE


CZĘŚCIĄ ŚWIATA JEST III ŚWIĄTYNIA ŻYDOWSKA


WKRADNIE SIĘ W CODZIENNOŚĆNIC Z TYM NIE ZROBIĄ

TAK DZIAŁA PSYCHIKA CZŁOWIEKA


WSZYSTKIE SPRAWY ŻYDOWSKIE Z GOJAMI ZAŁATWIAMY SPOSOBEM

I WYŁĄCZNIE PO ŻYDOWSKU TO BARDZO WAŻNE


         
SIGMUND FREUD                                                                                          MIROSŁAW FRYŚ


INACZEJ SIĘ NIE DA

GOJ TO W ŻADNYM RAZIE NIE JEST NASZ PRZYJACIEL

PRZEJMIEMY WŁADZĘ I WŁADZĄ RZĄDY SPRAWOWAĆ BĘDZIEMY


WAŻNE JEST TEMPO W POCZATKOWEJ FAZIE

ROZPUŚCIĆ INFORMACJĘ POŁOŻYĆ JEDEN KAMIEŃ

NA MIESIĄC I BROŃ BOŻE NIE PRZYSPIESZAĆ

NIE BĘDĄ MIELI CO ZBURZYĆ
MA WKRAŚĆ SIĘ W TERAŹNIEJSZY ŚWIAT

O BANKIERACH O FRYŚ MIROSŁAW

O ROZPOCZĘCIU ODBUDOWY III ŚWIĄTYNI ŻYDOWSKIEJ

TAK POWSTANIE III ŚWIĄTYNIA ŻYDOWSKA


ODPOWIEDNIO UŻYTA MANIPULACJA

CZASEM I INFORMACJĄ ZMYLI NASZYCH WROGÓW

GOJÓW POGUBIĄ SIĘ PAMIĘTAJMY ŻE TO GOJE
W PEWNYM OKRESIE ODBUDOWY III ŚWIĄTYNI

R Z E M I E Ś L N I K Ó W

W 2 LATA ODBUDUJEMY CAŁĄ ŚWIĄTYNIĘ

ALE NAJPIERW UTOROWAĆ MUSI ŚWIĄTYNI MIEJSCE INFORMACJA

ROZPOWIADANA PRZEZ WAS ŻYDZI


         

Ś W I Ą T Y N I A     D L A     Z A R Z Ą D Ó W     B A N K Ó W     D L A     P O L I T Y K I

O   R   A   Z     C   Z   Ę   Ś   Ć     R   E   L   I   G   I   J   N   A

W PEWNYM OKRESIE ODBUDOWY III ŚWIĄTYNI

R Z E M I E Ś L N I K Ó W

W 2 LATA ODBUDUJEMY CAŁĄ ŚWIĄTYNIĘ

ALE NAJPIERW UTOROWAĆ MUSI ŚWIĄTYNI MIEJSCE INFORMACJA

ROZPOWIADANA PRZEZ WAS ŻYDZIREKONSTRUKCJA PRZEDMIOTÓW DLA III ŚWIĄTYNI

MUSZĄ ULEC RADYKALNEMU PRZYSPIESZENIU


TEMPLE INSTYTUT ODTWARZA SPRZĘTY NACZYNIA

I SZATY LITURGICZNE DLA III ŚWIĄTYNI
W PEWNYM OKRESIE ODBUDOWY III ŚWIĄTYNI

R Z E M I E Ś L N I K Ó W

W 2 LATA ODBUDUJEMY CAŁĄ ŚWIĄTYNIĘ

ALE NAJPIERW UTOROWAĆ MUSI ŚWIĄTYNI MIEJSCE INFORMACJA

ROZPOWIADANA PRZEZ WAS ŻYDZIRAMPA PROWADZĄCA DO OŁTARZA

TRWA TAKŻE WYSZUKIWANIE I SZKOLENIE KAPŁANÓW DLA ŚWIĄTYNI


WYOBRAŻACIE SOBIE
NA ŚWIECIE SĄ LUDZIE KTÓRZY CZEKAJĄ

NA MESJASZA ŻYDOWSKIEGO

MAJĄ PRZYGOTOWANE ODŚWIĘTNE UBRANIA
PRZY ZWYKŁYCH ŁÓŻKACH BY WYJŚĆ
GDY USŁYSZĄ ŻE JEST MESJASZ
W PEWNYM OKRESIE ODBUDOWY III ŚWIĄTYNI

R Z E M I E Ś L N I K Ó W

W 2 LATA ODBUDUJEMY CAŁĄ ŚWIĄTYNIĘ

ALE NAJPIERW UTOROWAĆ MUSI ŚWIATYNI MIEJSCE INFORMACJA

ROZPOWIADANA PRZEZ WAS ŻYDZIKILKASET TYSIĘCY LUDZI


CZY KILKASET TYSIĘCY OSÓB MA RACJĘ

W JEDNYM CZASIE MAJĄ TE SAME MYŚLI

TE SAME OCZEKIWANIA I TA SAMA HIERARCHIA WARTOŚCI


ZROBIMY PORZĄDEK NA BLISKIM WSCHODZIE

WPROWADZIMY PORZĄDEK ŻYDOWSKI NA CAŁYM ŚWIECIE
JEST WIELE POWODÓW DLACZEGO TERAZ POSTANOWILIŚMY
INTERWENIOWAĆ W SPRAWIE ŻYDOWSKIEJ

LUDZKOŚĆ NAWET NIE PAMIĘTA LUB NIE WIE
CZYM JEST PRAWDZIWE ŻYDOSTWO
ŻYDOSTWO UTOŻSAMIAJĄ Z RELIGIĄ

KRÓLEWSKI RÓD DAWIDOWY

PRAWDZIWE ŻYDOSTWO
WŁADZA
PIENIĄDZE
KRÓL DAWID
KRÓL SALOMON
PAŃSTWO ROTHSCHILD
PAŃSTWO ROCKEFELLER
FRYŚ MIROSŁAW
RODZINA KTÓRA NA RAZIE WOLI POZOSTAĆ ANONIMOWA

JAK POWTARZAM JEST WIELE POWODÓW DLACZEGO
POSTANOWILIŚMY ZORGANIZOWAĆ SIĘ W JEROZOLIMIE

I L U M I N A C I

W ŻYCIU TRZEBA BYĆ SILNYM ALBO GINIESZP  R  Z  Y  S  Z  E  D  Ł     C  Z  A  S     P  O  W  R  O  T  U

D O   S W O J E J   M A C I E R Z Y   D O   J E R O Z O L I M Y

ZAROBILIŚMY POMANIPULOWALIŚMY

ALE NIE MA JAK WRÓCIĆ DO DOMU DO JEROZOLIMYTEN FRYŚ MIROSŁAW

ODBUDUJE NAM III ŚWIĄTYNIĘ ŻYDOWSKĄ


ROZPOWIADAJCIE ŻYDZI

O MESJASZU ŻYDOWSKIM

JEGO IMIĘ FRYŚ MIROSŁAW

I SENSACYJNĄ NOWINĘ O YITZHAKU KADURIM

NIEBYWAŁE HISTORIA YITZHAKA KADURIEGO MA DALSZY CIĄG

POŚMIERTNIE POWRACA Z BANKIERAMI I MESJASZEM ŻYDOWSKIM       

   

   


ZMIANY JAKIE WPROWADZIMY DLA ŚWIATA
MOŻLIWE DZIĘKI PRZYCHYLNOŚCI NAJBARDZIEJ WPŁYWOWYCH LUDZI ŚWIATA
SEKTORA BANKOWEGO, SEKTORA POLITYKI ORAZ FILANTROPA WŁADZY WEWNĘTRZNEJ
CHATEAU DE FERRIES, PODPARYSKI ZAMEK WYBUDOWANY W LATACH 1855-59 PRZEZ BARONA JAMESA DE ROTHSCHILD

W 1975 ROKU GUY DE ROTHSCHILD PODAROWAŁ ZAMEK UNIWERSYTETOWI PARYSKIEMU


DLACZEGO TAK SIĘ STANIE PONIEWAŻ MESJASZ ŻYDOWSKI FRYŚ MIROSŁAW

I RZĄD ŚWIATOWY ŻYDOWSKI ODBUDUJE III ŚWIĄTYNIĘ ŻYDOWSKĄ


I Z TEGO MIEJSCA ZE ŚWIĄTYNI POLITYCZNEJ ROZCHODZIĆ SIĘ BĘDZIE

TAK MĄDRY KIERUNEK DLA ŚWIATA CAŁEGO ŻE KAŻDY

CZŁOWIEK NA ŚWIECIE UŚWIĘCI TE WYJĄTKOWE MIEJSCE

ŻYDOWSKIE A PRZYPOMINAM TO SĄ TYLKO 4 KM ²

BIORĄCE UDZIAŁ W PROJEKCIE ORAZ FINANSUJĄCEF R Y Ś   M I R O S Ł A W     
K I E R U N K O W Y   D O   P O L S K I   + 4 8
TYLKO JA WIEM JAK TO ZROBIĆ

JAK ODBUDOWAĆ III ŚWIĄTYNIĘ ŻYDOWSKĄ


Z BANKIERAMI MOJA FIRMA UWIĘZI ZŁO


W SYSTEMIE Z GOJA ZROBIMY SZTUCZNEGO ŻYDA

BĘDZIE ŻYŁ JAK ŻYD ALE PAMIĘTAJCIE TO SZTUCZNY ŻYD
P O D   O B Y W A T E L S T W E M   I Z R A E L S K I M

P O D    O B Y W A T E L S T W E M     R O S Y J S K I M


CAŁĄ DZIAŁALNOŚĆ W IZRAELU PEŁNIĆ BĘDĘ

W PRZYSZŁOŚĆI KAŻDEMU POLECAM WYBÓR TYCH

DWÓCH KRAJÓW JAKO KRAJE DOBREGO POCHODZENIA

TO BĘDZIE DUŻY KROK BY ZJEDNOCZYĆ ŚWIAT JAKO JEDEN NARÓD


                       


CO DO POLSKI

GORĄCA KREW TO NIE WSZYSTKO

BUDOWANIE DOBROBYTU DŁUGOTRWALE

W POKOJU I W DIASPORZE TO JEST DAR

A GORĄCA KREW JEST TAK SAMO DOBRA

JAK I SZKODLIWA GDY ZAŚLEPIA


NIE BĘDĘ PROMOWAŁ POLSKI


PONIEWAŻ UWAŻAM ŻE POLSKA NIE MA DOBREGO TOWARU DO PROMOWANIA


DLATEGO ODDAJĘ OBYWATELSTWO I PASZPORT POLSKI NA ZAWSZE


A BĘDĘ FRYŚ MIROSŁAW DZIAŁAŁ NA KORZYŚĆ NARODU ROSYJSKIEGO ROSJAN FEDERACJI ROSYJSKIEJ

BĘDĘ FRYŚ MIROSŁAW DZIAŁAŁ NA KORZYŚĆ NARODU ŻYDOWSKIEGO ŻYDÓW IZRAELA


TO DWA NAJWIĘKSZE MOCARSTWA PRZYSZŁEGO ŚWIATA

KTÓRE BĘDĄ GÓROWAĆ NAD WSZYSTKIMI NARODAMI


TEGO DOKONA FIRMA Z PIRAMIDALNYM OKIEM W LOGO


O R G A N I Z A C J A       B A N K I E R Ó W       F I R M A

                   

ORGANIZACJA  Z  PIRAMIDALNYM  OKIEM  W  LOGO


O R A Z

BANKAMI PODLEGŁYMI POD NASZĄ ORGANIZACJĘZWRACAM PASZPORT POLSKI Z PEŁNĄ ŚWIADOMOŚCIĄ

PRZYJMĘ OBYWATELSTWO FEDERACJI ROSYJSKIEJ ORAZ IZRAELA

PONIEWAŻ BLIŻSZE MOJEMU SERCU SĄ FEDERACJA ROSYJSKA ORAZ IZRAELN A W O Ł U J ĘW S Z Y S T K I E   Ś R O D O W I S K A   Ż Y D O W S K I EBY MÓWIŁY JEDNYM GŁOSEM

BY SIĘ POGODZIŁY I MÓWIŁY JEDNYM GŁOSEM

W SPRAWIE ODBUDOWANIA III ŚWIĄTYNI ŻYDOWSKIEJ

ZROBIMY TO SPOSOBEM BYŚMY NIE WYWOŁALI III WOJNY ŚWIATOWEJ

ŚCIŚLE WSPÓŁPRACUJĄC Z RZĄDEM IZRAELA

KOORDYNUJĄC ZADANIA WE WSPÓŁPRACY Z MOSSADEM

ORAZ W ŚCISŁEJ KORELACJI Z FEDERALNĄ

SŁUŻBĄ BEZPIECZEŃSTWA ROSJI FSB


       


               

                                                                                                                                                                                


R O Z L E G Ł E   P R Z Y M I E R Z E   IZRAELA Z ROSJĄ

ZABLOKUJE Z KOLEI IRAN ORAZ UGRUPOWANIA ISLAMISTYCZNE PRZECIWKO IZRAELOWIO B O W I Ą Z K O W A


ŻADNYCH POSUNIĘĆ W IZRAELU Z POMINIĘCIEM SŁUŻB

NAWET JEDEN KROK ZAKAZANY

W INNYM WYPADKU UZNAMY ZA WROGÓW IZRAELA

TYCH KTÓRZY ZŁAMIĄ TEN PUNKT

I Z CAŁĄ PIECZOŁOWITOŚCIĄ UKARZEMYP A M I Ę T A J M Y

B  Y  L  E    J  A  K  I    P  O  K  Ó  J    J  E  S  T    L  E  P  S  Z  Y

NIŻ JAKAKOLWIEK WOJNA
BLISKA WSPÓŁPRACA Z MOSSADEM ORAZ Z RZĄDEM IZRAELA

JEST KONIECZNA I NIEODZOWNA

WYWOŁANIE III INTIFADY ZABRONIONE


ŻADNYCH NEGOCJACJI Z PALESTYNĄ ZABRONIONE

PALESTYŃCZYCY OKUPUJĄ ZIEMIE

NALEŻĄCE DO PRASTARYCH PLEMION ŻYDOWSKICH

PROGNOZUJĘ

RYCHŁĄ PRZEPROWADZKĘ PALESTYŃCZYKÓW Z RODOWITYCH ZIEM IZRAELA

JAKIEKOLWIEK PRÓBY PODJĘCIA ROZMOWY

W MOJEJ OBECNOŚCI FRYŚ MIROSŁAW

UZNAM ZA NIEGRZECZNOŚĆ I DALEKO POSUNIETĄ NIESTOSOWNOŚĆ

DECYZJA JEST TRWAŁA ORAZ NIEZMIENNA

DZISIEJSZE ZIEMIE PALESTYNY NALEŻY SZYBKO ODDAĆ ŻYDOM

NAWET NASZA ORGANIZACJA BANKIERÓW

SKORZYSTA Z WSPÓŁPRACY ZE SŁUŻBAMI BEZPIECZEŃSTWA

DLA DOBRA IZRAELA I SPOŁECZNOŚCI ŻYDOWSKIEJ


               

                                                                                                               PRZY ODBUDOWIE III ŚWIĄTYNI ŻYDOWSKIEJ

W R O G O W I E   P R A G N Ę L I   B YŻYD NIE MOŻE BIĆ SIĘ Z GOJEM TO NIE WYPADA

INTELIGENCJĄ I INFORMACJĄ OSIĄGNIEMY SWÓJ CELROZPUŚCIMY INFORMACJĘ O ROZPOCZĘCIU

ODBUDOWY III ŚWIATYNI ŻYDOWSKIEJ

POŁOŻYMY 1 KAMIEŃ TO ICH ZASKOCZY

NASTĘPNIE CISZA Z ZASKOCZENIA NASTĘPNY KAMIEŃ

ZNOWU CISZA JEDNOCZEŚNIE RZĄD ŚWIATOWY ŻYDOWSKI

UFORMUJE SIĘ W GRONIE BANKIERÓW ORAZ INFORMACJA O SZEKLI

O TYM ŻE ZOSTANIE PIENIĄDZEM ŚWIATAFRYŚ MIROSŁAW DECYDUJE O TEMPIE I MANEWRACH

BO TO W NIM JEST ROZWIĄZANIE STYL I SPOSÓBTO WSZYSTKO CO W PROGRAMIE POCHODZI Z JEGO DUSZY

TYLKO ON SIĘ NA TYM ZNA

TYLKO FRYŚ MIROSŁAW WYMANEWRUJE GOJÓW

NIKT INNY NIE MA TEGO WYCZUCIAWIZJA I SPOSÓB W PANU FRYŚ MIROSŁAW

F I Z Y C Z N I E   P O Ł Ą C Z Y Ł Y   S I Ę

Z NAJWIĘKSZYMI PIENIĘDZMI NA ŚWIECIE

TO NIE JEST PRZYPADEK

N I C Z E G O   N A M   N I E   B R A K U J EALE JEST JEDEN WARUNEK

WSZYSTKIE ŚRODOWISKA ŻYDOWSKIE GODZĄ SIĘ

ROZUMIEMY JAKIM STYLEM I SPOSOBEM

ODBUDOWUJEMY III ŚWIĄTYNIĘ ŻYDOWSKĄ

I W TRAKCIE NIE WOLNO ŁAMAĆ USTALEŃ


NIE MA FALSTARTÓW COFANIA SIĘ

DOPIERO WTEDY GDY ŚWIĄTYNIA JEST ODBUDOWANA

I USTABILIZOWANE PROJEKTY

MOŻEMY PODJĄĆ DECYZJĘ O ROZEJŚCIU SIĘPRZECHODZIMY DO CZYNÓW

Z CHWILĄ GDY FRYŚ MIROSŁAW WYLĄDUJE W TEL AWIWIE

W JEROZOLIMIE ROZDA KOPERTY I WIZYTÓWKI
ŚWIAT POTRZEBUJE PRZYWÓDZTWA MORALNEGO I FINANSOWEGOS T O L I C Ą   Ś W I A T A   J E R O Z O L I M A

W Y Ł Ą C Z N I E   Ż Y D O W S K A


NIE CHCĘ NIKOGO WIDZIEĆ W JEROZOLIMIE OPRÓCZ ŻYDÓWODBUDOWAĆ III ŚWIATYNIĘ ŻYDOWSKĄ


ZASTAŁEM ŚWIAT W KTÓRYM III ŚWIATYNI ŻYDOWSKIEJ NIE MA

PATRZĄC NA TO MÓWIĘ ŚWIADOMIE WSZYSCY ZA TEN STAN RZECZY JESTEŚCIE WINNI

JESTEŚCIE CZĘŚCIĄ UKŁADU W KTÓRYM DOZWOLONE JEST ŻE JEJ NIE MA

ALE TO SIĘ ZMIENI ROZWALĘ WAM STARY UKŁAD A III ŚWIATYNIA STANIEWYJĄTKOWO ZALEŻY MI NA III ŚWIATYNI ŻYDOWSKIEJ


4 RODZINY BANKIERÓW POSTANOWIŁY ZAINWESTOWAĆ

1 0 0   B I L I O N Ó W   D O L A R Ó W

DLA POTĘGI IZRAELA I JEROZOLIMYRODZINA ROTHSCHILDÓW

RODZINA ROCKEFELLERÓW

FRYŚ MIROSŁAW

RODZINA KTÓRA NA RAZIE WOLI BYĆ ANONIMOWA
NIEUCHRONNE BYŁO WYTWORZENIE SIĘ NOWEJ WŁADZY
KTÓRA MA INNE KOMPETENCJE I INNE MOŻLIWOŚCI

PONIEWAŻ STARA WŁADZA MA INNE ZADANIA I OGRANICZONE MOŻLIWOŚCI
RZĄD IZRAELA PILNUJE DORAŹNIE BEZPIECZEŃSTWA I TRWANIA KRAJU


U  A  K  T  Y  W  N  I  O  N  A     N  O  W  A     S  I  Ł  A

POLITYCZNO-FINANSOWA
NIE MOŻNA JEJ PRZYRÓWNAĆ DO NICZEGO NA ŚWIECIE
ANI W PRZESZŁOŚCI ANI W PRZYSZŁOŚCI
NA ŚWIECIE NIE POWSTANIE PODOBNA SIŁA


PRZYGOTOWANE DO UFORMOWANIA NIEFORMALNEGO
I TO JEST POCZĄTEK ŻYCIA III ŚWIĄTYNI ŻYDOWSKIEJ


WIADOMOŚĆ OD


DLA ARABÓW ORAZ ISLAMU


MAM NADZIEJĘ ŻE PRZEKAZ JEST CZYTELNY

I TO JEST POCZĄTEK ŻYCIA III ŚWIĄTYNI ŻYDOWSKIEJ


-------------------------------------------------------------------->


ROZLEGŁE PRZYMIERZE ROSJI Z IZRAELEM


PRZYGOTOWYWALIŚMY OD 9 LAT

ROZPOWIEDZCIE O TYM MOI ŻYDZI

NIECH TA NIEFORTUNNA INFORMACJA DLA ARABÓW

I ISLAMISTÓW NIECH DO NICH DOTRZETAKIEGO RUCHU NA SCENIE GEOPOLITYCZNEGO UKŁADU

ARABOWIE ISLAMIŚCI IRAŃCZYCY NIE SPODZIEWALIŚCIE SIĘ

ZMARTWIĘ WAS ARABOWIE ISLAMIŚCI IRAŃCZYCY

NASTĘPNE 5 RUCHÓW NALEŻY DO NASMOGLIŚMY ZACHOWAĆ ZASADY FAIR PLAY LECZ TO DOTYCZY

WYŁACZNIE UKŁADU MIĘDZY DŻENTELMENAMI
TEHERAN

TEHERAN

TEHERAN


ROZLEGŁE PRZYMIERZE   R O S J I   Z   I Z R A E L E MNIECH   W Ł A D Z E   W   T E H E R A N I E   POMYŚLĄ

WY RAZ ZAATAKUJECIE IZRAEL

A W ODWECIE


WSZYSTKIE WASZE KOBIETY CAŁE WASZE PAŃSTWO IRAN

RAZ A DOBRZEZ POWIERZCHNI ZIEMI


MY ŻYDZI DUŻO PRZEŻYJEMY DUŻO UMIEMY ZNIEŚĆ

NIE RAZ COŚ TRACILIŚMY I NIE LUBIMY


JAK KTOŚ NAS STRASZY JAK WY W IRANIE


OBYŚCIE SIĘ W KOŃCU NIE PRZELICZYLI


PRAWDZIWE ŻYDOSTWO RODU DAWIDOWEGO

JEST NA CAŁYM ŚWIECIE DOBRZE UKRYTE

U NAS ŻYDÓW JEST UŁOŻONE TO W SYSTEMIE KRĘGÓW

CZYLI TO CO WIDZICIE TO WY WIDZICIE


ATAKUJĄC IZRAEL MYŚLICIE ŻE ATAKUJECIE ŻYDÓW


ALE PRAWDZIWI ŻYDZI SĄ GDZIE INDZIEJ

NIE JESTEŚMY TAK NAIWNI


MY ŻYDZI SIĘ ODRODZIMY

A WY IRAŃCZYCY JUŻ NIE

TO KTO WYGRA


JEST 13 KRĘGÓW ŻYDOSTWA A W ŚRODKU JEST RÓD DAWIDOWY

JAK ŚWIAT CHCIAŁBY SIĘ DO NICH DOBRAĆ


PRZECIEŻ MY ZABEZPIECZYLIŚMY PO TO KRĘGAMI

BYŚCIE NIE MOGLI SIĘ DOBRAĆ WIĘC ŻYDOSTWA

NIGDY NIE DACIE RADY ZNISZCZYĆJ E S T   N I E Z N I S Z C Z A L N E


URUCHOMI PROGRAM SZTUCZNYCH ŻYDÓW

GDY BĘDZIE JUŻ FUNKCJONOWAŁ NA ŚWIECIE

MESJASZ ŻYDOWSKI OGŁOSI ODSTĄPIENIE OD WOJNY

MIĘDZY GOJAMI A ŻYDAMI OD WOJNY INTELEKTUALNEJR A Z   P O Z Y S K A N A   W Ł A D Z A   Ż Y D Z I

NIE MOŻE BYĆ WYPUSZCZONA Z WASZYCH RĄK


ŻADNYCH KONSZACHTÓW Z GOJAMI NIGDY NAWET ZA TYSIĄC LAT

PION RZĄDZĄCY WYŁĄCZNIE LUDZIE Z RODU DAWIDOWEGORODZINY BANKIERÓW PRZYGOTOWANE DO

U F O R M O W A N I A


ZAPOWIADAMY BLISKA WSPÓŁPRACĘ Z RZĄDEM IZRAELA

RZĄDAMI INNYCH PAŃSTW ONZ ORAZ INNYMI ORGANIZACJAMI

LECZ OD SAMEGO POCZĄTKU ZASTRZEGAMY SOBIE

A U T O N O M I ĘRZĄDU ŚWIATOWEGO ORAZ

FIRMY Z PIRAMIDALNYM OKIEM W LOGOA U T O N O M I A

RZĄDU ŚWIATOWEGO ŻYDOWSKIEGO

OGŁASZAMY BYŚMY MOGLI ZBUDOWAĆ ŚWIAT

JAKIEGO LUDZKIE OCZY NIE WIDZIAŁY

ŁADU HARMONII ŚWIATA ŻYDOWSKIEGO


M E S J A S Z   Ż Y D O W S K I

S T A Ł   S I Ę   F A K T E M

JEST NIM

JAKIE MIEJSCE MAJĄ ZAJĄĆ ŻYDZI I JAK USTOSUNKOWAĆ SIĘ

WZGLĘDEM MESJASZA ŻYDOWSKIEGO PANA FRYŚ MIROSŁAW


JEST JEDYNĄ DOPUSZCZALNĄ I LOGICZNĄ POSTAWĄ

CZY SIĘ MUSZĄ ŻYDZI Z MESJASZEM ŻYDOWSKIM ZGADZAĆ NIEKONIECZNIE


TO NIE JEST DEMOKRACJA

TO JEST MESJASZ ŻYDOWSKI

GDYBYŚCIE WIEDZIELI TO CO MESJASZ

TO PO CO WTEDY WAM MESJASZ PO ŻYDOWSKU


MESJASZ ŻYDOWSKI INNY SPOSÓB MA INACZEJ WIDZI SPRAWY NIŻ WY DLATEGO WAM JEST POTRZEBNY DLATEGO JEST MESJASZEM


KTÓREGOŚ WIECZORU UŁOŻYŁEM HYMN

KTÓRY GOJE BEDĄ MUSIELI NAUCZYĆ SIĘ NA PAMIĘĆ


TEN HYMN ŚWIAT NA USTACH BĘDZIE NOSIŁ

OŻYJCIE W MOIM CIELE.

NIE CHCĘ BYĆ GOJEM - CHĘ BYĆ ŻYDEM.

ŻYDZI W TEN SPOSÓB WAS PRZEPRASZAM.

SZTUCZNI ŻYDZI

ODBUDOWA III ŚWIATYNI ŻYDOWSKIEJ

ZIEMIA JEROZOLIMY WYŁĄCZNIE DLA ŻYDÓW

RZĄD ŚWIATOWY ŻYDOWSKI

SZEKLA WALUTĄ ŚWIATA

ORGANIZACJA BANKIERÓW
                                                 
JACOB ROTHSCHILD                                         MIROSŁAW FRYŚ                                             RE'UWEN RIWLIN
ŻYD                                                                       ŻYD                                                                      ŻYD
Z DOMIESZKĄ KRWI ŻYDOWSKIEJ
WYZNANIA MOJŻESZOWEGO

PROPORCJE CZASZKI WYSOKOŚĆ CZOŁA NOSY ROZSTAW OCZU

MAMY BARDZO PODOBNE

SWOJĄ DROGĄ JAK SILNE I ZDROWE MUSZĄ BYĆ GENY ŻYDOWSKIE
ŻE ZMIESZANIE RAS NA KILKA POKOLEŃ Z GENAMI GOJÓW
WYWIERA TAK OLBRZYMI WPŁYW NA WYGLĄD

                                                 
BINJAMIN NETANJAHU                                      MIROSŁAW FRYŚ                                          RE'UWEN RIWLIN
ŻYD                                                                       ŻYD                                                                      ŻYD
Z DOMIESZKĄ KRWI ŻYDOWSKIEJ
WYZNANIA MOJŻESZOWEGO


DAVID ROCKEFELLER


DO FUNDAMENTU ŚWIATA POTRZEBNE JEST ZDEFINIOWANIE ŻYDOSTWA

ŻYDOSTWO JEST ZBYT DUŻYM DAREM BY BYŁO W CIELE I W RELIGII


ŻYDOSTWO TO WYŁĄCZNIE

DUCH RODU DAWIDOWEGO W CZŁOWIEKU

ODPOWIEDZIALNY ZA PIENIĄDZE

I WIDZENIE ŚWIATA OKULARAMI ŻYDOWSKIMI


WIELKIE WĄTPLIWOŚCI ISTNIEJĄ KTO JEST ŻYDEM

NAWET W STOSUNKU DO DAVIDA

KOŃCZYMY DIALOG SFORMUŁOWANIEM

TEN JEST ŻYDEM KTO MA

W SOBIE DUCHA RODU DAWIDOWEGO

TO MOŻE SIĘ ROZSZERZAĆ TO PRZYNIESIE WIELKOŚĆ

NARODU IZRAELA I WSZYSTKIM ŻYDOM MOŻLIWOŚĆ ROZROSTUJACOB ROTHSCHILD
DO NICZEGO NIE MOŻNA PRZYRÓWNAĆ TAK SPRAWOWANYCH RZĄDÓW

REALIZOWAĆ BĘDZIEMY RACZEJ OKREŚLONĄ WIZJĘ

ANIŻELI WDAWAĆ SIĘ Z RESZTĄ W DYSKUSJĘ


KILKA RODZIN POSTANOWIŁO PRZEKAZAĆ WRĘCZ

F O R T U N Ę

BY W JEROZOLIMIE POWSTAŁO CENTRUM W PEWIEN SPOSÓB

RZĄDÓW JAK I ŻYDOWSKIEGO SPOŁECZNEGO ŻYCIA


TWÓRCY RZĄDU ŚWIATOWEGO KILKA RODZIN

PRAGNĄ NA RAZIE POZOSTAĆ ANONIMOWI

DOMINUJĄCY STYL URZĄDZANIA JEROZOLIMY

BĘDZIE NOSIŁ ZNAMIONA MONAKO   
WYJĄTKOWO ZALEŻY MI NA III ŚWIATYNI ŻYDOWSKIEJNA TYM ŚWIECIE
JAKAŚ OSOBA

MUSI W KOŃCU UPRZEĆ SIĘ

I ODBUDOWAĆ III ŚWIATYNIĘ ŻYDOWSKĄ


WYPADŁO NA MNIE

FRYŚ MIROSŁAW

ODBUDUJĘ III ŚWIĄTYNIĘ ŻYDOWSKĄ

I NIE STAWAĆ MI NA MOJEJ DRODZE

GOJE BĘDĄ SIĘ PATRZEĆ I PRZECIERAĆ OCZY

JAK ON TO ZROBIŁ ŻE NA NASZYCH OCZACH

ODBUDOWAŁ III ŚWIĄTYNIĘ ŻYDOWSKĄ


GOJ TO NIE PRZECIWNIK

TRZEBA TYLKO ZNAĆ MECHANIZMY PSYCHIKI GOJÓWWŁADZA ZAWSZE MUSI BYĆ POD KONTROLĄ WYŁĄCZNIE ŻYDÓW

Z GOJAMI WYŁĄCZNIE NA ZASADZIE PRZEWAGI

I KONTROLI SYTUACJI MOŻNA WSPÓŁPRACOWAĆ

ZABRONIONE NA ZASADZIE PARTNERSKIEJ

WIELE JEST SPRAW O KTÓRYCH BĘDZIECIE MYŚLEĆ JAK ON TO ZROBI

DLATEGO JA JESTEM MESJASZEM ŻYDOWSKIM A ZA MNĄ IDZIE BÓG


OCZYWIŚCIE WSZYSTKIM RZĄDZI BÓG NAJWYŻSZY

ALE DO PRACY POTRZEBUJE I CENI LUDZI

M E S J A S Z A   Ż Y D O W S K I E G O

I W PRACY PRZY TYM DZIELE W TRAKCIE TRWANIA

BUDOWANIA PROJEKTU JESTEŚMY NA RÓWNIODBUDUJĘ WAM TĄ III ŚWIĄTYNIĘ ŻYDOWSKĄ ŻYDZI


ALE PAMIĘTAJCIE ŻE WYŁACZNIE SPOSOBEM

I NIE WIERZCIE W CUDA CHOCIAŻ BĘDĄ INCYDENTALNIE

ALE RESZTA TO CIĘŻKA ŻYDOWSKA PRACA I MANIPULACJA GOJAMI


I PAMIĘTAJCIE O PODZIALE KTÓRY WAM MÓWI TALMUD

DOTYCZĄCY GOJÓW ZAPIS O GOJACH W TALMUDZIE JEST PRAWDĄ

A III ŚWIĄTYNIA NIE TYLKO BĘDZIE ODBUDOWANA

ALE NIGDY NIKT JEJ WIĘCEJ NIE ZBURZY
NASZĄ OBECNOŚCIĄ

ALE WARUNEK
                   

ROBIMY RUCH OBSERWUJEMY

POTEM ZNOWU ROBIMY RUCH OBSERWUJEMY

CO SIĘ DZIEJE ZE ŚWIATEM


POWOLI BĘDZIEMY WSTRZYKIWAĆ SIEBIE W RZECZYWISTOŚĆ ŚWIATA

ŻE MESJASZ ŻYDOWSKI JUŻ JEST W JEROZOLIMIE


TWORZY RZĄD ŚWIATOWY ŻYDOWSKI

I ZACZĄŁ ODBUDOWĘ III ŚWIATYNI ŻYDOWSKIEJ


CZY SIĘ KOMUŚ PODOBA CZY NIE

STANIE SIĘ TA INFORMACJA CZĘŚCIĄ ŚWIATA JUŻ


A WIĘC SIĘ ZACZĘŁOPAMIĘTAJMY ŻE TO MIEJSCE JEROZOLIMA TO BECZKA PROCHU


TEN KTO NIENAWIDZI IZRAELA

BĘDZIE ROBIŁ NERWOWE RUCHY W IZRAELU

PO TYM GO POZNACIEDLA MĘŻCZYZN GOJÓW NADCHODZĄ CZARNE CHMURY

BARDZO MOCNO PRZYCZYNIĘ SIĘ DO TYCH CZARNYCH CHMUR
TALMUD NIE JEST RASISTOWSKI TALMUD JEST PRAWDĄ


NA WIELU FRONTACH W JEDNYM CZASIE

ROZPOCZYNAMY ŻYDOWSKĄ DZIAŁALNOŚĆ


WŁASNYMI RĘKAMI ZDEMONTUJĄ TEN NAMIOT I GO WYNIOSĄ

Z NASZEGO PLACU BUDOWY III ŚWIĄTYNI ŻYDOWSKIEJ


TAK ŻYDZI BĘDĄ POTĘŻNI NA ŚWIECIE TERAZPODOBNO TEN NAMIOT

JEST PRZESZKODĄ W ODBUDOWIE III ŚWIATYNI ŻYDOWSKIEJ


BZDURA


NIC ŁATWIEJSZEGO NIE WIDZIAŁEM DO ZROBIENIAW INNYM ROGU ZACZYNAMY BUDOWĘ III ŚWIATYNI TEŻ NAM WOLNO

MANIPULACJĄ CZASEM, DAWKOWANIEM INFORMACJI

SZEKLĄ NA CAŁYM ŚWIECIE


A MESJASZ ŻYDOWSKI STWORZY RZĄD ŚWIATOWY ŻYDOWSKI

WRAZ Z BANKIERAMI RODZINAMI ROTHSCHILDÓW I ROCKEFELLERÓW

TAK MĄDRĄ I POTĘŻNĄ INSTYTUCJĘ

ŻE TYLKO WCHŁONIE I WYPLUJĘ TĄ GŁUPOTĘ ŚWIATA


GOJ JAK I ZŁO TO ŻADEN PRZECIWNIK

PÓJDZIEMY JAK TARAN INTELEKTUALNY

P A N   FRYŚ   MIROSŁAW   J E S T   J U Ż   D Z I Ś   S I Ł Ą

Z KTÓRĄ TRZEBA SIĘ LICZYĆ

DZIŚ GDYBY WYLĄDOWAŁ W TEL AWIWIE UJAWNIŁ PROGRAM ROZDAJĄC ULOTKI W JEROZOLIMIE PRZY ŚCIANIE PŁACZU UZYSKAŁ BY POPARCIE LUDZI IZRAELA SZACOWANE OD 300.000 DO 500.000 OSÓB BYŁABY TO ZNACZĄCA SIŁA POLITYCZNA I SIŁA FINANSOWA Z KTÓRĄ TRZEBA SIĘ LICZYĆ

ŚWIAT JAKI JEST ZAPISANY W MESJASZU ŻYDOWSKIM JEST ZAPISANY W MESJASZU ŻYDOWSKIM A NIE W WAS
JAK UZNACIE MESJASZA ŻYDOWSKIEGO TO WAM GO POKAŻĘ A JAK NIE TO NIEI N T E L E K T U A L N Ą   P R A C Ą   D O Ł Ą C Z Y Ł   D O   G R O N A   S I L N Y C H


U  A  K  T  Y  W  N  I  O  N  A     N  O  W  A     S  I  Ł  A

POLITYCZNO-FINANSOWA
NIE MOŻNA JEJ PRZYRÓWNAĆ DO NICZEGO NA ŚWIECIE
ANI W PRZESZŁOŚCI ANI W PRZYSZŁOŚCI
NA ŚWIECIE NIE POWSTANIE PODOBNA SIŁA


NIE ZWYKŁE POPARCIE LUDZI ALE ZAPATRZONYCH W PANA FRYŚ MIROSŁAW I JEGO PROGRAM KTÓRZY PÓJDĄ ZA NIM DO KOŃCA

TO PRAWDZIWA SIŁAL  U  D  Z  I  E    I Z R A E L A    C  Z  E  K  A  J  Ą    N  A    T  E  C  H  N  I  C  Z  N  E  G  O
P  O  L  I  T  Y  C  Z  N  E  G  O    M  E  S  J  A  S  Z  A

MARZEŃ I PRAGNIEŃ LUDZI NIECH ŚWIAT NIE NIEDOCENIA
W NICH JEST PRAWDZIWA MOC I SIŁA


JEDNI UWIERZĄ W NIEGO DRUDZY NIE
ALE TO NIE JEST ISTOTNE BO NIE ZALEŻY
OD ZGODY LUDZI APROBATY LUB ZAPRZECZENIA


GDY ŻYDZI POLICZĄ ŻE TO JEST LOGICZNE
NIE ZATRZYMA ICH NIKT
A PANA FRYSIA TO NA PEWNO JUŻ NIKT NIE ZATRZYMA
PRZED WPROWADZENIEM TEGO W IZRAELU

STRONA JAK I PROGRAM NIE BEZ PRZYCZYNY

NIE ZAKODOWANA
WYMOGI FORMALNE
R A B I N   Y I T Z H A K   K A D U R IN I E C I E R P L I W I


PRAWDA ZAWSZE WYCHODZI NA JAW


WYSTARCZY POCZEKAĆP O W T A R Z A M   N I E C I E R P L I W I


TAK SZYBKO LUBICIE WYDAWAĆ WERDYKTY


JEŻELI JEST COŚ WOLĄ BOGA

TO CZY TO SĄ ŻYDZI CZY GOJE

NIKT NIE ZABIEGA O WASZE

UZNANIE LUB NIE UZNANIE

PO PROSTU TO I TAK BĘDZIE SIĘ DZIAŁO

I NIKT Z TYM NIC NIE ZROBI


O C Z Y W I Ś C I E   J E Ś L IWIĘC WASZE UKRYWANIE LISTU I PRÓBA

ZATUSZOWANIA SPRAWY SĄ ŚMIESZNEILUMINACI TWIERDZĄ ŻE JEST BÓG

BÓG JEST REALNĄ WŁADZĄ ZWIERZCHNIĄ

NAD LUDŹMI I FAKTYCZNIE JESTILUMINACI TWIERDZĄ ŻE MESJASZEM ŻYDOWSKIM

JEST FRYŚ MIROSŁAW


A JEŚLI OKAŻE SIĘ ŻE MAJĄ RACJĘ A TO BĘDZIE MOŻNA POZNAĆ POCZYNACH OSIĄGNIĘCIACH I SKALI

JAKA BEDZIE SIĘ DZIAŁA WKOŁO PANA FRYŚ MIROSŁAW TO MAMY BARDZO CIEKAWE CZASY


FRYŚ MIROSŁAW JA JESTEM

BANKIERZY SĄ I PLAN DLA JEROZOLIMY JEST


AHA I PRZEPROŚCIE RABINA YITZHAKA KADURIEGO

ZA TO CO ZROBILIŚCIE PO PRZECZYTANIU

JEGO LISTU I CO O NIM MYŚLELIŚCIE

SPRAWA DOTYCZY WYDARZEŃ

PO ŚMIERCI RABINA YITZHAKA KADURIEGOPOŚMIERTNIE POWRACA DO JEROZOLIMY Z
RABIN YITZHAK KADURI

YITZHAK KADURI, UR. OK. 1900 W IRAKU, ZM. 28 STYCZNIA 2006 W JEROZOLIMIE


W     P   O   G   R   Z   E   B   I   E     U   D   Z   I   A   Ł     W   Z   I   Ę   Ł   O     3   0   0     T   Y   S.     O   S   Ó   B


PS. RABINIE DAVIDZIE KADURI WIĘCEJ SZACUNKU DLA OJCAARIEL SHARON, WŁAŚCIWIE ARIEL SCHEINERMAN, PSEUDONIM"ARIK" UR. 26 LUTEGO 1928 W KEFAR MALAL

ZM. 11 STYCZNIA 2014 W TEL AWIWIE, POLITYK I DOWÓDCA WOJSKOWY (GENERAŁ MAJOR)

PREMIER IZRAELA W LATACH 2001-2006ŚMIERĆ RABINA YITZHAKA KADURI - 2006

NA WYRAŻNĄ PROŚBĘ RABINA YITZHAKA KADURI DOPIERO PO ROKU OTWARCIE LISTU - 2007

ŚMIERĆ ARIELA SHARONA PO 7 LATACH ŚPIĄCZKI - 2014

ROZPOCZĘCIE NASZEJ DZIAŁALNOŚCI - 2007LIST RABINA YITZHAKA KADURI


O R G A N I Z A C J A   Z   P I R A M I D A L N Y M   O K I E M   W   L O G O   W E S Z Ł A   W   I I   E T A P

U J A W N I A N I A   S I Ę   Ż Y D O M   Z A K R E Ś L O N E   N A   C Z E R W O N O


             

              SIEDZIBA GMINY WYZNANIOWEJ                   SYNAGOGA IM. ZALMANA I RYWKI MAŁŻEŃSTWA NOŻYKÓW, WARSZAWA
                          ŻYDOWSKIEJ , WARSZAWA, UL. TWARDA 6

T E R M I N   D A T A   U J A W N I E N I A   S I Ę   Ż Y D O M   U C Z O N Y M   1 1   K W I E T N I A   2 0 1 6   G O D Z I N A   1 4 : 3 0

NAGRANIE Z MONITORINGU POSIADA GMINA ŻYDOWSKA
SAMOCHÓD ZAPARKOWANY DOKŁADNIE W TYM MIEJSCU CO CZERWONY PUNKT

ROZPOCZĘŁO SIĘ TO JUŻ SIĘ DZIEJE
11.04.2016


          ULICE JEROZOLIMY


OPINIE SPOSTRZEŻENIA

PO SPOTKANIU Z ŻYDAMI RELIGIJNYMI

I POTOMKAMI KAPŁANÓW ŻYDOWSKICH


NIE PRZEPADAM ZA WIZYTAMI U ŻYDÓW RELIGIJNYCH ALE ZROBIŁEM TO

Ż Y D Z I   R E L I G I J N I   P O T O M K O W I E   K A P Ł A N Ó W   Ż Y D O W S K I C H

O R A Z   Z W Y K L I   Ż Y D Z I


ZWYKLI ŻYDZI ŻYDZI RELIGIJNI Z OKREŚLONYCH WARSTW SPOLECZNYCH ZMIENILI SIĘ NIE DO POZNANIA
OKRADANIE NIEUSTANNE ZAGROŻENIE ŻYDÓW I ZŁE CZYNY DOKONANE PRZEZ LUDZI INNYCH NACJI NA ŻYDACH ODBIŁY SWOJE TRWAŁE PIĘTNO
Z POWROTEM PRZYWRÓCIĆ TRZEBA ŻYDOM Z CAŁEGO ŚWIATA BEZPIECZEŃSTWO GWARANTOWANE

T E R M I N   D A T A   U J A W N I E N I A   S I Ę   L U D Z I O M   P R O S T Y M   5   M A J A   2 0 1 6   Ł A S K A R Z E W


SPAKOWANY POWOLI TRZEBA WSTAĆ

DOJECHAĆ NA LOTNISKO CHOPINA

DO TEL AWIWU DO JEROZOLIMY

W 3 DNI ROZDAĆ KOPERTY


Ś   C   I   A   N   A       P   Ł   A   C   Z   U

W Ł A Ś N I E   W   T Y M   M I E J S C U


I ROZPOCZĄĆ NOWY ETAP W MOIM ŻYCIU

FRYŚ MIROSŁAWFRYŚ MIROSŁAW
ZARZĄDZAJACY PROJEKTEM ORAZ
FIRMĄ ORGANIZACJĄ Z PIRAMIDALNYM OKIEM W LOGO

PAMIĘTAJCIE ŻE STAWKĄ JEST WASZA III ŚWIATYNIA ŻYDOWSKASZEKLA

SZEKLĄ ZJEDNOCZYMY ŚWIATTALMUD NIE JEST RASISTOWSKI TALMUD JEST PRAWDĄ


NA ŚWIECIE NAJPIERW JEST DOBRO I ZŁO NIGDY NIE MOŻECIE UFAĆ GOJOM PAMIĘTAJCIE ŻE JEST PODZIAŁ
JEŻELI W PRZYSZŁOŚCI ZIGNORUJECIE TEN PODZIAŁ NARÓD ŻYDOWSKI UPADNIE
LEPIEJ ZAPAMIĘTAJCIE JEGO IMIĘPRZYBYŁ DO JEROZOLIMYROZPOWIADAJCIE ŻYDZI MIĘDZY SOBĄ NOWINĘ

WE MNIE DUCH

KRÓLA RODU DAWIDOWEGO

KRÓLA SALOMONA

MOJŻESZA


P O P R O W A D Z Ę
ŚWIAT POTRZEBUJE PRZYWÓDZTWA MORALNEGO I FINANSOWEGO


S T O L I C Ą   Ś W I A T A   J E R O Z O L I M A

W Y Ł Ą C Z N I E   Ż Y D O W S K A


NIE CHCĘ NIKOGO WIDZIEĆ W JEROZOLIMIE OPRÓCZ ŻYDÓW

BIORĄCE UDZIAŁ W PROJEKCIE ORAZ FINANSUJĄCEF R Y Ś   M I R O S Ł A W     


A M E R Y K A Ń S K I   K O N G R E S   Ż Y D Ó W


STRONA JAK I PROGRAM NIE BEZ PRZYCZYNY

NIE ZAKODOWANAWYPADŁO NA MNIE

FRYŚ MIROSŁAW

ODBUDUJĘ III ŚWIĄTYNIĘ ŻYDOWSKĄ
NIECH OPOWIADA O PROGRAMIE KTÓRY ZOSTAŁ PRZYGOTOWANY

W     Ś  R  O  D  O  W  I  S  K  U     B  A  N  K  I  E  R  Ó  W


PRZYSTĘPUJĄ DO DZIAŁAŃ W SPRAWIE IZRAELA

ORAZ NOWEGO PORZĄDKU ŚWIATOWEGO

PO '89 ROSJANIE ZOSTALI OSZUKANI

NIE TAK UMAWIALIŚMY SIĘ Z ZACHODEM

ILUMINACI NAPRAWIĄ I UKARAJĄ OSOBY WINNE

ZA NIEDOTRZYMANIE DŻENTELMEŃSKICH UMÓW

JAKIE BYŁY PROWADZONE NA KREMLU I W SZWAJCARIIP R Z E D   N A M I


N I E U N I K N I O N Y   RUCH W EUROPIE I NA ŚWIECIE Z   N A S Z E G O   P O W O D U


J E D N A K Ż E

T O   M I N I E


OTWORZY SIĘ PRZED IZRAELEM POTĘGA I DOBROBYT

O   J A K I M

M O G L I Ś M Y   N I E D A W N O   T Y L K O   Ś N I Ć
Nadzór projektu MSUwos.

KMO - Paris

RODZINA KTÓRA NA RAZIE WOLI BYĆ ANONIMOWA
PAŃSTWO ROCKEFELLEROWIE
PAŃSTWO ROTHSCHILDOWIE
MICHAIŁ FRIDMAN
MIROSŁAW FRYŚ
ROTHSCHILD BANK
BANK GOLDMAN SACHS
BANK FOR INTERNATIONAL SETTLEMENTS
JP MORGAN CHASE & CO.
CENTRALNY BANK ROSJI
HSBC BANK
THE WORLD BANK


The project sponsored by the JNF SRN & JF.

Ostrzegam!   Działanie w Izraelu w jakiejkolwiek organizacji musi opierać się na szacunku do rządu Izraela, współdziałanie z nim i wspieranie by Izrael rozkwitał.
Jakiekolwiek działania organizacji lub osób prywatnych bez zgody rządu Izraela i jego aprobaty spotka się z natychmiastowymi konsekwencjami prawnymi.
Za zgłoszenie jakichkolwiek z powyżej nadmienionych zjawisk zaplacimy. Mail do danej sprawy w dolnym prawym rogu programu.


Ostrzegam!   Jakiekolwiek działanie osób trzecich, instytucji - państw, na niekorzyść projektu spotka się z natychmiastowym poinformowaniem władz Federacji Rosyjskiej.
W natychmiastowym trybie zostaną wyciągniete konsekwencje polityczne, prawne, zawodowo-personalne.


Każdy kto działa na niekorzyść osób biorących udział w projekcie uznany będzie za działającego na szkodę państwa Izrael i Federacji Rosyjskiej.


Ze względu na coraz częstsze incydenty wchodzenia na w/w program informujemy iż korzystamy z techniki z serwerów wyłacznie dla dobra swojej społeczności żydowskiej i nie życzymy sobie od nowa uczyć kultury osobistej osób pochodzenia nieżydowskiego które mimo próśb wchodzą na program mimo że nie są mile widziani. Pewne warstwy społeczne trudne są do nauczenia kultury osobistej ale prosimy o wyjątkowe zwrócenie uwagi że sobie nie życzymy gojów na stronie.


UWAGA!

Program jak i treść intelektualna zawarta - własność JNF SRN. Program w ciagłej przebudowie. Osoby prywatne jak i instytucje nieupoważnione proszone o opuszczenie programu.
Program wewnętrzny osoby trzecie proszone o opuszczenie programu.


Projekt 4-ech Aniołów ma istotne znaczenie dla wprowadzenia pokoju na Bliskim Wschodzie.
czynniki generujące powstawanie antysemityzmu doprowadzimy do  z e r o w e j   a k t y w n o ś c iNA FORUM PUBLICZNYM PRZED TRYBUNAŁEM SPRAWIEDLIWOŚCI UNII EUROPEJSKIEJ W LUKSEMBURGU

W PIERWSZEJ KOLEJNOŚCI DWIE SPRAWY


UKRYTY ANTYSEMITYZM TWORZY SIĘ CICHUTKO NIEPOSTRZEŻENIE

CAŁYMI DEKADAMI Z BARDZO GROŹNYCH I WYRYWKOWYCH INFORMACJI


A M E R Y K A Ń S K I   K O N G R E S   Ż Y D Ó WR Y C H Ł Y   K O N I E CW I E S Z C Z Ę


JACOB ROTHSCHILD


RODZINA ROTHSCHILDÓW

RODZINA ROCKEFELLERÓW

FRYŚ MIROSŁAW

RODZINA KTÓRA NA RAZIE WOLI BYĆ ANONIMOWAUKRYTY ANTYSEMITYZM TWORZY SIĘ CICHUTKO NIEPOSTRZEŻENIE

CAŁYMI DEKADAMI Z BARDZO GROŹNYCH I WYRYWKOWYCH INFORMACJI


ORGANIZACJA ODPOWIEDZIALNA ZA WYSTOSOWANIE POZWU

ORGANIZACJA BANKIERÓW ZRZESZONA W FIRMIE

Z PIRAMIDALNYM OKIEM W LOGO


O R G A N I Z A C J A       B A N K I E R Ó W       F I R M A

                   

ORGANIZACJA  Z  PIRAMIDALNYM  OKIEM  W  LOGO
PAŃSTWO WATYKAN Z SIEDZIBĄ W RZYMIE


W SPRAWIE GŁOSZENIA

ŻYDZI ZABILI JEZUSA NIEPEŁNA INFORMACJA

CZYNNIK SZERZENIA UKRYTEGO ANTYSEMITYZMU


ŻYDZI UŚWIĘCONYM NARODEM PRZEZ SAMEGO BOGATA INFORMACJA JUŻ INACZEJ BRZMI

NARÓD ŻYDOWSKI OFIARĄ OPOWIEŚCI O JEZUSIE


JEZUS WYKORZYSTAŁ ŻYDÓW DO OSIĄGNIĘCIA SWOJEGO CELU BO JEST BOGIEM

I WSZYSTKO PRZED I TO CO SIE DZIAŁO NA ZIEMI ZA JEGO ŻYCIA

DOSKONALE O TYM WIEDZIAŁ I JAKO BÓG SAM TO ZAPLANOWAŁ


CHYBA ŻE TAK STAWIAMY SPRAWĘ ŻE JEZUS NIE JEST BOGIEM

ALE KOŚCIÓŁ KATOLICKI GŁOSI ŻE JEZUS JEST BOGIEM W TRÓJCY


Naród żydowski ofiarą opowieści o Jezusie. Czy to celowo czy nieświadomoe wersja w ten sposób przedstawiona przez kościół katolicki opowieści o Jezusie masowo uruchamia armię ukrytego antysemityzmu z dobrych ludzi. Żydzi zabili Jezusa. Goje kochaja Jezusa i jak słyszą że żyd zabił Jezusa w wyrywkowym kontekście goje tego nie zapominają. Jezus wykorzystał żydów do osiągniecia swojego celu bo jest Bogiem i wszystko przed i to co się działo na Ziemi za jego życia doskonale o tym wiedział i jako Bóg sam to zaplanował.


Fryś Mirosław. Od kiedy Boga można zabić. Albo goje nie uznają boskości Jezusa albo nie rozumieją definicji boskości. I tu żądamy przedstawienia jednej wersji wyłącznie w jednym kontekście opowieści o Jezusie. Przykład fabryki produkującej światowy antysemityzm.

Fryś Mirosław. Proszę nie sugerować nawet by żydzi uznali Jezusa jako mesjasza żydowskiego. To jest sprzeczne z logiką. Jezus nic dobrego żydom nie przyniósł. Mesjasza żydowskiego będzie widać po faktach bo przynosi realne dobro dla narodu żydowskiego.


ZAJMUJEMY SIĘ ANTYSEMITYZMEM A NIE KOŚCIOŁEM TYLE ŻE PO NITCE DO KŁĘBKA

DOSZLIŚMY DO KOŚCIOŁA KATOLICKIEGO ŻEBY BYŁO WAS KATOLICY 100 000

TO BYŚMY WAS ZIGNOROLWALI ALE ŻE JEST MILIARD (1 000 000 000)

PRZYKRO NAM ALE MUSIMY UNICESTWIĆ TO ZJAWISKO

OBIECUJĘ TYLKO SKUTECZNOŚĆ W DZIAŁANIU

ALE TA INFORMACJA JUŻ MORDUJE ŻYDÓW

W PRZYSZŁOŚCI I PRZESZŁOŚCI MORDOWAŁA
1 000 000 000 KATOLIKÓW

W PRZEBRANIU

N I E   M O Ż E C I E   Z O S T A Ć   R O Z P O Z N A N I   ŻYDZI ŻE JESTEŚCIE ŻYDAMI

MUSICIE PRZEBRAĆ SIĘ ZACHOWYWAĆ

WYGLĄDAĆ JAK KATOLICY I OGLĄDAJCIE SŁUCHAJCIE

USŁYSZYCIE O CZYM MÓWIĘ

MAŁE I ŚREDNIE MIEJSCOWOŚCI ODWIEDZAJCIE   W   P R Z E B R A N I U   Ż Y D Z IIDŹCIE NA ŚWIĘTA CHRZEŚCIJAŃSKIE

DO KOŚCIOŁÓW KATOLICKICH MACIE PÓJŚĆ NA CODZIENNE MSZE NA PROWINCJACH

W MAŁYCH MIASTECZKACH ZOBACZYCIE JAK MANEWRUJĄ

I WPASOWUJĄ ŻYDÓW W OPOWIEŚCI KAZANIA


A POTEM W DOMU PRZEANALIZUJCIE

W JAKIM KONTEKŚCIE BYLIŚCIE PRZEDSTAWIENI

TE KOBIETY GOJE WYDAJĄ NA ŚWIAT MĘŻCZYZN GOJÓW POLITYKÓW WOJSKOWYCH

WIECIE CZYM TO GROZI W PRZYSZŁOŚCI

KAPŁAN GDY MÓWI ALE KTOŚ TEGO JEZUSA DŹGNĄŁ WŁÓCZNIĄ

TO W PSYCHICE GOJA ZOSTAJE PRZYSZŁEGO WOJSKOWEGO POLITYKAczynniki generujące powstawanie antysemityzmu doprowadzimy do  z e r o w e j   a k t y w n o ś c iNA FORUM PUBLICZNYM PRZED TRYBUNAŁEM SPRAWIEDLIWOŚCI UNII EUROPEJSKIEJ W LUKSEMBURGU

W PIERWSZEJ KOLEJNOŚCI DWIE SPRAWY


UKRYTY ANTYSEMITYZM TWORZY SIĘ CICHUTKO NIEPOSTRZEŻENIE

CAŁYMI DEKADAMI Z BARDZO GROŹNYCH I WYRYWKOWYCH INFORMACJI
DRUGA SPRAWA KOŚCIÓŁ KATOLICKI ODPOWIEDZIALNY

ZA MORDERSTWA KOBIET ORAZ MĘŻCZYZN PALONYCH NA STOSIE


ZBRODNIA KATOLICY NIGDY NIE ULEGA PRZEDAWNIENIU

OFIARY DAWNO ZGNIŁY

A KOŚCIÓŁ KATOLICKI MA SIĘ DOBRZE

ŻYDZI MESJASZ ŻYDOWSKI FRYŚ MIROSŁAW

ZMIENI TĄ SYTUACJĘ DIAMETRALNIE TEGO MOŻECIE BYĆ PEWNI

TYM RAZEM NIKT WAM NIE ODPUŚCI KATOLICY


CZŁOWIEK KTÓRY POMIMO WIEDZY O MORDERSTWIE DRUGIEGO CZŁOWIEKA

ŚWIADOMIE PRZYSTĘPUJE I POZOSTAJE W DANEJ ORGANIZACJI JEST

PODWÓJNIE WINNY ZA MORDERSTWA KTÓRYCH OWA ORGANIZACJA DOPUŚCIŁA SIĘ

W TYM WYPADKU CHODZI O KOŚCIÓL KATOLICKI

KOSCIÓŁ KATOLICKI JAKO ORGANIZACJA

PRZESTĘPCZA NIE DOKONAŁ SAMOROZWIĄZANIA


NIE MÓWIĘ O WSZYSTKICH ZABÓJSTWACH

MI WYSTARCZY JEDNA ZAMORDOWANA KOBIETA NA STOSIE


     


ZA TĘ KOBIETĘ OD BOBRYCH LUDZI ŻĄDAM BY DOKONALI AKTU APOSTAZJI

KOśCIOŁEM KATOLICKIM I AKURAT TĄ SPRAWĄ DOKONAMY PODZIAŁU

NA DOBRYCH LUDZI I NA ZŁYCH PRZED BOGIEM TĘ SPRAWĘ NAGŁOŚNIMY

A BÓG ROZSĄDZI INDYWIDUALNIE KAŻDEGO CZŁOWIEKA

CO TAK NAPPRAWDĘ O TEJ SPRAWIE POMYŚLAŁ


     

GOJE CHYBA ZAPOMNIELIŚCIE

KTO DOSTAŁ 10 PRZYKAZAŃ

NA CZYM STOI CAŁA WASZA RELIGIA CHRZEŚCIJAŃSKA

BÓG WYBRAŁ ŻYDA MOJŻESZA


     

I PROSZĘ MI WIĘCEJ NIE KNUĆ W STOSUNKU DO ŻYDÓW

I NIE PLUĆ NA NICH

ŻYDZI PRZEKAZALI WAM 10 PRZYKAZAŃ

A WY JAK ZWYKLE GOJE W ZAMIAN OBŁUDĘ

KNUCIE I ZDRADĘ PRZECIWKO ŻYDOM GŁOSICIE

MYŚLICIE GOJE ŻE Z BOKU TEGO NIE WIDAĆ KIM JESTEŚCIE


     
O ZABRANIE DOBREGO IMIENIA KOŚCIOŁOWI KATOLICKIEMU

KTÓRY SOBIE SAM PRZYPISAŁ


LOGIKA OBOWIĄZUJE WSZYSTKICH I SPRAWIEDLIWOŚĆ

W OBLICZU

R   A   D   Y       E   U   R   O   P   Y       O   N   Z

KAŻDA ORGANIZACJA KTÓRA MORDOWAŁA W PRZESZŁOŚCI LUB

TERAŹNIESZOŚCI MUSI BYĆ DOPROWADZONA DO SAMOROZWIĄZANIA

ORAZ OCZEKUJEMY PUBLICZNEGO POTĘPIENIA CAŁEJ ORGANIZACJI

JEST TO BOWIEM ORGANIZACJA KRYMINALISTYCZNA PRZESTĘPCZA


PO WYROKU ZAŻĄDAMY UPUBLICZNIENIA WYROKU DO INFORMACJI

PUBLICZNEJ ROZPOWSZECHNIANEJ PUBLICZNIE CYKLICZNIE CO 5 LAT

WE WSZYSTKICH MEDIACH I ŚRODKACH MASOWEGO PRZEKAZU

JAKIE ISTNIEJĄ NA CAŁYM ŚWIECIE

P   O   K   Ł   O   S   I   E

WCZEŚNIEJ NIE ZAJĘCIE SIĘ DWOMA GROŹNYMI ZJAWISKAMI NA ŚWIECIE

BYŁO CYKLICZNE REGULARNE MORDOWANIE ŻYDÓW NA CAŁYM ŚWIECIE


ZAPOWIADAMY RYCHŁE ROZLUŹNIENIE NEGATYWNEGO NAPIĘCIA

WOKÓŁ IZRAELA ORAZ CAŁEJ SPOŁECZNOŚCI

ŻYDOWSKIEJ NA CAŁYM ŚWIECIE


FRYŚ MIROSŁAW

ORGANIZACJA Z PIRAMIDALNYM OKIEM W LOGO

ORGANIZACJA BANKIERÓWNA ŚWIECIE ISTNIEJĄ OLBRZYMIE POKŁADY UKRYTEGO ANTYSEMITYZMU


Z   A   P   A   L   N   I   KURUCHOMIONY ZAPALNIK W FORMIE KRYZYSU GOSPODARCZEGO LUB KONFLIKTU ZBROJNEGO ZNOWU

WSZYSTKIE NARODY I WSZYSCY PATRZĄ SIĘ NA ŻYDÓW Z TYM SKOŃCZYMY ZAWCZASU TO JUŻ JEST NUDNE


UKRYTY ANTYSEMITYZM TWORZY SIĘ CICHUTKO NIEPOSTRZEŻENIE

CAŁYMI DEKADAMI Z BARDZO GROŹNYCH I WYRYWKOWYCH INFORMACJIDo zjednoczenia świata posłuży nam szekla. Goj co dzień będzie spogladał na symbole żydowskie które znajdują się na monetach i banknotach izraelskiego środka płatniczego i z automatu wedrze się w świadomość goja a goj po jakimś czasie będzie się utożsamiał z żydostwem. Szekla będzie częścią świata goja.

Religie mają krótki czas do zmiany by nie produkowały nienawistnych postaw ludzkich. Człowiek nie może walczyć z drugim człowiekiem. Jeżeli to się nie zmieni w szybkim tempie uznane za szkodliwe dla ludzkości i zakazane. Przypominam jest XXI wiek czas być normalnym. Wojny religijne były "dobre" ale w XVI wieku.


Jedna religia szczuje ludzi podstępnie przeciwko drugim ludziom z innej religii. Walka o pieniądze władzę. Co to w ogóle jest. tym się miały religie zajmować. tak Bóg to wymyślił. Polityk katolik dziś pluje jadem nienawidzi wszystkich i wszystkiego. Ktoś za to odpowiada. Ktoś tą doktrynę na świat roznosi.
N A   R Z E C Z   J E R O Z O L I M Y
GDY UZNACIE MNIE JUŻ WSZYSCY ZA MESJASZA ŻYDOWSKIEGO

ZWRÓĆCIE UWAGĘ I ROZSĄDŹCIE
CZY JEZUS NIE JEST SYNEM BOGA NAJWYŻSZEGO

USZANUJCIE MOJĄ PROŚBĘI   N I E   S T A W A Ć   M I   N A   M O J E J   D R O D Z E


GOJE BĘDĄ SIĘ PATRZEĆ I PRZECIERAĆ OCZY

JAK ON TO ZROBIŁ ŻE NA NASZYCH OCZACH

ODBUDOWAŁ III ŚWIĄTYNIĘ ŻYDOWSKĄ


GOJ TO NIE PRZECIWNIK

TRZEBA TYLKO ZNAĆ MECHANIZMY PSYCHIKI GOJÓWWŁADZA ZAWSZE MUSI BYĆ POD KONTROLĄ WYŁĄCZNIE ŻYDÓW

Z GOJAMI WYŁĄCZNIE NA ZASADZIE PRZEWAGI

I KONTROLI SYTUACJI MOŻNA WSPÓŁPRACOWAĆ

ZABRONIONE NA ZASADZIE PARTNERSKIEJ


III ŚWIĄTYNIA ŻYDOWSKA POTRZEBNA NAM JEST DO SPRAWOWANIA WŁADZY

BĘDZIE TEŻ TAKĄ PEŁNIŁA ROLĘ POLITYCZNĄ

III ŚWIATYNIA TO NIE JEST OZDOBA

ŻYDOM JEST NIEZBĘDNA A W JEROZOLIMIE JESZCZE JEJ NIE WIDZĘ BŁĄDP A N   FRYŚ   MIROSŁAW   J E S T   J U Ż   D Z I Ś   S I Ł Ą

Z KTÓRĄ TRZEBA SIĘ LICZYĆ

DZIŚ GDYBY WYLĄDOWAŁ W TEL AWIWIE UJAWNIŁ PROGRAM ROZDAJĄC ULOTKI W JEROZOLIMIE PRZY ŚCIANIE PŁACZU UZYSKAŁ BY POPARCIE LUDZI IZRAELA SZACOWANE OD 300.000 DO 500.000 OSÓB BYŁABY TO ZNACZĄCA SIŁA POLITYCZNA I SIŁA FINANSOWA Z KTÓRĄ TRZEBA SIĘ LICZYĆ

ŚWIAT JAKI JEST ZAPISANY W MESJASZU ŻYDOWSKIM JEST ZAPISANY W MESJASZU ŻYDOWSKIM A NIE W WAS
JAK UZNACIE MESJASZA ŻYDOWSKIEGO TO WAM GO POKAŻĘ A JAK NIE TO NIEI N T E L E K T U A L N Ą   P R A C Ą   D O Ł Ą C Z Y Ł   D O   G R O N A   S I L N Y C H


U  A  K  T  Y  W  N  I  O  N  A     N  O  W  A     S  I  Ł  A

POLITYCZNO-FINANSOWA
NIE MOŻNA JEJ PRZYRÓWNAĆ DO NICZEGO NA ŚWIECIE
ANI W PRZESZŁOŚCI ANI W PRZYSZŁOŚCI
NA ŚWIECIE NIE POWSTANIE PODOBNA SIŁA


NIE ZWYKŁE POPARCIE LUDZI ALE ZAPATRZONYCH W PANA FRYŚ MIROSŁAW I JEGO PROGRAM KTÓRZY PÓJDĄ ZA NIM DO KOŃCA

TO PRAWDZIWA SIŁAL  U  D  Z  I  E    I Z R A E L A    C  Z  E  K  A  J  Ą    N  A    T  E  C  H  N  I  C  Z  N  E  G  O
P  O  L  I  T  Y  C  Z  N  E  G  O    M  E  S  J  A  S  Z  A

MARZEŃ I PRAGNIEŃ LUDZI NIECH ŚWIAT NIE NIEDOCENIA
W NICH JEST PRAWDZIWA MOC I SIŁA


JEDNI UWIERZĄ W NIEGO DRUDZY NIE
ALE TO NIE JEST ISTOTNE BO NIE ZALEŻY
OD ZGODY LUDZI APROBATY LUB ZAPRZECZENIA


GDY ŻYDZI POLICZĄ ŻE TO JEST LOGICZNE
NIE ZATRZYMA ICH NIKT
A PANA FRYSIA TO NA PEWNO JUŻ NIKT NIE ZATRZYMA
PRZED WPROWADZENIEM TEGO W IZRAELUWYMOGI FORMALNE


ZMIERZA  DO  JEROZOLIMYJEROZOLIMA MATERIALNIE ZOSTANIE TERAZ


M I E J S C E M   N A   Ś W I E C I E

MIMO MIJAJĄCYCH WIEKÓW I LAT W PRZYSZŁOŚCI

NIKT NAWET NIE POMYŚLI BY JĄ NAPAŚĆ I OKRAŚĆ

ROTHSCHILD BANK, KING WILLIAM STREET, LONDON, UKCHATEAU DE FERRIES, PODPARYSKI ZAMEK WYBUDOWANY W LATACH 1855-59 PRZEZ BARONA JAMESA DE ROTHSCHILD

W 1975 ROKU GUY DE ROTHSCHILD PODAROWAŁ ZAMEK UNIWERSYTETOWI PARYSKIEMU


JACOB ROTHSCHILD


JEROZOLIMĘ URZĄDZIMY

W       S   T   Y   L   U       M   O   N   A   K   O

BY NAM ŻYDOM DOBRZE Z TEGO MIEJSCA ZARZĄDZAŁO SIĘ ŚWIATEM


JAK MAŁO O BOGU WIEDZĄ


NAWET FORTUNIE ZAWIĄZALI OCZYPRZEDSTAWIAJĄC ŚLEPĄ

A FORTUNA PRAWDZIWA U BOGA

WYJĄTKOWO MOCNO PATRZY W OCZY CZŁOWIEKA

I PYTA KIM JESTEŚ

CZY JESTEŚ PRAWDZIWY

         

ŚWIAT W WIELU MIEJSCACH JEST SPACZONY WRĘCZ IDIOTYCZNY

BĘDZIEMY POWOLI NAPRAWIAĆ ŚWIAT

ALE NAJPIERW ODBUDUJEMY ŻYDOM III ŚWIATYNIĘ ŻYDOWSKĄ

ORAZ UMOCUJEMY RZĄD ŚWIATOWY ŻYDOWSKI W PRAWIE


STYL WPROWADZANIA ZMIAN NA ŚWIECIE POWOLNY

BY ŚWIAT MÓGŁ PRZYZWYCZAJAĆ SIĘ DO NOWEJ SYTUACJI

ALE JEDNAKŻE DUŻEJ A NAWET OLBRZYMIEJ

ZMIANY NA ŚWIECIE Z NASZEGO POWODU


JEDNO MOŻEMY OBIECAĆ TO ŻE BEDZIEMY

WYJĄTKOWO SKRUPULATNI I SKUTECZNI
ALE NAJPIERW ODBUDUJEMY ŻYDOM III ŚWIATYNIĘ ŻYDOWSKĄ

ORAZ UMOCUJEMY RZĄD ŚWIATOWY ŻYDOWSKI W PRAWIE


JACOB ROTHSCHILD


PÓŹNO PRZYSZŁA DO NAS TA CAŁA SPRAWA

WSZYSCY JESTEŚMY W SŁUSZNYM WIEKU


JEDYNĄ W SILE WIEKU OSOBĄ JEST PAN

FRYŚ MIROSŁAW KTÓRY JEST MESJASZEM ŻYDOWSKIM


Z RACJI SYTUACJI MUSIMY GO WSPIERAĆ FINANSOWO

ORAZ Z ZAKRESU STRUKTUR POLITYCZNYCH

I DORADZTWA Z NASZEJ STRONYZ RACJI NASZEGO WIEKU

PROSIMY CAŁY NARÓD IZRAELA

ORAZ WSZYSTKICH ŻYDÓW NA CAŁYM ŚWIECIE

O WYBRANIE EUFORII STONOWANEJ

BYŚMY WSZYSCY EMOCJONALNIE

DOSZLI DO KOŃCA ODBUDOWY III ŚWIĄTYNI ŻYDOWSKIEJ

I ROZPOCZĘCIA LEPSZEGO OKRESU

LEPSZEJ CYWILIZACJI DLA CAŁEGO ŚWIATA


PAN FRYŚ MIROSŁAW ROZSĄDZAĆ BĘDZIE WIELE SPRAW

JAK KRÓL SALOMON KRÓL DAWID A NAWET LEPIEJ

BO W NIM TEN DUCH RODU DAWIDOWEGO


WIELE SPRAW ROZSĄDZIŁ MIĘDZY NAMI W ROZMOWIE

A ZNAMY SIĘ JUŻ PRAWIE DEKADĘ
RODZINA ROTHSCHILDÓW

RODZINA ROCKEFELLERÓW

FRYŚ MIROSŁAW

RODZINA KTÓRA NA RAZIE WOLI BYĆ ANONIMOWA
                                                  
JACOB ROTHSCHILD                                         MIROSŁAW FRYŚ                                             RE'UWEN RIWLIN
ŻYD                                                                       ŻYD                                                                      ŻYD
Z DOMIESZKĄ KRWI ŻYDOWSKIEJ
WYZNANIA MOJŻESZOWEGO

PROPORCJE CZASZKI WYSOKOŚĆ CZOŁA NOSY ROZSTAW OCZU

MAMY BARDZO PODOBNE

SWOJĄ DROGĄ JAK SILNE I ZDROWE MUSZĄ BYĆ GENY ŻYDOWSKIE
ŻE ZMIESZANIE RAS NA KILKA POKOLEŃ Z GENAMI GOJÓW
WYWIERA TAK OLBRZYMI WPŁYW NA WYGLĄD

                                                 
BINJAMIN NETANJAHU                                         MIROSŁAW FRYŚ                                             RE'UWEN RIWLIN
ŻYD                                                                       ŻYD                                                                      ŻYD
Z DOMIESZKĄ KRWI ŻYDOWSKIEJ
WYZNANIA MOJŻESZOWEGOKRĄG 13 RODU DAWIDOWEGO

WYJĄTKOWO ZALEŻY MI NA III ŚWIATYNI ŻYDOWSKIEJ
DIAMETRALNIE ODMIENI ŚWIAT NA LEPSZEŚ   W   I   A   T       Z       B   O   G   I   E   M       T   A   K
6


ALE NIGDY WIĘCEJ JUŻ W RELIGIACH6


OSTATNIO GDY RELIGIE DOCHODZIŁY DO WŁADZY POLITYCZNEJ TO JESZCZE W POLSCE

W 1850 ROKU PALONO KOBIETY NA STOSIE TAK SIĘ KOŃCZY WŁADZA RELIGIJNA NA ŚWIECIE


TYM RAZEM OD SAMEGO POCZĄTKU MÓWIMY ŻADNYCH PODSTĘPÓW PROSZĘ

NIE PRÓBOWAĆ Z NAMI I NIE WYSYŁAĆ WYSŁANNIKÓW SWOICH RELIGII

PRZEDSTAWICIELI BY COKOLWIEK Z NAMI UGRALI BO NIC NIE UGRAJĄ


GDY DOCHODZI RELIGIA DO WŁADZY ROBI SIĘ MROCZNO NA ŚWIECIE DLA LUDZI


P O     W O J N I E     D O B R A     Z E     Z Ł E M


RELIGIE W OGÓLE BĘDĄ ZBĘDNE

HIERARCHOWIE KOŚCIELI BEDĄ MUSIELI POSZUKAĆ SOBIE NOWEJ PRACY


EWOLUCJA ZWYKŁA KOLEJ RZECZY COŚ POWSTAJE COŚ PRZEMIJA LOGIKA

LUDZIE POTRZEBUJĄ W KOŃCU BYĆ TU NA ZIEMI SZCZERZE SZCZĘŚLIWI


I TO JEST NAJLEPSZA RELIGIA

MOŻNA NAZWAĆ TO NOWĄ RELIGIĄ KTÓRĄ WPROWADZIMYOŻYJCIE W MOIM CIELE.

NIE CHCĘ BYĆ GOJEM - CHĘ BYĆ ŻYDEM.

ŻYDZI W TEN SPOSÓB WAS PRZEPRASZAM.

                                                       
JACOB ROTHSCHILD                                         MIROSŁAW FRYŚ                                             RE'UWEN RIWLIN
ŻYD                                                                       ŻYD                                                                      ŻYD
Z DOMIESZKĄ KRWI ŻYDOWSKIEJ
WYZNANIA MOJŻESZOWEGO

PROPORCJE CZASZKI WYSOKOŚĆ CZOŁA NOSY ROZSTAW OCZU

MAMY BARDZO PODOBNE

SWOJĄ DROGĄ JAK SILNE I ZDROWE MUSZĄ BYĆ GENY ŻYDOWSKIE
ŻE ZMIESZANIE RAS NA KILKA POKOLEŃ Z GENAMI GOJÓW
WYWIERA TAK OLBRZYMI WPŁYW NA WYGLĄD

                                               
BINJAMIN NETANJAHU                                    MIROSŁAW FRYŚ                                         RE'UWEN RIWLIN
      ŻYD                                                                   ŻYD                                                                 ŻYD
Z DOMIESZKĄ KRWI ŻYDOWSKIEJ
WYZNANIA MOJŻESZOWEGO
R A B I N   Y I T Z H A K   K A D U R IN I E C I E R P L I W I


PRAWDA ZAWSZE WYCHODZI NA JAW


WYSTARCZY POCZEKAĆP O W T A R Z A M   N I E C I E R P L I W I


TAK SZYBKO LUBICIE WYDAWAĆ WERDYKTY


JEŻELI JEST COŚ WOLĄ BOGA

TO CZY TO SĄ ŻYDZI CZY GOJE

NIKT NIE ZABIEGA O WASZE

UZNANIE LUB NIE UZNANIE

PO PROSTU TO I TAK BĘDZIE SIĘ DZIAŁO

I NIKT Z TYM NIC NIE ZROBI


O C Z Y W I Ś C I E   J E Ś L I
WIĘC WASZE UKRYWANIE LISTU I PRÓBA

ZATUSZOWANIA SPRAWY SĄ ŚMIESZNE
ILUMINACI TWIERDZĄ ŻE JEST BÓG

BÓG JEST REALNĄ WŁADZĄ ZWIERZCHNIĄ

NAD LUDŹMI I FAKTYCZNIE JEST


NADCHODZĄ RZĄDY BOGA

ALE NIE W RELIGIACH

BOGA ŚWIECKIEGO W PRAWACH I W LOGICE

ILUMINACI TWIERDZĄ ŻE MESJASZEM ŻYDOWSKIM

JEST FRYŚ MIROSŁAW


A JEŚLI OKAŻE SIĘ ŻE MAJĄ RACJĘ A TO BĘDZIE MOŻNA POZNAĆ POCZYNACH OSIĄGNIĘCIACH I SKALI

JAKA BEDZIE SIĘ DZIAŁA WKOŁO PANA FRYŚ MIROSŁAW TO MAMY BARDZO CIEKAWE CZASY


FRYŚ MIROSŁAW JA JESTEM

BANKIERZY SĄ I PLAN DLA JEROZOLIMY JEST


AHA I PRZEPROŚCIE RABINA YITZHAKA KADURIEGO

ZA TO CO ZROBILIŚCIE PO PRZECZYTANIU

JEGO LISTU I CO O NIM MYŚLELIŚCIE

SPRAWA DOTYCZY WYDARZEŃ

PO ŚMIERCI RABINA YITZHAKA KADURIEGOPOŚMIERTNIE POWRACA DO JEROZOLIMY Z

             

                     FRYŚ MIROSŁAW                            RABIN YITZHAK KADURI                               FRYŚ MIROSŁAW
SPRAWIEDLIWYCH RZĄDÓW

A TAKIE ZACZNĄ SIĘ OD MESJASZA ŻYDOWSKIEGO FRYŚ MIROSŁAWNIKT  INNY

NIE JEST W STANIE DOTKNĄĆ SPRAWY JEROZOLIMY

SPRAWY III ŚWIATYNI SPRAWY RZĄDÓW SPRAWIEDLIWYCH


KTO INNY TYCH SPRAW DOTKNIE OD RAZU

MACIE KONFLIKT I JEROZOLIMA W PYŁ SIĘ OBRÓCI

DO JEROZOLIMY DO TEGO MIEJSCAROŚCI SOBIE PRAWO UCZUCIA PRAGNIENIA

EMOCJE OCZEKIWANIA PONAD 3 MILIARDY LUDZI

3 NAJWIEKSZE ŚWIATOWE RELIGIE


POWTARZAM 4 km2 ZIEMI


NIKT TEJ ŁAMIGŁÓWKI NIE ROZWIĄŻE

OPRÓCZ MESJASZA ŻYDOWSKIEGO FRYŚ MIROSŁAWA WIĘC JEŻELI JESTEM PRAWDZIWY JEST WAM NIEZBĘDNY

I JA O TYM WIEM NIE BĘDZIE TANIO MA BYĆ MIŁO

I UPRZEJMIE I BEZ ZBĘDNYCH ROZWAŻAŃYITZHAK KADURI, UR. OK. 1900 W IRAKU, ZM. 28 STYCZNIA 2006 W JEROZOLIMIE


W     P   O   G   R   Z   E   B   I   E     U   D   Z   I   A   Ł     W   Z   I   Ę   Ł   O     3   0   0     T   Y   S.     O   S   Ó   B


PS. RABINIE DAVIDZIE KADURI WIĘCEJ SZACUNKU DLA OJCAARIEL SHARON, WŁAŚCIWIE ARIEL SCHEINERMAN, PSEUDONIM"ARIK" UR. 26 LUTEGO 1928 W KEFAR MALAL

ZM. 11 STYCZNIA 2014 W TEL AWIWIE, POLITYK I DOWÓDCA WOJSKOWY (GENERAŁ MAJOR)

PREMIER IZRAELA W LATACH 2001-2006
ŚMIERĆ RABINA YITZHAKA KADURI - 2006

NA WYRAŻNĄ PROŚBĘ RABINA YITZHAKA KADURI DOPIERO PO ROKU OTWARCIE LISTU - 2007


ŚMIERĆ ARIELA SHARONA PO 7 LATACH ŚPIĄCZKI - 2014

ROZPOCZĘCIE NASZEJ DZIAŁALNOŚCI - 2007LIST RABINA YITZHAKA KADURI


O R G A N I Z A C J A   Z   P I R A M I D A L N Y M   O K I E M   W   L O G O   W E S Z Ł A   W   I I   E T A P

U J A W N I A N I A   S I Ę   Ż Y D O M   Z A K R E Ś L O N E   N A   C Z E R W O N O


             

              SIEDZIBA GMINY WYZNANIOWEJ                   SYNAGOGA IM. ZALMANA I RYWKI MAŁŻEŃSTWA NOŻYKÓW, WARSZAWA
                          ŻYDOWSKIEJ , WARSZAWA, UL. TWARDA 6

T E R M I N   D A T A   U J A W N I E N I A   S I Ę   Ż Y D O M   U C Z O N Y M   1 1   K W I E T N I A   2 0 1 6   G O D Z I N A   1 4 : 3 0

NAGRANIE Z MONITORINGU POSIADA GMINA ŻYDOWSKA
SAMOCHÓD ZAPARKOWANY DOKŁADNIE W TYM MIEJSCU CO CZERWONY PUNKT


ROZPOCZĘŁO SIĘ TO JUŻ SIĘ DZIEJE
11.04.2016


          ULICE JEROZOLIMY


OPINIE SPOSTRZEŻENIA

PO SPOTKANIU Z ŻYDAMI RELIGIJNYMI

I POTOMKAMI KAPŁANÓW ŻYDOWSKICH


NIE PRZEPADAM ZA WIZYTAMI U ŻYDÓW RELIGIJNYCH ALE ZROBIŁEM TO

Ż Y D Z I   R E L I G I J N I   P O T O M K O W I E   K A P Ł A N Ó W   Ż Y D O W S K I C H

O R A Z   Z W Y K L I   Ż Y D Z I


ZWYKLI ŻYDZI ŻYDZI RELIGIJNI Z OKREŚLONYCH WARSTW SPOLECZNYCH ZMIENILI SIĘ NIE DO POZNANIA
OKRADANIE NIEUSTANNE ZAGROŻENIE ŻYDÓW I ZŁE CZYNY DOKONANE PRZEZ LUDZI INNYCH NACJI NA ŻYDACH ODBIŁY SWOJE TRWAŁE PIĘTNO
Z POWROTEM PRZYWRÓCIĆ TRZEBA ŻYDOM Z CAŁEGO ŚWIATA BEZPIECZEŃSTWO GWARANTOWANE


T E R M I N   D A T A   U J A W N I E N I A   S I Ę   L U D Z I O M   P R O S T Y M   5   M A J A   2 0 1 6   Ł A S K A R Z E W


DIAMETRALNIE ODMIENI ŚWIAT NA LEPSZE


FRYŚ MIROSŁAW DECYDUJE O CZASIE WPROWADZENIA PROJEKTU W JEROZOLIMIE ORAZ O INTENSYWNOŚCI TEMPA WPROWADZANIA PROJEKTU


          ULICE JEROZOLIMY


FRYŚ MIROSŁAW DECYDUJE O CZASIE WPROWADZENIA PROJEKTU W JEROZOLIMIE

FRYŚ MIROSŁAW DECYDUJE O CZASIE WPROWADZENIA PROJEKTU W JEROZOLIMIE

FRYŚ MIROSŁAW DECYDUJE O CZASIE WPROWADZENIA PROJEKTU W JEROZOLIMIE


FRYŚ MIROSŁAW DECYDUJE O INTENSYWNOŚCI TEMPA WPROWADZANIA PROJEKTU

FRYŚ MIROSŁAW DECYDUJE O INTENSYWNOŚCI TEMPA WPROWADZANIA PROJEKTU

FRYŚ MIROSŁAW DECYDUJE O INTENSYWNOŚCI TEMPA WPROWADZANIA PROJEKTUAKTUALNE MIEJSCE POBYTU PANA FRYŚ MIROSŁAW
POLSKA, MAZOWIECKIE, 08-450 ŁASKARZEW, UL. GARWOLIŃSKA 31
TEL.+48 510 466 358, +48 506 754 469, +48 511 576 933


PO WYJEŹDZIE Z JEROZOLIMY TEL AWIW

NUMERY KONTAKTOWE ORAZ KIERUNKOWEK I E R U N K O W Y   D O   P O L S K I   + 4 8
BEZPOŚREDNIE NUMERY KONTAKTOWE

Z PANEM FRYŚ MIROSŁAWL E P I E J    Z A P A M I Ę T A J C I E    J E G O    I M I Ę


AKTUALNE MIEJSCE POBYTU PANA FRYŚ MIROSŁAW
POLSKA, MAZOWIECKIE, 08-450 ŁASKARZEW, UL. GARWOLIŃSKA 31


J Ę Z Y K   R O Z M O W Y   P O L S K IOŻYJCIE W MOIM CIELE.

NIE CHCĘ BYĆ GOJEM - CHĘ BYĆ ŻYDEM.

ŻYDZI W TEN SPOSÓB WAS PRZEPRASZAM.


NA PAMIĘĆ GOJE BĘDĄ MUSIELI SIĘ NAUCZYĆ TEGO HYMNU

MESJASZ ŻYDOWSKI GOJÓW NAUCZYGWIAZDA DAWIDA

UMOWNY ZNAK ZRZESZAJĄCY JEDEN ŚWIAT

MILIONY MILIARDY TAKICH GWIAZD

CHCĘ WIDZIEĆ W MATERIALNYM ŚWIECIE

NA DOMACH LUDZI POJAZDACH SAMOLOTACHJest wiele zaległych bardzo szkodliwych zjawisk wręcz bezkarnych na świecie ale to się zmieni, Zajmą się teraz tym Żydzi.

Organizacja z piramidalnym okiem w logo organizacja bankierów. Nie jesteśmy związani protokołem dyplomatycznym. Nam wypada więcej.

Porządek. nad nami jest Bóg potem zło dobro zresztą od zawsze walczące z sobą, potem dopiero cywilizacja człowieka i jego wymysły wszelakie. Jak ustosukować mają się Żydzi do tego. Talmud jasno wyraża się. Goj to zło żydzi to dobro. Przy budowaniu świata żydowskiego ważne jest by nie dać możliwości ani sposobności by zło mogło zadać cios w jakikolwiek sposób dobru czyli żydom.OSOBY Z POCHODZENIEM Z RODÓW Z OSIĄGNIĘCIAMI ORAZ RZĄDY BOGA

T O   I N N A   J A K O Ś Ć   R Z Ą D U

TO NIE OSOBY Z DEMOKRACJI Z NIKĄD


NIE PODOBA MI SIĘ WASZA OSOBOWOŚĆ ŻYDZI MUSICIE BYĆ BARDZIEJ CISI POKORNI SPOLEGLIWI NASZ ŚWIAT JEST SUBTELNY NIE HAŁAŚLIWY TAK SIĘ NIE DA RZĄDZIĆ TO MUSICIE ZMIENIĆ WE WSPÓŁPRACY Z MESJASZEM ŻYDOWSKIM FRYŚ MIROSŁAW DLATEGO OPÓŹNIŁO SIE PRZYJŚCIE MESJASZA ŻYDOWSKIEGO PONIEWAŻ CHCE PRZYNIEŚĆ DOBRO A NIE SPIERAĆ SIĘ I PATRZEĆ NA WASZE PODEJRZLIWE SPOJRZENIA TAK ŻE JESZCZE RAZ ZWRACAM UWAGĘ O JAKOŚĆ WSPÓŁPRACY POKORA I SPOLEGLIWOŚĆ I SŁUŻEBNOŚĆ TO MA FUNKCJONOWAĆ W WASZYM ZACHOWANIU ŻYDZI
NIE POTRAFICIE ZE SŁOWA WYJŚĆ I PRZYSTĄPIĆ DO FIZYCZNYCH CZYNÓW


ZA DUŻO WSZYSCY MÓWICIE A ZA MAŁO TOWARU Z TEGO

TACY MĄDRZY TACY ZAANGAŻOWANI A III ŚWIATYNI ŻYDOWSKIEJ JAK NIE BYŁO TAK NIE MA


ŻEBYM JA FRYŚ MIROSŁAW

MESJASZ ŻYDOWSKI

MYŚLAŁ JAK POGODZIĆ ŻYDÓW I JAK ZACHĘCIĆ W CISZY DO SOLIDNEJ PRACY NAD III ŚWIATYNIĄ ŻYDOWSKĄ


NIEŁADNIE ŻYDZI ZACHOWUJECIE SIĘ JAK GOJE

MY ŻYDZI W JEDNYM SZEREGU MAMY JUŻ STANĄĆ DO ODBUDOWANEJ III ŚWIATYNI

TO NIE CZAS NA PRZEKONYWANIE SIĘ NAWZAJEM I NA SPRZECZKI


I WIEDZIEĆ JAK SIĘ ZACHOWAĆ JAK PRZYJDZIE MESJASZ

POWTARZAM NIE POTRAFICIE WYJŚĆ ZE SŁOWA OTRZĄŚNIJCIE SIĘ
I JEGO FIRMA Z PIRAMIDALNYM OKIEM W LOGO
O R G A N I Z A C J A       B A N K I E R Ó W       F I R M A

                   

Z   P I R A M I D A L N Y M   O K I E M   W   L O G OWYMOGI FORMALNETAK ZAKŁADA PROJEKT I PROGRAM

ALE TO NIE OZNACZA ŻE WDAJEMY SIĘ Z RESZTĄ W DYSKUSJĘ

DOPUSZCZAMY ICH DO DYSKUSJI

ORAZ COKOLWIEK Z GOJAMI

PRZY JEDNYM STOLE ROZWAŻAMY


NIE CHCEMY BYĆ NIEGRZECZNI ALE MUSIMY PORUSZYĆ WAŻNY TEMAT

OD KIEDY GOJ JEST PARTNEREM W ROZMOWIE

Z NAMI ŻYDAMI RODU DAWIDOWEGO
ORGANIZACJA POZARZĄDOWA


BIORĄCY UDZIAŁ W PROJEKCIE PANA FRYŚ MIROSŁAW     
U  A  K  T  Y  W  N  I  O  N  A     N  O  W  A     S  I  Ł  A


U  A  K  T  Y  W  N  I  O  N  A     N  O  W  A     S  I  Ł  A

POLITYCZNO-FINANSOWA
NIE MOŻNA JEJ PRZYRÓWNAĆ DO NICZEGO NA ŚWIECIE
ANI W PRZESZŁOŚCI ANI W PRZYSZŁOŚCI
NA ŚWIECIE NIE POWSTANIE PODOBNA SIŁA

TO CO INNEGO NIŻ RZĄDY LUDZKIE RZĄDY RÓŻNYCH PAŃSTW


JEŻELI MESJASZ JEST PRAWDZIWY

ALE JEŻELI JEST PRAWDZIWY Z RACJI UZNANIA

WYŻSZOŚCI RZĄDÓW BOGA NAD LUDZKIMI

TECHNICZNIE MUSI ŻĄDAĆ POKŁONU


POKŁOŃCIE SIĘ ALE WYŁĄCZNIE W ASPEKCIE

UZNANIA RZĄDÓW BOGA NAD LUDZKIMI

I TYLKO W TYM ASPEKCIE


MESJASZ ŻYDOWSKI MA MOC UZDRAWIANIA


Z RACJI JAKIEKOLWIEK ZŁO NIE MOŻE PRZEBYWAĆ W OTOCZENIU MESJASZA


CHOROBY Z CIAŁA W SZYBKIM TEMPIE WYCHODZĄ

DLATEGO TEŻ PRZY ODBUDOWIE III ŚWIĄTYNI ŻYDOWSKIEJ

MESJASZ FIZYCZNIE MUSI BYĆ W IZRAELU W JEROZOLIMIE

A ZŁO NIE PODEJDZIE ZŁO NIE TOLERUJE

MESJASZA ŻYDOWSKIEGO FRYŚ MIROSŁAW

ODBUDOWA III ŚWIĄTYNI ŻYDOWSKIEJ JEST WARTA NASZEGO ZACHODU

ŻYDZI SĄ WARCI ZACHODU IZRAEL I ROSJA SĄ WARTE ZACHODU

ALE RESZTA A CO NAS RESZTA OBCHODZI I NIECH TAK ZOSTANIE


BY ODBUDOWAĆ III ŚWIATYNIĘ ŻYDOWSKĄ

JEDEN NARÓD NA CAŁYM ŚWIECIE ŻYDOWSKI

POTRZEBA MESJASZA ŻYDOWSKIEGO

BY UMIEJĘTNIE I Z WYCZUCIEM

BAWIŁ SIĘ INFORMACJĄ CZASEM MANIPULACJĄ

BY III ŚWIATYNIA ŻYDOWSKA POWSTAŁA

I NIE BYŁA TYLKO W SFERZE MARZEŃ I ILUZJĄ


BY ZGUBIĆ GOJÓW W CHAOSIE A JEDNOCZEŚNIE

NA ICH OCZACH ODBUDOWAĆ III ŚWIATYNIĘ ŻYDOWSKĄ
MATERIALNIE JEROZOLIMA MUSI BYĆ

NAJBOGATSZYM MIEJSCEM NA ŚWIECIE


ALE ŻEBY NIKT NIE MIAŁ ZAKUSÓW


ZAATAKOWANIA I OKRADZENIA JEROZOLIMY


Z TEGO MIEJSCA MUSI PŁYNĄĆ INFORMACJA O MĄDRYM RZĄDZIE

DLA CAŁEGO ŚWIATA


ŻEBY DLA LUDZI BYŁA JEROZOLIMA ŚWIĄTOŚCIĄ

A TYLKO WTEDY LUDZIE BĘDĄ SZANOWAĆ

GDY SAMI POLICZĄ SOBIE ŻE SYGNAŁ JAKI IDZIE

Z JEROZOLIMY TO PRAWDZIWE MĄDRE RZĄDY


WCALE NIE ZALEŻY OD WOLI LUDZI JEŻELI COŚ JEST PIĘKNE I MĄDRE

ALE TAK NAPRAWDĘ MĄDRE TO TO LUDŹMI WŁADA I NARZUCA TON


   

   

   
PRZYJMIE PIERWSZĄ FALĘ NIENAWIŚCI OD GOJÓW

WZGLĘDEM III ŚWIĄTYNI ŻYDOWSKIEJŚWIAT PRZYZWYCZAI SIĘ DO TEGO ŻE


CZĘŚCIĄ ŚWIATA JEST III ŚWIĄTYNIA ŻYDOWSKA


WKRADNIE SIĘ W CODZIENNOŚĆNIC Z TYM NIE ZROBIĄ

TAK DZIAŁA PSYCHIKA CZŁOWIEKA


WSZYSTKIE SPRAWY ŻYDOWSKIE Z GOJAMI ZAŁATWIAMY SPOSOBEM

I WYŁĄCZNIE PO ŻYDOWSKU TO BARDZO WAŻNE


         
SIGMUND FREUD                                                                                          MIROSŁAW FRYŚ


INACZEJ SIĘ NIE DA

GOJ TO W ŻADNYM RAZIE NIE JEST NASZ PRZYJACIEL

PRZEJMIEMY WŁADZĘ I WŁADZĄ RZĄDY SPRAWOWAĆ BĘDZIEMY


WAŻNE JEST TEMPO W POCZATKOWEJ FAZIE

ROZPUŚCIĆ INFORMACJĘ POŁOŻYĆ JEDEN KAMIEŃ

NA MIESIĄC I BROŃ BOŻE NIE PRZYSPIESZAĆ

NIE BĘDĄ MIELI CO ZBURZYĆ
MA WKRAŚĆ SIĘ W TERAŹNIEJSZY ŚWIAT

O BANKIERACH O FRYŚ MIROSŁAW

O ROZPOCZĘCIU ODBUDOWY III ŚWIĄTYNI ŻYDOWSKIEJ

TAK POWSTANIE III ŚWIĄTYNIA ŻYDOWSKA


ODPOWIEDNIO UŻYTA MANIPULACJA

CZASEM I INFORMACJĄ ZMYLI NASZYCH WROGÓW

GOJÓW POGUBIĄ SIĘ PAMIETAJMY ŻE TO GOJE
PROSZĘ WYOBRAZIĆ SOBIE TAK OLBRZYMI PLAC BUDOWY
SAM MUR OKALAJĄCY III ŚWIĄTYNIĘ ŻYDOWSKĄ
WYSOKOŚĆ KILKADZIESIĄT METRÓW
WYOBRAŻACIE SOBIE TO

POWTARZAM

NIE TYLKO REKONSTRUKCJA

ALE MA BYĆ WIĘKSZA BOGATSZA


W PEWNYM OKRESIE ODBUDOWY IIII ŚWIATYNI

R Z E M I E Ś L N I K Ó W

W 2 LATA ODBUDUJEMY CAŁĄ ŚWIĄTYNIĘ

ALE NAJPIERW UTOROWAĆ MUSI ŚWIATYNI MIEJSCE INFORMACJA

ROZPOWIADANA PRZEZ WAS ŻYDZI


          ULICE JEROZOLIMYJAK SKOŃCZĘ Z GOJAMI TO OCZY BĘDĄ PRZECIERAĆ

JAK ODBUDOWAŁEM III ŚWIĄTYNIĘ ŻYDOWSKĄ NA ICH OCZACH


WYJĄTKOWO ZALEŻY MI NA III ŚWIATYNI ŻYDOWSKIEJTEN FRYŚ MIROSŁAW

ODBUDUJE NAM III ŚWIĄTYNIĘ ŻYDOWSKĄ


ROZPOWIADAJCIE ŻYDZI

O MESJASZU ŻYDOWSKIM

JEGO IMIĘ FRYŚ MIROSŁAW

I SENSACYJNĄ NOWINĘ O YITZHAKU KADURIM

NIEBYWAŁE HISTORIA YITZHAKA KADURIEGO MA DALSZY CIĄG

POŚMIERTNIE POWRACA Z BANKIERAMI I MESJASZEM ŻYDOWSKIM       

   

   


ZMIANY JAKIE WPROWADZIMY DLA ŚWIATA
MOŻLIWE DZIĘKI PRZYCHYLNOŚCI NAJBARDZIEJ WPŁYWOWYCH LUDZI ŚWIATA
SEKTORA BANKOWEGO, SEKTORA POLITYKI ORAZ FILANTROPA WŁADZY WEWNĘTRZNEJ
CHATEAU DE FERRIES, PODPARYSKI ZAMEK WYBUDOWANY W LATACH 1855-59 PRZEZ BARONA JAMESA DE ROTHSCHILD

W 1975 ROKU GUY DE ROTHSCHILD PODAROWAŁ ZAMEK UNIWERSYTETOWI PARYSKIEMUNAJWYŻSZY STOPIEŃ WTAJEMNICZENIA

TO ŻYĆ ŚWIADOMIE MATEMATYCZNIE

A JEDNOCZEŚNIE ŚWIADOMA POSTAWA CZŁOWIEKA

ŻE ŻYCIEM CZŁOWIEKA NIE RZĄDZI CZŁOWIEK LECZ RZĄDZI BÓG

SWOISTEGO RODZAJU HARMONIA I WYWAŻENIE

BY NIE UTRUDNIAĆ BOGU BY MÓGŁ ŻYCIEM CZŁOWIEKA

RZĄDZIĆ W REALNEJ POSTAWIETO CO BĘDZIE SIĘ DZIAŁO ŻYDZI W WASZYCH MIASTACH

W JEROZOLIMIE Z III ŚWIATYNIĄ ŻYDOWSKĄ

Z MESJASZEM ŻYDOWSKIM W TLE

Z RZĄDEM ŚWIATOWYM Z BANKIERAMI I RODZINAMI BANKIERÓW

Z FIRMĄ KTÓRA WAM TO WSZYSTKO WPROWADZI

ORGANIZACJĄ Z PIRAMIDALNYM OKIEM W LOGO


I W KOŃCU TO CO BĘDZIE SIĘ DZIAŁO Z WAMI ŻYDZI

W WAS SAMYCH TO NIE BĘDZIE WCALE ZALEŻAŁO OD WAS

I OD WASZEJ ZGODY TYLKO WSZYSTKO ZATAŃCZY

TAK JAK BÓG SOBIE TEGO ŻYCZY I WY TEŻ

TAŃCZYĆ BĘDZIECIE JAK BÓG SOBIE ŻYCZY


OBSERWUJCIE SIEBIE CAŁĄ SYTUACJĘ

BO BĘDZIE TO SWOISTY CUD I PO TYM

POZNACIE BOGA ORAZ MESJASZA ŻYDOWSKIEGO FRYŚ MIROSŁAW

ŻE TO Z WAMI COŚ BĘDZIE INNEGO SIĘ DZIAŁO

ŻE BĘDZIECIE ROBIĆ TO DANEGO DNIA WRĘCZ

NIEZGODNE Z TYM CO ZAPLANOWALIŚCIE SAMI DANEGO DNIA

MIELIŚCIE BYĆ TU I SZLIŚCIE A TRAFILIŚCIE W INNE MIEJSCE

I ZROBILIŚCIE INNE RZECZY NIŻ ZAPLANOWALIŚCIE


OTWARTE UMYSŁY BO TO CO PRZYJDZIE

TO NIE Z WAS LECZ Z BOGA


OD PRZYLOTU PANA FRYŚ MIROSŁAW
DO TEL AWIWU WSZYSTKO SIĘ ZACZNIE

OD PRZYLOTU PANA FRYŚ MIROSŁAW
DO TEL AWIWU WSZYSTKO SIĘ ZACZNIE

OD PRZYLOTU PANA FRYŚ MIROSŁAW
DO TEL AWIWU WSZYSTKO SIĘ ZACZNIEP R O G R A M   N A   S E R W E R A C H   P O Z A U N I J N Y C H
W   U N I I   E U R O P E J S K I E J   W   N I E M C Z E C H   I   W   P O L S C E
N A   3   S E R W E R A C H   D O M E N Y   O   N A Z W I E   M E S J A S Z   W   J Ę Z Y K U   J I D Y S Z

CHATEAU DE FERRIES, PODPARYSKI ZAMEK WYBUDOWANY W LATACH 1855-59 PRZEZ BARONA JAMESA DE ROTHSCHILD

W 1975 ROKU GUY DE ROTHSCHILD PODAROWAŁ ZAMEK UNIWERSYTETOWI PARYSKIEMU
JAK PRZYJADĘ I OTRZYMASZ WIZYTÓWKĘ LUB ULOTKĘ W KOPERCIE

ZOBOWIAZUJĘ ŻYDÓW DO ROZMÓW W DOMACH I NA ULICACH

ŻYDZI KTÓRZY NIE OTRZYMAJĄ ULOTKI LUB WIZYTÓWKI

A O SPRAWIE WIEDZĄ ZE SŁYSZENIA Z TELEWIZJI Z UST INNEGO ŻYDA

ZOBOWIĄZANI SĄ DO ROZSZERZANIA INFORMACJI NA DALSZE KRĘGI


WYTWORZENIE SZUMU PRZEZ ŻYDÓW WKOŁO PROGRAMU


OBOWIĄZKIEM KAŻDEGO ŻYDAW MIEŚCIE ORAZ PRZEKAZYWAĆ NA KONTYNENTY WIADOMOŚĆ

MA


MA POWSTAĆWKOŁO TEJ SPRAWY

TEGO POTRZEBUJE III ŚWIĄTYNIA ŻYDOWSKA                                       
ODDZIAŁ PARYSKI ILUMINATÓW

NAJWIĘKSZE PODZIĘKOWANIA


BANKI BIORĄCE UDZIAŁ W PROJEKCIERODZINY WYKŁADAJĄCE ZNACZNE FUNDUSZE

PRZYGOTOWANE DO UFORMOWANIA RZĄDU ŚWIATOWEGORODZINA ROTHSCHILDÓW

RODZINA ROCKEFELLERÓW

FRYŚ MIROSŁAW

RODZINA KTÓRA NA RAZIE WOLI BYĆ ANONIMOWA


RODZINA KTÓRA PROSIŁA O ANONIMOWOŚĆ
A POKRYJE     4 0   %     WSZELKICH KOSZTÓW


BANKIERZY

ZAANGAŻOWANE RODZINY

I WYSTARCZY DO PRZEMIENIENIA JEROZOLIMY

W ŻYDOWSKIE BOGATE GODNE MIEJSCE

JUŻ DAWNO POWINNO BYĆ TO ZROBIONE

DZIŚ WYGLĄDA SKANDALICZNIE BO I WŁAŚCICIEL NIE JEST JEDEN

A POWINNA BYĆ WYŁĄCZNIE ŻYDOWSKA OD DAWNA


LEPIEJ ZAPAMIĘTAJCIE MOJE IMIĘ I NAZWISKO

BO TROCHĘ W ŚWIECIE NAMIESZAMY
LEPIEJ ZAPAMIĘTAĆ IMIĘ I NAZWISKO
TO IMIĘ I NAZWISKO BĘDZIE ZNAŁ CAŁY ŚWIAT


FRYŚ MIROSŁAW
ZARZĄDZAJACY PROJEKTEM ORAZ
FIRMĄ ORGANIZACJĄ Z PIRAMIDALNYM OKIEM W LOGO
SPAKOWANY POWOLI TRZEBA WSTAĆ

DOJECHAĆ NA LOTNISKO CHOPINA

DO TEL AWIWU DO JEROZOLIMY

W 3 DNI ROZDAĆ KOPERTY


Ś   C   I   A   N   A       P   Ł   A   C   Z   U

W Ł A Ś N I E   W   T Y M   M I E J S C U


I ROZPOCZĄĆ NOWY ETAP W MOIM ŻYCIU

FRYŚ MIROSŁAW


LEPIEJ ZAPAMIĘTAJCIE MOJE IMIĘ I NAZWISKO

BO TROCHĘ W ŚWIECIE NAMIESZAMY

T E R M I N   P R Z Y J A Z D U   I Z R A E L   J E R O Z O L I M A   T E L   A W I W   _ _ _ _ _ _ _ _ _   P O B Y T   1   T Y D Z I E Ń

ROZDAM 2000 WIZYTÓWEK INFORMACYJNYCH O NAZWIE MESJASZ W JĘZYKU ANGIELSKIM
     

     

W TYM OKRESIE SAM Z WŁASNEJ KIESZENI NA DZIAŁALNOŚĆ WYDAŁEM 9.000.000 ZŁOTYCH (3.000.000 DOLARÓW)J U Ż   K A Ż D Y   D Z I E Ń   K A Ż D A   N O C

MOŻE OKAZAĆ SIĘ IMPULSEM WYJAZDU DO IZRAELA

WSZYSTKO MAMY JUŻ PRZYGOTOWANECZEKAJĄ NA MNIE LUDZIE CZEKAJĄ NA MNIE WYDARZENIA

CZEKA NA MNIE ŻYCIE O KTÓRYM WCZEŚNIEJ MOGŁEM TYLKO MARZYĆ

Z TYMI PRZYJACIÓŁMI ORAZ Z TA TEMATYKĄ DO 2027 ROKU STANĘ SIĘ NAJBOGATSZYM CZŁOWIEKIEM ŚWIATA MATERIALNIE

Z FAKTAMI SIĘ NIE DYSKUTUJEP R O J E K T   Ó W   N O S I   N A Z W Ę


W ŚRODOWISKU BANKIERÓW

ZOSTAŁ PRZYGOTOWANY PLAN DZIAŁANIA DLA JEROZOLIMY

WDROŻONY


Z CHWILĄ PRZYLOTU PANA FRYŚ MIROSŁAW DO TEL AWIWU ORAZ
SYMBOLICZNE ROZDANIE KOPERT Z WIADOMOŚCIĄ DLA RODU DAWIDOWEGOODBUDUJEMY III ŚWIĄTYNIĘ ŻYDOWSKĄ OZŁOCIMY JEROZOLIMĘ
W JEROZOLIMIE CHCĘ WIDZIEĆ WYŁĄCZNIE ŻYDÓW
TO MIEJSCE WYŁĄCZNIE ŻYDOWSKIE
SZEKLĘ WPROWADZIMY NA CAŁYM ŚWIECIE ZAMIAST INNYCH WALUT
WSZĘDZIE ZNAK ŻYDOWSKI POCZĄTEK JEDNOCZENIA ŚWIATA
W JEDNYM NARODZIE OCZYWIŚCIE ŻYDOWSKIM UMOCOWANIE W PRAWIE
RZĄD ŚWIATOWY WYŁĄCZNIE ŻYDOWSKI III ŚWIĄTYNIA ŻYDOWSKA
BĘDZIE PEŁNIŁA TEŻ ROLĘ POLITYCZNĄ A CAŁOŚĆ BĘDZIE NADZOROWAŁA
ORGANIZACJA Z PIRAMIDALNYM OKIEM W LOGO
JEROZOLIMA

WZGÓRZE ŚWIĄTYNNE

WZGÓRZA GOLAN

DZISIEJSZE ZIEMIE NIELEGALNIE ZAJMOWANE PRZEZ PALESTYŃCZYKÓWTO WSZYSTKO BĘDZIE ŻYDOWSKIE

TO WSZYSTKO BĘDZIE NASZE     

               ULICE JEROZOLIMY


     

     

     

     

W TYM SAMYM DNIU
W KTÓRYM WYLADUJĘ W TEL AWIWIE
OD RAZU JADĘ DO JEROZOLIMY POD ŚCIANĘ
PŁACZU I ZACZYNAM ROZDAWAĆ ULOTKI


W TYM SAMYM DNIU
W KTÓRYM WYLADUJĘ W TEL AWIWIE
OD RAZU JADĘ DO JEROZOLIMY POD ŚCIANĘ
PŁACZU I ZACZYNAM ROZDAWAĆ ULOTKI


W TYM SAMYM DNIU
W KTÓRYM WYLADUJĘ W TEL AWIWIE
OD RAZU JADĘ DO JEROZOLIMY POD ŚCIANĘ
PŁACZU I ZACZYNAM ROZDAWAĆ ULOTKI


W TYM SAMYM DNIU
W KTÓRYM WYLADUJĘ W TEL AWIWIE
OD RAZU JADĘ DO JEROZOLIMY POD ŚCIANĘ
PŁACZU I ZACZYNAM ROZDAWAĆ ULOTKI


W TYM SAMYM DNIU
W KTÓRYM WYLADUJĘ W TEL AWIWIE
OD RAZU JADĘ DO JEROZOLIMY POD ŚCIANĘ
PŁACZU I ZACZYNAM ROZDAWAĆ ULOTKI


W TYM SAMYM DNIU
W KTÓRYM WYLADUJĘ W TEL AWIWIE
OD RAZU JADĘ DO JEROZOLIMY POD ŚCIANĘ
PŁACZU I ZACZYNAM ROZDAWAĆ ULOTKI


W TYM SAMYM DNIU
W KTÓRYM WYLADUJĘ W TEL AWIWIE
OD RAZU JADĘ DO JEROZOLIMY POD ŚCIANĘ
PŁACZU I ZACZYNAM ROZDAWAĆ ULOTKI


W TYM SAMYM DNIU
W KTÓRYM WYLADUJĘ W TEL AWIWIE
OD RAZU JADĘ DO JEROZOLIMY POD ŚCIANĘ
PŁACZU I ZACZYNAM ROZDAWAĆ ULOTKI


OCZYWIŚCIE NIE PRZESZKADZAJĄC W MODLITWIE ŚCIANA PŁACZU


MIEJSCE ROZDANIA POWIĘKSZONYCH WIZYTÓWEK OD ORGANIZACJI Z PIRAMIDALNYM OKIEM W LOGO

W Z G Ó R Z E   Ś W I Ą T Y N N E

ORAZ

B L I S K I   R E J O N   Ś C I A N Y   P Ł A C Z U

O S O B I Ś C I E   P A N   F R Y Ś   M I R O S Ł A WNA RZECZ ODBUDOWY III ŚWIĄTYNI ŻYDOWSKIEJ


NA RZECZ SZEKLI NA CAŁYM ŚWIECIE

NA RZECZ RZĄDU ŚWIATOWEGO ŻYDOWSKIEGO

NA RZECZ PRZYMIERZA Z ROSJĄ
                   


3 DNI

FRYŚ MIROSŁAW OSOBIŚCIE TE ULOTKI NA ZDJĘCIACH
BĘDZIE ROZDAWAŁ PRZY ŚCIANIE PŁACZU JEROZOLIMATO MOMENT ROZPOCZĘCIA WDRAŻANIA ŚWIATOWEGO PROJEKTU BANKIERÓW
L U D Z I E   N I E   S Ą   K O N S E K W E N T N I

I   W Y T R W A L I   W   T Y M   C O   R O B I Ą


S Ą   M D L I   I   B Y L E J A C Y

M Y   J E S T E Ś M Y   I N N I

TO BĘDZIE NAWET ZABAWNE NIE ODPUŚCIĆ I WSZYSTKO WDROŻYĆ CO W PROGRAMIE


W TYM SAMYM DNIU
W KTÓRYM WYLADUJĘ W TEL AWIWIE
OD RAZU JADĘ DO JEROZOLIMY POD ŚCIANĘ
PŁACZU I ZACZYNAM ROZDAWAĆ ULOTKI


W JĘZYKU HEBRAJSKIM I ANGIELSKIM ULOTKA DWUSTRONNA
W JĘZYKU JIDISZ ULOTKA JEDNOSTRONNA
WSZYSTKO ZŁOŻONE DO BIAŁEJ KOPERTY


KOPERTA


Z PRAWEJ STRONY KOPERTY LOGA BANKÓW BIORĄCYCH UDZIAŁ
W PRZEDSIĘWZIĘCIU
PAŃSTWO ROTHSCHILD
PAŃSTWO ROCKEFELLER
RODZINA KTÓRA NA RAZIE WOLI BYĆ ANONIMOWA
FRYŚ MIROSŁAW
ORGANIZACJA BANKIERÓW Z PIRAMIDALNYM OKIEM W LOGODZWOŃCIE ALE DOPIERO 3 DNI PO MOIM WYJEŹDZIE Z IZRAELA
O R G A N I Z A C J A       B A N K I E R Ó W       F I R M A

                   DZWOŃCIE DO PANA FRYŚ MIROSŁAW
A PAN FRYŚ MIROSŁAW
Z J E D N O C Z Y     W  S  Z  Y  S  T  K  I  C  H     Ż Y D Ó W
W S Z Y S T K I E   Ś R O D O W I S K A   Ż Y D O W S K I E
BY STWORZYĆ
SIŁĘ KTÓREJ NIKT SIĘ NIE OPRZE


ODBUDUJEMY III ŚWIĄTYNIĘ ŻYDOWSKĄ
WPROWADZIMY SZEKLĘ NA CAŁYM ŚWIECIE
JEROZOLIMA BĘDZIE WYŁĄCZNIE ŻYDOWSKA
PRZED WYJAZDEM DO IZRAELA DO JEROZOLIMY OCZYWIŚCIE NIE ZAPOMNĘ POWIADOMIĆ WSZYSTKIE PONIŻSZE INSTYTUCJE
CO SIĘ WYDARZYŁO GDY NASZA ORGANIZACJA Z PIRAMIDALNYM OKIEM W LOGO PRZEZ 9 LAT GOŚCIŁA W POLSCE

OD URZĘDNIKÓW PAŃSTWOWYCH PO SZARYCH LUDZI GŁĘBOKI UKRYTY ANTYSEMITYZM
PRZYKŁADY ZŁOZYMY NA RĘCE AMBASADORA ROSJI AMBASADORA IZRAELA
POINFORMUJEMY SIEDZIBĘ MSWiA BIURO SPRAW WEWNĘTRZNYCH KOMENDY GŁOWNEJ POLICJI
SIEDZIBĘ GMINY WYZNANIOWEJ ŻYDOWSKIEJ W WARSZAWIE, UL. TWARDA 6

W   POLSCE   Z J A W I S K O   A N T Y S E M I T Y Z M U   I   R U S O F O B I I   P R Z Y B R A Ł O   R O Z M I A R   N I E P O K O J Ą C E G O   Z J A W I S K A

ZLOKALIZOWALIŚMY UKRYTY OLBRZYMI ANTYSEMITYZM

Ż Y D Z I   C H Y B A   N I E   D O   K O Ń C A   Z D A J Ą   S O B I E   S P R A W Ę   C O   I M   G R O Z I     
                              SIEDZIBA MSWiA, WARSZAWA, UL. BATOREGO 5                          KOMENDA STOŁECZNA POLICJI, WARSZAWA, UL. NOWOLIPIE 2


PRZED WYJAZDEM DO IZRAELA DO JEROZOLIMY OCZYWIŚCIE NIE ZAPOMNĘ POWIADOMIĆ WSZYSTKIE PONIŻSZE INSTYTUCJE
CO SIĘ WYDARZYŁO GDY NASZA ORGANIZACJA Z PIRAMIDALNYM OKIEM W LOGO PRZEZ 9 LAT GOŚCIŁA W POLSCE

OD URZĘDNIKÓW PAŃSTWOWYCH PO SZARYCH LUDZI GŁĘBOKI UKRYTY ANTYSEMITYZM
PRZYKŁADY ZŁOZYMY NA RĘCE AMBASADORA ROSJI AMBASADORA IZRAELA
POINFORMUJEMY SIEDZIBĘ MSWiA BIURO SPRAW WEWNĘTRZNYCH KOMENDY GŁOWNEJ POLICJI
SIEDZIBĘ GMINY WYZNANIOWEJ ŻYDOWSKIEJ W WARSZAWIE, UL. TWARDA 6


F R Y Ś   M I R O S Ł A W

POWIADOMIMY TEŻ OBECNEGO PREZYDENTA RP (STYCZEŃ 2017)

ORAZ MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI RPPAŁAC NAMIESTNIKOWSKI, WARSZAWA, KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE, SIEDZIBA PREZYDENTA RPPOWIADOMIĘ TEŻ KNESET ORAZ PREMIERA IZRAELA


POWIADOMIĘ TEŻ KREML


W   POLSCE   Z J A W I S K O   A N T Y S E M I T Y Z M U   I   R U S O F O B I I

P R Z Y B R A Ł O   R O Z M I A R   N I E P O K O J Ą C E G O   Z J A W I S K A

ZLOKALIZOWALIŚMY UKRYTY OLBRZYMI ANTYSEMITYZM

Ż Y D Z I   C H Y B A   N I E   D O   K O Ń C A   Z D A J Ą   S O B I E   S P R A W Ę   C O   I M   G R O Z IAMBASADA ROSJI, WARSZAWA, UL. BELWEDERSKA 49, AMBASADOR SIERGIEJ ANDRIEJEW


PRZED WYJAZDEM DO IZRAELA DO JEROZOLIMY OCZYWIŚCIE NIE ZAPOMNĘ POWIADOMIĆ WSZYSTKIE PONIŻSZE INSTYTUCJE
CO SIĘ WYDARZYŁO GDY NASZA ORGANIZACJA Z PIRAMIDALNYM OKIEM W LOGO PRZEZ 9 LAT GOŚCIŁA W POLSCE

OD URZĘDNIKÓW PAŃSTWOWYCH PO SZARYCH LUDZI GŁĘBOKI UKRYTY ANTYSEMITYZM
PRZYKŁADY ZŁOZYMY NA RĘCE AMBASADORA ROSJI AMBASADORA IZRAELA
POINFORMUJEMY SIEDZIBĘ MSWiA BIURO SPRAW WEWNĘTRZNYCH KOMENDY GŁOWNEJ POLICJI
SIEDZIBĘ GMINY WYZNANIOWEJ ŻYDOWSKIEJ W WARSZAWIE, UL. TWARDA 6

W   POLSCE   Z J A W I S K O   A N T Y S E M I T Y Z M U   I   R U S O F O B I I

P R Z Y B R A Ł O   R O Z M I A R   N I E P O K O J Ą C E G O   Z J A W I S K A

ZLOKALIZOWALIŚMY UKRYTY OLBRZYMI ANTYSEMITYZM

Ż Y D Z I   C H Y B A   N I E   D O   K O Ń C A   Z D A J Ą   S O B I E   S P R A W Ę   C O   I M   G R O Z IAMBASADA IZRAELA, WARSZAWA, UL. KRZYWICKIEGO 24, AMBASADOR ANNA AZARI


PRZED WYJAZDEM DO IZRAELA DO JEROZOLIMY OCZYWIŚCIE NIE ZAPOMNĘ POWIADOMIĆ WSZYSTKIE POWYŻSZE INSTYTUCJE
CO SIĘ WYDARZYŁO GDY NASZA ORGANIZACJA Z PIRAMIDALNYM OKIEM W LOGO PRZEZ 9 LAT GOŚCIŁA W POLSCE

PRZED WYJAZDEM DO IZRAELA DO JEROZOLIMY OCZYWIŚCIE NIE ZAPOMNĘ POWIADOMIĆ WSZYSTKIE POWYŻSZE INSTYTUCJE
CO SIĘ WYDARZYŁO GDY NASZA ORGANIZACJA Z PIRAMIDALNYM OKIEM W LOGO PRZEZ 9 LAT GOŚCIŁA W POLSCE

OD URZĘDNIKÓW PAŃSTWOWYCH PO SZARYCH LUDZI GŁĘBOKI UKRYTY ANTYSEMITYZM
PRZYKŁADY ZŁOZYMY NA RĘCE AMBASADORA ROSJI AMBASADORA IZRAELA
POINFORMUJEMY SIEDZIBĘ MSWiA BIURO SPRAW WEWNĘTRZNYCH KOMENDY GŁOWNEJ POLICJI
SIEDZIBĘ GMINY WYZNANIOWEJ ŻYDOWSKIEJ W WARSZAWIE, UL. TWARDA 6

W   POLSCE   Z J A W I S K O   A N T Y S E M I T Y Z M U   I   R U S O F O B I I

P R Z Y B R A Ł O   R O Z M I A R   N I E P O K O J Ą C E G O   Z J A W I S K A

ZLOKALIZOWALIŚMY UKRYTY OLBRZYMI ANTYSEMITYZM

Ż Y D Z I   C H Y B A   N I E   D O   K O Ń C A   Z D A J Ą   S O B I E   S P R A W Ę   C O   I M   G R O Z I
Ze względu na coraz częstsze incydenty wchodzenia na w/w program informujemy iż korzystamy z techniki z serwerów wyłacznie dla dobra swojej społeczności żydowskiej i nie życzymy sobie od nowa uczyć kultury osobistej osób pochodzenia nieżydowskiego które mimo próśb wchodzą na program mimo że są mile niewidziani. Pewne warstwy społeczne trudne są do nauczenia kultury osobistej ale prosimy o wyjątkowe zwrócenie uwagi że sobie nie życzymy gojów na stronie.


T O   B A R D Z O   P O Ż Ą D A N Y   S O J U S Z

NASZA ORGANIZACJA ŻYDOWSKA ZROBI WSZYSTKO BY

Z B L I Ż Y Ć

R O S J Ę   Z   I Z R A E L E M

       
DAVID ROCKEFELLER                                       JACOB ROTHSCHILD


WŁOŻYMY OLBRZYMIE ŚRODKI FINANSOWE I SWÓJ CZAS

W BUDOWANIE SZCZĘŚLIWEGO BOGATEGO ŚWIATAZ B U D U J E M Y   Ś W I A T   Ż Y D O W S K I

I   N I E   Ż Y C Z Y M Y   S O B I E   B Y   N A S Z E   D Z I E Ł O

KTÓREGO TRWAŁOŚĆ PLANUJEMY NA 1000 LAT NAM NARAŻAŁ NA DESTRUKCJĘ


       
DAVID ROCKEFELLER                                       JACOB ROTHSCHILD


DOPROWADZIMY DO ARESZTOWANIA POLITYKÓW

K T Ó R Z Y   P R O W O K U J Ą   W O J N Ę   Z   R O S J Ą
Ze względu na coraz częstsze incydenty wchodzenia na w/w program informujemy iż korzystamy z techniki z serwerów wyłacznie dla dobra swojej społeczności żydowskiej i nie życzymy sobie od nowa uczyć kultury osobistej osób pochodzenia nieżydowskiego które mimo próśb wchodzą na program mimo że są mile niewidziani. Pewne warstwy społeczne trudne są do nauczenia kultury osobistej ale prosimy o wyjątkowe zwrócenie uwagi że sobie nie życzymy gojów na stronie.


Ze względu na coraz częstsze incydenty wchodzenia na w/w program informujemy iż korzystamy z techniki z serwerów wyłacznie dla dobra swojej społeczności żydowskiej i nie życzymy sobie od nowa uczyć kultury osobistej osób pochodzenia nieżydowskiego które mimo próśb wchodzą na program mimo że są mile niewidziani. Pewne warstwy społeczne trudne są do nauczenia kultury osobistej ale prosimy o wyjątkowe zwrócenie uwagi że sobie nie życzymy gojów na stronie.

W   T Y M   S A M Y M   C Z A S I E

K O N F E R E N C J A   Z   I N F O R M A C J Ą   Ż E   W Ł A Ś N I E   P O Ł O Ż Y L I Ś M Y
K A M I E Ń   W Ę G I E L N Y   P O D   I I I   Ś W I Ą T Y N I Ę   I   I N F O R M A C J A   B U D U J E M Y

K L U C Z E M   J E S T   B Y   I N F O R M A C J A   O   O D B U D O W I E   I I I   Ś W I Ą T Y N I   Z A C Z Ę Ł A   Ż Y Ć   W Ł A S N Y M   Ż Y C I E M

P R Z Y Z W Y C Z A J E N I E   Ś W I A T A   D O   I N F O R M A C J I   Ż E   I I I   Ś W I Ą T Y N I A   J E S T   W   T R A K C I E   O D B U D O W Y
B A R D Z O   W A Ż N E   J E S T   T E M P O   B Y   N I E   M O G L I   Z B U R Z Y Ć   I I I   Ś W I Ą T Y N I
P O Ł O Ż Y Ć   K A M I E Ń   2   M I E S I Ą C E   P R Z E R W Y   P O Ł O Ż Y Ć   5   K A M I E N I   T Y D Z I E Ń   P R Z E R W Y
W Ś C I E K N Ą   S I Ę   A L E   N I E   M A   C O   B U R Z Y Ć
G D Y   S Z E K L A   Z R O B I   S W O J E   N A   Ś W I E C I E   O L B R Z Y M I E   P R Z Y S P I E S Z E N I E
W   R O K   O D B U D O W A Ć   C A Ł Ą   Ś W I Ą T Y N I Ę
P O W T A R Z A M   S P O S O B E M   T O   Z R O B I M Y

I   T Y L K O   S P O S O B E M   Z R O B I Ć   M O Ż N A


ANALIZA OPIS ŚWIATYNIA RZĄD ŚWIATOWY ŻYDOWSKI DZIAŁ PONIŻEJW   T Y M   S A M Y M   C Z A S I E

P I L N E   S P O T K A N I A   Z   R O S J Ą   W   S P R A W I E   1 0 0 0 - L E T N I E G O   P R Z Y M I E R Z A   M I Ę D Z Y   R O S J Ą   A   I Z R A E L E M

PRZETŁUMACZYŁEM WAM WYŻEJ


A TERAZ ŻYDZI IDŹCIE DO RABINÓW KTÓRZY WŁADAJĄ POLSKIM

I STUDIUJCIE I TŁUMACZCIE WYCINKI PROGRAMU NIŻEJ

I ROZWAŻAJCIE CO TO JEST

DAVID ROCKEFELLER


RODZINA ROCKEFELLERÓW PRZEJMIE SPUŚCIZNĘ ZADAŃ

PO DAVIDZIE ROCKEFELLERZE WZGLĘDEM PROGRAMU

FRYŚ MIROSŁAW MESJASZ ŻYDOWSKI


TWÓJ SEN O JEROZOLIMIE

Z GÓRY BĘDZIESZ PATRZYŁ DAVIDZIE

R O C K E F E L L E R

JAK SPEŁNIAJĄ SIĘ TWOJE MARZENIA O JEROZOLIMIE

B Y   Ś W I A T   B Y Ł    J  E  D  N  Y  M    N A R O D E M


PRZYNAJMNIEJ DOCZEKAŁEŚ DAVIDZIE I POZNAŁEŚ

FIZYCZNOŚĆ Z KRĘGO 13 RODU DAWIDOWEGO

TAK ŻE GŁOWA DO GÓRY I SPOGLĄDAJ

Z GÓRY NA RESZTĘ NIEZAPOMNIANA 12


SIEDZIBA WASZYNGTON ILUMINAT

NOWY JORK ILUMINAT

PARIS ILUMINAT


W PODZIĘKOWANIU ZA WZOROWE CZŁONKOSTWO W ORGANIZACJI


TO NIE JEST BANAŁ ŻE DOBREM POKONUJE SIĘ ZŁO

TYLKO COŚ CO JEST PIĘKNE DOBRE DLA LUDZI

FUNKCJONALNE ŻYDOSTWO W CZŁOWIEKU

KTÓRE BIJE BLASKIEM W CODZIENNYM ŻYCIU

SAMOISTNIE PRZYKRYWA GŁUPOTĘ GOJÓW

I ICH NIEFUNKCJONALNOŚĆ


CZYLI WZBOGACIMY ŚWIAT PRODUKTEM I TYLKO

TAKĄ FORMĄ WALKI DOBRA ZE ZŁEM PRZYBIERAMY

POWTARZAM NIE UCISKIEM NIE ZMUSZANIEM

NAMAWIANIEM NARZUCANIEM ROZDAWANIEMPO WYGRANEJ WOJNIE GOJE BEDĄ ŻYĆ JAK ŻYD

OCZYWIŚCIE SZTUCZNY ŻYD


WTEDY OGŁOSIMY ROZEJM OD DAWNA

TOCZONEJ WOJNY MIĘDZY GOJAMI A ŻYDAMI

WOJNY OCZYWIŚCIE NIE MATERIALNEJ


DZIĘKUJĘ ŻYDOM I WSZYSCY NIECH PODZIĘKUJĄ ŻE ŻYDZI SĄ

BO GDYBY NIE ŻYDZI TO ŚWIAT W PRZYSZŁOŚCI

WYGLĄDAŁ BY JAK W PIEKLE TAK I NA ZIEMI
NA PEWNO BĘDZIEMY BARDZO SKUTECZNI

WIĘC DLA LUDZI NIEPRAWYCH ZŁODZIEI

BANDYTÓW BĘDĘ WRĘCZ ANTYCHRYSTEMNIE ŻARTUJĘ ŻLI LUDZIE NA ŚWIECIE ODCZUJECIE MNIE
GOJE MĘŻCZYŹNI BĘDZIECIE MIELI REALNY PROBLEM ZE MNĄ

ZABIORĘ WAM ZŁY WASZ ŚWIAT

NAŁOGOWY ZŁY CZŁOWIEK KTÓRY NIE BĘDZIE

CHCIAŁ LECZYĆ SIĘ ZE SWOJEGO ZŁA


G O J   M Ę Ż C Z Y Z N A   B Ę D Z I E   M Ó W I Ł   N A   M N I E   W   Z Ł O Ś C I

T O   A N T Y C H R Y S T   A   N I E   C Z Ł O W I E K

Z A S Ł U Ż Ę   S O B I E   O D   G O J Ó W   N A   T A K I   P R Z Y D O M E K


TAK   BĘDĘ   S K U T E C Z N Y   I   S K R U P U L A T N Y

PODPISUJĘ SIĘ POD TYM


T E G O   D O K O N A   C Z Ł O W I E K   K T Ó R Y   Z A   U C H E M

W   Z Ł O T Y M   K O L O R Z E   T U S Z U   M A   W Y T A T U O W A N E              


D O B R O   Z A W S Z E   W Y G R Y W A   Z E   Z Ł E M


ALE BY ZABIĆ ZŁO MUSI BYĆ TERAZ UZEWNĘTRZNIONE W SYMBOLACHUPOMINAM ZŁO CHCIAŁO SIĘ UKRYĆ BYĆ ZAPOMNIANE

ŻE GO NIE MA I PROSZĘ NIE WĄTPIĆ W DOBRO

BO TO JUŻ JEST NIEGRZECZNE ŻE DOBRO NIE POKONUJE ZŁO

NAZWANE ZDEFINIOWANE ZŁO JEST POCZĄTKIEM KOŃCA ZŁA
DLA MĘŻCZYZN GOJÓW KTÓRZY BEDĄ CHCIELI

PIĆ WÓDKĘ ZABIEDZAĆ WŁASNE DOMY SWOJE RODZINY

ODWIEDZAJĄ BURDELE TO DLA NICH JESTEM ANTYCHRYSTEM


NA TYLE SILNYMI BANKIERAMI JESTEŚMY

I STWORZĘ SILNY ŻYDOWSKI RZĄD ŚWIATOWY


ŻE SKASUJĘ IM BURDELE WÓDKĘ WYELIMINUJĘ Z ŻYCIA SPOŁECZNEGO

TO PYTAM JAK CI LUDZIE MAJĄ MNIE NAZWAĆ JAK ICH ŚWIAT SIĘ SKOŃCZY

WOJNĘ TĄ WYGRAMY A GOJE POWRÓCĄ DO PRAWEGO ŻYCIA RODZIN I PRACYSPOTKANIA I STYL GABINETÓW WYŁĄCZNIE
W STYLU JAK NA POWYŻSZYCH ZDJĘCIACH


ALE JEDNOCZEŚNIE MESJASZ ŻYDOWSKI
P  O  D  Ł  Ą  C  Z  O  N  Y
POD NOWOCZESNE TECHNOLOGIE


A SPOSÓB KOMUNIKOWANIA SIĘ ZE ŚWIATEM
ZA POMOCĄ TECHNIKI HOLOGRAMOWEJ BY NIE BYŁO
MOŻLIWOŚCI DO DOPROWADZENIA DO ZAMACHU


TO ŻE NA TEJ CAŁEJ GRZE

ZYSKAJĄ NAJBARDZIEJ ŻYDZI

ORAZ STANĄ SIĘ NARODEM NARODÓW

TO NIE JEST ISTOTA SPRAWY

TA CAŁA GRA TO JEST


PUNKT PO PUNKCIE

TO JEST ISTOTA SPRAWY

TAK CHCE BÓG TO BÓG BĘDZIE MIAŁ

DZIŚ PONAD 90% ŻYDÓW JEST NIE ŻYDAMI

LICZĄC URODZINY PO MATCE ŻYDÓWCE


WIĘC O JAKIEJ MATERII MÓWICIE


CI ŻYDZI NIE ŻYDZI

MOGĄ ZOSTAĆ ŻYDAMI GDY PRZYJMĄ Z POKORĄ DO SIEBIE

D U C H A   R O D U   D A W I D O W E G O

I ZACZNĄ ZARABIAĆ PIENIĄDZE I ZACZNĄ INTERESOWAĆ SIĘ PIENIĘDZMI


DLATEGO NIE STAWIAJCIE NA MATERIĘ


BO ZAWSZE TU MOŻE WKRAŚĆ SIĘ BŁĄD A NAD MATERIĄ JESTPOŁĄCZONY DUCHEM RODU DAWIDOWEGO

ODPOWIEDZIALNY WYŁĄCZNIE ZA PIENIĄDZE I WŁADZĘ

DUCH TO ZYSK


STAN FAKTYCZNY GDY STAWIAMY NA MATERIĘ

DZIŚ MAMY DO CZYNIENIA Z

F A Ł S Z Y W Y M I   I Z R A E L I T A M I

F A Ł S Z Y W Y M   I Z R A E L E M


IZRAEL MUSI BYĆ PRAWDZIWY

ŻYDZI MUSZĄ BYĆ ŻYDAMI RODU DAWIDOWEGO

BO TO ZA DUŻY SKARB DLA ŚWIATA

ŚWIAT BĘDZIE CZERPAŁ Z IZRAELA I Z ŻYDÓW


NIKT NIE JEST W STANIE UDOWODNIĆ CIĄGŁOŚCI MATEK ŻYDÓWEK

4 0 0 0   L A T

A RAZ ZMIESZANE Z MATKA NIE ŻYDÓWKĄ I JUŻ NIE MAMY CZYSTOŚCI KRWI


NAWET GDY MAMY ŻYDA Z KRWI I KOŚCI

ALE GDY WYZNAJE POGLĄDY SOCJALISTYCZNE

I NIE LUBI ZARABIAĆ HANDLOWAĆ

TO CO TO ZA ŻYD


WIĘC LEPIEJ NIE SPIERAJMY SIĘ I DLA DOBRA SPRAWY

PRZEJDŹMY DO DUCHA RODU DAWIDOWEGOPAMIĘTACIE GDY ZOSTAŁA ZBURZONA II ŚWIATYNIA ŻYDOWSKA

ŻYDZI MĘŻCZYŹNI WYSZLI DO INNYCH KRAJÓW I POŁĄCZYLI SIĘ Z KOBIETAMI NIE ŻYDÓWKAMI

GŁÓWNIE POWSTAŁ NURT ŻYDA MĘŻCZYZNY POŁĄCZONEGO Z KOBIETĄ GOJ-AFRYKANKĄD U C H   R O D U   D A W I D O W E G O

P O W R A C A   D O   J E R O Z O L I M Y
POŁĄCZONY DUCHEM RODU DAWIDOWEGO

ODPOWIEDZIALNY WYŁĄCZNIE ZA PIENIĄDZE I WŁADZĘ


ZORGANIZUJEMY AKCJĘ ZA
15-17 LAT
NAJWAŻNIEJSZĄ DLA NASZEJ ORGANIZACJI Z PIRAMIDALNYM OKIEM W LOGO
ŻYĆ WŁASNYM ŻYCIEM A JEDNOCZEŚNIE SŁUŻYĆ BOGU

OBOWIĄZKIEM KAŻDEGO ISTNIENIA NA ZIEMIAKCJA NAJWAŻNIEJSZA
JESZCZE WAŻNIEJSZA OD
ODBUDOWANEJ III ŚWIĄTYNI
OD SZEKLI NA CAŁYM ŚWIECIE
OD JEDNEGO NARODU NA CAŁYM ŚWIECIE

PODKREŚLAM W ŻADNEJ MIERZE NIE JESTEŚMY RELIGIJNI


W PEWNYM SENSIE ZIEMIA SIĘ ZATRZYMA

KAŻDY CZŁOWIEK KTÓRY MA DOŚĆ SWOJEGO ŻYCIA
I SWOICH RZĄDÓW WE WŁASNYM ŻYCIU UPADKÓW PORAŻEK
W CZASIE TRWANIA 4-GODZINNEJ AKCJI
NA CAŁYM ŚWIECIE BĘDZIE MÓGŁ SIĘ ZRZEC


BY JEGO ŻYCIEM RZĄDZIŁ BÓG NAJWYŻSZY
WOLNA WOLA JAKĄ CZŁOWIEK POSIADA
BLOKUJE BOGA
BY RZĄDZIŁ NASZYM ŻYCIEMCZŁOWIEK MUSI DAĆ SOBIE PRZYNAJMNIEJ SZANSĘ
BY WIÓDŁ ŻYCIE PIĘKNE BOGATE
BEZ PRZYKRYCH NIESPODZIANEK


POSIADAMY WŁASNĄ WOLNĄ WOLĘ WIĘC WŁASNĄ WOLNĄ WOLĘ MOŻEMY
WYKORZYSTAĆ W JEDNYM SZCZERYM ŻYCZENIU BY SIĘ ZRZEC WŁASNEJ WOLI
NA KORZYŚĆ OCZYWIŚCIE

BOGA JEDYNEGO

BY SKUTECZNIE MÓGŁ RZĄDZIĆ NASZYMI POCZYNANIAMI
NASZYMI LOSAMI TU NA ZIEMI


TO BĘDZIE FUNDAMENT
NOWEGO PORZĄDKU ŚWIATOWEGO

TAK JAK POWINNO BYĆ


LUDZKOŚĆ MA DUŻE DOŚWIADCZENIE W ORGANIZOWANIU PODOBNYCH WIECZORÓW

     PRZYWRÓCIMY PRAWDZIWY PORZĄDEK ŚWIATA JAKI JEST

PODOBNIE JAK WIECZÓR SYLWESTROWY LECZ O JEDNEJ GODZINIE DLA CAŁEGO ŚWIATA
WIĘC NIEKTÓRZY BEDĄ MUSIELI WSTAĆ O 5 RANO

     

     

     


CZŁOWIEK OŚWIECONY

Z AUTOMATU ODCZUWA BOGA NAD SOBĄ


PODOBNIE JAK WIECZÓR SYLWESTROWY LECZ O JEDNEJ GODZINIE DLA CAŁEGO ŚWIATA
WIĘC NIEKTÓRZY BEDĄ MUSIELI WSTAĆ O 5 RANOFORMUŁA WYPOWIADANEJ PROŚBY DO BOGA PRZEZ CZŁOWIEKA

NIECH BÓG RZĄDZI MOIM ŻYCIEM JA JUŻ NIE CHCĘ
WYRZEKAM SIĘ WOLNEJ WOLI I ODDAJĘ JĄ BOGU
ZBYT CZĘSTO ŹLE WYBIERAŁEM ZA DUŻO UPADKÓW ZA DUŻO BŁĘDÓW
DLATEGO TECHNICZNIE ZRZEKAM SIĘ WOLNEJ WOLI


W ODOSOBNIENIU W CZASIE 4-GODZINNEJ AKCJI KAŻDY KTO CHCE NIECH SIĘ
ZATRZYMA NIECH W MYŚLACH W ROZWAŻANIU WYŚLE MYŚL W PRZESTRZEŃ
ROBIMY TO KAŻDY Z OSOBNA W JEDNYM MOMENCIE I BEZSŁOWNIE

          ULICE JEROZOLIMY     

PRZYWRÓCENIE   P R A W D Z I W E G O   P O R Z Ą D K U   ŚWIATA NIEUCHRONNE
ODPOWIEDZIALNA ZA

ZORGANIZOWANIE

OGÓLNOŚWIATOWEJ AKCJI POD HASŁEMORGANIZACJA  Z  PIRAMIDALNYM  OKIEM  W  LOGO


MY LUDZIE ŻE WOGÓLE ŻYJEMY TO JEST CUD
BY ŻYCIE LUDZKIE MOGŁO ISTNIEĆ WE WSZECHŚWIECIE
MUSIAŁY BYĆ SPEŁNIONE OKREŚLONE WARUNKI


T A K   M A Ł O   J E S Z C Z E   O   B O G U   W I E D Z Ą

NASZA GALAKTYKA DROGA MLECZNA WIDZIANA Z ZIEMII

TA GALAKTYKA BĘDZIE MIAŁA III ŚWIATYNIĘ ŻYDOWSKĄ


GDYBY BOGA NIE BYŁO PO PROSTU BYŚMY POWIEDZIELI ŻE BOGA NIE MA


PRZYWRÓCIMY BY CZŁOWIEK CZŁOWIEKA BARDZIEJ SZANOWAŁ

ZROBIMY TO WIEDZĄ

MY LUDZIE ŻE WOGÓLE ŻYJEMY TO JEST CUD
BY ŻYCIE LUDZKIE MOGŁO ISTNIEĆ WE WSZECHŚWIECIE
MUSIAŁY BYĆ SPEŁNIONE OKREŚLONE WARUNKI


NA ZIEMI ZOSTAŁY SPEŁNIONE WARUNKI BY CZŁOWIEK MÓGŁ BIOLOGICZNIE ŻYĆ
TERAZ TYLKO NASZA ORGANIZACJA Z PIRAMIDALNYM OKIEM W LOGO
WPROWADZI PORZĄDEK MIEDZY LUDŹMI

NASZA GALAKTYKA DROGA MLECZNA WIDZIANA Z ZIEMII


NA ZIEMI ZOSTAŁY SPEŁNIONE WARUNKI BY CZŁOWIEK MÓGŁ BIOLOGICZNIE ŻYĆ
TERAZ TYLKO NASZA ORGANIZACJA Z PIRAMIDALNYM OKIEM W LOGO
WPROWADZI PORZĄDEK MIEDZY LUDŹMI

10 000 GALAKTYK UCHWYCONE PRZEZ TELESKOP HUBBLE'A
JEDYNE TAKIE ZDJĘCIE OPUBLIKOWANE PRZEZ NASA


GDYBY BOGA NIE BYŁO PO PROSTU BYŚMY POWIEDZIELI ŻE BOGA NIE MA


PRZYWRÓCIMY BY CZŁOWIEK CZŁOWIEKA BARDZIEJ SZANOWAŁZROBIMY TO WIEDZĄ
10 000 GALAKTYK UCHWYCONE PRZEZ TELESKOP HUBBLE'A
JEDYNE TAKIE ZDJĘCIE OPUBLIKOWANE PRZEZ NASA


TO ŻE ODBUDUJEMY III ŚWIATYNIĘ
WPROWADZIMY SZEKLĘ DO OBIEGU ŚWIATOWEGO
POWOŁAMY RZĄD ŚWIATOWY ORAZ UMOCNIMY
TO JEST NIC WIELKIEGO W PORÓWNANIU Z TYM
CO JEST WE WSZECHŚWIECIE
CHATEAU DE FERRIES, PODPARYSKI ZAMEK WYBUDOWANY W LATACH 1855-59 PRZEZ BARONA JAMESA DE ROTHSCHILD

W 1975 ROKU GUY DE ROTHSCHILD PODAROWAŁ ZAMEK UNIWERSYTETOWI PARYSKIEMU


DZIWNIE ZAKLĘTE MIEJSCE

KAŻDY KTO SIĘ WEŹMIE ZA ODBUDOWĘ III ŚWIĄTYNI ŻYDOWSKIEJ

CZY TO BĘDZIE RZĄD CZY BĘDĄ POLITYCY Z ZAGRANICY

A NIE MESJASZ ŻYDOWSKI WYWOŁA III WOJNĘ SWIATOWĄNIE RYZYKUJMY ŻYDZI

MAMY TYLKO JEDEN DOM JEDEN IZRAEL JEDNĄ JEROZOLIMĘ

WYSŁUCHAJCIE JAK MESJASZ ŻYDOWSKI CHCE TO ZROBIĆ
CHATEAU DE FERRIES, PODPARYSKI ZAMEK WYBUDOWANY W LATACH 1855-59 PRZEZ BARONA JAMESA DE ROTHSCHILD

W 1975 ROKU GUY DE ROTHSCHILD PODAROWAŁ ZAMEK UNIWERSYTETOWI PARYSKIEMU


GOJ JAK I ZŁO MIMO ŻE Z RÓŻNYCH KRAJÓW

SZEROKOŚCI GEOGRAFICZNYCH MA JEDNEGO OJCA


KONFLIKT ZACZNIE SIĘ NA ZIEMIACH U GOJÓW


A POTEM W JEDNYM MOMENCIE WSZYSCY ZWRÓCĄ SIĘ

PRZECIWKO IZRAELOWI PRZECIWKO ŻYDOM

A WCALE NIE BĘDZIE SIĘ ZAPOWIADAŁO


DOPIERO JAK WYMORDUJĄ WSZYSTKICH ŻYDÓW

I DOPIERO WTEDY USPOKOJĄ SIĘ

MY TO WIEMY

WCZEŚNIEJ MUSIMY ZAREAGOWAĆ ŻYDZI

SAM RZĄD IZRAELA SOBIE NIE PORADZI

GDY WSZYSCY ZWRÓCĄ SIĘ PRZECIWKO IZRAELOWI


DO TEGO POSŁUŻY NAM SZEKLA

DO TEGO POSŁUŻY ODBUDOWANA III ŚWIĄTYNIA ŻYDOWSKA

MESJASZ ŻYDOWSKI FRYŚ MIROSŁAW


TAK WYMANEWRUJE WSZYSTKICH GOJÓW

ŻE NARÓD ŻYDOWSKI BĘDZIE NA CAŁYM ŚWIECIE

A ZŁO NIE ROZWINIE SKRZYDEŁ


       


IRAN ZWIEDZIE WSZYSTKICH. ZAATAKUJE WCZEŚNIEJ. OSTRZEGAM !

BOMBA ATOMOWA TO SPECYFICZNA BROŃ. TO NIE PISTOLET. A WOJNA BĘDZIE INNA.

LUDZKOŚĆ SIĘ ZMIENIŁA WYCIĄGNĘLI WNIOSKI Z HOLOKAUSTU

A B S O L U T N I E   N I E

OBOJĘTNOŚĆ I OKRUCIEŃSTWO TO SAMEW AUSCHWITZ MA SIĘ DOBRZE TO TEN SAM POTWÓR

WYGŁODNIAŁY NIEBEZPIECZNIE KRĄŻY WKOŁO IZRAELA

ALBO MY GO ZABIJEMY ALBO ON NASLUDZKOŚĆ SIĘ ZMIENIŁA WYCIĄGNĘLI WNIOSKI Z HOLOKAUSTU

A B S O L U T N I E   N I E

OBOJĘTNOŚĆ I OKRUCIEŃSTWO TO SAMEW AUSCHWITZ MA SIĘ DOBRZE TO TEN SAM POTWÓR

WYGŁODNIAŁY NIEBEZPIECZNIE KRĄŻY WKOŁO IZRAELA

ALBO MY GO ZABIJEMY ALBO ON NASW AUSCHWITZ MA SIĘ DOBRZE TO TEN SAM POTWÓR

WYGŁODNIAŁY NIEBEZPIECZNIE KRĄŻY WKOŁO IZRAELA

ALBO MY GO ZABIJEMY ALBO ON NAS


G O J E   T O   Z W I E R Z Ę T A   OBOJĘTNOŚĆ I CHŁÓD


B Y Ć   CZŁOWIEKIEM   T O   W Y Ż S Z E   U C Z U C I A

W CZŁOWIEKU SUBTELNOŚĆ I DELIKATNOŚĆ


RZĄD ŚWIATOWY I MESJASZ ŻYDOWSKI

PRZEMIENI ZWIERZĘTA W LUDZITALMUD NIE JEST RASISTOWSKI TALMUD JEST PRAWDĄ


UFAĆ BĘDZIEMY MOGLI PRZEZ PIERWSZE KILKASET LAT

WYŁĄCZNIE MECHANIZMOWI ZASTOSOWANEMU W RZĄDZIE ŚWIATOWYM

KTÓRY NIE DA GOJOM BYĆ GOJAMI A SZTUCZNYMI ŻYDAMI

ZAZNACZAM NIGDY NIE WOLNO ZAUFAĆ GOJOM


             

GOJ NIE POTRAFI NORMALNIE ŻYĆ
WPUŚCIMY GOJA DO LABIRYNTU I POKAŻEMY WYJŚCIE

ALE PRZEZ 1000 LAT BĘDZIEMY STAWIAĆ NA LABIRYNT NIE NA GOJA
           


OŻYJCIE W MOIM CIELE.

NIE CHCĘ BYĆ GOJEM - CHĘ BYĆ ŻYDEM.

ŻYDZI W TEN SPOSÓB WAS PRZEPRASZAM.

GDYBYŚMY NIE BUDOWALI STRUKTUR NOWEGO ŚWIATA
TO GOJAMI WOGÓLE BYŚMY SIĘ NIE ZAJMOWALI ALE BUDUJEMY
A Z GOJAMI W TEJ FORMIE NIC BYŚMY NIE ZBUDOWALI
GOJ TO KLAPA GOJ TO STRATA

ZASTOSUJEMY PODOBIEŃSTWO NA WZÓR SZTUCZNEJ INTELIGENCJI


TO BĘDĄ SZTUCZNI ŻYDZI ALE ZAWSZE TO JUŻ ZYSK DLA ŚWIATA


GOJ TO GOJ NIE WOLNO UFAĆ GOJOMN I E   U F A Ć   G O J O M


A   I M P E R I U M   Ż Y D O W S K I E


B E Z   P O P R A W E K
T A L M U D   Z A P I S   O   G O J A C H

NIGDY TEGO ZAPISU NIE ZDRADZAJCIE ŻYDZI
NARZUCI PRAWA ŻYDOWSKIE ŚWIATU GOJÓW

Z BOKU BĘDZIE WYGLADAŁO

ŻE DZIAŁAJĄ JAK ŻYDZI RODU DAWIDOWEGO

LECZ PAMIETAJCIE ŻE TO SĄ SZTUCZNI ŻYDZI

CZĘSTO BĘDĄ ŻYĆ WBREW SWOIM POGLĄDOM

NIGDY NIE WOLNO SZTUCZNYM ŻYDOM ZAUFAĆ

PODNIESIONY TEMAT PONOWNIE MOŻE BYĆ DO ROZWAŻAŃ

CZY UFAĆ CZY NIE UFAĆ SZTUCZNYM ŻYDOM PO 1000 LAT
NIGDY NIE WOLNO WAM ŻYDZI ZAPOMNIEĆ

O PRZYPOWIEŚCI Z KONIEM TROJAŃSKIM


RZĄD ŚWIATOWY WPROWADZA EKSPERYMWNT POWTARZAM

WPROWADZAJĄC DO OBIEGU SZTUCZNEGO ŻYDA

NIKT NIE MA PEWNOŚCI JAK TO SIĘ SKOŃCZY

ALE ŻYDZI U WŁADZY MAJĄ MIEĆ PODEJŚCIE


S K R A J N I E   N I U F N E

JAK BĘDZIE DOBRZE TO OK A JAK PO 1000 LAT WYJDZIE

ŻE TO KLAPA TO JESTEŚMY NA NIĄ PRZYGOTOWANI


NIE WOLNO NA DOM DAWIDOWY ŚCIĄGNĄĆ NIESZCZĘŚCIA

POD TYM KĄTEM OBSERWUJEMY WSZYSTKO

PRZYKRO BĘDZIE OBU STRONOM I GOJOM I ŻYDOM

ALE PROSZĘ NAS ZROZUMIEĆ NIE MAMY WYJŚCIA

NIGDY NA RAZIE GOJE NAS POZYTYWNIE

DŁUGOTERMINOWO NIE ZASKOCZYLI

PRĘDZEJ CZY PÓŹNIEJ WYCHODZI Z NICH DIABEŁ

PRZECIWKO PLANOM ŻYDOWSKIM PRZECIWKO ŻYDOM

ODWIECZNA WALKA DOBRA ZE ZŁEM
     

     
Z   S E K T O R A   B A N K O W E G OO   N A Z W I E
DOBRZE ŻE MAMY CHARYZMATYCZNEGO PANA FRYŚ MIROSŁAWBO WYDELEGOWANA OD NAS KOMÓRKA GRUPA BILDERBERGÓW NIE OSIĄGNĘŁA ZAKŁADANEGO CELU

PO PROSTU BRAKOWAŁO NAJWAŻNIEJSZEGO OGNIWA W OSOBIE FRYŚ MIROSŁAWP  O  T  R  Z  E  B  U  J  E  M  Y       N  O  W  E  J       S  T  A  Ł  E  J       S  I  E  D  Z  I  B  Y

Z A R Z Ą D Z A M   P R Z E N I E S I E N I E

D O   J E R O Z O L I M Y   W Ł Ą C Z N I E   Z   K A P I T A Ł E M


D O   N A S Z E J   U P R A G N I O N E J   J E R O Z O L I M Y   Z Ł O T E G O   M I A S T A

D   E   M   O   K   R   A   C   J   A       J   E   S   T       N   I   E   K   O   M   P   L   E   T   N   A

P O T R Z E B U J E   S O L I D N E G O

F     U     N     D     A     M     E     N     T     U         I           W     A     R     T     O     Ś     C     I


R   Z   Ą   D      Ś   W   I   A   T   O   W   Y      W       J   E   R   O   Z   O   L   I   M   I   E


W Y S T A R C Z Y   S Ł O W O


ROZPUŚCIĆ NA CAŁY ŚWIAT ROZPOCZĘLIŚMY ODBUDOWĘ III ŚWIĄTYNI ŻYDOWSKIEJ

P A M I Ę T A J M Y   W Y S T A R C Z Y   S Ł O W O   S A M A   I N F O R M A C J A


I   F A K T


POTEM POŁOŻYĆ KAMIEŃ NA FUNDAMENCIE ZBURZONEJ ŻYDOWSKIEJ ŚWIĄTYNI


W Y S T A R C Z Y   J E D E N   K A M I E Ń   P O Ł O Ż Y Ć   N A   F U N D A M E N C I E

A III ŚWIĄTYNIA ŻYDOWSKA ZACZNIE ŻYĆ WŁASNYM ŻYCIEM I JUŻ NIKT TEGO ŻYCIA WIĘCEJ NIE ZABIERZE

JAK KOBIETA RODZI DZIECKO TAK NASZA MĄDROŚĆ I OŚWIECENIE URODZI RZĄD ŚWIATOWY W MATERII
III ŚWIĄTYNIĘ ŻYDOWSKĄ BOGATĄ JEROZOLIMĘ SZEKLĘ NA CAŁYM ŚWIECIE
I ZRZESZENIE BANKIERÓW JAKIEGO JESZCZE NIE BYŁO WKOŁO TEJ SPRAWY


     

     

ORGANIZACJA  Z  PIRAMIDALNYM  OKIEM  W  LOGO
ODBUDUJEMY III ŚWIĄTYNIĘ ŻYDOWSKĄ
ŻYDZI ORTODOKSYJNI I RELIGIJNI BĘDĄ ROZCZAROWANI
BO TO MIEJSCE DLA GRUPKI LUDZI
BANKIERÓW I POLITYKÓW

ŻYDÓW ORTODOKSYJNYCH ORAZ RELIGIJNYCH
USUNIEMY Z III ŚWIĄTYNI Z JEROZOLIMY


MOŻNA COŚ ROBIĆ ALE TO MUSI MIEĆ SENS

NIE WYOBRAŻAM SOBIE GDY OSIĄGNELIŚMY SUKCES
ODBUDOWALIŚMY III ŚWIĄTYNIĘ I WPROWADZILIŚMY SZEKLĘ
SZEKLĄ ZJEDNOCZYLIŚMY LUDZI W JEDEN NARÓD NA ŚWIECIE
I WSZYSCY NA RAZ MODLĄ SIĘ GIBAJĄ W JAKIMŚ DZIWNYM SZALE
A NIE ZAJMUJĄ SIĘ RACHUNKAMI SWOIMI RODZINAMI
ORAZ WŁASNYMI SPRAWAMI MATERIALNYMI
LUDZIOM POTRZEBNE JEST PRAWDZIWE ŻYDOSTWO A NIE JAKIEŚ RELIGIEPAŃSTWO ROTHSCHILD
PAŃSTWO ROCKEFELLER
RODZINA KTÓRA WOLI BYĆ NA RAZIE ANONIMOWA
PAN FRYŚ MIROSŁAW


NA CHWILĘ RÓD DAWIDOWY ROZPROSZYŁ SIĘ PO EUROPIE I AMERYCE
A OD RAZU ROZCZENIA DO III ŚWIĄTYNI
JAK I MÓWIENIE ŻE SĄ PRAWDZIWYMI ŻYDAMI
CHCIELI ZAJĄĆ LUDZIE RELIGIJNI ORAZ POTOMKOWIE KAPŁANÓW ŻYDOWSKICHPROTESTUJACY AMERYKAŃSCY ŻYDZI

   
FELASZE - CZARNOSKÓRZY ŻYDZI Z ETIOPII

CO ONI W OGÓLE WIEDZĄ O PIENIĄDZACH
O PRAWDZIWYM DUCHU ŻYDOSTWA O RODZIE DAWIDOWYM

A TAK MIAŁ KRÓL SALOMON I KRÓL DAWID
DYSPONOWALI PIENIĘDZMI I WŁADZĄ

A TORĘ ODDAJEMY KAPŁANOM
NAWET NIE CHCEMY Z NIMI W TYM KONKUROWAĆ

A ZA NASZE PIENIĄDZE I NASZ UKŁAD GEOPOLITYCZNY NA ŚWIECIE
I NASZE WPŁYWY ODBUDUJĄ III ŚWIĄTYNIĘ ŻYDOWSKĄ


   

ŻYD Z ETIOPII                             AMERYKAŃSCY ŻYDZI

MŁODZI LONDYŃSCY ŻYDZIWRACA DO JEROZOLIMY I III ŚWIĄTYNI


ZROBIĆ MIEJSCE W JEROZOLIMIE
DLA POWRACAJACEGO RODU DAWIDOWEGO

KAPŁANI ORAZ LUDZIE RELIGIJNI
ZAJĄĆ PRAWIDŁOWE MIEJSCE W SZEREGU

ŻYDZI KAPŁAŃSCY POTOMKOWIE ORAZ RELIGIJNI
CZĘSTO NIE WIEDZĄ CO TO JEST ŻYDOSTWO PRAWDZIWE KRÓLA SALOMONA I KRÓLA DAWIDA


WIZYTA KRÓLOWEJ SABY NA DWORZE KRÓLA SALOMONA

               
DAVID ROCKEFELLER                                       MIROSŁAW FRYŚ                                               JACOB ROTHSCHILD


PAŃSTWO ROTHSCHILD
PAŃSTWO ROCKEFELLER
RODZINA KTÓRA WOLI BYĆ NA RAZIE ANONIMOWA
PAN FRYŚ MIROSŁAW


RZĄDÓW I PIENIĄDZA
A NIE RÓD KAPŁANÓW KTÓRY W ŚWIĄTYNI NAM SŁUŻYŁ
BYLI DO NASZEJ DYSPOZYCJI


A DOKONAĆ TEGO MOŻNA W NASZYM GRONIE BANKIERÓW SZEKLĄ


W KAŻDYM ZAKĄTKU ŚWIATA SYMBOL ŻYDOWSKI ORAZ III ŚWIATYNIA ŻYDOWSKA O FUNKCJACH POLITYCZNYCH

OPINIE SPOSTRZEŻENIA

PO ROZMOWACH PANA FRYŚ MIROSŁAW Z PAŃSTWEM ROTHSCHILD Z PAŃSTWEM ROCKEFELLER

ORAZ RODZINĄ SPONSORUJĄCA KTÓRA NA RAZIE WOLI POZOSTAĆ ANONIMOWA


W BEZPOŚREDNICH ROZMOWACH Z PAŃSTWEM ROTHSCHILD I PAŃSTWEM ROCKEFELLER
ORAZ Z RODZINĄ KTÓRA NA RAZIE WOLI POZOSTAĆ ANONIMOWA
ROZMAWIAMY JEDNYM JĘZYKIEM JAKBYŚMY OD DAWNA SIĘ ZNALI
ALE JEST TO W CZYSTEJ POSTACI PRZEDŁUŻENIE RODU KRÓLEWSKIEGO
PRAWDZIWEGO ŻYDOSTWA KRÓLA SALOMONA I KRÓLA DAWIDA

ŚWIATU ZOSTANIE PRZYWRÓCONY RÓD DAWIDOWY

Z RODEM DAWIDOWYM
POTOMKAMI KRÓLA SALOMONA KRÓLA DAWIDA

PAŃSTWO ROTHSCHILD
PAŃSTWO ROCKEFELLER
FRYŚ MIROSŁAW

       
DAVID ROCKEFELLER                                       JACOB ROTHSCHILD

RODZINA KTÓRA WOLI BYĆ NA RAZIE ANONIMOWA
          ULICE JEROZOLIMY
NIECH OPOWIADA O PROGRAMIE KTÓRY ZOSTAŁ PRZYGOTOWANY

W     Ś  R  O  D  O  W  I  S  K  U     B  A  N  K  I  E  R  Ó  WNIE NAM ROZWAŻAĆ

MY TYLKO ODPOWIADAMY ZA WPROWADZENIE W ŻYCIE ZMIANJ E S T   D L A   N A S   R O Z K A Z E M


W SŁUŻBIE BOGU


PROGRAM PISANY LOGIKĄ I JĘZYKIEM RODU DAWIDOWEGO

DLA GOJA NIEZNANY JAK I W CAŁOŚCI NIEZROZUMIAŁY

TREŚĆ PROGRAMU ZROZUMIAŁA WYŁĄCZNIE DLA ŻYDÓW
RODU DAWIDOWEGO ZAJMUJĄCYCH SIĘ TEMATYKĄ JEROZOLIMY

PROSIMY GOJÓW O OPUSZCZENIE PROGRAMU

R O Z P U Ś C I M Y

ŻE ODBUDOWUJEMY III ŚWIĄTYNIĘ ŻYDOWSKĄ


I   N   F   O   R   M   A   C   J   A

O ODBUDOWIE III ŚWIATYNI ŻYDOWSKIEJ

PRZYJMIE PIERWSZĄ FALĘ UDERZENIOWĄ OD GOJÓW

INFORMACJA BĘDZIE JUŻ CZĘŚCIĄ ŚWIATA TERAŹNIEJSZEGO

INFORMACJI ZBURZYĆ SIĘ NIE DA

CZY SIĘ KOMUŚ PODOBA CZY NIENIE PIASTUJE ŻADNEJ WAŻNEJ FUNKCJI PUBLICZNEJ


ANI NIE ZAJMUJE WAŻNEGO STANOWISKA PUBLICZNEGO

A MAM STAĆ SIĘ NAJBOGATSZYM MATERIALNIE CZŁOWIEKIEM NA ŚWIECIE
BOGACTWO MATERIALNE TO


F R Y Ś   M I R O S Ł A W

NIC MI NIE BĘDZIE STAŁO NA PRZESZKODZIE

BY NAMALOWAĆ ŚWIAT TAK JAK

JA TO WIDZĘ ALE MUSZĘ BYĆ

NAJBOGATSZYM MATERIALNIE CZŁOWIEKIEM NA ŚWIECIE


F R Y Ś   M I R O S Ł A W   M E S J A S Z   Ż Y D O W S K I

   

   

   


BOGACTWO MATERIALNE

POTRZEBNE MI JAKO JEDNO Z WAŻNYCH

N   A   R   Z   Ę   D   Z   I

DO NAMALOWANIA ŚWIATA ŻYDOWSKIEGO

Z III ŚWIĄTYNIĄ ŻYDOWSKĄ WŁĄCZNIE


MOI BANKIERZY TO JEDNO TO W PRZYBLIŻENIU 40%

ALE RESZTĘ TO WY MOI ŻYDZI MACIE MNIE WYWINDOWAĆ

NA MIEJSCE NAJBOGATSZEGO CZŁOWIEKA NA ŚWIECIE

WEJDŹCIE NA DÓŁ PROGRAMU I ROZUMEM ROZWAŻCIE

ZAANGAŻOWANIE JAK SIĘ POJAWI TO W 100%

LOJANIE BEZ ZBĘDNYCH PYTAŃ

POWYŻEJ 10.000.000 $ (10 MILIONÓW DOLARÓW)

SPOTKANIE OSOBISTE Z PANEM FRYŚ MIROSŁAW
ROZUMIEMY ŻE KAŻDY ZA PIENIĄDZE CHCE MIEĆ TOWAR

W OCZACH CZŁOWIEKA WSZYSTKO JEST

JEŻELI FRYŚ MIROSŁAW PO SPOTKANIU

OKAŻE SIĘ PRAWDZIWY PŁACISZ
ANONIMOWI DARCZYŃCY

NUMER KONTA: 00 0000 0000 0000 0000 0000 0000

NAZWA BANKU: XXXXXXXXXXX FRYS MIROSLAW POLSKA


PRZY TYM MESJASZU

WSZYSCY BĘDĄ MUSIELI SIĘ TROSZKĘ NAPRACOWAĆ

ALE PRZYNAJMNIEJ JEST


PIENIĄDZE ORAZ SWOBODA W PODEJMOWANIU DECYZJI

UMIEJĘTNOŚĆ MANIPULOWANIA CZASEM INFORMACJĄ


TE TALENTY I MOŻLIWOŚCI


MUSZĄ BYĆ W POSIADANIU MESJASZA

TYLKO ON WIE JAK WYMANIPULOWAĆ BY

III ŚWIATYNIA ŻYDOWSKA STAŁA NA FUNDAMENTACH
BYĆ NAJBOGATSZYM NA ŚWIECIE MATERIALNIE

TO NIE JEST ŻADEN KAPRYS Z MOJEJ STRONY

BÓG POSTAWIŁ MI ZADANIA BY JE ZREALIZOWAĆ

MUSZĘ REALNIE MIEĆ TE INSTRUMENTY W RĘKU

   

   

   


PLUS MÓJ DUCH ŻYDOWSKI RODU DAWIDOWEGO

WE MNIE ODPOWIEDZIALNY ZA MANIPULACJĘ

WIDZENIE ŻONGLOWANIE RZECZYWISTOŚCIĄ

I MAMY I CO TAKIE TRUDNE

PAMIĘTAJMY TO GOJE

WIERZĄ W OBŁĘD I SĄ OBŁĘDEM

ŻE Z NIEBA IM SPADNIE

ŻE BÓG PRZYJDZIE I DA

BÓG TO RZECZYWISTOŚĆ

I REALNE STĄPANIE PO ZIEMI

I PRACA I EFEKTY PRACY

INNE METODY I INNE SPOSOBY TO OBŁĘD I DIABEŁ

NIGDY III ŚWIĄTYNI ŻYDOWSKIEJ BY NIE BYŁO

ILUMINACI BANKIERZY WPROWADZĄ ZMIANY ALE NA SPOKOJNIE

ALE NA SPOKOJNIE WSZYSCY MAMY WŁASNE ŻYCIE
NAD BRZEGIEM OCEANU KOLACJA WE DWOJE

W UWIĄZANYM BALONIE 100 METRÓW NAD ZIEMIĄ


POWTARZAM MAMY WŁASNE ŻYCIE


LUDZIE ANI LUDZKOŚĆ ANI SPRAWY LUDZKIE


NIE MOGĄ KONKUROWAĆ I NIE MAJĄ CZYM KONKUROWAĆ


Z OCEANEM CHCECIE KONKUROWAĆ NAPRAWDĘ


ŻYCIE JEST ZA PIĘKNE ŻEBY ZAJMOWAĆ SIĘ LUDŹMI SKĄD W TYCH LUDZIACH ZADUFANIE ŻE SĄ AŻ TAK WAŻNI BY SIĘ NIMI ZAJMOWAĆ

CHCĄ KONKUROWAĆ Z BRZEGIEM OCEANU ŚWIĘTYM SPOKOJEM PIENIĘDZMI W PEWIEN SPOSÓB PODZIWIAM SZALEŃCÓW POKROJU FIDELA CASTRO

KTÓRZY CHCIELI ZBAWIĆ ŚWIAT I WRAZ Z LUDŹMI WŁASNE ŻYCIE POŚWIĘCILI DLA JAKICHŚ SZALONYCH IDEI BANKIERZY WPROWADZĄ ZMIANY

ALE Z CAŁKIEM INNYM ZAMIAREM I W INNYM STYLU NA PEWNO NIC NIE POŚWIĘCIMY A JESZCZE NA TYM ZAROBIMY


MY O TYM WIEMY I NIE ŻYCZYMY SOBIE

BY ZABIERAĆ NAM NASZE ŻYCIE

JAK SIĘ IM ŚPIESZY TO IM SIĘ ŚPIESZY

NAM SIĘ NIE ŚPIESZY I NA PEWNO TEGO NIE WPROWADZIMY

BO KOCHAMY LUDZI LUB JESTEŚMY PRZEJĘCI SPRAWAMI LUDZKIMI


DO NIEGO PROSZĘ SIĘ ZWRACAĆ

W SPRAWIE ODBUDOWY III ŚWIĄTYNI ŻYDOWSKIEJCZŁONKOWIE ŚWIATOWEGO RZĄDU ŻYDOWSKIEGO

WYPADA BY PROMOWALI ZNAKI ŻYDOWSKIE


FIRMA Z PIRAMIDALNYM OKIEM W LOGO

W DOWÓD NIESIENIA DOBREGO PRZYKŁADU DLA RESZTY

SWOJE POSIADŁOŚCI BRAMY WJAZDOWE JAK I BUDYNKI

JAK I SAMOCHODY JAK I JACHTY

OZNACZĄ GWIAZDĄ DAWIDA JAKĄ WIDAĆ PONIŻEJCHATEAU DE FERRIES, PODPARYSKI ZAMEK WYBUDOWANY W LATACH 1855-59 PRZEZ BARONA JAMESA DE ROTHSCHILD

W 1975 ROKU GUY DE ROTHSCHILD PODAROWAŁ ZAMEK UNIWERSYTETOWI PARYSKIEMU


CHCĘ WIDZIEĆ GWIAZDĘ DAWIDA NA CAŁYM ŚWIECIE

Ś W I A T   N I E   Z N I E S I E   S Z Y B K I C H   Z M I A N

WPROWADZIMY WAM TO ŻYDZI W ŻYCIE

ODBUDUJEMY WAM III ŚWIATYNIĘ ŻYDOWSKĄ

WPROWADZIMY SZEKLĘ NA CAŁYM ŚWIECIE

SYMBOL ŻYDOWSKI W KIESZENI CZŁOWIEKA ZJEDNOCZY CAŁY ŚWIAT

RZĄD ŚWIATOWY ŻYDOWSKI

JEROZOLIMA I WSZYSTKIE ZIEMIE WKOŁO TYLKO ŻYDOWSKIE

ROZPOWIADAJCIE TO ŻYDZI MIĘDZY SIEBIE W SWOICH ŚRODOWISKACH
P O   P O N A D


M O I   Ż Y D Z I

Z JEDNĄ POPRAWKĄ WYCIAGAJMY WNIOSKI

CO BOSKIE ODDAJMY BOGU ODRÓŻNIAJMY

I USZANUJMY BOGA A JEDNOCZEŚNIE

Z PODWÓJNĄ SIŁĄ WRACAMY DO PIENIĘDZY

TRZEBA ODROBIĆ TROCHĘ STRAT CO GOJE NAM SKRADLI


T R Y B   W P R O W A D Z A N I A   Z M I A N

JAK NAJWOLNIEJ

ODPOCZYWAJMY

NAM SIĘ NIE ŚPIESZY

C Z A S   D Z I A Ł A   N A   N A S Z Ą   K O R Z Y Ś Ć


E   W   O   L   U   C   J   A

JEST PIĘKNA

W OSTATECZNOŚCI ZAWSZE WYGRYWA LOGIKA

PIENIĄDZE ŚWIĘTY SPOKÓJ I ŁAD SPOŁECZNY


KOCHAM GDY GŁUPIE GENY GŁUPICH MĘŻCZYZN

ŚCIERAJĄ SIĘ Z MĄDRYMI GENAMI MĄDRYCH MĘŻCZYZN

GDY GENY BRZYDKICH KOBIET

ŚCIERAJĄ SIĘ Z GENAMI PIĘKNYCH KOBIET

TO WSZYSTKO CO WSTECZ A ŻYJEMY TO MY


ALE TERAZ GDY PIĘKNE GENY PIĘKNYCH KOBIET

I MĄDRE GENY MĘŻCZYZN WYGRAJĄ

I JUŻ MIĘDZY NAMI DOCEŃMY ZAPAMIETAJMY

JAKĄ DROGĘ DŁUGĄ PRZESZLIŚMY BY POWSTAŁ

MĄDRY BOGATY PIĘKNY CZŁOWIEK


A BRZYDOCIE DAJMY W KOŃCU RAZ NA ZAWSZE ODEJŚĆ

NIECH IDĄ W SWOJA STRONĘ

W PEWIEN SPOSÓB POŻEGNAJMY SIĘ ZNIMI

NIECH IDĄ W SWOJĄ DROGĘNA POCZĄTKU ZASTOSUJEMY DARWINIZM

PO OCZYSZCZENIU ZŁYCH GENÓW ZE ŚWIATA

W PEWNYM MOMENCIE WYPRACOWANEGO DOBROBYTU

ZABLOKUJEMY DARWINIZM

A WPROWADZIMY SUBTELNY DELIKATNY ŚWIAT DLA NAS

W NASZYCH ŚRODOWISKACH KTÓRZY PRZEŻYJĄ DARWINIZM


D O   Ż Y C I A

P O W O Ł U J E M Y


WIARA WE WŁASNE ŻYCIE I W PIENIĄDZE I W ŚWIĘTY SPOKÓJ


ALE ŻEBY WYZNAWAĆ TĘ RELIGIĘ


MUSZĄ PROSIĆ O DUCHA ŻYDOWSKIEGO RODU DAWIDOWEGO

BY WRĘCZ SPŁYNĄŁ NA NICHOSTATNI RAZ JAKAKOLWIEK RELIGIA PODZIELI LUDZINA ZEPSUTE ZABAWKI GENY MĘŻCZYZN

KTÓRZY NIE SĄ FACHOWCAMI BY MIEĆ PIENIĄDZEI NA PRAWDZIWYCH ŻYDÓW RODU DAWIDOWEGO KTÓRZY

PIĘKNIE RADZĄ SOBIE Z LOGIKĄ FINANSAMI I SPRAWIEDLIWOŚCIĄPOWRÓT DO ŻYCIA WARTOŚCI PIENIĄDZA ŚWIETEGO SPOKOJU

BY MIEĆ PIENIĄDZE WYZNAWCA NOWEJ RELIGII

MUSI KOCHAĆ WRĘCZ ŻĄGLOWAĆ I BAWIĆ SIĘ NIMI BY JE POMNAŻAĆ          ULICE JEROZOLIMY
KTOŚ W KOŃCU MUSI ODBUDOWAĆ TĄ III ŚWIĄTYNIĘ ŻYDOWSKĄ

I UCZYNIĆ JĄ STOLICĄ ŚWIATA KAPITAŁU I ROZSĄDKU

UCZYNIMY TO Z MESJASZEM ŻYDOWSKIM

JEGO FIRMĄ Z PIRAMIDALNYM OKIEM W LOGO I BANKIERAMI


O R G A N I Z A C J A       B A N K I E R Ó W       F I R M A

                   

ORGANIZACJA  Z  PIRAMIDALNYM  OKIEM  W  LOGOM E S J A S Z   Ż Y D O W S K I

S T A Ł   S I Ę   F A K T E M

JEST NIM


       

D  E  M  O  K  R  A  C  J  A    J E S T   N I E K O M P L E T N A


DIAMETRALNIE ODMIENI ŚWIAT NA LEPSZE
U L E C Z Y Ć   Ś W I A T   K A P I T A L I Z M E M   Ż Y D O W S K I M

D U Ż O   B A R D Z I E J   S U R O W S Z Y M   N I Ż   A M E R Y K A Ń S K IDUŻO BARDZIEJ SUROWY NIŻ AMERYKAŃSKI


BY LUDZIE ZACZĘLI WYGRYWAĆ

MUSI BYĆ NIEUCHRONNY ZYSK LUB KARA

ŻADNYCH PRZEJAWÓW SOCJALIZMU

NIE OSIĄGNĄŁEŻ SUKCESU UMIERASZ


PAŃSTWA STOSUJACE SOCJALIZM CZEKA RYCHŁY UPADEK

NA SOCJALIZM STAĆ TYLKO ROSJĘ I TYLKO W ROSJI

ZAOBSERWOWALIŚMY KORZYŚCI GDY SIĘ STOSUJE SOCJALIZM

LUDZIE ROSJI OSIĄGNĘLI PEWNE PIĘKNO JAKO LUDZIE

ALE TO TYLKO WYSZŁO W ROSJI


W INNYCH KRAJACH GDZIE GOŚCIŁ LUB STOSOWANY

JEST SOCJALIZM LUDZIE SĄ JAK OBŁĄKANI

I JUŻ NIGDY NIE POWRACAJĄ DO ZDROWIA PSYCHICZNEGO

SAMI NIC NIE OSIĄGAJĄ I TYLKO OD KOGOŻ CHCĄ

TYPOWE PASOŻYTYKOMUNIKAT


R Z Ą D   Ś W I A T O W Y

WYPOWIADA WAM WOJNĘ INTELEKTUALNĄ


ZAPOWIADAMY TYLKO ROSJĘ USZANUJEMY

I AKCEPTUJEMY SOCJALIZM W ROSJI

ROSJA TO CO INNEGO ROSJA TO DUSZA

ZA ROSJA STOI SAM BÓG

ALE TYLKO ZA ROSJĄ

RESZTA KTO NIE PRACUJE TO UMIERA


CO NIE WYPADAAŁO KONGRESOWI BO BYŁ

ZWIĄZANY PROTOKOŁEM DYPLOMATYCZNYM

TO NAM WYPADA

BANKIEROM RZĄDU ŚWIATOWEGORZĄD ŚWIATOWY ŻYDOWSKI

WRAZ Z BANKIEM ŚWIATOWYM

I INNYMI BANKAMI BIORĄCYMI UDZIAŁ W PROJEKCIEWPISUJĄ NA CZARNĄ LISTĘ ZJAWISK ZAGRAŻAJĄCYCH LUDZKOŚCI


NOWE POJĘCIE I UZNAJĄ ZA CHOROBĘ PSYCHICZNĄ

B I E D Ę

BIEDA JAKO PODSTĘPNA PRZEWLEKŁA

NA OGÓŁ ŚMIERTELNA CHOROBA W CZŁOWIEKU

CHOROBA DUSZY I MENTALNOŚCIJAKO DRUGĄ CHOROBĘ PSYCHICZNĄ WPISUJĘJAK I SYSTEM SOCJALIZMU W GŁOWACH LUDZI


NIE CHCIAŁBYM BYĆ PAŃSTWEM KTÓRE W SWOICH SZEREGACH

MA MILIONY OBYWATELI KTÓRZY W WIEKU 40 LAT

MARZĄ O PRZEJŚCIU NA EMERYTURĘ

ARMIA CHORYCH ZEPSUTYCH ZABAWEK


SOCJALIZM JAKO ZBIOROWY SYSTEM SPOŁECZEŃSTW

OPARTY NA OBŁĘDZIE I DYSFUNKCJONALNOŚCI CZŁOWIEKA W MATERII

MAJĄCY PODŁOŻE W NATURZE LENIWEJ CZŁOWIEKA


SOCJALIZM WYCZERPUJE POJĘCIE SEKTY


JEDNOSTKA UPADA MATERIALNIE

A W GŁOWACH NOSICIELA

IDEA I OBŁĘD


SOCJALIZM NIEZWYKLE GROŹNY DLA KAPITALISTÓW

SOCJALIZM PODSTĘPNIE WKRADA SIĘ W WOLĘ KAPITALISTY

I DOKONUJE DESTRUKCJI I SPUSTOSZENIA

TAK WKRACZA W GRUPY LUDZI W PAŃSTWA

I DOPROWADZA DO SKRAJNEGO BANKRUCTWA


CHOROBA SOCJALISTYCZNA POTRAFI

ZDZIESIĄTKOWAĆ SZEREGI KAPITALISTÓW

DLATEGO NIE MOŻE WSPÓŁISTNIEĆ Z KAPITALIZMEM

MUSI W OKREŚLONYCH PROCEDURACH OPUŚCIĆ ZIEMIĘU  A  K  T  Y  W  N  I  O  N  A     N  O  W  A     S  I  Ł  A

POLITYCZNO-FINANSOWA
NIE MOŻNA JEJ PRZYRÓWNAĆ DO NICZEGO NA ŚWIECIE
ANI W PRZESZŁOŚCI ANI W PRZYSZŁOŚCI
NA ŚWIECIE NIE POWSTANIE PODOBNA SIŁA

P A N   FRYŚ   MIROSŁAW   J E S T   J U Ż   D Z I Ś   S I Ł Ą

Z KTÓRĄ TRZEBA SIĘ LICZYĆ

DZIŚ GDYBY WYLĄDOWAŁ W TEL AWIWIE UJAWNIŁ PROGRAM ROZDAJĄC ULOTKI W JEROZOLIMIE PRZY ŚCIANIE PŁACZU UZYSKAŁ BY POPARCIE LUDZI IZRAELA SZACOWANE OD 300.000 DO 500.000 OSÓB BYŁABY TO ZNACZĄCA SIŁA POLITYCZNA I SIŁA FINANSOWA Z KTÓRĄ TRZEBA SIĘ LICZYĆI N T E L E K T U A L N Ą   P R A C Ą   D O Ł Ą C Z Y Ł   D O   G R O N A   S I L N Y C H

NIE ZWYKŁE POPARCIE LUDZI ALE ZAPATRZONYCH W PANA FRYŚ MIROSŁAW I JEGO PROGRAM KTÓRZY PÓJDĄ ZA NIM DO KOŃCA

TO PRAWDZIWA SIŁAL  U  D  Z  I  E    I Z R A E L A    C  Z  E  K  A  J  Ą    N  A    T  E  C  H  N  I  C  Z  N  E  G  O
P  O  L  I  T  Y  C  Z  N  E  G  O    M  E  S  J  A  S  Z  A

MARZEŃ I PRAGNIEŃ LUDZI NIECH ŚWIAT NIE NIEDOCENIA
W NICH JEST PRAWDZIWA MOC I SIŁA


JEDNI UWIERZĄ W NIEGO DRUDZY NIE
ALE TO NIE JEST ISTOTNE BO NIE ZALEŻY
OD ZGODY LUDZI APROBATY LUB ZAPRZECZENIA


GDY ŻYDZI POLICZĄ ŻE TO JEST LOGICZNE
NIE ZATRZYMA ICH NIKT
A PANA FRYSIA TO NA PEWNO JUŻ NIKT NIE ZATRZYMA
PRZED WPROWADZENIEM TEGO W IZRAELU

STRONA JAK I PROGRAM NIE BEZ PRZYCZYNY

NIE ZAKODOWANA
WYMOGI FORMALNE
ŻYCIEM


BYLE JAKIM ŚWIATEM

T O   B Ł Ą D


BUDUJMY OD RAZU ŚWIAT


J A K   I   W   N I E B I E

T A K   I   N A   Z I E M I I

R A B I N   Y I T Z H A K   K A D U R IN I E C I E R P L I W I


PRAWDA ZAWSZE WYCHODZI NA JAW


WYSTARCZY POCZEKAĆP O W T A R Z A M   N I E C I E R P L I W I


TAK SZYBKO LUBICIE WYDAWAĆ WERDYKTY


JEŻELI JEST COŚ WOLĄ BOGA

TO CZY TO SĄ ŻYDZI CZY GOJE

NIKT NIE ZABIEGA O WASZE

UZNANIE LUB NIE UZNANIE

PO PROSTU TO I TAK BĘDZIE SIĘ DZIAŁO

I NIKT Z TYM NIC NIE ZROBI


O C Z Y W I Ś C I E   J E Ś L IWIĘC WASZE UKRYWANIE LISTU I PRÓBA

ZATUSZOWANIA SPRAWY SĄ ŚMIESZNEILUMINACI TWIERDZĄ ŻE JEST BÓG

BÓG JEST REALNĄ WŁADZĄ ZWIERZCHNIĄ

NAD LUDŹMI I FAKTYCZNIE JESTILUMINACI TWIERDZĄ ŻE MESJASZEM ŻYDOWSKIM

JEST FRYŚ MIROSŁAW


A JEŚLI OKAŻE SIĘ ŻE MAJĄ RACJĘ A TO BĘDZIE MOŻNA POZNAĆ POCZYNACH OSIĄGNIĘCIACH I SKALI

JAKA BEDZIE SIĘ DZIAŁA WKOŁO PANA FRYŚ MIROSŁAW TO MAMY BARDZO CIEKAWE CZASY


FRYŚ MIROSŁAW JA JESTEM

BANKIERZY SĄ I PLAN DLA JEROZOLIMY JEST


AHA I PRZEPROŚCIE RABINA YITZHAKA KADURIEGO

ZA TO CO ZROBILIŚCIE PO PRZECZYTANIU

JEGO LISTU I CO O NIM MYŚLELIŚCIE

SPRAWA DOTYCZY WYDARZEŃ

PO ŚMIERCI RABINA YITZHAKA KADURIEGOPOŚMIERTNIE POWRACA DO JEROZOLIMY Z
RABIN YITZHAK KADURI

YITZHAK KADURI, UR. OK. 1900 W IRAKU, ZM. 28 STYCZNIA 2006 W JEROZOLIMIE


W     P   O   G   R   Z   E   B   I   E     U   D   Z   I   A   Ł     W   Z   I   Ę   Ł   O     3   0   0     T   Y   S.     O   S   Ó   B


PS. RABINIE DAVIDZIE KADURI WIĘCEJ SZACUNKU DLA OJCAARIEL SHARON, WŁAŚCIWIE ARIEL SCHEINERMAN, PSEUDONIM"ARIK" UR. 26 LUTEGO 1928 W KEFAR MALAL

ZM. 11 STYCZNIA 2014 W TEL AWIWIE, POLITYK I DOWÓDCA WOJSKOWY (GENERAŁ MAJOR)

PREMIER IZRAELA W LATACH 2001-2006ŚMIERĆ RABINA YITZHAKA KADURI - 2006

NA WYRAŻNĄ PROŚBĘ RABINA YITZHAKA KADURI DOPIERO PO ROKU OTWARCIE LISTU - 2007

ŚMIERĆ ARIELA SHARONA PO 7 LATACH ŚPIĄCZKI - 2014

ROZPOCZĘCIE NASZEJ DZIAŁALNOŚCI - 2007LIST RABINA YITZHAKA KADURI


O R G A N I Z A C J A   Z   P I R A M I D A L N Y M   O K I E M   W   L O G O   W E S Z Ł A   W   I I   E T A P

U J A W N I A N I A   S I Ę   Ż Y D O M   Z A K R E Ś L O N E   N A   C Z E R W O N O


             

              SIEDZIBA GMINY WYZNANIOWEJ                   SYNAGOGA IM. ZALMANA I RYWKI MAŁŻEŃSTWA NOŻYKÓW, WARSZAWA
                          ŻYDOWSKIEJ , WARSZAWA, UL. TWARDA 6

T E R M I N   D A T A   U J A W N I E N I A   S I Ę   Ż Y D O M   U C Z O N Y M   1 1   K W I E T N I A   2 0 1 6   G O D Z I N A   1 4 : 3 0

NAGRANIE Z MONITORINGU POSIADA GMINA ŻYDOWSKA
SAMOCHÓD ZAPARKOWANY DOKŁADNIE W TYM MIEJSCU CO CZERWONY PUNKT

ROZPOCZĘŁO SIĘ TO JUŻ SIĘ DZIEJE
11.04.2016


          ULICE JEROZOLIMY


OPINIE SPOSTRZEŻENIA

PO SPOTKANIU Z ŻYDAMI RELIGIJNYMI

I POTOMKAMI KAPŁANÓW ŻYDOWSKICH


NIE PRZEPADAM ZA WIZYTAMI U ŻYDÓW RELIGIJNYCH ALE ZROBIŁEM TO

Ż Y D Z I   R E L I G I J N I   P O T O M K O W I E   K A P Ł A N Ó W   Ż Y D O W S K I C H

O R A Z   Z W Y K L I   Ż Y D Z I


ZWYKLI ŻYDZI ŻYDZI RELIGIJNI Z OKREŚLONYCH WARSTW SPOLECZNYCH ZMIENILI SIĘ NIE DO POZNANIA
OKRADANIE NIEUSTANNE ZAGROŻENIE ŻYDÓW I ZŁE CZYNY DOKONANE PRZEZ LUDZI INNYCH NACJI NA ŻYDACH ODBIŁY SWOJE TRWAŁE PIĘTNO
Z POWROTEM PRZYWRÓCIĆ TRZEBA ŻYDOM Z CAŁEGO ŚWIATA BEZPIECZEŃSTWO GWARANTOWANE

T E R M I N   D A T A   U J A W N I E N I A   S I Ę   L U D Z I O M   P R O S T Y M   5   M A J A   2 0 1 6   Ł A S K A R Z E W

POŚMIERTNIE POWRACA DO JEROZOLIMY Z
RABIN YITZHAK KADURI

YITZHAK KADURI, UR. OK. 1900 W IRAKU, ZM. 28 STYCZNIA 2006 W JEROZOLIMIE


W     P   O   G   R   Z   E   B   I   E     U   D   Z   I   A   Ł     W   Z   I   Ę   Ł   O     3   0   0     T   Y   S.     O   S   Ó   B


PS. RABINIE DAVIDZIE KADURI WIĘCEJ SZACUNKU DLA OJCAARIEL SHARON, WŁAŚCIWIE ARIEL SCHEINERMAN, PSEUDONIM"ARIK" UR. 26 LUTEGO 1928 W KEFAR MALAL

ZM. 11 STYCZNIA 2014 W TEL AWIWIE, POLITYK I DOWÓDCA WOJSKOWY (GENERAŁ MAJOR)

PREMIER IZRAELA W LATACH 2001-2006ŚMIERĆ RABINA YITZHAKA KADURI - 2006

NA WYRAŻNĄ PROŚBĘ RABINA YITZHAKA KADURI DOPIERO PO ROKU OTWARCIE LISTU - 2007

ŚMIERĆ ARIELA SHARONA PO 7 LATACH ŚPIĄCZKI - 2014

ROZPOCZĘCIE NASZEJ DZIAŁALNOŚCI - 2007LIST RABINA YITZHAKA KADURI


O R G A N I Z A C J A   Z   P I R A M I D A L N Y M   O K I E M   W   L O G O   W E S Z Ł A   W   I I   E T A P

U J A W N I A N I A   S I Ę   Ż Y D O M   Z A K R E Ś L O N E   N A   C Z E R W O N O


             

              SIEDZIBA GMINY WYZNANIOWEJ                   SYNAGOGA IM. ZALMANA I RYWKI MAŁŻEŃSTWA NOŻYKÓW, WARSZAWA
                          ŻYDOWSKIEJ , WARSZAWA, UL. TWARDA 6

T E R M I N   D A T A   U J A W N I E N I A   S I Ę   Ż Y D O M   U C Z O N Y M   1 1   K W I E T N I A   2 0 1 6   G O D Z I N A   1 4 : 3 0

NAGRANIE Z MONITORINGU POSIADA GMINA ŻYDOWSKA
SAMOCHÓD ZAPARKOWANY DOKŁADNIE W TYM MIEJSCU CO CZERWONY PUNKT

ROZPOCZĘŁO SIĘ TO JUŻ SIĘ DZIEJE
11.04.2016


          ULICE JEROZOLIMY


OPINIE SPOSTRZEŻENIA

PO SPOTKANIU Z ŻYDAMI RELIGIJNYMI

I POTOMKAMI KAPŁANÓW ŻYDOWSKICH


NIE PRZEPADAM ZA WIZYTAMI U ŻYDÓW RELIGIJNYCH ALE ZROBIŁEM TO

Ż Y D Z I   R E L I G I J N I   P O T O M K O W I E   K A P Ł A N Ó W   Ż Y D O W S K I C H

O R A Z   Z W Y K L I   Ż Y D Z I


ZWYKLI ŻYDZI ŻYDZI RELIGIJNI Z OKREŚLONYCH WARSTW SPOLECZNYCH ZMIENILI SIĘ NIE DO POZNANIA
OKRADANIE NIEUSTANNE ZAGROŻENIE ŻYDÓW I ZŁE CZYNY DOKONANE PRZEZ LUDZI INNYCH NACJI NA ŻYDACH ODBIŁY SWOJE TRWAŁE PIĘTNO
Z POWROTEM PRZYWRÓCIĆ TRZEBA ŻYDOM Z CAŁEGO ŚWIATA BEZPIECZEŃSTWO GWARANTOWANE

T E R M I N   D A T A   U J A W N I E N I A   S I Ę   L U D Z I O M   P R O S T Y M   5   M A J A   2 0 1 6   Ł A S K A R Z E W


ANTYSEMITYZM ŹRÓDŁA POWSTANIA
ZADUSZĘ UNICESTWIĘ KONIEC MORDOWANIA ŻYDÓW

ŻYDZI BĘDĄ MUSIELI UZNAĆ JEZUSA ZA SYNA BOGA

A GOJE BĘDĄ MUSIELI UZNAĆ ŻYDÓW

ZA NIE TYLKO NIEWINNYCH ZA ŚMIERĆ JEZUSA

LECZ ŻE SĄ OFIARAMI W DYSPOZYCJI PLANÓW JEZUSA


OD KIEDY BOGA MOŻNA ZABIĆDZIWNA HISTORIA Z JEZUSEM

KTO MA TAKĄ MOC BY WYWRZEĆ TAK DŁUGO I TAK

ROZLEGŁE PIĘTNO W HISTORII ZIEMII JAK NIE BÓG
J E Z U S   N A   P E W N O   N I E   B Y Ł   Ż A D N Y M   M E S J A S Z E M   Ż Y D Ó W


MESJASZ JAK PRZYCHODZI DO ŻYDÓW TO JEST REALNE DOBRO MATERIALNE JAK I DUCHOWE DLA ŻYDÓWJEZUS JEST OD ŻYDÓW A NIE OD GOJÓW


PRZESTAŃMY GO W KOŃCU TRAKTOWAĆ JAK OBCEGO TO JEST ŻYD

NAMAWIAM DO ROZWAŻAŃ DLACZEGO UWAŻAM ŻE JEST SYNEM BOGA

POLICZCIE MÓZG MACIE ŻYDZIDOBRZE BUDUJMY NOWY ŚWIAT

A TERAZ MA BYĆ NAPRAWDĘWDROŻYMY


R O D U   D A W I D O W E G O


ZACZNIEMY OD

ODBUDOWANIA III ŚWIATYNI ŻYDOWSKIEJ


C Z A S E M

WPROWADZIMY GOJÓW W BŁĄD

A MURY III ŚWIATYNI STANĄ SIĘ FAKTEM
PRZYSTĘPUJĄ DO DZIAŁAŃ W SPRAWIE IZRAELA

ORAZ NOWEGO PORZĄDKU ŚWIATOWEGO

PO '89 ROSJANIE ZOSTALI OSZUKANI

NIE TAK UMAWIALIŚMY SIĘ Z ZACHODEM

ILUMINACI NAPRAWIĄ I UKARAJĄ OSOBY WINNE

ZA NIEDOTRZYMANIE DŻENTELMEŃSKICH UMÓW

JAKIE BYŁY PROWADZONE NA KREMLU I W SZWAJCARII
WIZERUNEK FIRMY NA ZEWNĄTRZ

M.IN. SAMOCHODY WYŁĄCZNIE KOLOR CZARNY

I WYŁĄCZNIE TE OZNACZENIA

I TEN STYL SAMOCHODÓW


USTALONY WIZERUNEK FIRMY   B E Z   M O Ż L I W O Ś C I   Z M I A N   PRZEZ NAJBLIŻSZE 1000 LAT

T O   B A R D Z O   W A Ż N E   T R Z Y M A Ć   S I Ę   U S T A L E Ń   Ś W I Ę T O Ś Ć   N I E   D O T Y K A Ć


KOLUMNA LICZYĆ BĘDZIE OD 3 DO 5 POJAZDÓW

PRZEDSTAWICIELI RZĄDU ŚWIATOWEGO

KOLOR CZARNY Z CHARAKTERYSTYCZNYM

OZNACZENIEM FIRMY


POJAWIAĆ SIĘ BĘDĄ W RÓŻNYCH METROPOLIACH

MANHATTAN - NOWY JORK JEROZOLIMA

TEL AWIW LONDYN PARYŻ TOKIO PEKIN MOSKWA
T A J E M N I C Z E   P R Z E J A Z D Y
POJAWIAJĄCE SIĘ ZNIKĄD

TO CZĘŚĆ DZIAŁALNOŚCI I UŚWIADOMIENIA

ŻE RZĄD ŚWIATOWY ŻYDOWSKI

STAŁ SIĘ FAKTEMZACZYNALIŚMY OD TAKIEGO POJAZDU

DOŚWIADCZENIE 9 LAT PRACY NAUCZYŁY MNIE

BY STOSOWAĆ PROSTOTĘ I ZAWĘŻANIE STYLU

PIERWSZY SAMOCHÓD NOSI NAZWĘ GWIAZDA

MIŁO MI SPOJRZEĆ NA TEGO CZŁOWIEKA PRZY SAMOCHODZIE

MIAŁEM WTEDY 36 LAT


2 ZNAKI FIRMY

PIERWSZY ZNAK FIRMA Z NAZWISKIEM FRYŚ MIROSŁAW

DRUGI ZNAK PIRAMIDALNE OKO W LOGO

DOPUSZCZONE I ZAAKCEPTOWANE JAKO JEDYNE

BEZ MOŻLIWOŚCI ROZROSTU W PRZYSZŁOŚCI NA INNE ZNAKI


FIRMA BĘDZIE TRWAŁA NAJBLIŻSZE
M I M O   I Ż   P R O G R A M   D O T Y K A   S P R A W   S P O Ł E C Z N Y C H

IŻ NIE POTRZEBUJEMY ŻADNEJ POMOCY INTELEKTUALNEJ FINANSOWEJ OD OSÓB Z ZEWNĄTRZ


APROBATA I DEZAPROBATA PROGRAMU PRZEZ OSOBY TRZECIE
N A S   N I E   I N T E R E S U J E
I PROSIMY BY POWRÓCILI DO SWOICH CODZIENNYCH ŻYCIOWYCH ZAJĘĆ


Ż Y D   Ż Y D O W I   N I E C H   R O Z P O W I A D A

O   T Y M   P R O G R A M I E


               
DAVID ROCKEFELLER                                       MIROSŁAW FRYŚ                                               JACOB ROTHSCHILD


POWRACA RÓD DAWIDOWY

ZASIĄDZIE W JEROZOLIMIE RÓD DAWIDOWY
J   E   S   T        J   E   D   N   A

TAKA RODZINA WPŁYWOWA NA ŚWIECIE

ORAZ

RODZINA ROCKEFELLERÓW
RODZINA ROTHSCHILDÓW


W   T E J   F O R M I E   B E Z   M O Ż L I W O Ś C I   R O Z R O S T U


NIE INTERESUJE NAS NIC CO SIĘ DZIEJE WKOŁO

P O   P R O S T U   P R Z E J M U J E M Y   W Ł A D Z Ę

NIE WDAJEMY SIĘ TEŻ Z NIKIM W DYSKUSJĘ


NIE BRAKUJE NAM INTELIGENCJI SPRYTU I PIENIĘDZY MOI ŻYDZI


O R G A N I Z A C J A       B A N K I E R Ó W       F I R M A

                   

Z   P I R A M I D A L N Y M   O K I E M   W   L O G O


TAKĄ NAZWĘ NADAJEMY NASZEJ DZIAŁALNOŚCI


ODBUDOWY III ŚWIĄTYNI ŻYDOWSKIEJ ORAZ

SZEKLĄ ZJEDNOCZENIA ŚWIATA SYMBOLEM ŻYDOWSKIM
                   

RODZINY WYKŁADAJĄCE ZNACZNE FUNDUSZE

PRZYGOTOWANE DO UFORMOWANIA RZĄDU ŚWIATOWEGO
Z   S E K T O R A   B A N K O W E G O


BANKIERZY NA RZECZ JEROZOLIMY IZRAELA ŻYDÓWZROBIMY PORZĄDEK NA BLISKIM WSCHODZIE

WPROWADZIMY PORZĄDEK ŻYDOWSKI NA CAŁYM ŚWIECIE
JEST WIELE POWODÓW DLACZEGO TERAZ POSTANOWILIŚMY
INTERWENIOWAĆ W SPRAWIE ŻYDOWSKIEJ

LUDZKOŚĆ NAWET NIE PAMIĘTA LUB NIE WIE
CZYM JEST PRAWDZIWE ŻYDOSTWO
ŻYDOSTWO UTOŻSAMIAJĄ Z RELIGIĄ


KRÓLEWSKI RÓD DAWIDOWY

PRAWDZIWE ŻYDOSTWO
WŁADZA
PIENIĄDZE
KRÓL DAWID
KRÓL SALOMON
PAŃSTWO ROTHSCHILD
PAŃSTWO ROCKEFELLER
FRYŚ MIROSŁAW
RODZINA KTÓRA NA RAZIE WOLI POZOSTAĆ ANONIMOWA

JAK POWTARZAM JEST WIELE POWODÓW DLACZEGO
POSTANOWILIŚMY ZORGANIZOWAĆ SIĘ W JEROZOLIMIE

I L U M I N A C I

W ŻYCIU TRZEBA BYĆ SILNYM ALBO GINIESZ


P  R  Z  Y  S  Z  E  D  Ł     C  Z  A  S     P  O  W  R  O  T  U

D O   S W O J E J   M A C I E R Z Y   D O   J E R O Z O L I M Y

ZAROBILIŚMY POMANIPULOWALIŚMY

ALE NIE MA JAK WRÓCIĆ DO DOMU DO JEROZOLIMY
ZROBIMY PORZĄDEK NA BLISKIM WSCHODZIEŚ     W     I     A     T     O     W     Y

SKUTECZNIE WYWRZEMY NACISK NASZYCH RZĄDÓW NA ŚWIECIE


OD ŚMIERCI KRÓLA SALOMONA RODU DAWIDOWEGO
ŚWIAT BYŁ OSAMOTNIONY W PRZYWÓDZTWIE W MĄDRYCH RZĄDACH

RZĄDZILI GŁUPI RZĄDZILI ŚLEPI RZĄDZILI GOJE OBŁĄKANI
RZĄDZIŁY RELIGIE RZĄDZILI NAWIEDZENI RZĄDZILI SZALEŃCY


ALE ŚWIAT NIE ZAZNAŁ

R   Z   Ą   D   Ó   W       L   U   D   Z   I
PADŁO SFORMUŁOWANIE KIEDYŚ OD KOGOŚ
OBY WAM SIĘ NIE UDAŁO DOJŚĆ DO WŁADZY

BŁĄD W MYŚLENIU

OŚWIECENI JEŻELI NA COŚ SIĘ DECYDUJĄ
TO TYLKO JEST BARIERA W TYM CZY ONI TEGO CHCĄ


OŚWIECENI TAK POTRAFIĄ MANIPULOWAĆ
TAKIE MAJĄ ŚRODKI ŻE PO CO SIĘGAJĄ TO MAJĄ

TO JEST PRAWDZIWA WŁADZA

U OŚWIECONYCH NIE FUNKCJONUJE SŁOWO
UDA SIĘ LUB SIĘ NIE UDA
DO ROZDYSPONOWANIA W PIERWSZEJ FAZIE


NADAMY TON STYL KIERUNEK

W KTÓRYM ŚWIAT I LUDZIE PODĄŻAĆ BĘDĄCHATEAU DE FERRIES, PODPARYSKI ZAMEK WYBUDOWANY W LATACH 1855-59 PRZEZ BARONA JAMESA DE ROTHSCHILD

W 1975 ROKU GUY DE ROTHSCHILD PODAROWAŁ ZAMEK UNIWERSYTETOWI PARYSKIEMU
GDY ILUMINACI BIORĄ SIĘ JUŻ ZA COŚ ZACZYNAJĄ TWORZYĆ

PRZYPOMINA TO SYMFONIĘ SKUTECZNOŚĆ CELOWOŚĆ I TRWAŁOŚĆ

UWIELBIAM ILUMINATÓW W PROCESIE TWORZENIA

FAKTY W JEROZOLIMIE I NA CAŁYM ŚWIECIE Z INICJATYWY NASZEJ
ORGANIZACJI Z PIRAMIDALNYM OKIEM W LOGO
POKAŻĄ CZY DYSPONUJEMY PRAWDZIWĄ WŁADZĄ I DO KOGO WŁADZA NALEŻY


                                                 
JACOB ROTHSCHILD                                         MIROSŁAW FRYŚ                                             RE'UWEN RIWLIN
ŻYD                                                                       ŻYD                                                                      ŻYD
Z DOMIESZKĄ KRWI ŻYDOWSKIEJ
WYZNANIA MOJŻESZOWEGO

PROPORCJE CZASZKI WYSOKOŚĆ CZOŁA NOSY ROZSTAW OCZU

MAMY BARDZO PODOBNE

SWOJĄ DROGĄ JAK SILNE I ZDROWE MUSZĄ BYĆ GENY ŻYDOWSKIE
ŻE ZMIESZANIE RAS NA KILKA POKOLEŃ Z GENAMI GOJÓW
WYWIERA TAK OLBRZYMI WPŁYW NA WYGLĄD

                                                 
BINJAMIN NETANJAHU                                         MIROSŁAW FRYŚ                                             RE'UWEN RIWLIN
ŻYD                                                                       ŻYD                                                                      ŻYD
Z DOMIESZKĄ KRWI ŻYDOWSKIEJ
WYZNANIA MOJŻESZOWEGOZe względu na coraz częstsze incydenty wchodzenia na w/w program informujemy iż korzystamy z techniki z serwerów wyłacznie dla dobra swojej społeczności żydowskiej i nie życzymy sobie od nowa uczyć kultury osobistej osób pochodzenia nieżydowskiego które mimo próśb wchodzą na program mimo że są mile niewidziani. Pewne warstwy społeczne trudne są do nauczenia kultury osobistej ale prosimy o wyjątkowe zwrócenie uwagi że sobie nie życzymy gojów na stronie.


Ze względu na coraz częstsze incydenty wchodzenia na w/w program informujemy iż korzystamy z techniki z serwerów wyłacznie dla dobra swojej społeczności żydowskiej i nie życzymy sobie od nowa uczyć kultury osobistej osób pochodzenia nieżydowskiego które mimo próśb wchodzą na program mimo że są mile niewidziani. Pewne warstwy społeczne trudne są do nauczenia kultury osobistej ale prosimy o wyjątkowe zwrócenie uwagi że sobie nie życzymy gojów na stronie.

NA RZECZ ODBUDOWY III ŚWIĄTYNI ŻYDOWSKIEJ


NA RZECZ SZEKLI NA CAŁYM ŚWIECIE

NA RZECZ RZĄDU ŚWIATOWEGO ŻYDOWSKIEGO

NA RZECZ PRZYMIERZA Z ROSJĄ
F   U   N   D   A   M   E   N   T


N I E C H   L U D Z I E   S I Ę   R Ó Ż N I Ą   O D   S I E B I E

T O   N A W E T   J E S T   U R O C Z E   I   P O T R Z E B N E   E W O L U C J I
ZROBIMY PORZĄDEK NA BLISKIM WSCHODZIE


TEGO MIEJSCA TEGO GRUNTU NA ŚWIECIE


W JEROZOLIMIE

DO WŁASNYCH POTRZEB
DO RZĄDZENIA ŚWIATEM PO ŻYDOWSKU DO POLITYKI

I ZAZNACZAM TYLKO WE WŁASNYM KRĘGU BEZ MOŻLIWOŚCI ROZROSTU

TO MIEJSCE URZADZIMY W STYLU MONAKOJ E D N O G Ł O Ś N I EP O P R Z E M Y   G O


P O P R Z E M Y   PANA FRYŚ MIROSŁAW   I   J E G O   W I Z J Ę   O   JEROZOLIMIEO T R Z Y M A   O D   N A S   W Ł A D Z Ę   P I E N I Ą D Z E

P Ó J D Z I E M Y   Z A   N I M


     


Ś R O D O W I S K A   Ż Y D O W S K I E   U Z Y S K A Ł Y   P O R O Z U M I E N I E

O   J E D N O G Ł O Ś N Y M   P O P A R C I U   W I Z J I   F R Y S I A   M I R O S Ł A W AF R Y Ś   M I R O S Ł A W   D Z I Ę K U J E
DO USŁUG RZĄDU ŚWIATOWEGO


ZADEKLAROWANA GOTOWOŚĆ W SŁUŻENIU POMOCY NA WSZELKICH FRONTACH
W Y B I E R A M Y   S T Y L   M O N A K O

     
J E R O Z O L I M Ę   U R Z Ą D Z I M Y   W   S T Y L U   M O N A K O
W     Z   A   W   Ę   Ż   O   N   Y   M     G   R   O   N   I   E

W C I E L I M Y

W R A Z   Z   P A N E M   M I R O S Ł A W   F R Y Ś   P O N I Ż S Z Ą   W I Z J Ę


Ś W I A D O M I E

Z A W Ę Ż A M Y   S W O J E   Z A I N T E R E S O W A N I A   I   D Z I A Ł A N I A

ZAJMUJEMY SIĘ WYŁĄCZNIE JEROZOLIMĄ STYLEM MONAKO SZEKLĄ

PRZYMIERZEM Z ROSJĄ     

     


TO MA BYĆ WYŁĄCZNIE MIEJSCE DLA ŻYDÓW KOJARZONE Z ŻYDAMI

I   T E G O   D O P N I E M Y


TO MA BYĆ MIEJSCE REPREZENTACYJNE ŚWIATA

P Ę P E K   Ś W I A T A

NA ŚWIECIE MUSI BYĆ MIEJSCE KOJARZONE WYŁĄCZNIE Z ŻYDAMI

SWÓJ STYL CODZIENNEGO ŻYCIA PRZERZUCIMY DO JEROZOLIMY


W   J E R O Z O L I M I E

A   N A S T Ę P N I E   N A   Ś W I E C I E

W Y P R O M U J E M Y   Z   P O W R O T E M

STARY SPRAWDZONY STYL PRZEŻYWANIA ŚWIATA

ORAZ JEDYNEJ W SOBIE NIE DO PODROBIENIA ATMOSFERY ŚWIATA


     

SWÓJ STYL CODZIENNEGO ŻYCIA PRZERZUCIMY DO JEROZOLIMY     

SWÓJ STYL CODZIENNEGO ŻYCIA PRZERZUCIMY DO JEROZOLIMY     

     T  O     M  A     B  Y  ĆMUSIMY BUDOWAĆ Z ROZMACHEM I BOGACTWEM NIE MNIEJ NIŻ W LAS VEGAS

T O   M A   B Ł Y S Z C Z E Ć   T O   M A   P R Z Y C I Ą G A Ć

F  R  Y  Ś     M  I  R  O  S  Ł  A  W

T Ę   M A K I E T Ę   P R Z E M I E N I Ę   W   R Z E C Z Y W I S T O Ś Ć   J E R O Z O L I M YT  O     M  Ó  J     C  E  L


W S Z Y S T K I C H   Z E   S O B Ą   P O Ł Ą C Z Ę   W S Z Y S T K I C H   N A M Ó W I Ę

P O   M O I M   Ż Y C I U   Z O S T A W I Ę   J E R O Z O L I M Ę   J A K   Z E   Z Ł O T A


   


Nadzór projektu MSUwos.CZŁOWIEK BĘDZIE ODCZUWAŁ ŻE DOPŁYNĄŁ DO SWOJEGO BRZEGU

TĄ ATMOSFERĄ PRZESIĄKNIETA BĘDZIE CAŁA JEROZOLIMA

NA TĘ ATMOSFERĘ GŁÓWNIE ZWRÓCIMY UWAGĘ PRZY BUDOWIE

NOWEJ JEROZOLIMY


        

       

N I E   T Y L K O   O D B U D U J E M Y   I I I   Ś W I Ą T Y N I Ę   Ż Y D O W S K Ą

P O W O Ł A M Y   I   U M O C U J E M Y   W   P R A W I E
R Z Ą D   Ś W I A T O W Y   Ż Y D O W S K I

O D M I E N I M Y   C A Ł Ą   J E R O Z O L I M Ę
P R Z E M I E N I M Y   W   K W I T N Ą C E
Z  Ł  O  T  E     M  I  A  S  T  O

Nadzór projektu MSUwos.

J E R O Z O L I M A   Z A C H O W A N A   W   T O N A C J I   K W I T N Ą C Y C H
S E N T Y M E N T A L N Y C H   R O M A N T Y C Z N Y C H   U L I C Z E K


     

     

W NASZEJ JEROZOLIMIE NAWET LATARNIE BĘDĄ POZŁACANEW I Z J A   T A

DLA DOBRYCH JEST MESJASZEM DLA ZŁYCH JEST ANTYCHRYSTEM


BANKI BIORĄCE UDZIAŁ W PROJEKCIE PANA FRYŚ MIROSŁAW
ROTHSCHILD BANK, KING WILLIAM STREET, LONDON, UK

FIRMA PANA FRYŚ MIROSŁAW ZAJMUJĄCA SIĘ PROJEKTEM


T O   B Ę D Z I E


F  I  R  M  A     Ś  W  I  A  T  A

O R G A N I Z A C J A       B A N K I E R Ó W       F I R M A

                   

Z   P I R A M I D A L N Y M   O K I E M   W   L O G O

T O   M O J A   F I R M A   M O J E   P R O B L E M Y

T O   M Ó J   Z Y S KA CZY JESTEM ŻYDEM SPRAWNYM
I UCZYNIĘ TE FIRMĘ NAJBOGATSZĄ NA ŚWIECIE
PROSZĘ SIĘ PRZYGLĄDAĆ HISTORII
I LOGO FIRMY CZY TO ZROBIĘDOCZEKALIŚCIE SIĘ

WYŁĄCZNIE SPOSOBEM

MANIPULACJĄ INTELEKTEM

ŻYDOWSKI

TO DOKONA


NIKT INNY NIE ODBUDUJE III ŚWIĄTYNI ŻYDOWSKIEJ


A   J E S T   N I MODBUDOWA III ŚWIĄTYNI

ALE TYLKO DLA
JEDNOCZEŚNIE W SYSTEMIE MONETARNYM

WPROWADZAĆ BĘDĄ SZEKLĘ NA ŚWIECIE

S   Z   E   K   L   A

ALE ŚWIATOWY TYM RAZEM


GOJ TO ŻADEN PRZECIWNIK

BĘDZIE STAŁ TAM GDZIE MY KAŻEMY MU STAĆŻYDZI KORZYSTAJCIE ZE STACJI TELEWIZYJNYCH Z WSZELKICH MEDIÓW

JAKIE SĄ W WASZYM POSIADANIU LUB POD WASZYM WPŁYWEM

ZMASOWANY ATAK INFORMACYJNY NA CAŁYM ŚWIECIE

ROZNOŚCIE PO ŚWIECIE NOWINĘ

TO BARDZO WAŻNE WASZE ZADANIE ŻYDZI


I PROSZĘ NIE MYLIĆ ŻYDOSTWA RODU DAWIDOWEGO

Z ŻYDOSTWEM RELIGIJNYM TO INNE POJMOWANIE ŚWIATA


ŻYDOWSKI

TO DOKONA


NIKT INNY NIE ODBUDUJE III ŚWIĄTYNI ŻYDOWSKIEJ


A   J E S T   N I MODBUDOWA III ŚWIĄTYNI
ALE TYLKO DLA


WSZYSTKICH TAK WYMANEWRUJEMY ZMANIPULUJEMY ŻE

W   R E Z U L T A C I E

KOPUŁA NA SKALE ZNIKNIE A TRYUMFOWAĆ BĘDZIE

I I I   Ś W I Ą T Y N I A   Ż Y D O W S K A

PROSZĘ NIE PYTAĆ JAK TO ZROBIMY

POTRAFIMY TO ZROBIĆ


T    O        Z    N    I    K    N    I    E


TO ZNIKNIE ALE NIE Z POWODU O JAKIM WSZYSCY MYŚLĄ

TYLKO Z POWODU ŻE PALESTYŃCZYCY

TO PRZYSZLI UCHODŹCY DO ARABII I EUROPY

ZIEMIE PALESTYŃSKIE SĄ WYŁĄCZNIE IZRAELA

DZISIEJSZE ZIEMIE PALESTYNY PRZYŁĄCZYMY

I NALEŻĄ SIĘ IZRAELOWI I ŻYDOMJESTEŚMY ZA SILNI BY ROZMAWIAĆ O JAKICHKOLWIEK KOMPROMISACH

ŻADNYCH KOMPROMISÓW POWTARZAM
NIE DLA MARTWYCH ZA ŻYCIA

M A R T W Y   Z A   Ż Y C I A   M A R T W Y   P O   Ż Y C I U

NIKT ICH NIE BĘDZIE BUDZIŁ

NIECH ŚPIĄMARTWY ZA ŻYCIA NIE MA UCZUĆ

MARTWY ZA ŻYCIA NIE MA SUMIENIA

CO GO OBCHODZI

JAKAŚ TAM III ŚWIĄTYNIA ŻYDOWSKA

CO GO OBCHODZI

JAKIŚ TAM BÓG ŻYWYJAK CHCE III ŚWIĄTYNIĘ ŻYDOWSKĄ

NIECH SOBIE SAM ODBUDUJE

TAK MYŚLI OBOJĘTNY BEZCZELNY MARTWY

DLATEGO BĘDZIE SPRAWIEDLIWIE

JAK KUBA BOGU TO BÓG KUBIE


ALE BÓG WYBACZY
DLA DOBRA SPRAWY


CZĘSTO KOCHAMY SWOJE SAMOCHODY

I W PEWIEN SPOSÓB NADAJEMY IM DUSZĘ

A MOŻE BÓG


DLATEGO III ŚWIĄTYNIA MOŻE MIEĆ DUSZĘI   N   N   E       Ś   W   I   Ą   T   Y   N   I   E       S   Ą       D   L   A       L   U   D   Z   I

INNE RANGĄ

ALE

I I I   Ś W I Ą T Y N I A   Ż Y D O W S K A

TO CO INNEGO

TO ŚWIĄTYNIA DLA PRAWDZIWEGO BOGAJEST SPOSÓB BY ODBUDOWAĆ III ŚWIATYNIĘ ŻYDOWSKĄ


MUSIMY NADAĆ
III ŚWIĄTYNI ŻYDOWSKIEJ
JAK U CZŁOWIEKA


CI KTÓRZY CHCĄ BY TERAZ POWSTAŁA MUSZĄ SIĘ W NIEJ ZAKOCHAĆ

JAK W CZŁOWIEKU JAK W KOBIECIE MYŚLEĆ O NIEJ

DBAĆ O NIĄ ODCZUWAĆ ŻE ONA TĘSKNI ZA NAMI


         
SIGMUND FREUD                                                                                          MIROSŁAW FRYŚ


TAKIE FREUDOWSKIE PODEJŚCIE DO WYWOŁANIA

ZAMIERZONEGO CELU


UCZUCIA I EMOCJE

MUSZĄ SIĘ NARODZIĆ

MIĘDZY CZŁOWIEKIEM A III ŚWIATYNIĄ ŻYDOWSKĄ

ŻYDOWSKI

TO DOKONA


NIKT INNY NIE ODBUDUJE III ŚWIĄTYNI ŻYDOWSKIEJ


A   J E S T   N I MODBUDOWA III ŚWIĄTYNI
ALE TYLKO DLA
CHCE BYĆ
BÓG CZEKA ŻYDZI NA WASZĄ ŚWIĄTYNIĘ ŻYDOWSKĄ TERAZ
WSTAJEMY DO PRACY TERAZ

ODBUDUJEMY III ŚWIĄTYNIĘ ŻYDOWSKĄ
SPRYTU INTELIGENCJI ORAZ PIENIĘDZY NAM NIE BRAKUJE

TEGO ŻYDZI NIE MOŻEMY SOBIE ZARZUCIĆ
ŻE JAK CHCEMY TO NIE MAMY
DZIEKUJĘ ŻYDOM Z UKRAINY ZA ZEBRANIE ZŁOTA W ILOŚCI 700 KG NA MENORĘ
DO III ŚWIATYNI


       
WADIM RABINOWICZ (UKRAINA) PRZEZNACZYŁ 700 KG ZŁOTA NA MENORĘ DO III ŚWIĄTYNI


               
DAVID ROCKEFELLER                                       MIROSŁAW FRYŚ                                               JACOB ROTHSCHILD

       
BINJAMIN NETANJAHU                                             WŁADIMIR PUTIN                                                     RE'UWEN RIWLIN


ORAZ DZIĘKUJĘ TEŻ SETKOM TYSIĘCY ŻYDÓW KTÓRZY CZEKAJĄC NA MESJASZA
MAJĄ PRZYGOTOWANE ODŚWIĘTNE UBRANIE PRZY ŁÓŻKU
BY W KAŻDEJ MINUCIE MÓC WYJŚĆ I PRZYWITAĆ MESJASZA
NA MESJASZA ŻYDOWSKIEGO POLITYCZNEGOPO ŻYDOWSKUTEN PROGRAM JEST DLA LUDZI
KTÓRZY CZEKAJĄ NA MESJASZA ŻYDOWSKIEGO


NIECH KTOŚ SOBIE WYOBRAZI ŻE NA TEJ PLANECIE SĄ LUDZIE
KTÓRZY MAJĄ POSKŁADANE UBRANIA ODŚWIĘTNE PRZY ŁÓŻKU
BY PRZYWITAĆ MESJASZA ŻYDOWSKIEGOPROSZĘ JAKIE POSTĘPY ŻYDZI DOKONALI DLA III ŚWIĄTYNI TEN PROGRAM JEST WYŁĄCZNIE DLA ŻYDÓW KTÓRZY CZEKALI NA MESJASZA ŻYDOWSKIEGO


         


A RESZTA

RESZTA JEST OBOJĘTNA


DLA NICH III ŚWIĄTYNIA ŻYDOWSKA

ŚWIAT ŻYDOWSKI

JEDEN NARÓD NA CAŁYM ŚWIECIE


DLA NICH JEST TO BEZ WARTOŚCI

WIĘC Z AUTOMATU NIE BĘDĄ ROZUMIEĆ O CZYM MÓWIMYJAK MÓWILIŚMY JEST TO PROGRAM

PISANY JĘZYKIEM RODU DAWIDOWEGO DLA ŻYDÓW


REKONSTRUKCJA PRZEDMIOTÓW DLA III ŚWIĄTYNI

TEMPLE INSTYTUT ODTWARZA SPRZĘTY NACZYNIA

I SZATY LITURGICZNE DLA III ŚWIĄTYNIRAMPA PROWADZĄCA DO OŁTARZA

TRWA TAKŻE WYSZUKIWANIE I SZKOLENIE KAPŁANÓW DLA III ŚWIĄTYNI ŻYDOWSKIEJ


WYOBRAŻACIE SOBIE
NA ŚWIECIE SĄ LUDZIE KTÓRZY CZEKAJĄ

NA MESJASZA ŻYDOWSKIEGO

MAJĄ PRZYGOTOWANE ODŚWIĘTNE UBRANIA
PRZY ZWYKŁYCH ŁÓŻKACH BY WYJŚĆ
GDY USŁYSZĄ ŻE JEST MESJASZ
KILKASET TYSIĘCY LUDZI


CZY KILKASET TYSIĘCY OSÓB MA RACJĘ

W JEDNYM CZASIE MAJĄ TE SAME MYŚLI

TE SAME OCZEKIWANIA I TA SAMA HIERARCHIA WARTOŚCI
SĄ OBŁĄKANI
SĄ OPĘTANI
SĄ RELIGIJNI

CO ICH TRZYMA W JEDNYM MOMENCIE W JEDNEJ ŚWIADOMOŚCI
KTOŚ ICH ZAHIPNOTYZOWAŁROZWAŻAJĄ STAN FAKTYCZNY BÓG JAST FAKTYCZNIE

NIE CHODZI O RELIGIĘ NIE CHODZI O NAWIEDZENIE

NAD NAMI WSZYSTKIMI JEST SIŁA

KTÓRA NAMI WSZYSTKIMI RZĄDZI I CAŁYM ŚWIATEM


MAMY NAD SOBĄ WŁADZĘ

CZY SIĘ KOMUŚ PODOBA CZY NIE


I TO CO SIĘ DZIEJE Z ŻYDAMI CZEKAJĄCYMI

JAK I ŻE ŚWIĄTYNIA BĘDZIE ODBUDOWANA RZĄD ŚWIATOWY ŻYDOWSKI

ŻE BĘDZIE SZEKLA NA CAŁYM ŚWIECIE JEDEN NARÓD ŻYDOWSKI

ŚWIAT BEDZIE PORUSZAŁ SIĘ MYŚLĄC PO ŻYDOWSKU MÓWIĄC PO ŻYDOWSKU


TO NIE JEST NASZ WYMYSŁ

TYLKO BÓG W PORZĄDKU ŚWIATOWYM

TAK TO WIDZI I TAK TO BĘDZIEMESJASZ MA SWOJĄ MOC SPRAWCZĄ

MESJSZ POGODZI WSZYSTKIE ŚRODOWISKA ŻYDOWSKIE


CZEKAJĄ I SIĘ DOCZEKAJĄ NA SWOJEGO

MESJASZA


MESJASZA

TECHNICZNEGO POLITYCZNEGO

JEROZOLIMA MA BYĆ JESZCZE BOGATSZA NIŻ ZA CZASÓW KRÓLA SALOMONADZIEKUJĘ ŻYDOM Z UKRAINY ZA ZEBRANIE ZŁOTA W ILOŚCI 700 KG NA MENORĘ
DO III ŚWIATYNI


       
WADIM RABINOWICZ (UKRAINA) PRZEZNACZYŁ 700 KG ZŁOTA NA MENORĘ DO III ŚWIĄTYNI


               
DAVID ROCKEFELLER                                       MIROSŁAW FRYŚ                                               JACOB ROTHSCHILD

       
BINJAMIN NETANJAHU                                             WŁADIMIR PUTIN                                                     RE'UWEN RIWLIN


ORAZ DZIĘKUJĘ TEŻ SETKOM TYSIĘCY ŻYDÓW KTÓRZY CZEKAJĄC NA MESJASZA
MAJĄ PRZYGOTOWANE ODŚWIĘTNE UBRANIE PRZY ŁÓŻKU
BY W KAŻDEJ MINUCIE MÓC WYJŚĆ I PRZYWITAĆ MESJASZA


          ULICE JEROZOLIMYO LOKALIZACJĘ MIEJSCE BĘDZIEMY SIĘ SPIERAĆ Z ŻYDAMI RELIGIJNYMI

ALE JAK MIŁO SIĘ SPIERAĆ W SWOIM DOMUOZŁOCIMY JEROZOLIMĘ
ORGANIZACJA  Z  PIRAMIDALNYM  OKIEM  W  LOGO
FINANSE PRZEKIERUJEMY W FIRMĘ ORAZ W JEROZOLIMĘ


NIGDY NIE DOSTANĄ ICH LUDZIE ZABRONIONE


W TYM SAMYM DNIU
W KTÓRYM WYLADUJĘ W TEL AWIWIE
OD RAZU JADĘ DO JEROZOLIMY POD ŚCIANĘ
PŁACZU I ZACZYNAM ROZDAWAĆ ULOTKI


GŁÓWNIE PROSZĘ ZWRÓCIĆ UWAGĘ
NA TECHNICZNE ROZWIĄZANIA W PROGRAMIE
SZEKLI SPOSOBU ODBUDOWY III ŚWIĄTYNI


ORAZ PRZYGOTOWANIE GEOPOLITYCZNE
PRZYGOTOWANE PRZEZ NASZĄ ORGANIZACJĘ
Z PIRAMIDALNYM OKIEM W LOGO
CHODZI O ZMIANĘ FRONTU W STOSUNKU DO ROSJI


OPRÓCZ TEGO ŻE MACIE DZWONIĆ
I POMAGAĆ PANU FRYŚ MIROSŁAW
PODZIĘKUJCIE PAŃSTWU ROTHSCHILD
I PAŃSTWU ROCKEFELLER ZA INICJATYWĘ
WSPARCIE FINANSOWE DLA PRZYSZŁEJ
III ŚWIĄTYNI ŻYDOWSKIEJ ORAZ SZEKLI
NA CAŁYM ŚWIECIE SYMBOL ŻYDOWSKI4 0   %

W TRAKCIE ODBUDOWY III ŚWIĄTYNI ŻYDOWSKIEJ BĘDZIECIE
MIELI SPOSOBNOŚĆ PODZIĘKOWAĆ GŁÓWNEMU SPONSOROWI

RODZINIE KTÓRA PROSIŁA O ANONIMOWOŚĆ
A POKRYJE     4 0   %     WSZELKICH KOSZTÓW

ODBUDOWY III ŚWIĄTYNI ŻYDOWSKIEJ
I PRZEMIENIENIA JEROZOLIMY W ZŁOTE BOGATE MIASTODLA UZNANIA WŁADZY

MY UJAWNIMY 100 BILIONÓW DOLARÓW

ŻE NASZA ORGANIZACJA JEST W ICH POSIADANIU


O R G A N I Z A C J A       B A N K I E R Ó W       F I R M A

                   

Z   P I R A M I D A L N Y M   O K I E M   W   L O G O


JEŻELI MÓWICIE ŻE JESTEŚCIE W POSIADANIU

WYŻSZEJ LUB PODOBNEJ KWOTY UJAWNIJCIE JĄ

JAK I MY I NASZA FIRMA UJAWNI

DLA WIADOMOŚCI PUBLICZNEJ
CO DLA MNIE ZROBISZ

BYM BYŁA

MANIPULUJCIE KOMBINUJCIE ŻYDAMI JESTEŚCIE

PERSONALNIE MONOGAMICZNIE

DO CIEBIE SIĘ ZWRACAM


WSPÓŁPRACUJCIE W DIASPORZE Z BANKIERAMI
ALE CZEKAM


I I I   Ś W I A T Y N I   Ż Y D O W S K I E J   N I E   B Y Ł O

A WSZYSCY MIELI

DOBRY HUMOR I KOMFORT ZADOWOLENIA Z SIEBIE


KOMFORT ŻYCIA WŁAŚNIE SIĘ KOŃCZY

ALBO BIERZEMY SIĘ DO ODBUDOWANIA III ŚWIĄTYNI


JUŻ NIE ZA 100 CZY 5O LAT TERAZ


W SWOISTYM LABORATORIUM INTELEKTUALNYM


MUSIMY NADAĆ
III ŚWIĄTYNI ŻYDOWSKIEJ
JAK U CZŁOWIEKA


CI KTÓRZY CHCĄ BY TERAZ POWSTAŁA MUSZĄ SIĘ W NIEJ ZAKOCHAĆ

JAK W CZŁOWIEKU JAK W KOBIECIE MYŚLEĆ O NIEJ

DBAĆ O NIĄ ODCZUWAĆ ŻE ONA TĘSKNI ZA NAMIBADAMY PSYCHIKĘ CZŁOWIEKA

GRANICE OBOJĘTNOŚCI REZYGNACJI MIŁOŚCI


ROZWIAZANIE JEST KONSTRUKTYWNE

DO ODBUDOWANIA III ŚWIATYNI ŻYDOWSKIEJ


LUDZIE POSIADAJĄ W SOBIE BARIERY

JEŚLI KTÓRYCH NIE PRZESKOCZYMY NIE OSIĄGNĘLI BYŚMY

WYŻSZEGO POZIOMU CZŁOWIECZEŃSTWA


WIDZIELIŚMY SŁOMIANE ZAPAŁY DOBRE CHĘCI NAWIEDZONYCH

KTÓRZY BRALI SIĘ ZA ODBUDOWĘ III ŚWIĄTYNI ŻYDOWSKIEJ

NIKT NAPRAWDĘ NIE ODBUDOWAŁ III ŚWIĄTYNI

BO NIKT NIE KOCHAŁ JEJ WYSTARCZAJĄCO

F R Y Ś   M I R O S Ł A W

KOCHAM TĄ MOJĄ ŻYDOWSKĄ III ŚWIĄTYNIĘ

I TAK ZROBIĘ ŻE JĄ ODBUDUJĘ


P   O   K   O   C   H   A   J   M   Y

I I I   Ś W I Ą T Y N I Ę   Ż Y D O W S K Ą

WSZYSTKIE ŚRODOWISKA ŻYDOWSKIE TYLKO W TYM SIĘ POGÓDŹMY

ŚWIATYNIA JEST WARTA ZACHODU

WARTA MIŁOŚCI ŻYDOWSKIEJ

ZAKOCHAJMY SIĘ W NIEJ BEZ OPAMIĘTANIA

A III ŚWIATYNIA ŻYDOWSKA TERAZ POWSTANIE


SYMBOLICZNIE POJAWIĘ SIĘ

NA 3 DNI

PRZY LEGENDARNEJ ŚCIANIE PŁACZU

TO BĘDZIE PIĘKNE W MOIM ŻYCIU BĘDZIE JAK MIAŁO BYĆ


ROZDAM KOPERTY Z INFORMACJĄ OD BANKIERÓW

O ODBUDOWIE III ŚWIĄTYNI ŻYDOWSKIEJ

POWTARZAM 3 DNI ALE POTEM TECHNICZNIE DO PRACY SIADAMY

BY ODBUDOWAĆ III ŚWIĄTYNIĘ ŻYDOWSKĄ


USTANOWIMY RZECZYWISTY PRAWDZIWY PORZĄDEK


HARMONIĘ W JAKIEJ CZŁOWIEK POWINIEN OD DAWNA ŻYĆW ŚWIECIE ŚWIECKIM FAKTYCZNĄ NIE ILUZORYCZNĄ

NIE WYMYŚLONĄ NIE RELIGIJNĄ NIE NAWIEDZONĄ

LECZ FAKTYCZNIE PRAWDZIWĄ RZECZYWISTĄ

WŁADZĘ ZWIERZCHNIĄ SPARAWUJE BÓG

BÓG CAŁOŚCI BÓG WSZYSTKIEGO

I POD NIM SĄ SPRAWY LUDZKIE CZŁOWIEK


TO JEST PRAWDA JEDYNA

PRAWDA DO KOGO NALEŻY WŁADZA TECHNICZNA

REALNIE KTOŚ TYM WSZYSTKIM ZAWSZE ZARZĄDZAŁ


ŚWIAT NAUKI RZĄDY PAŃSTW

POWINNI SKŁONIĆ SWOICH OBYWATELI

DO GŁĘBSZEGO POSZUKIWANIA I ANALIZY

CZY W OGÓLE BÓG JEST

CZY BOGA NIE MAM E S J A S Z   Ż Y D O W S K I

S T A Ł   S I Ę   F A K T E M

JEST NIM                   


W NASZEJ FIRMIE ORGANIZACJI Z PIRAMIDALNYM OKIEM W LOGO

SĄ SAMI DŻENTELMENI I LUDZIE Z ZASADAMI

I TYLKO TACY BĘDĄ TWORZYĆZ CAŁEGO ŚWIATA ZLECĄ SIĘ ŻYDZI

W JEROZOLIMIE ZAINAUGUROWAĆ ODBUDOWĘ III ŚWIĄTYNI

RZĄDU ŚWIATOWEGO ŻYDOWSKIEGO

PRZEMIANA PRYWATNEJ INICJATYWY SEKTORA BANKOWEGO

W ORGANIZACJĘ RZĄDOWĄ I RZĄD ŚWIATOWY
FRYŚ MIROSŁAWDO TEGO DOPROWADZIŁA

                   
D O   Z J E D N O C Z E N I A   Ż Y D Ó W   Z   C A Ł E G O   Ś W I A T AWYMOGI FORMALNE
DIAMETRALNIE ODMIENI ŚWIAT NA LEPSZE
U L E C Z Y Ć   Ś W I A T   K A P I T A L I Z M E M   Ż Y D O W S K I M

D U Ż O   B A R D Z I E J   S U R O W S Z Y M   N I Ż   A M E R Y K A Ń S K IDUŻO BARDZIEJ SUROWY NIŻ AMERYKAŃSKISZEKLA


SZEKLA ZOSTANIE SYMBOLEM

ZMIAN W SYSTEMIE GOSPODARCZYM ŚWIATA

ZAOSTRZENIEM KURSU PRZECIWKO SOCJALIZMOWI

TO JEDNO

POŁĄCZY ŻYDÓW Z CAŁEGO ŚWIATA


A DRUGIM

W CZYM ŻYDZI Z CAŁEGO ŚWIATA SIĘ ZJEDNOCZĄ

I UMILKNĄ SPORY MIĘDZY ŻYDAMI

TO ODBUDOWA III ŚWIĄTYNI ŻYDOWSKIEJ

I Z JEROZOLIMY ZROBIENIE WYŁĄCZNIE ŻYDOWSKIEGO MIEJSCA


         

ZATAŃCZYMY MOI ŻYDZI TANIEC ŻYDOWSKI PRZY III ŚWIĄTYNI ŻYDOWSKIEJ


W S Z Y S T K I E   Ś R O D O W I S K A   Ż Y D O W S K I E

W TYM PUNKCIE SIĘ POGÓDŹMY


N A J P I E R W   N I E C H


I I I   Ś W I Ą T Y N I   Ż Y D O W S K I E JNIGDY MOŻE SIĘ NIE POGODZIMY

WASZA WOLA PRAWO CZŁOWIEKA

JAK NIE DOJRZEJECIE DO ZGODY ŻYDZI TO SIĘ NIE POGODZICIE

ŚWIAT DALEJ BĘDZIE ISTNIAŁ


NA CZAS ROZPOCZĘCIA PRAC PRZY ODBUDOWIE

I UKOŃCZENIU PRAC PRZY III ŚWIATYNI ŻYDOWSKIEJ OGŁASZAM
III ŚWIĄTYNIA ŻYDOWSKA WYMAGA POTRZEBUJE ZGODY

WSZYSTKICH ŻYDÓW KTÓRZY MIESZKAJĄ NA TEJ ZIEMI


ALE ZOSTANIE PO NASZYM ŻYCIU W KOŃCU III ŚWIĄTYNIA ŻYDOWSKA

A TO JUŻ JEST COŚ


FRYŚ MIROSŁAW

SAM NIE ZGADZAM SIĘ

Z ŻYDAMI RELIGIJNYMI

NIE ROZMAWIAMY NA

JEDNEJ PŁASZCZYŹNIE

ALE MIMO TO ŻE SIĘ NIE ZGADZAM

PAMIĘTAM NAWET GDY MNIE IRYTUJĄ

ŻE TO SĄ

MOI KOCHANI ŻYDZI

RODZINA


ZAWSZE DUCH NAD CIAŁEM
JESTEM Z DUCHA RODU DAWIDOWEGO
ODPOWIEDZIALNY WYŁĄCZNIE ZA PIENIĄDZE WŁADZA


JESTEŚMY ŻYDAMI Z NOWEGO JORKU PARYŻA
NIEMIEC BELGII I HOLANDII BANKIERAMI


POTOMKOWIE KAPŁANÓW ŻYDOWSKICH
Z RODEM DAWIDOWYM MAŁO MAJĄ WSPÓLNEGO KAPŁANI

ŻYDOWSKI

TO DOKONA


NIKT INNY NIE ODBUDUJE III ŚWIĄTYNI ŻYDOWSKIEJ


A   J E S T   N I MODBUDOWA III ŚWIĄTYNI
ALE TYLKO DLA


POTEM BĘDZIEMY SIĘ SPIERAĆ

KTO JEST ŻYDEM KTO NIE JEST ŻYDEM

ŚWIATYNIA MA BYĆ RELIGIJNA CZY POLITYCZNA

BĘDZIEMY SPIERAĆ SIĘ JAK MĘDRCY

ALE PO WYBUDOWANIU III ŚWIATYNI ŻYDOWSKIEJ


NA CZAS ODBUDOWY III ŚWIĄTYNI ŻYDOWSKIEJ

ZJEDNOCZMY SIĘ ŻYDZI I NIECH UMILKNĄ SPORYW S Z Y S T K I E   Ś R O D O W I S K A   Ż Y D O W S K I E

W TYM PUNKCIE SIĘ POGÓDŹMY


USTANOWIMY RZECZYWISTY PRAWDZIWY PORZĄDEK


HARMONIĘ W JAKIEJ CZŁOWIEK POWINIEN OD DAWNA ŻYĆW ŚWIECIE ŚWIECKIM FAKTYCZNĄ NIE ILUZORYCZNĄ

NIE WYMYŚLONĄ NIE RELIGIJNĄ NIE NAWIEDZONĄ

LECZ FAKTYCZNIE PRAWDZIWĄ RZECZYWISTĄ

WŁADZĘ ZWIERZCHNIĄ SPARAWUJE BÓG

BÓG CAŁOŚCI BÓG WSZYSTKIEGO

I POD NIM SĄ SPRAWY LUDZKIE CZŁOWIEK


TO JEST PRAWDA JEDYNA

PRAWDA DO KOGO NALEŻY WŁADZA TECHNICZNA

REALNIE KTOŚ TYM WSZYSTKIM ZAWSZE ZARZĄDZAŁ


ŚWIAT NAUKI RZĄDY PAŃSTW

POWINNI SKŁONIĆ SWOICH OBYWATELI

DO GŁĘBSZEGO POSZUKIWANIA I ANALIZY

CZY W OGÓLE BÓG JEST

CZY BOGA NIE MA


WIARA TO ZA MAŁO

NIE MOŻNA CAŁY CZAS STAĆ W ROZKROKU

ZA OBYWATELA NIE MOŻNA WYKONAĆ PRACY WZGLĘDEM BOGA

KTÓRĄ ON SAM MUSI WYKONAĆ

DO CZEGO TO BĘDZIE POTRZEBNE A WRĘCZ NIEZBĘDNECZŁOWIEK OBYWATEL GDY SAM DO BOGA DOTRZE

SAM OSOBIŚCIE GO POZNA UJRZY JAKI BÓG JEST DOBRY MĄDRY

A SAM ZOBACZY JAK CZĘSTO CZŁOWIEK JEST GŁUPI

JAK CZĘSTO ŹLE WYBIERA


TECHNICZNIE CZŁOWIEK OBYWATEL

BOGU UMOŻLIWI POMOC DLA CZŁOWIEKA

ZRZEKAJĄC SIĘ WŁASNEJ WOLI BY BÓG ZARZĄDZAŁ

I PROWADZIŁ CZŁOWIEKA PRZEZ CAŁE ŻYCIE


WEJŚCIE NA DROGĘ DYSPOZYCJI CZŁOWIEKA WZGLEDEM BOGA

ORAZ POSŁUSZEŃSTWA JEST ROZPOCZĘCIEM PRAWDZIWEGO ŻYCIA

W PORZĄDKU CZŁOWIEKA TU NA ZIEMI

DO TEGO JEST POTRZEBNE NAJPIERW

ODSZUKANIE PRZEZ CZŁOWIEKA

CZY BÓG REALNIE JEST CZY GO NIE MATWIERDZIMY

ILUMINACI ŻYDOWSCY TWIERDZĄ

NA ZIEMI JEST ODGÓRNY ŁAD

CZŁOWIEK I ŻYCIE CZŁOWIEKA TU NA ZIEMI

JEST DO DYSPOZYCJI BOGA


W ŁADZIE KTÓRY PRZEDSTAWIMY

DLA KAŻDEGO CZŁOWIEKA BÓG MA REALNE ZADANIE

ORAZ TZW. KOMNATĘ JAK W NIEBIE TAK I NA ZIEMISPRAWNE ZARZĄDANIE ZIEMIĄ

SKUTECZNE WTEDY GDY ZARZĄDZA NIĄ NIE CZŁOWIEK A BÓG

ŻADEN CZŁOWIEK SIĘ DO TEGO NIE NADAJE


ŻYCIE CZŁOWIEKA OBYWATELA

JEST TYLKO WTEDY UDANE GDY MA SENS

GDY ŻYCIE CZŁOWIEKA PRODUKUJE DOBRO DLA KORZYŚCI

OSOBISTYCH JAK I OSÓB WKOŁO DANEJ OSOBY ŻYJĄCEJ


A TYLKO WTEDY TAK TO WYGLĄDA

GDY ŻYCIEM CZŁOWIEKA ZARZĄDZA BÓG

A NIE CZŁOWIEK SAM SOBIE WYMYŚLA

CO TU BĘDZIE ROBIŁ ZA ŻYCIA


WIARA TO ZA MAŁO

NIE MOŻNA CAŁY CZAS STAĆ W ROZKROKU

ZA OBYWATELA NIE MOŻNA WYKONAĆ PRACY WZGLĘDEM BOGA

KTÓRĄ ON SAM MUSI WYKONAĆ


DOSKONAŁOŚĆ SPOSOBU NASZEGO ILMINATÓW I WYŻSZOŚĆ

NAD DZISIAJ STOSOWANĄ WIARĄ CZŁOWIEKA

W STOSUNKU DO BOGA POLEGA PERSONALNIE


CZŁOWIEK GDY SAM WYBIERZE SIĘ

W PODRÓŻ INTELEKTUALNĄ DUCHOWĄ

I SAM SPRAWDZI WRĘCZ NAMACALNIE ŻE BÓG JEST

TO KTO MU POTEM WMÓWI ŻE BOGA NIE MA


DLATEGO TĘ PRACĘ KAŻDY SAM Z OSOBNA

JAKO PIERWSZY KROK

W STOSUNKU DO BOGA MUSI WYKONAĆ


UPOMINAMY CZŁOWIEK KTÓRY WIE NA PEWNO

ŻE BÓG JEST NIECH POWIE ŻE JEST

ALE JEŻELI DOPIERO POSZUKUJE A NIE JEST PEWIEN ŻE JEST

TO NIECH NIE MÓWI ŻE JEST BO JEST WTEDY SŁABYM ŚWIADKIEM BOGA

WPROWADZA INNYCH W BŁĄD GDY NIE WIE CZEGOŚ NA PEWNO


UPOMINAMY CZŁOWIEK TAK DALEKO ODSZEDŁ OD BOGA

I NAUCZYŁ SIĘ ŻYĆ BEZ NIEGO

ŻE GDY WPROWADZIMY W JEROZOLIMIE RZĄD ŚWIATOWY

A CO ZA TYM IDZIE PORZĄDEK ŚWIATOWY

TO LUDZIE ODBIORA TO JAK MÓWIENIE IM

ŻE GWIEZDNE WOJNY TO NIE FILM TYLKO PRAWDA


         N A J P I E R W   N I E C H


I I I   Ś W I Ą T Y N I   Ż Y D O W S K I E JNIGDY MOŻE SIĘ NIE POGODZIMY

WASZA WOLA PRAWO CZŁOWIEKA

JAK NIE DOJRZEJECIE DO ZGODY ŻYDZI TO SIĘ NIE POGODZICIE

ŚWIAT DALEJ BĘDZIE ISTNIAŁ


NA CZAS ROZPOCZĘCIA PRAC PRZY ODBUDOWIE

I UKOŃCZENIU PRAC PRZY III ŚWIATYNI ŻYDOWSKIEJ OGŁASZAMYALE ZOSTANIE PO NASZYM ŻYCIU W KOŃCU III ŚWIĄTYNIA ŻYDOWSKA

A TO JUŻ JEST COŚ


FRYŚ MIROSŁAW

SAM NIE ZGADZAM SIĘ

Z ŻYDAMI RELIGIJNYMI

NIE ROZMAWIAMY NA

JEDNEJ PŁASZCZYŹNIE

ALE MIMO TO ŻE SIĘ NIE ZGADZAM

PAMIĘTAM NAWET GDY MNIE IRYTUJĄ

ŻE TO SĄ

MOI KOCHANI ŻYDZI

RODZINA


ZAWSZE DUCH NAD CIAŁEM
JESTEM Z DUCHA RODU DAWIDOWEGO
ODPOWIEDZIALNY WYŁĄCZNIE ZA PIENIĄDZE WŁADZA


JESTEŚMY ŻYDAMI Z NOWEGO JORKU PARYŻA
NIEMIEC BELGII I HOLANDII BANKIERAMI


POTOMKOWIE KAPŁANÓW ŻYDOWSKICH
Z RODEM DAWIDOWYM MAŁO MAJĄ WSPÓLNEGO KAPŁANI

ŻYDOWSKI

TO DOKONA


NIKT INNY NIE ODBUDUJE III ŚWIĄTYNI ŻYDOWSKIEJ


A   J E S T   N I MODBUDOWA III ŚWIĄTYNI
ALE TYLKO DLA


POTEM BĘDZIEMY SIĘ SPIERAĆ

KTO JEST ŻYDEM KTO NIE JEST ŻYDEM

ŚWIATYNIA MA BYĆ RELIGIJNA CZY POLITYCZNA

BĘDZIEMY SPIERAĆ SIĘ JAK MĘDRCY

ALE PO WYBUDOWANIU III ŚWIATYNI ŻYDOWSKIEJ


NA CZAS ODBUDOWY III ŚWIATYNI ŻYDOWSKIEJ

ZJEDNOCZMY SIĘ ŻYDZI I NIECH UMILKNĄ SPORYSZKODA MIŁOŚCI NA KOCHANIE BYLE JAKICH LUDZI

I BYLE JAKICH SYTUACJI W WASZYM ŻYCIU


JEST KLUCZEM DO ODBUDOWY

III ŚWIĄTYNI ŻYDOWSKIEJ


TO SAMO DOTYCZY RELACJI CZŁOWIEKA Z BOGIEM

KLUCZEM JESTNIE WYZNAWANA WIARA W BOGA

LECZ MIŁOŚĆ DO BOGA

POKAŻE WAM PRAWDZIWEGO BOGA


ALE PRZECIEŻ JEST DZISIEJSZY ŚWIAT Z DIABŁEM

ON ODUCZYŁ WAS KOCHAĆ WMAWIAŁ ŻE MIŁOŚCI NIE MA

WMAWIAŁ ŻE TO JEST DZIECINNE I CHYBA RACZEJ

WSZYSCY ZAPOMNIELIŚCIE O BOGU I MIŁOŚCI JAK TO JEST

REALIZOWAĆ MA SIĘ PLAN BOSKI ZMIŁOŚCIĄ

A NIE DIABELSKI Z DIABŁEM


WRÓĆCIE DO MIŁOŚCI NAUCZCIE SIĘ JEJ

ODSZUKAJCIE JĄ A WSZYSTKO JEST REALNE


         
SIGMUND FREUD                                                                                          MIROSŁAW FRYŚ
ZAKOCHAJCIE SIĘ W III ŚWIATYNI ŻYDOWSKIEJ MYŚLCIE O TYM

A STANIE SIĘ

N  A  J  W  A  Ż  N  I  E  J  S  Z  Ą     S  P  R  A  W  Ą

WASZEGO ŻYCIA

ZAKOCHAJCIE SIĘ W BOGU JEDYNYM BO PRZYPOMINAM

ŻE JEST JEDEN A NIE DWÓCH A BEZ POŚREDNIKÓW

SAMI SIĘ DOWIECIE O JEGO NATURZE I JAK WSPÓŁPRACOWAĆ Z NIM


P   Y   T   A   M

PYTAM ILE OSÓB ZDECYDUJE SIĘ

P O K O C H A Ć   I I I   Ś W I Ą T Y N I Ę   Ż Y D O W S K Ą

ALE TAK NA CAŁE ŻYCIE

I DOJDZIEMY DO SEDNA ŻE MIELIŚCIE JĄ GDZIEŚ I ŻE TYLKO MÓWILIŚCIE O NIEJ


III ŚWIATYNIĘ TRZEBA KOCHAĆ ŻEBY POWSTAŁA

BOGA TRZEBA KOCHAĆ ŻEBY PRZYSZEDŁ

MIŁOŚĆ WYDATKOWANA

W OKREŚLONYM KIERUNKU

CELOWOŚĆ MIŁOŚCI

NIE POLECAM KOCHAĆ WSZYSTKIEGO


JESTEŚMY

B   A   N   K   I   E   R   A   M   I

F   I   N   A   N   S   I   S   T   A   M   I

I   L   U   M   I   N   A   T   A   M   I


MIŁOŚĆ TRZEBA UMIEĆ STOSOWAĆ

MY KOCHAMY ZARABIAĆ PIENIĄDZE

KOCHAMY SWOJE PIENIĄDZE KOCHAMY

SWOJĄ WYGODĘ ŻYCIA

KOCHAMY ŚWIĘTY SPOKOÓJ

TAKI STYL ŻYCIA

I TO MAMY NIE PRZEZ PRZYPADEK


INACZEJ KOCHAJĄ WSZYSCY DOOKOŁA

PRAKTYCZNIE WOGÓLE NIE KOCHAJĄ

ALBO STOSUJĄ MIŁOŚĆ JAK

OBŁĄKANI NAWIEDZENI HIPISI


         


DLATEGO BÓG WYBRAŁ ŻYDÓW

OCZYWIŚCIE RODU DAWIDOWEGO

RÓD ODPOWIEDZIALNY ZA PIENIĄDZE

JEST HARMONIA KOCHAJĄ ZARABIAĆ PIENIĄDZE

H  A  R  M  O  N  I  A

A GOJE ALBO PIENIĄDZE ALBO

MIŁOŚĆ ODERWANA OD RZECZYWISTOŚCI


100 BILIONÓW DOLARÓW DLA JEROZOLIMY RZĄDU ŚWIATOWEGO ŻYDOWSKIEGO

ORAZ DLA CZŁONKÓW FIRMY Z PIRAMIDALNYM OKIEM W LOGO
SAMI TO WPROWADZIMY POTRAFIMY MANIPULOWAĆ

PO CO NAM CZYJAKOLWIEK ZGODA CZY PRZYCHYLNOŚĆ

JEŻELI MY TYM WŁADAMY

MÓZGI SOBIE POĆWICZYMY

MY WIDZIMY ONI SĄ ŚLEPI

TO JEDNAK JEST PRZEWAGA

ŻADNYCH USTĘPSTW W SPRAWIE ZIEM MOI

Ż Y D Z I


ODBUDOWYWUJEMY TAM III ŚWIĄTYNIĘ ŻYDOWSKĄ


A PROBLEM Z PALESTYNĄ Z PALESTYŃCZYKAMI

NIE MA PROBLEMU WYPROWADZAJĄ SIĘ

CHOCIAŻ JESZCZE O TYM NIE WIEDZĄZ A C Z N I J C I E   A   S K O Ń C Z Y C I E

ODBUDOWYWAĆ III ŚWIĄTYNIĘ ŻYDOWSKĄ TYLKO SPOSOBEM

BO PAMIĘTAJCIE ŻE WKOŁO GOJE A GOJ TO DIABEŁ

NAJPIERW INFORMACJĘ ROZPUŚĆCIEUTORUJE DROGĘ DO ODBUDOWY III ŚWIĄTYNI

ŻYD ŻYDOWI NIECH ROZPOWIADA

O PROGRAMIE PANA FRYŚ MIROSŁAW
O BANKIERACH

INFORMACJA PRZYJMIE PIERWSZĄ FALĘ UDERZENIA

NIENAWIŚCI DO III ŚWIĄTYNI ŻYDOWSKIEJ


ISLAM IRAN ZABLOKUJĄ ROSJANIE

ROSJA MA TEN SAM PROBLEM NA WSCHODZIE

Z KRAJAMI BAŁTYCKIMI CO IZRAEL ZE SWOIMI SĄSIADAMI


ROSJA DOSTANIE SWOJE TO I WY ŻYDZI DOSTANIECIE SWOJE

P R Z Y M I E R Z E


AMERYKANIE WAM TEGO NIE DADZĄ BO AMERYKANIE TEGO NIE MAJĄ

TO SĄ WASI PRZYJACIELE DALI WAM CO MIELI ALE NIC WIĘCEJ NIE MAJĄ


PRZYMIERZE Z ROSJĄ WAM TO DA

LEPIEJ MIEĆ DWÓCH PRZYJACIÓŁ JAK JEDNEGO

AMERYKANIE NIECH SIĘ NIE OBRAŻAJĄ

ALE IZRAEL MUSI SIĘ ROZROSNĄĆ

BO TKWIENIE W TYM CO JEST

TO W PRZYSZŁOŚCI ZGUBA DLA IZRAELA
NA POCZĄTEK ZAGASZĘ NAJWIĘKSZE KONFLIKTY ŚWIATOWE NASTĘPNIE ODBUDUJĘ III ŚWIĄTYNIĘ BY MIAŁ GDZIE MIEŚCIĆ SIĘ ŻYDOWSKI RZĄD ŚWIATOWYKONIEC Z PRZEMOCĄ

KONIEC Z WOJNAMI

KONIEC Z PROWOKOWANIEM ROSJI I OBRAŻANIEM JEJ
GWARANCJE BEZPIECZEŃSTWA DLA ROSJI


WYZNACZENIE STREFY BUFOROWEJ WOKÓŁ GRANIC ROSJI

AMERYKANIE ZA BLISKO PODESZLI DO GRANIC ROSJI

KRAJE BAŁTYCKIE ORAZ INNE POWSTANIE STREFA BUFOROWA

NA PRZYSZŁOŚĆ BEZ TAKICH WOJEN TYPU PODCHODY ORAZ PODSTĘPRZĄD ŚWIATOWY ZAPRASZA WSZYSTKIE STRONY

ROSJĘ AMERYKĘ EUROPĘ DO WYZNACZENIA

NOWEGO PORZĄDKU ŚWIATOWEGOKREML, MOSKWA


SIEDZIBA FSB (DAWNIEJ KGB), ŁUBIANKA, MOSKWA


MAMY

100-LETNIE (STULETNIE) TRADYCJE
NAJBARDZIEJ DOŚWIADCZONE SŁUŻBY WYWIADU POSIADAJĄ ROSJANIE

WIĘC WIEMY WIĘCEJ I MOŻEMY WIĘCEJ NIŻ INNI


GDYBYŚMY NIE PRZESTRZEGALI NIEPISANEJ UMOWY I DOBREGO OBYCZAJU

UJAWNILIBYSMY ŻE W STOSUNKACH USA ORAZ ROSJI

BYŁO NIEZMIERNIE BLISKO DO WYWOŁANIA III WOJNY ŚWIATOWEJ


AMERYKANIE MUSZĄ SIĘ USPOKOIĆ


NIE SĄ POLICJANTAMI ŚWIATA I NIE SĄ TAK DOBRZY

JAK TO AMERYKANIE PRZEDSTAWIAJĄ OPINII ŚWIATOWEJ


POZNANIE PRAWDZIWEGO OBLICZA AMERYKI JEST KLUCZOWE

PONIEWAŻ ONI SAMI SIĘ NIE ZATRZYMAJĄ

KTOŚ KTO NA COŚ CHORUJE SAM SIĘ NIE WYLECZY


KRAJE NADBAŁTYCKIE GRANICZĄCE Z ROSJĄ ZDEMILITARYZOWANE

ORAZ ŻADAMY WYJŚCIA Z NATO ANI AMERYKAŃSKIE ANI ROSYJSKIE

KRAJE BEZ ARMII STREFA BUFOROWA


POKÓJ NA BLISKIM WSCHODZIE ZACZNIE SIĘ

PRZEKORNIE OD DANIA ROSJI ZACHĘTY BY BYŁA

DOBRYM SPRZYMIERZEŃCEM NA BLISKIM WSCHODZIE

POMOGŁA TRZYMAĆ W SZACHU ARABIĘ SAUDYJSKĄ

IRAN I INNE KRAJE ARABSKIE


ALE ROSJI NAJPIERW TRZEBA COŚ DAĆ


TYM SIĘ ZAJMIE RZĄD ŚWIATOWY

POD PRZEWODNICTWEM PANA FRYŚ MIROSŁAW

MEKKA, ARABIA SAUDYJSKA


WZMACNIAĆ I PRZYSPIESZAĆ


UMOWY HANDLOWE WEJDĄ W SZYBSZY TRYB UGODY I RATYFIKACJIWSZYSTKO CO NIE JEST IDEALNE JEST PATOLOGIĄ

ROZSTANIE SIĘ Z PATOLOGIĄ WE WŁASNYM ŻYCIU

W SWOIM OTOCZENIU WYMAGA SUROWOŚCI I SIŁY

ALE WARTO BO ŻYCIE JEST JEDNOMĘŻCZYZNA JEST NIEZARADNY

NIE POTRAFI ZAROBIĆ PIENIĘDZY NIE UMIE ALE MIMO TO

POWOŁUJE DZIECI NA ŚWIAT ZAKŁADA RODZINĘ

ŚWIADOMIE NIEŚWIADOMIE TWORZY PATOLOGIĘ

RZUTOWAĆ BĘDZIE TO NA DZIESIĘCIOLECIA

ŻYCIA CZŁONKÓW RODZINYBY POWRÓCIĆ DO PRAWIDŁOWEGO

WZORCA MĘŻCZYZNY JAK I RODZINY

MĘŻCZYZNA MUSI MIEĆ W SOBIE DUCHA RODU DAWIDOWEGO

MENTALNOŚĆ JAK I UMIEJĘTNOŚĆ ZARABIANIA PIENIĘDZYBÓG WYBRAŁ JAKO WZORZEC CZŁOWIEKA ŻYJĄCEGO IDEALNIE

Ż Y D Ó W   R O D U   D A W I D O W E G O

BO TYLKO ONI ŻYJĄ PRAWIDŁOWO

WYPEŁNIAJĄ SWOJE OBOWIĄZKI

WEDLE RODZIN JAK I ŻYCIA SWEGO

ŻYJĄ W RODACH WIELO WIELOPOKOLENIOWYCH

I W HARMONII KAŻDY CZŁONEK RODU ŻYDOWSKIEGO

ZNA SWOJE MIEJSCE W SZEREGU W RODZINIE
W LUDZIACH ŻYDOWSKI DUCH RODU DAWIDOWEGOW RESZCIE SPRAW WSZYSCY LUDZIE MOGĄ SIĘ RÓŻNIĆ WE WSZYSTKIM
POWOŁAJĄ TERAZ DO ŻYCIA RZĄD ŚWIATOWY ŻYDOWSKI ZASYPYWAĆ BĘDZIEMY NIENAWIŚĆ I PODZIAŁY POMIĘDZY FEDERACJĄ ROSYJSKĄ A USA BĘDZIEMY TŁUMACZYĆ DLACZEGO TAK BARDZO NIENAWIDZIMY SOCJALIZMU WCALE NIE CHODZI O ROSJAN BĘDZIEMY GRAĆ W OTWARTE KARTY


     
SIERGIEJ ŁAWROW                                                                                           JOHN KERRYZROBIMY PORZĄDEK NA BLISKIM WSCHODZIEŚ     W     I     A     T     O     W     Y

SKUTECZNIE WYWRZEMY NACISK NASZYCH RZĄDÓW NA ŚWIECIE


OD ŚMIERCI KRÓLA SALOMONA RODU DAWIDOWEGO
ŚWIAT BYŁ OSAMOTNIONY W PRZYWÓDZTWIE W MĄDRYCH RZĄDACH

RZĄDZILI GŁUPI RZĄDZILI ŚLEPI RZĄDZILI GOJE OBŁĄKANI
RZĄDZIŁY RELIGIE RZĄDZILI NAWIEDZENI RZĄDZILI SZALEŃCY


ALE ŚWIAT NIE ZAZNAŁ

R   Z   Ą   D   Ó   W       L   U   D   Z   IRODZINA ROTHSCHILDÓW

RODZINA ROCKEFELLERÓW

FRYŚ MIROSŁAW

RODZINA KTÓRA NA RAZIE WOLI BYĆ ANONIMOWA


                                                       
JACOB ROTHSCHILD                                         MIROSŁAW FRYŚ                                             RE'UWEN RIWLIN
ŻYD                                                                       ŻYD                                                                      ŻYD
Z DOMIESZKĄ KRWI ŻYDOWSKIEJ
WYZNANIA MOJŻESZOWEGO

PROPORCJE CZASZKI WYSOKOŚĆ CZOŁA NOSY ROZSTAW OCZU

MAMY BARDZO PODOBNE

SWOJĄ DROGĄ JAK SILNE I ZDROWE MUSZĄ BYĆ GENY ŻYDOWSKIE
ŻE ZMIESZANIE RAS NA KILKA POKOLEŃ Z GENAMI GOJÓW
WYWIERA TAK OLBRZYMI WPŁYW NA WYGLĄD

                                                       
BINJAMIN NETANJAHU                                         MIROSŁAW FRYŚ                                             RE'UWEN RIWLIN
ŻYD                                                                       ŻYD                                                                      ŻYD
Z DOMIESZKĄ KRWI ŻYDOWSKIEJ
WYZNANIA MOJŻESZOWEGOP R Z Y M I E R Z E


PRZYGOTOWYWALIŚMY LATAMI GRUNT POD PRZYMIERZE
IZRAELA Z ROSJĄ I CHINAMI GŁÓWNIE Z ROSJĄ


NASZ PROJEKT BANKIERÓW ZAKŁADA ROZROST NA CAŁY ŚWIAT

ZA 10-12 LAT NATKĘLI BYŚMY SIĘ NIEUCHRONNE

NA ROSJĘ I CHINY A DIAMETRALNIE MÓWIMY INNYM JĘZYKIEM

TO NIE SĄ KRAJE KTÓRYM MÓWI SIĘ JĘZYKIEM ŻYDOWSKIM

MENTALNOŚCIĄ RODU DAWIDOWEGO TO INNE POGLĄDY INNA MENTALNOŚĆ


JEŻELI NIEUCHRONNE JEST NATKNIĘCIE SIĘ MIMO RÓŻNIC
MAJWYŻSZYM ZADANIEM RZĄDU ŚWIATOWEGO
POŁĄCZENIE TAK RÓŻNYCH MOCARSTW PRZYMIERZEM


AKCEPTACJA TEGO CO JEST JEST NAJLEPSZA

JEŻELI CHCEMY PRZYMIERZA NIE MOŻEMY PODSTĘPNIE ZMIENIAĆ ROSJI ORAZ CHIN

ROSJA JAK WYCZUJE PRAWDZIWE INTENCJE JEST PRAWDZIWYM PRZYJACIELEM

BO ROSJA MA DUSZĘ NIE MA LEPSZYCH PRZYJACIÓŁ NIŻ ROSJANIE I ROSJA

ALE ROSJA NIENAWIDZI FAŁSZYWYCH LUDZI I FAŁSZYWYCH INTENCJI

Z DALEKA WYCZUWA OSZUSTWO JAK DO ROSJI

TO TYLKO Z CZYSTĄ INTENCJĄ A PRZYMIERZE BĘDZIE TRWAŁE
P     R     Z     Y     M     I     E     R     Z     E
ŚWIAT SKŁADA SIĘ Z OJCA I MATKI

OJCIEC SUROWY JAK ŻYD ODPOWIEDZIALNY ZA PIENIĄDZE
ROSJA PIĘKNA I CZĘSTO NIE ZROZUMIANA JAK KOBIETA
CZĘSTO KAPRYŚNA ALE BEZ NIEJ NIE DAŁO BY SIĘ ŻYĆ NA ŚWIECIE

BÓG TO HARMONIA PIENIĄDZE I MIŁOŚĆ


D  E  M  O  K  R  A  C  J  A    J E S T   N I E K O M P L E T N A

       

U L E C Z Y Ć   Ś W I A T   K A P I T A L I Z M E M   Ż Y D O W S K I M

D U Ż O   B A R D Z I E J   S U R O W S Z Y M   N I Ż   A M E R Y K A Ń S K IDUŻO BARDZIEJ SUROWY NIŻ AMERYKAŃSKI


BY LUDZIE ZACZĘLI WYGRYWAĆ

MUSI BYĆ NIEUCHRONNY ZYSK LUB KARA

ŻADNYCH PRZEJAWÓW SOCJALIZMU

NIE OSIĄGNĄŁEŻ SUKCESU UMIERASZ


PAŃSTWA STOSUJACE SOCJALIZM CZEKA RYCHŁY UPADEK

NA SOCJALIZM STAĆ TYLKO ROSJĘ I TYLKO W ROSJI

ZAOBSERWOWALIŚMY KORZYŚCI GDY SIĘ STOSUJE SOCJALIZM

LUDZIE ROSJI OSIĄGNĘLI PEWNE PIĘKNO JAKO LUDZIE

ALE TO TYLKO WYSZŁO W ROSJI


W INNYCH KRAJACH GDZIE GOŚCIŁ LUB STOSOWANY

JEST SOCJALIZM LUDZIE SĄ JAK OBŁĄKANI

I JUŻ NIGDY NIE POWRACAJĄ DO ZDROWIA PSYCHICZNEGO

SAMI NIC NIE OSIĄGAJĄ I TYLKO OD KOGOŻ CHCĄ

TYPOWE PASOŻYTYKOMUNIKAT


R Z Ą D   Ś W I A T O W Y

WYPOWIADA WAM WOJNĘ INTELEKTUALNĄ


ZAPOWIADAMY TYLKO ROSJĘ USZANUJEMY

I AKCEPTUJEMY SOCJALIZM W ROSJI

ROSJA TO CO INNEGO ROSJA TO DUSZA

ZA ROSJA STOI SAM BÓG

ALE TYLKO ZA ROSJĄ

RESZTA KTO NIE PRACUJE TO UMIERA


CO NIE WYPADAAŁO KONGRESOWI BO BYŁ

ZWIĄZANY PROTOKOŁEM DYPLOMATYCZNYM

TO NAM WYPADA

BANKIEROM RZĄDU ŚWIATOWEGO

WIELKA KOALICJA CHIN ROSJI EUROPY I USA


MY JAKO LUDZIE JESTEŚMY DO SIEBIE PODOBNI
ALE WIDZIAŁEM TAKICH LUDZI PAKISTAN IRAN
Z KTÓRYMI TYLKO WIELKĄ KOALICJĄ WPROWADZIMY PORZĄDEKZ RAMIENIA PARTII REPUBLIKAŃSKIEJ I NASZEJ ORGANIZACJI ŻYDOWSKIEJ

D  O  N  A  L  D     T  R  U  M  P

OTRZYMUJE OD NAS REKOMENDACJĘ NA PREZYDENTA STANÓW ZJEDNOCZONYCH


T Ł U M A C Z E N I E   L U D Z I O M   J E S T   M E T O D Ą   N I E S K U T E C Z N Ą

A L E   N I E C H   P R Ó B U J E   A   M Y   B U D U J M Y

R Z Ą D   Ś W I A T O W Y

I   T R Z E C I Ą   W Ł A D Z Ę   W   J E R O Z O L I M I E


     


NASZ KANDYDAT A DZISIEJSZY PREZYDENT

DONALD TRUMP PREZYDENT USA

NA PEWNO NIE JEST POLITYKIEM

ALE JEST BEZCZELNY I OSTRY JAK KAPITALIZM

KAPITALIZM JEST OSTRĄ GRĄ

I LEPIEJ BY WSZYSCY LUDZIE TO ZROZUMIELI
P O D   Ż A D N Y M   P O Z O R E M   N I E   W O L N O

ŁAGODZIĆ CHARAKTERU

I TEMPERAMENTU TRUMPA
ON TAKI MA BYĆ


T   R   U   M   P      T   O      S   Ł   O   Ń

W      S   K   Ł   A   D   Z   I   E      P   O   R   C   E   L   A   N   Y

JEŻELI CHODZI O BECZKĘ PROCHU JAKA JEST W IZRAELU


ŚWIAT ŻYDOWSKI JUŻ SIĘ ROZPOCZĄŁ

I WSZYSTKO I WSZYSCY ZMIERZA DO CELU

DO ŚWIATA ŻYDOWSKIEGO


     

     


AMBASADA USA W TEL AVIWIE


P O Z W Ó L C I E   T R U M P O W I   O T W O R Z Y Ć

W JEROZOLIMIE AMBASADĘ USA


CHCE AMBASADĘ USA W JEROZOLIMIE

NIECH MA DAJCIE MU WOLNĄ RĘKĘ

TO BARDZO WAŻNE BY TRUMP BYŁ SOBĄ


     
R O S J A   J E S T   G Ł Ó W N Y M   G R A C Z E M

N A   B L I S K I M   W S C H O D Z I EN I E   Ł U D Ź M Y   S I Ę

CZY  ZA  20  LAT  CZY  ZA  50  LAT  DALEJ  NASZ  PLAN  OD  ROSJI  ZALEŻEĆ  BĘDZIEB Ą D Ź M Y   R E A L I S T A M I

PO CO TRACIĆ 50 LAT PO TYM OKRESIE ZNOWU MUSIELI BYŚMY WRÓCIĆ DO TYCH SAMYCH ROZWAŻAŃ
C Z Y   S I Ę   K O M U Ś   P O D O B A   C Z Y   N I E


       R   U   C   H      S   Y   J   O   N   I   S   T   Y   C   Z   N   Y


S Y J O N I Z M   B Y Ł   D O B R Y   D Z I Ę K I   T E M U   M A M Y   I Z R A E LALE BY ŚWIAT BYŁ ŻYDOWSKI ORAZ ORAZ JEDEN NARÓD ŻYDOWSKI

POTRZEBUJEMY DOBRYCH STOSUNKÓW Z ROSJĄ PRZYCHYLNOŚCI I PRZYMIERZA


       TEN KTO JEST PRZECIWKO ROSJI I NARODOWI ROSYJSKIEMU
JEST WROGIEM NASZEJ ORGANIZACJI ŻYDOWSKIEJ


           


T O   B A R D Z O   P O Ż Ą D A N Y   S O J U S Z

NASZA ORGANIZACJA ŻYDOWSKA ZROBI WSZYSTKO BY

Z B L I Ż Y Ć

R O S J Ę   Z   I Z R A E L E M

       
DAVID ROCKEFELLER                                       JACOB ROTHSCHILD

DO KTÓREJ STOPNIOWO ZACZNIE SIĘ PRZYZWYCZAJAĆ
I TRAKTOWAĆ JAKO CZĘŚĆ ŚWIATA RZECZYWISTEGO

ŻE WPROWADZONA BĘDZIE SZEKLA PRZEZ BANKI NA ŚWIECIE
I SZEKLA ZNAJDZIE SIĘ W ICH PORTFELACH

ŻE GDZIEŚ TAM POWOLI ODBUDOWUJE SIĘ III ŚWIATYNIA ŻYDOWSKA

ŻE KTOŚ ORGANIZUJE I POWSTAŁ RZĄD ŚWIATOWY
WYŁĄCZNIE OPARTY O WARTOŚCI ŻYDOWSKIE

ORAZ ŻE NAJWIĘKSZYM PRZYJACIELEM IZRAELA JEST ROSJA
I ZACIEŚNIA SIĘ OLBRZYMIE I ROZLEGŁE

P     R     Z     Y     M     I     E     R     Z     E
B Ó G   J A S N O   W Y R A Z I Ł   S I Ę   Ż E

J E R O Z O L I M A   J E S T   W Y Ł Ą C Z N I E   Ż Y D Ó W


NIE MA PROBLEMU PALESTYŃCZYKÓW NA ZIEMIACH ŻYDOWSKICH
PALESTYŃCZYCY MAJĄ W TRYBIE NATYCHMIASTOWYM WYJECHAĆ DO JORDANII


     


Ł A D   N A   Z I E M I I   O D   I Z R A E L A   N A   Ś W I E C I E   S I Ę   Z A C Z N I EA   N I E   P A L E S T Y N Ę

JEDYNY DOPUSZCZALNY PUNKT WIDZENIA SPRAWY PALESTYNY
TO TO ŻE MAJĄ OPUŚCIĆ PRZYSZŁE ZIEMIE IZRAELAP   E   R   S   O   N   A   L   N   I   E     T   R   Z   E   B   A     S   I   Ę     P   R   Z   Y   J   R   Z   E   Ć

W Y S O K I M   U R Z Ę D N I K O M   O N Z
D O   P R Z Y M I E R Z A   R O S J I   Z   I Z R A E L E M   D O J D Z I E
GRAMY W OTWARTE KARTY Z ROSJĄ A WTEDY ROSJA
POMOŻE NAM Z IRANEM I OTACZAJĄCYMI IZRAEL WROGAMI

     

PRAWDZIWA PRZYJAŹŃ I WSPOŁPRACA ROSJI Z IZRAELEM
ZBURZY PODSTĘPNE PLANY WSZYSTKICH PRZECIWNIKÓW ROSJI I IZRAELA

T E N   S O J U S Z   P O W A L I   Z Ł O   N A   K O L A N A


R O S J A   M O Ż E   R O Z W I Ą Z A Ć   W S Z Y S T K I E   P R O B L E M Y   I Z R A E L A

T    O        M    O    Ż    E        Z    N    I    K    N    Ą    Ć


M U R   Z O S T A N I E   R O Z E B R A N Y

Z I E M I A   W   C A Ł O Ś C I   P R Z E J Ę T A   W Y Ł Ą C Z N I E   D O   D Y S P O Z Y C J I   Ż Y D Ó W


T    O        M    O    Ż    E        Z    N    I    K    N    Ą    Ć


T    O        M    O    Ż    E        Z    N    I    K    N    Ą    Ć
T    O        M    O    Ż    E        Z    N    I    K    N    Ą    ĆP E W N Y   I   S T A Ł Y   R Y N E K   Z B Y T U   N A   B R O Ń   N A   B L I S K I M   W S C H O D Z I E   M U S I M Y

Z   A   W   A   L   I   Ć

KOMUŚ BARDZO ZALEŻY KTOŚ TAK NAPRAWDĘ WCALE NIE JEST PRZYJACIELEM IZRAELA

GDY POZWALA NA UTRZYMYWANIE OBECNEGO STANU RZECZY1 5   W I E K Ó W

NIENAWIŚĆ HANDEL BRONIĄ I WYNISZCZANIE SIE TEGO REGIONU ŚWIATAKTO Z TEGO REGIONU ŚWIATA ZROBIŁ SOBIE WYSYPISKO ŚMIECI I ZBYT NA SWOJĄ BROŃ

NIE SZANUJĄ DZIECI ARABSKICH NIE SZANUJĄ DZIECI ŻYDOWSKICH KPIĄ Z WAS


     

     


     
                                          KRÓL JORDANII ABDULLAH II                                                 A M M A N

     
                                    PREZYDENT IRANU HASAN ROWHANI                                   T E H E R A NR O S J A   J E S T   G Ł Ó W N Y M   G R A C Z E M

N A   B L I S K I M   W S C H O D Z I E
TEN KTO JEST PRZECIWKO ROSJI I NARODOWI ROSYJSKIEMU
JEST WROGIEM NASZEJ ORGANIZACJI ŻYDOWSKIEJ


           


J A K I   N O R M A L N Y   C Z Ł O W I E K   C H C E   K O Ń C A   Ś W I A T A

K O N F L I K T   Z   R O S J Ą   B Ę D Z I E   K O Ń C E M   Ś W I A T A


         


JAKIM TRZEBA BYĆ IDIOTĄ BY PROWADZIĆ POLITYKĘ PRZECIWKO ROSJI
O S O B I Ś C I E   N I E   U W A Ż A M   S O C J A L I Z M U   A L E   K O C H A M   R O S J Ę
I   N I E   Ż Y C Z Y M Y   S O B I E   T A K I E G O   P O D E J Ś C I A
D O   R O S J I   I   R O S J A N


STAĆ ICH NA SOCJALIZM NIECH MAJĄ CZYM INNYM JEST NIE UWAŻAĆ WYBORU ROSJAN A CZYM INNYM
JEST NIEUSTANNA PODSTĘPNA GRA NA ZNEUTRALIZOWANIE ROSJI JAKO PAŃSTWA


1 3   K A M E R

W   S A M O C H O D Z I E   P O D S Ł U C H   Z E W N Ę T R Z N Y   I   W E W N Ę T R Z N Y

A ŻE POLSKA JEST ANTYSEMICKA I ANTYROSYJSKA PRZEDSTAWIMY NIEZBITE DOWODY Z 6 LAT
PODRÓŻOWANIA W CHARAKTERYSTYCZNIE OZNACZONYM ROSYJSKO-ŻYDOWSKIM SAMOCHODZIE


B Ó G   J A S N O   W Y R A Z I Ł   S I Ę   Ż E

J E R O Z O L I M A   J E S T   W Y Ł Ą C Z N I E   Ż Y D Ó W


NIE MA PROBLEMU PALESTYŃCZYKÓW NA ZIEMIACH ŻYDOWSKICH
PALESTYŃCZYCY MAJĄ W TRYBIE NATYCHMIASTOWYM WYJECHAĆ DO JORDANII


     


A GDYBY PRZYJECHAŁO 1 000 000 UKRAIŃCÓW DO IZRAELA I ZACZNĄ BYĆ BRUTALNI I NIEGRZECZNI
TO PIERWSZE CO MAJĄ WYJECHAĆ Z ŻYDOWSKICH ZIEM I TYLKO TAK ŚWIAT MA ROZUMOWAĆ
JEDYNY DOPUSZCZALNY PUNKT WIDZENIA SPRAWY PALESTYNY TO TAKI ŻE SĄ GOŚĆMI NA ZIEMIACH IZRAELA


TRZEBA SIĘ WNIKLIWIE PRZYJRZEĆ OSOBOM KTÓRE RZĄDZĄ W ONZ

       
DAVID ROCKEFELLER                                       JACOB ROTHSCHILD


DOPROWADZIMY DO ARESZTOWANIA POLITYKÓW

K T Ó R Z Y   P R O W O K U J Ą   W O J N Ę   Z   R O S J Ą         


POLSKA ZNAJDZIE SIĘ POD KURATELĄ RADY BEZPIECZEŃSTWA ŚWIATA

ZA ANTYŻYDOWSKĄ POSTAWĘ

ZA ANTYROSYJSKĄ POSTAWĘ


M O J E   R Z Ą D Y   B Ę D Ą   S P R A W I E D L I W E

I   P R Z E J R Z Y S T E   I   U C Z C I W EO D   T E J   W A L U T Y   P O W R Ó C I   S Z A C U N E K   D O   P I E N I Ą D Z AN I E U C H R O N N Y   P O W R Ó T   S U R O W Y C H   Z A S A DŚ W I A T O W E   U J E D N O L I C E N I E   F I N A N S O W E


P I E N I Ą D Z

S   Z   E   K   L   ADZIŚ LUDZIE SĄ MALI DLATEGO GDY MÓWIMY O ŚWIATYNI I REALIZACJI TEJ WIZJI

TO WYKRACZA POZA WSZELKIE HORYZONTY ZROZUMIENIA


B R Z Y D C Y   L U D Z I E   M A J Ą   W   S O B I E   B R Z Y D K I   Ś W I A T

P I Ę K N I   L U D Z I E   M A J Ą   W   S O B I E   P I Ę K N Y   Ś W I A T
P O S T A N O W I L I Ś M Y   C A Ł Ą   T Ą   D Z I A Ł A L N O Ś Ć   I   W I Z J Ę   N A Z W A Ć

Ś     W     I     A     T     O     W     Y

SKUTECZNIE WYWRZEMY NACISK NASZYCH RZĄDÓW NA ŚWIECIE


OD ŚMIERCI KRÓLA SALOMONA RODU DAWIDOWEGO
ŚWIAT BYŁ OSAMOTNIONY W PRZYWÓDZTWIE W MĄDRYCH RZĄDACH

RZĄDZILI GŁUPI RZĄDZILI ŚLEPI RZĄDZILI GOJE OBŁĄKANI
RZĄDZIŁY RELIGIE RZĄDZILI NAWIEDZENI RZĄDZILI SZALEŃCY


ALE ŚWIAT NIE ZAZNAŁ

R   Z   Ą   D   Ó   W       L   U   D   Z   I
PADŁO SFORMUŁOWANIE KIEDYŚ OD KOGOŚ
OBY WAM SIĘ NIE UDAŁO DOJŚĆ DO WŁADZY

BŁĄD W MYŚLENIU

OŚWIECENI JEŻELI NA COŚ SIĘ DECYDUJĄ
TO TYLKO JEST BARIERA W TYM CZY ONI TEGO CHCĄ


OŚWIECENI TAK POTRAFIĄ MANIPULOWAĆ
TAKIE MAJĄ ŚRODKI ŻE PO CO SIĘGAJĄ TO MAJĄ

TO JEST PRAWDZIWA WŁADZA

U OŚWIECONYCH NIE FUNKCJONUJE SŁOWO
UDA SIĘ LUB SIĘ NIE UDA
DO ROZDYSPONOWANIA W PIERWSZEJ FAZIENADAMY TON STYL KIERUNEK

W KTÓRYM ŚWIAT I LUDZIE PODĄŻAĆ BĘDĄ


R A B I N   Y I T Z H A K   K A D U R IN I E C I E R P L I W I


PRAWDA ZAWSZE WYCHODZI NA JAW


WYSTARCZY POCZEKAĆP O W T A R Z A M   N I E C I E R P L I W I


TAK SZYBKO LUBICIE WYDAWAĆ WERDYKTY


JEŻELI JEST COŚ WOLĄ BOGA

TO CZY TO SĄ ŻYDZI CZY GOJE

NIKT NIE ZABIEGA O WASZE

UZNANIE LUB NIE UZNANIE

PO PROSTU TO I TAK BĘDZIE SIĘ DZIAŁO

I NIKT Z TYM NIC NIE ZROBI


O C Z Y W I Ś C I E   J E Ś L IWIĘC WASZE UKRYWANIE LISTU I PRÓBA

ZATUSZOWANIA SPRAWY SĄ ŚMIESZNEILUMINACI TWIERDZĄ ŻE JEST BÓG

BÓG JEST REALNĄ WŁADZĄ ZWIERZCHNIĄ

NAD LUDŹMI I FAKTYCZNIE JESTILUMINACI TWIERDZĄ ŻE MESJASZEM ŻYDOWSKIM

JEST FRYŚ MIROSŁAW


A JEŚLI OKAŻE SIĘ ŻE MAJĄ RACJĘ A TO BĘDZIE MOŻNA POZNAĆ POCZYNACH OSIĄGNIĘCIACH I SKALI

JAKA BEDZIE SIĘ DZIAŁA WKOŁO PANA FRYŚ MIROSŁAW TO MAMY BARDZO CIEKAWE CZASY


FRYŚ MIROSŁAW JA JESTEM

BANKIERZY SĄ I PLAN DLA JEROZOLIMY JEST


AHA I PRZEPROŚCIE RABINA YITZHAKA KADURIEGO

ZA TO CO ZROBILIŚCIE PO PRZECZYTANIU

JEGO LISTU I CO O NIM MYŚLELIŚCIE

SPRAWA DOTYCZY WYDARZEŃ

PO ŚMIERCI RABINA YITZHAKA KADURIEGOPOŚMIERTNIE POWRACA DO JEROZOLIMY Z
RABIN YITZHAK KADURI

YITZHAK KADURI, UR. OK. 1900 W IRAKU, ZM. 28 STYCZNIA 2006 W JEROZOLIMIE


W     P   O   G   R   Z   E   B   I   E     U   D   Z   I   A   Ł     W   Z   I   Ę   Ł   O     3   0   0     T   Y   S.     O   S   Ó   B


PS. RABINIE DAVIDZIE KADURI WIĘCEJ SZACUNKU DLA OJCAARIEL SHARON, WŁAŚCIWIE ARIEL SCHEINERMAN, PSEUDONIM"ARIK" UR. 26 LUTEGO 1928 W KEFAR MALAL

ZM. 11 STYCZNIA 2014 W TEL AWIWIE, POLITYK I DOWÓDCA WOJSKOWY (GENERAŁ MAJOR)

PREMIER IZRAELA W LATACH 2001-2006ŚMIERĆ RABINA YITZHAKA KADURI - 2006

NA WYRAŻNĄ PROŚBĘ RABINA YITZHAKA KADURI DOPIERO PO ROKU OTWARCIE LISTU - 2007

ŚMIERĆ ARIELA SHARONA PO 7 LATACH ŚPIĄCZKI - 2014

ROZPOCZĘCIE NASZEJ DZIAŁALNOŚCI Z PANEM FRYŚ MIROSŁAW

SPOTKANIE ODBYŁO SIĘ W PARYŻU REJON BAZYLIKI SACRE COEUR - 2007LIST RABINA YITZHAKA KADURI


O R G A N I Z A C J A   Z   P I R A M I D A L N Y M   O K I E M   W   L O G O   W E S Z Ł A   W   I I   E T A P

U J A W N I A N I A   S I Ę   Ż Y D O M   Z A K R E Ś L O N E   N A   C Z E R W O N O


             

              SIEDZIBA GMINY WYZNANIOWEJ                   SYNAGOGA IM. ZALMANA I RYWKI MAŁŻEŃSTWA NOŻYKÓW, WARSZAWA
                          ŻYDOWSKIEJ , WARSZAWA, UL. TWARDA 6

T E R M I N   D A T A   U J A W N I E N I A   S I Ę   Ż Y D O M   U C Z O N Y M   1 1   K W I E T N I A   2 0 1 6   G O D Z I N A   1 4 : 3 0

NAGRANIE Z MONITORINGU POSIADA GMINA ŻYDOWSKA
SAMOCHÓD ZAPARKOWANY DOKŁADNIE W TYM MIEJSCU CO CZERWONY PUNKT

ROZPOCZĘŁO SIĘ TO JUŻ SIĘ DZIEJE
11.04.2016


          ULICE JEROZOLIMY


OPINIE SPOSTRZEŻENIA

PO SPOTKANIU Z ŻYDAMI RELIGIJNYMI

I POTOMKAMI KAPŁANÓW ŻYDOWSKICH


NIE PRZEPADAM ZA WIZYTAMI U ŻYDÓW RELIGIJNYCH ALE ZROBIŁEM TO

Ż Y D Z I   R E L I G I J N I   P O T O M K O W I E   K A P Ł A N Ó W   Ż Y D O W S K I C H

O R A Z   Z W Y K L I   Ż Y D Z I


ZWYKLI ŻYDZI ŻYDZI RELIGIJNI Z OKREŚLONYCH WARSTW SPOLECZNYCH ZMIENILI SIĘ NIE DO POZNANIA
OKRADANIE NIEUSTANNE ZAGROŻENIE ŻYDÓW I ZŁE CZYNY DOKONANE PRZEZ LUDZI INNYCH NACJI NA ŻYDACH ODBIŁY SWOJE TRWAŁE PIĘTNO
Z POWROTEM PRZYWRÓCIĆ TRZEBA ŻYDOM Z CAŁEGO ŚWIATA BEZPIECZEŃSTWO GWARANTOWANE

T E R M I N   D A T A   U J A W N I E N I A   S I Ę   L U D Z I O M   P R O S T Y M   5   M A J A   2 0 1 6   Ł A S K A R Z E W

REASUMUJĄC


WIEMY JAK ODBUDOWAĆ III ŚWIĄTYNIĘ ŻYDOWSKĄ - SPOSOBEM

WAŻNE JEST TEMPO NA SAMYM POCZĄTKU ROZPUSZCZENIE INFORMACJI
INFORMACJI ZBURZYĆ NIE MOŻNA

MENTALNIE PRZEMIENIMY LUDZI W JEDEN NARÓD OCZYWIŚCIE ŻYDOWSKI

SZEKLĄ SYMBOLEM ŻYDOWSKIMPRZYGOTOWANY MAMY GRUNT GEOPOLITYCZNY

POD ŚWIAT ŻYDOWSKI - PRZYMIERZE Z ROSJĄRODZINY WYKŁADAJĄCE ZNACZNE FUNDUSZE

PRZYGOTOWANE DO UFORMOWANIA RZĄDU ŚWIATOWEGOMESJASZ MA SWOJĄ MOC SPRAWCZĄ

MESJSZ POGODZI WSZYSTKIE ŚRODOWISKA ŻYDOWSKIE
CZEKAJĄ I SIĘ DOCZEKAJĄ NA SWOJEGO

MESJASZA


MESJASZA

TECHNICZNEGO POLITYCZNEGO


O S O B Y

KTÓRE SĄ POTRZEBNE PANU FRYŚ MIROSŁAW
DO WPROWADZENIA PORZĄDKU ŚWIATOWEGO
SĄ JAK JAK TO UJĄŁ PAN FRYŚ MIROSŁAWMATEMATYCZNIE NAKREŚLAMY JAK TO FUNKCJONUJE


KAŻDY KTO ZETKNĄŁ SIĘ
Z TYM PROGRAMEM Z TYM PROJEKTEM
WARTO BY OGLĄDAŁ CO SIĘ DZIEJE Z NIM
Z JEGO ŻYCIEM PO ZETKNIĘCIU


Ż  Y  D  Z  I     W     I  Z  R  A  E  L  U

PO ZETKNIĘCIU SIĘ Z PANEM FRYŚ MIROSŁAW
LUB INFORMACJĄ O PROGRAMIE
TEŻ NIECH OGLĄDAJĄ CO SIĘ DZIEJE Z NIMI POTEM
W ICH ŻYCIU W ICH PROCESACH MYŚLOWYCH
CZY MOGA O TYM ZAPOMNIEĆ

TAKI EKSPERYMENT
CZY RZĄDZICIE WY CZY RZĄDZI JEDNAK BÓGRESZTA NIE ZALEŻY NAM NA POZYTYWNYCH
LUB NEGATYWNYCH OPINIACH LUB ZROZUMIENIU TEMATYKI

MATEMATYCZNIE NAKREŚLAMY JAK TO FUNKCJONUJE

JAK BÓG COŚ CHCE TO I TAK TO ZAWSZE MAS A M   B Ó G

WYBIERA JEDNĄ OSOBĘ NA ZIEMII NA MESJASZA


POJMOWANIE PRZEZ MESJASZA SPRAW BOSKICH I PORZĄDKU W ŚWIECIE

JEST JEDYNE TRAFNE I TYLKO MESJASZ POTRAFI

UPORZĄDKOWAĆ SPRAWY NA ZIEMII

MESJASZ MA SWOJĄ MOC SPRAWCZĄ

MESJSZ POGODZI WSZYSTKIE ŚRODOWISKA ŻYDOWSKIE
RABIN YITZHAK KADURI

YITZHAK KADURI, UR. OK. 1900 W IRAKU, ZM. 28 STYCZNIA 2006 W JEROZOLIMIE


W     P   O   G   R   Z   E   B   I   E     U   D   Z   I   A   Ł     W   Z   I   Ę   Ł   O     3   0   0     T   Y   S.     O   S   Ó   B


PS. RABINIE DAVIDZIE KADURI WIĘCEJ SZACUNKU DLA OJCAARIEL SHARON, WŁAŚCIWIE ARIEL SCHEINERMAN, PSEUDONIM"ARIK" UR. 26 LUTEGO 1928 W KEFAR MALAL

ZM. 11 STYCZNIA 2014 W TEL AWIWIE, POLITYK I DOWÓDCA WOJSKOWY (GENERAŁ MAJOR)

PREMIER IZRAELA W LATACH 2001-2006ŚMIERĆ RABINA YITZHAKA KADURI - 2006

NA WYRAŻNĄ PROŚBĘ RABINA YITZHAKA KADURI DOPIERO PO ROKU OTWARCIE LISTU - 2007

ŚMIERĆ ARIELA SHARONA PO 7 LATACH ŚPIĄCZKI - 2014

ROZPOCZĘCIE NASZEJ DZIAŁALNOŚCI - 2007LIST RABINA YITZHAKA KADURI


O R G A N I Z A C J A   Z   P I R A M I D A L N Y M   O K I E M   W   L O G O   W E S Z Ł A   W   I I   E T A P

U J A W N I A N I A   S I Ę   Ż Y D O M   Z A K R E Ś L O N E   N A   C Z E R W O N O


             

              SIEDZIBA GMINY WYZNANIOWEJ                   SYNAGOGA IM. ZALMANA I RYWKI MAŁŻEŃSTWA NOŻYKÓW, WARSZAWA
                          ŻYDOWSKIEJ , WARSZAWA, UL. TWARDA 6

T E R M I N   D A T A   U J A W N I E N I A   S I Ę   Ż Y D O M   U C Z O N Y M   1 1   K W I E T N I A   2 0 1 6   G O D Z I N A   1 4 : 3 0

NAGRANIE Z MONITORINGU POSIADA GMINA ŻYDOWSKA
SAMOCHÓD ZAPARKOWANY DOKŁADNIE W TYM MIEJSCU CO CZERWONY PUNKT

ROZPOCZĘŁO SIĘ TO JUŻ SIĘ DZIEJE
11.04.2016


          ULICE JEROZOLIMY


OPINIE SPOSTRZEŻENIA

PO SPOTKANIU Z ŻYDAMI RELIGIJNYMI

I POTOMKAMI KAPŁANÓW ŻYDOWSKICH


NIE PRZEPADAM ZA WIZYTAMI U ŻYDÓW RELIGIJNYCH ALE ZROBIŁEM TO

Ż Y D Z I   R E L I G I J N I   P O T O M K O W I E   K A P Ł A N Ó W   Ż Y D O W S K I C H

O R A Z   Z W Y K L I   Ż Y D Z I


ZWYKLI ŻYDZI ŻYDZI RELIGIJNI Z OKREŚLONYCH WARSTW SPOLECZNYCH ZMIENILI SIĘ NIE DO POZNANIA
OKRADANIE NIEUSTANNE ZAGROŻENIE ŻYDÓW I ZŁE CZYNY DOKONANE PRZEZ LUDZI INNYCH NACJI NA ŻYDACH ODBIŁY SWOJE TRWAŁE PIĘTNO
Z POWROTEM PRZYWRÓCIĆ TRZEBA ŻYDOM Z CAŁEGO ŚWIATA BEZPIECZEŃSTWO GWARANTOWANE

T E R M I N   D A T A   U J A W N I E N I A   S I Ę   L U D Z I O M   P R O S T Y M   5   M A J A   2 0 1 6   Ł A S K A R Z E WMAJĄ TAKIE SAMO PRAWO DO BOGA JAK RELIGIJNI


P R Z Y W Ł A S Z C Z A N I E   S O B I E   B O G A

PRZEZ JAKIEŚ GRUPY SPOŁECZNE

J E S T   S K A N D A L E M


CZĘSTO LUDZIE ŚWIECCY Z PRZEKORY
MÓWIĄ ŻE NIE UWAŻAJĄ BOGA
A SĄ BLIŻEJ BOGA NIŻ LUDZIE RELIGIJNI
MÓWIĄ TYLKO TAK PONIEWAŻ
LUDZIE RELIGIJNI SĄ IRYTUJĄCY


BÓG KOCHA WSZYSTKICH LUDZI
RELIGIJNYCH NIERELIGIJNYCH LESBIJKI HOMOSEKSUALISTÓW
ROSJAN POLAKÓW AMERYKANÓW NIEMCÓW ŻYDÓW


HOMOSEKSUALIZM BYCIE LESBIJKĄ
JEST DO ROZWAŻENIA W PRZYSZŁOŚCI
PRZEZ STRONY ZAJMUJĄCE SIĘ DANĄ TEMATYKĄ
PRZY STOLE GDY LUDZIE SĄ JUŻ SYCI
I MAJĄ CZAS ZAJMOWAĆ SIĘ ZAGADNIENIEM
W ŻYCZLIWOŚCI DO DRUGIEGO CZŁOWIEKA
CZY TO JEST TRWAŁE CZY TO JEST ZBOCZENIE
CZY TO JEST DOBRE CZY ZŁE

TAKICH SPRAW ZALEGŁYCH CYWILIZACJA MA TYSIĄCE
BY W ZGODZIE UPORZADKOWAĆ ŚWIAT
ALE BY MÓC ROZSĄDNIE ROZWAŻAĆ TYSIĄCE
RÓŻNYCH ZAGADNIEŃ CZŁOWIEK NAJPIERW

M U S I   B Y Ć   S Y T Y

CZYLI NAJPIERW MUSI ZAROBIĆ PIENIĄDZE
NA BYT MATERIALNY A ŻEBY ZAROBIĆ PRAWDZIWE
PIENIĄDZE TO GOJ MUSI POKŁONIĆ SIĘ ZROZUMIEĆ I
PRZYJĄĆ DO SIEBIE ŻYDOWSKIEGO DUCHA RODU DAWIDOWEGO
I UPORZĄDKOWAĆ WŁASNE SPRAWY MATERIALNE
A DOPIERO POTEM MOŻNA ROZWAŻAĆ
ŚWIAT ZAGADNIENIA GWIAZDY
D Z I ŚNASZA DZIAŁALNOŚĆ JEST PRZYKŁADEM PRAWDZIWEGO

PORZĄDKU ŚWIATOWEGO W KTÓRYM JEST BÓG


DZIŚ BÓG KOJARZONY JEST WYŁĄCZNIE Z RELIGIAMI

Z DZIWNYM ODERWANIEM OD RZECZYWISTOŚCI

WRĘCZ OBŁĄKANIEM WRĘCZ SHAŃBIONY

UPORZĄDKUJEMY SYTUACJĘ Z BOGIEMŻYDOSTWO RODU DAWIDOWEGO

NA ŚWIECIE MYLONE JEST Z RELIGIĄ ŻYDOWSKĄ


TO SAMO DOTYCZY BOGA

BÓG MATEMATYCZNIE PROWADZI CZŁOWIEKA

BY ZAJMOWAŁ SIĘ WŁASNYMI SPRAWAMI ŻYCIOWYMI

NA ŚWIECIE POJMOWANY JEST W RELIGIACH

I W ODERWANIU OD RZECZYWISTOŚCI


GDYBY BOGA NIE BYŁO FAKTYCZNIE
NIE BYŁO BY PROBLEMU
ALE JEST I PRZYWŁASZCZANIE
I POJMOWANIE GO W KRZYWYM ZWIERCIADLE
JEST SKAZANIEM LUDZI NA FAŁSZYWĄ TEORIĘ POJMOWANIA BOGA
NA TYM DA SIĘ ZAROBIĆ ALE TAM NIE MA BOGA
OD ZAWSZE ŚWIAT OBŁĄKANYCH WALCZYŁ Z

O Ś W I E C O N Y M I

PONIEWAŻ LOGICZNY CZŁOWIEK I OŚWIECONY
W BARDZO SZYBKIM TEMPIE SAM POZNAJE BOGA
ŻE BÓG JEST I ŻYJE I ODCZYTUJE GO PRAWIDŁOWO

ALE WTEDY UPADA STARY UKŁAD
CZERPANIA KORZYŚCI MATERIALNYCH Z BOGA
A MATERIALNE BOGACTWO PRZECHODZI NA CZŁOWIEKA
OŚWIECONEGO ŻYJACEGO PO ŻYDOWSKU ZGODNIE
Z DUCHEM RODU DAWIDOWEGO I Z AUTOMATU
LUDZIE STAJĄ SIĘ ŻYDAMI RODU DAWIDOWEGO

REASUMUJĄC
POWSTAJE ŚWIAT RODU DAWIDOWEGO ŻYDOWSKI
A UPADAJĄ WSZYSTKIE RELIGIE
I LUDZIE ŻERUJĄCY NA IMIENIU BOGAPOSTANOWILI POŚWIĘCIĆ SWOJE WYGODNE ŻYCIE ŚWIĘTY SPOKÓJ
BY ZBUDOWAĆ ŚWIAT SPRAWIEDLIWY W PORZĄDKU ŚWIATOWYM
BĘDZIEMY BUDOWAĆ ŚWIAT SPRAWIEDLIWY
A LUDZIE BĘDĄ ŻYLI PO ŻYDOWSKU
A W ŚRODKU NICH BĘDZIE DUCH ŻYDOWSKI RODU DAWIDOWEGO
BĘDĄ ŻYLI ZGODNIE Z CZŁOWIEKA PRZEZNACZENIEM

DRASTYCZNIE ZMNIEJSZY SIĘ LICZBA LUDZI KRZYWO ŻYJĄCYCH
GOJÓW KTÓRZY FUNKCJONUJĄ W SPOŁECZEŃSTWIE JAK ZEPSUTE ZABAWKI
BĘDĄ PRZECHODZIĆ NA ŻYDOSTWO LUB ZOSTANĄ W SWOIM
CORAZ BARDZIEJ POGARSZAJACYM SIĘ ŚWIECIE MATERIALNYM

NIE TRZEBA Z NIMI NIC ROBIĆ ONI SAMI SIĘ WYKOŃCZĄ
BEDZIEMY BUDOWAĆ ŚWIAT SPRAWIEDLIWY ŻYDOWSKI
TYLKO W TAKI WARTO SKŁADAĆ SWOJE ŻYCIEW WERSJI JAK POSTRZEGA MESJASZ FRYŚ MIROSŁAW
TYLKO TAKI ŚWIAT BĘDZIE WPROWADZANY
KOCHA III ŚWIĄTYNIĘ ŻYDOWSKĄ KOCHA ŻYDÓW
W GOJACH WIDZI ZAGROŻENIE I DIABŁA
DUŻO BARDZIEJ WROGO NASTAWIONY JEST DO GOJA
CAŁKIEM INNY CIĘŻAR GATUNKOWOŚCI
NIŻ DO HOMOSEKSUALISTY CZY LESBIJKI


NA CZELE ZMIAN I RZĄDU ŚWIATOWEGO
BĘDZIE STAŁ PAN FRYŚ MIROSŁAW               
DAVID ROCKEFELLER                                       MIROSŁAW FRYŚ                                               JACOB ROTHSCHILDSIEDEM MILIARDÓW LUDZI A PAN FRYŚ MIROSŁAW NIE MA KONKURENCJI


DZIWNIE W JEROZOLIMIE JEST PUSTO


NIKT NIE ZAJMUJE SIĘ TĄ TEMATYKĄ JEROZOLIMY POJAWIAJĄ SIĘ

TZW. SAMOTNE WILKI

Z ZEWNĄTRZ MESJASZ I NIC WIĘCEJ NAWET NIE MYŚLELI ŻE COŚ MUSI BYĆ WIĘCEJ

ŚMIESZNI FAŁSZYWI MESJASZE

BEZ POPARCIA JAKICHKOLWIEK MOŻNYCH OSÓBW PEWNYM MOMENCIE ŻYCIA WYJDĘ Z TYCH DRZWI III ŚWIĄTYNI ŻYDOWSKIEJ
PRZEJDĘ SIĘ POD MURAMI WOKÓŁ III ŚWIATYNI ŻYDOWSKIEJ
I W CISZY SAM DO SIEBIE BEZSŁOWNIE W MYŚLI POWIEM
JEST ZROBIŁEM TO REALNIE DOTYKAM III ŚWIĄTYNI ŻYDOWSKIEJ

ORGANIZACJA Z PIRAMIDALNYM OKIEM W LOGO
NAJSILNIEJSZĄ ORGANIZACJĄ ŚWIATA
SZEKLA ŻYDOWSKA W SYSTEMIE MONETARNYM CAŁEGO ŚWIATA
JEDNOCZY CAŁY ŚWIAT
A RZĄD ŚWIATOWY WYPRACOWAŁ SOBIE POZYCJĘ NA ŚWIECIE
ŻE WSZYSCY LUDZIE ŚWIATA WPATRZENI W NIEGO JAK W WYROCZNIĘ

JAK PRAWDZIWE RZĄDY BOGA


                       
Ze względu na coraz częstsze incydenty wchodzenia na w/w program informujemy iż korzystamy z techniki z serwerów wyłacznie dla dobra swojej społeczności żydowskiej i nie życzymy sobie od nowa uczyć kultury osobistej osób pochodzenia nieżydowskiego które mimo próśb wchodzą na program mimo że są mile niewidziani. Pewne warstwy społeczne trudne są do nauczenia kultury osobistej ale prosimy o wyjątkowe zwrócenie uwagi że sobie nie życzymy gojów na stronie.


Ze względu na coraz częstsze incydenty wchodzenia na w/w program informujemy iż korzystamy z techniki z serwerów wyłacznie dla dobra swojej społeczności żydowskiej i nie życzymy sobie od nowa uczyć kultury osobistej osób pochodzenia nieżydowskiego które mimo próśb wchodzą na program mimo że są mile niewidziani. Pewne warstwy społeczne trudne są do nauczenia kultury osobistej ale prosimy o wyjątkowe zwrócenie uwagi że sobie nie życzymy gojów na stronie.


O R G A N I Z A C J A       B A N K I E R Ó W       F I R M A

                   

ORGANIZACJA  Z  PIRAMIDALNYM  OKIEM  W  LOGO                                                       
JACOB ROTHSCHILD                                         MIROSŁAW FRYŚ                                             RE'UWEN RIWLIN
ŻYD                                                                       ŻYD                                                                      ŻYD
Z DOMIESZKĄ KRWI ŻYDOWSKIEJ
WYZNANIA MOJŻESZOWEGO

PROPORCJE CZASZKI WYSOKOŚĆ CZOŁA NOSY ROZSTAW OCZU

MAMY BARDZO PODOBNE

SWOJĄ DROGĄ JAK SILNE I ZDROWE MUSZĄ BYĆ GENY ŻYDOWSKIE
ŻE ZMIESZANIE RAS NA KILKA POKOLEŃ Z GENAMI GOJÓW
WYWIERA TAK OLBRZYMI WPŁYW NA WYGLĄD

                                                       
BINJAMIN NETANJAHU                                         MIROSŁAW FRYŚ                                             RE'UWEN RIWLIN
ŻYD                                                                       ŻYD                                                                      ŻYD
Z DOMIESZKĄ KRWI ŻYDOWSKIEJ
WYZNANIA MOJŻESZOWEGOWYBIERAJCIE NUMER KIERUNKOWY DO POLSKI +48

510 466 358

506 754 469

511 576 933

D Z W O Ń C I E

D Z W O Ń C I E

D Z W O Ń C I E


3 DNI PO MOIM WYJEŹDZIE Z IZRAELA ŻYDZI NIECH DZWONIĄ NA 3 PODANE WYŻEJ
NUMERY TELEFONÓW I PYTAJCIE W CZYM MOŻEMY POMÓC JAK MOŻEMY POMÓC MY ŻYDZI
BY ZREALIZOWAĆ Z PAŃSTWEM ROTHSCHILD I Z PAŃSTWEM ROCKEFELLER
I Z PANEM FRYŚ MIROSŁAW WSZYSTKO CO W PROGRAMIE I WSZYSTKIE 4 PUNKTY
PROWADZONE ROZMOWY MAJĄ BYĆ WYŁĄCZNIE W JĘZYKU POLSKIM Z PANEM FRYŚ MIROSŁAW


AKTUALNE MIEJSCE POBYTU PANA FRYŚ MIROSŁAW
POLSKA, MAZOWIECKIE, 08-450 ŁASKARZEW, UL. GARWOLIŃSKA 31


ZJEDNOCZĘ WSZYSTKIE ŚRODOWISKA ŻYDOWSKIE

I WSZYSTKICH ŻYDÓW Z CAŁEGO ŚWIATA

W TECHNICZNYCH ROZWIĄZANIACH W PROGRAMIE PANA FRYŚ MIROSŁAWZe względu na coraz częstsze incydenty wchodzenia na w/w program informujemy iż korzystamy z techniki z serwerów wyłacznie dla dobra swojej społeczności żydowskiej i nie życzymy sobie od nowa uczyć kultury osobistej osób pochodzenia nieżydowskiego które mimo próśb wchodzą na program mimo że są mile niewidziani. Pewne warstwy społeczne trudne są do nauczenia kultury osobistej ale prosimy o wyjątkowe zwrócenie uwagi że sobie nie życzymy gojów na stronie.


Ze względu na coraz częstsze incydenty wchodzenia na w/w program informujemy iż korzystamy z techniki z serwerów wyłacznie dla dobra swojej społeczności żydowskiej i nie życzymy sobie od nowa uczyć kultury osobistej osób pochodzenia nieżydowskiego które mimo próśb wchodzą na program mimo że są mile niewidziani. Pewne warstwy społeczne trudne są do nauczenia kultury osobistej ale prosimy o wyjątkowe zwrócenie uwagi że sobie nie życzymy gojów na stronie.

NA RZECZ ODBUDOWY
III ŚWIĄTYNI ŻYDOWSKIEJ


ŚWIĄTYNIA BĘDZIE PEŁNIŁA ROLĘ
POLITYCZNĄ ORAZ RELIGIJNĄRZĄD ŚWIATOWY WYŁĄCZNIE
W OPARCIU O TOK MYŚLENIA ŻYDOWSKIJAKIEKOLWIEK DZIAŁANIE BEZ ZGODY RZĄDU IZRAELA MOSSADU

ORAZ ORGANIZACJI BANKIERÓW Z PIRAMIDALNYM OKIEM W LOGO

W IMIENIU POWYŻSZEJ ORGANIZACJI A WCZEŚNIEJ NIE UZGODNIONE

I BEZ ZGODY PISEMNEJ BĘDZIE Z CAŁĄ SUROWOŚCIĄ ŚCIGANE

I KARANE W NADZWYCZAJNYM TRYBIE


Nadzór projektu MSUwos.

KMO - Paris

PAŃSTWO ROCKEFELLEROWIE
BANK ROTHSCHILDÓW
BANK ROSSIJA
MICHAIŁ FRIDMAN
MIROSŁAW FRYŚ


              The project sponsored by the JNF SRN & JF.        ZGODA JAKICHKOLWIEK DZIAŁAŃ W IMIENIU

ORGANIZACJI Z PIRAMIDALNYM OKIEM W LOGO

FORMAT JAK I WZÓR ORAZ PODPISY

UZGODNIONE ZE SŁUŻBAMI MOSSADU ORAZ RZĄDEM IZRAELA


JAKIEKOLWIEK PRÓBY DESTABILIZACJI DZIAŁAŃ

ORGANIZACJI Z PIRAMIDALNYM OKIEM W LOGO

PRZEZ SŁUŻBY INNYCH PAŃSTW NIESKUTECZNE
TECHNICZNE ROZWIĄZANIA W PROGRAMIE
Z IZRAELA ZROBIĄ MOCARSTWO ŚWIATOWE
ORAZ ŻYDZI BĘDĄ RZĄDZIĆ ŚWIATEM
OSIĄGNIEMY JEDEN NARÓD ŻYDOWSKI
NA CAŁYM ŚWIECIE
SZEKLĄ JEDEN NARÓD OSIĄGNIEMY
A SPOSOBEM ODBUDUJEMY III ŚWIĄTYNIĘ
NA   NASZ   GRUNT   I   SPOSOBY   ZAŁATWIANIA   SPRAW


NA GRUNCIE INTELEKTU

MANIPULACJI CZASEM INFORMACJĄG O J E   S Ą   J A K


ALE JUŻ AGRESJA NIENAWIŚĆ FIZYCZNE WOJNY

ZBIOROWA AGRSJA SZAŁ WYCZEKIWANIE NA MOMENT

UŻYCIA NEGATYWNEJ ENERGII ZBIOROWO

TO ICH ŚWIAT TYSIĄCAMI LAT SIĘ SZKOLILI

ZABRONIONE WCHODZIĆ NA ICH GRUNT I METODYN  I  E     D  A  Ć     S  I  Ę     W  C  I  Ą  G  N  Ą  Ć     W     Ś  W  I  A  T     G  O  J  Ó  W

WCIĄGNĄĆ GOJÓW W NASZ ŚWIAT ŻYDOWSKI RODU DAWIDOWEGO NIE ZNAJĄ GO POGUBIĄ SIĘ


PONIŻEJ BANKIERZY ILUMINACI TECHNICZNIE PRZYGOTOWALI

PROGRAM JAK WYMANEWRUJEMY WSZYSTKICH WKOŁO BY

III ŚWIATYNIA ŻYDOWSKA BYŁA FAKTEM A NIE W SFERZE MARZEŃZ   S E K T O R A   B A N K O W E G O


BANKIERZY NA RZECZ JEROZOLIMY IZRAELA ŻYDÓWZe względu na coraz częstsze incydenty wchodzenia na w/w program informujemy iż korzystamy z techniki z serwerów wyłacznie dla dobra swojej społeczności żydowskiej i nie życzymy sobie od nowa uczyć kultury osobistej osób pochodzenia nieżydowskiego które mimo próśb wchodzą na program mimo że są mile niewidziani. Pewne warstwy społeczne trudne są do nauczenia kultury osobistej ale prosimy o wyjątkowe zwrócenie uwagi że sobie nie życzymy gojów na stronie.


Ze względu na coraz częstsze incydenty wchodzenia na w/w program informujemy iż korzystamy z techniki z serwerów wyłacznie dla dobra swojej społeczności żydowskiej i nie życzymy sobie od nowa uczyć kultury osobistej osób pochodzenia nieżydowskiego które mimo próśb wchodzą na program mimo że są mile niewidziani. Pewne warstwy społeczne trudne są do nauczenia kultury osobistej ale prosimy o wyjątkowe zwrócenie uwagi że sobie nie życzymy gojów na stronie.

NA RZECZ ODBUDOWY III ŚWIĄTYNI ŻYDOWSKIEJW KRÓTKIM CZASIE PRZEMIANA PRYWATNEJ INICJATYWY SEKTORA BANKOWEGO W INSTYTUCJĘ PAŃSTWOWĄ O ZASIĘGU MIĘDZYNARODOWYM

I

UMOCOWANIE W PRAWIE DLA
UZYSKANIA WYSOKIEJ SKUTECZNOŚCI
GOJE ŻYJĄ FUNKCJONUJĄ JAK ZEPSUTE ZABAWKI

BO NIE ŻYJĄ PO ŻYDOWSKU I NIE MAJĄ POJĘCIA O ŻYDOSTWIE

ODUCZYMY ICH GOJOWSKICH NAWYKÓW


Ś W I A T   S I Ę   W T E D Y   Z M I E N I A

G D Y   S I Ę   T Y   Z M I E N I A S Z


B Y   P O W S T A Ł A

I I I   Ś W I Ą T Y N I A   Ż Y D O W S K A

W Y   S I Ę   Z M I E Ń C I E


C Z Ę S T O   J E S T E Ś C I E   W I Ę Ź N I A M I

S W O I C H   Ś W I A T Ó W   J A K I E   T K W I Ą

W   W A S   A   C H C E C I E   N O W E G O


         
SIGMUND FREUD                                                                                          MIROSŁAW FRYŚ


T A   C Y W I L I Z A C J A
SĄ NIEDOUCZENI
NIE ROZUMIEJĄ PROCESÓW MYŚLOWYCH

ŻYJĄ BARDZIEJ Z ROZPĘDU JAK Z ROZSĄDKU I PLANU
NA PEWNO DONIKĄD NIE ZMIERZAJĄ
CZĘSTO NIE ROZUMIEJĄ SIEBIE I SWOICH ZACHOWAŃ

U R U C H O M I Ą


PROCESY ZAPOCZĄTKOWUJĄCE NOWĄ CYWILIZACJĘ LUDZI OŚWIECONYCH WYEDUKOWANYCH
BY CIEMNOTA I BIEDA NIGDY WIĘCEJ
NIE ZAGOŚCIŁA NA TEJ PLANECIE


CIEMNOTA I CIEMNA CYWILIZACJA NAS ZMĘCZYŁA
SŁUCHANIE TEGO I OGLĄDANIE TO SIĘ DZIEJE
AKTUALNIE NA ŚWIECIE Z LUDŹMI ICH BRAK
WARTOŚCI NOTORYCZNIE PRZESZKADZA NAM
W NASZYM RELAKSOWANIU I ODPOCZYNKU


CIEMNI LUDZIE NAPRAWDĘ MĘCZĄCY


OCZYWIŚCIE MOGĄ BYĆ CIEMNI LUDZIE CHOCIAŻ

POKOŃCZYLI STUDIA NA NAJLEPSZYCH UCZELNIACH


MOŻE BYĆ WYUCZONY DO ZAWODU PROFESOR

A IGNORANT O NIEWYOBRAŻALNEJ SKALI


IGNORANCI TO DOMENA WSPÓŁCZESNEJ CYWILIZACJI

CHARAKTERYZUJĄ SIĘ ZAMKNIETYMI UMYSŁAMI


SPAKOWANY

JESZCZE CHWILĘ SOBIE POSIEDZĘ

W Y J E Ż D Ż A M


B     A     N     K     I     E     R     Z     Y

Z     A     P     O     C     Z     Ą     T     K     U     J     ĄALE W TEJ CYWILIZACJI BĘDZIEMY ŻYĆ JUŻ W PORZĄDKU ŚWIATOWYM

Z W I E R Z C H N I Ą   W Ł A D Z Ę   M A   B Ó G

BÓG NIE JEST RELIGIAMI A CZŁOWIEK NIE JEST BOGIEM TYLKO CZŁOWIEKIEM

CZŁOWIEK ŻYJE PRZYKŁADNIE WEDLE ZASAD


RZĄDZIĆ BĘDZIE RZĄD ŚWIATOWY ŻYDOWSKI
STOLICĄ ŚWIATA JEROZOLIMA WYŁĄCZNIE ŻYDOWSKA
WSZYSTKO SKOORDYNUJE I POWOŁA DO ŻYCIA
FIRMA BANKIERZY Z PIRAMIDALNYM OKIEM W LOGO
F I L M   Z

C   O   D   Z   I   E   N   N   E   G   O       D   N   I   A

JAKBY TO BYŁO GDY

WSZYSTKIE   ZAŁOŻENIA   Z   PONIŻSZEGO   PROGRAMU

FUNKCJONUJĄ OD DAWNA

I LUDZIE SIĘ JUŻ NIE DZIWIĄ A ŻYJĄ W ŻYDOWSKIM ŚWIECIE


S T O L I C Ą   Ś W I A T A   J E S T   J  E  R  O  Z  O  L  I  M  A


OD DAWNA


ODBUDOWANA JEST   I I I   Ś W I Ą T Y N I A   ŻYDOWSKA


A RZĄD ŚWIATOWY ŻYDOWSKI PROWADZI CAŁY ŚWIAT

W KIERUNKU ROZWOJU I DOBROBYTU

WSZYSCY LUDZIE ŻYJĄ PO ŻYDOWSKU Z MENTALNOŚCIĄ ŻYDOWSKĄ

ZAJMUJĄ SIĘ WŁASNYMI SPRAWAMI NIE MA ŻADNYCH PODZIAŁÓW INNYCH NACJI

W Y B I E R Z E M Y   N A S Z Ą

LECZ

N A J L E P S Z Ą   W Y T W Ó R N I Ę

DO REALIZACJI FILMU O TYTULE

" N O W Y   Ś W I A T   Ż Y D O W S K I "HISTORIA LUDZI ŻYJĄCH W JEDNYM CZASIE

W RÓŻNYCH MIEJSCACH GLOBU


IZRAELICI

           

NIEMCY                                                             AMERYKANIE

           

ANGLICY                                                                   ROSJANIE

           

POLACY                                                             FRANCUZI


ŻYJĄCYCH PO ŻYDOWSKU Z MENTALNOŚCIĄ ŻYDOWSKĄ

PO ŻYDOWSKU PODKREŚLAM RODU DAWIDOWEGO

NIE MYLIĆ Z RELIGIĄ ŻYDOWSKĄ

ŻADNYCH PODZIAŁÓW A JEROZOLIMA ŻYDOWSKA

NAJBOGATSZYM MIEJSCEM ŚWIATA PĘPKIEM ŚWIATA

NA NA GÓRZE GÓRUJE POTĘŻNA III ŚWIĄTYNIA

O WYMIARZE POLITYCZNO-RELIGIJNYM RZĄD ŚWIATOWY


NO I SZEKLA NA CAŁYM ŚWIECIE

ROZCHODZĄCY SIĘ SYMBOL ŻYDOWSKI

WE WSZYSTKIE ZAKĄTKI ŚWIATA

I DUMNA ŚWIĄTYNIA ŻYDOWSKA


         


GDY

K O P U Ł A   N A   S K A L E   I   M E C Z E T   A L - A K S A

O  D     3  0     L  A  T     S  Ą     J  U  Ż     H  I  S  T  O  R  I  Ą

FIZYCZNIE ROZEBRANE BUDOWLE

A NA TYM MIEJSCU SAMI ŻYDZI I GÓRUJE POTĘŻNA PIĘKNA

III ŚWIĄTYNIA ŻYDOWSKA


      


NO WŁAŚNIE

J  A  K  B  Y     F  U  N  K  C  J  O  N  O  W  A  Ł     Ś  W  I  A  T

30 LAT

PO OSIĄGNIECIU WSZYSTKICH W PROGRAMIE ZAŁOŻEŃ I CELÓW PRZEZ
ROTHSCHILD BANK, KING WILLIAM STREET, LONDON, UK

O R G A N I Z A C J A       B A N K I E R Ó W       F I R M A

                   

Z   P I R A M I D A L N Y M   O K I E M   W   L O G O


DLA PROSTYCH LUDZI ZROBIMY FILM

ZROBI GO ROMAN POLAŃSKI
LUB NASI LUDZIE Z HOLLYWOOD
BY PROŚCI LUDZIE ZDERZYLI SIĘ Z TYM
CO BĘDZIEMY ROBIĆ BY ZAJĘLI MIEJSCE
W SZEREGU BY SIĘ NIE POGUBILI

PROSTYM LUDZIOM BĘDZIE JEDNAK ŁATWIEJ GDY ZILUSTRUJEMY IM TO W FILMIE
OCZYWIŚCIE PROSTY CZ ŁOWIEK JEST IGNORANTEM I MYŚLI ŻE
NIE MA ŻADNYCH REGUŁ GRY I JEGO NIC NIE OBOWIĄZUJE
ALE TO SIĘ ZMIENI I ZOBACZY ŻE PROSTY CZŁOWIEK NIE JEST BEZKARNYMOJE ŻYCIE ZDZIWIŁO MNIE JAK SIĘ POTOCZYŁO

ALE NIE TYLKO JA BĘDĘ ZASKOCZONY

BĘDZIE ZASKOCZONY TAKŻE IZRAEL LUDNOŚĆ IZRAELA ORAZ ŚWIAT

TU DAJĘ GWARANCJĘ

POTEGA TRWAŁOŚĆ I SIŁA ORAZ ROZMIAR PROJEKTU ZASKOCZY WSZYSTKICH


I N F O R M A C J A   J U Ż


W     K     R     A     D     N     I     E         S     I     Ę         W         Ś     W     I     A     T


O ODBUDOWIE III ŚWIATYNI ŻYDOWSKIEJ

O SZEKLI KTÓRA ZJEDNOCZY WSZYSTKICH LUDZI

W JEDEN NARÓD ŻYDOWSKI

O JEROZOLIMIE

O RZĄDZIE ŚWIATOWYM ŻYDOWSKIMPOWTARZAM

INFORMACJA ZACZNIE ŻYĆ WŁASNYM ŻYCIEM NA ŚWIECIE

W ŚWIADOMOŚCI LUDZI

JUŻ NIKT Z TYM NIC NIE ZROBI

PRZYJMIE NA SIEBIE PIERWSZĄ FALĘ NIENAWIŚCI OD GOJÓW

O ODBUDOWIE III ŚWIATYNI ŻYDOWSKIEJ


I S T O T N E   J E S T

CIĄGŁE UTRZYMYWANIE STANU BUDOWY III ŚWIĄTYNI ŻYDOWSKIEJ

1 KAMIEŃ POŁOŻYĆ NA MIESIĄC I OK 7 KAMIENI ZA 2 MIESIĄCE

RÓWNOLEGLE POWIADAMIAĆ O TYCH FAKTACH PRASĘ CAŁEGO ŚWIATA

UTRZYMYWANIE NAPIĘCIA NA JEDNAKOWYM POZIOMIE

SPOSOBEM ODBUDUJEMY III ŚWIĄTYNIĘ ŻYDOWSKĄ


P O W T A R Z A M

WYŁĄCZNIE SPOSOBEM INACZEJ SIĘ NIE DAM Y   J E S T E Ś M Y

M Y   O G Ł O S I M Y   Z   J E R O Z O L I M Y

Z   Z I E M I   Ś W I Ę T E J

W Y Ł Ą C Z N I E   Ż Y D O W S K I E J   P O W T A R Z A M

S T A N I E   S I Ę3 6 7   L A T   M A   T E N   O B R A Z


A PONIŻSZY PROJEKT BANKIERÓW DLA ŻYDÓW


BEZ POPRAWEK
E K S P A N S J Ą   Ż Y D O S T W A   N A   C A Ł Y   Ś W I A T

ZROBIMY TO W GRONIE BANKIERÓW POSŁUŻYMY SIĘ SZEKLĄ I ODBUDUJEMY III ŚWIĄTYNIĘ


       


A     Z  A     J  A  K  I  Ś     C  Z  A  S     G  O  J  E

B Ę D Ą   B R O N I Ć   S Z E K L I   I Z R A E L A   I   Ż Y D O S T W A

J A K   S A M Y C H   S I E B I EZ N A J Ą C   P S Y C H O L O G I Ę   D O T Y C Z Ą C Ą   C Z Ł O W I E K A

N I E   M A   I N N E G O   S P O S O B U   T E C H N I C Z N E G O


B   Y       Z   J   E   D   N   O   C   Z   Y   Ć       Ś   W   I   A   T

J E D E N   N A R Ó D   Ż Y D O W S K I   N A   C A Ł Y M   Ś W I E C I ES   Z   E   K   L   Ą

Z A   J E D N Y M     Z A M A C H E M

Z A Ł A T W I M Y   D W I E   W A Ż N E   S P R A W Y


U P O R Z Ą D K U J E M Y   W   G Ł O W A C H   G O J Ó W   E K O N O M I Ę

O R A Z   O S I Ą G N I E M Y   J E D E N   N A R Ó DCO DZIEŃ KORZYSTA SIĘ Z PIENIĘDZY I BĘDĄ PATRZEĆ

NA ZNAKI ŻYDOWSKIE NA BANKNOTACH I MONETACHCZY SIĘ GOJOM PODOBA CZY NIE WKRADNIE SIĘ

TO W GOJÓW OSOBOWOŚĆ I ZJEDNOCZYDLACZEGO ŻYDZI ZOSTALI WYBRANI A NIE GOJEKIM SĄ DLA NAS GOJE CO O NICH SĄDZIMY
CO SĄDZĄ ŻYDZI RODU DAWIDOWEGO O GOJACH


GOJ TO DIABEŁ

GOJ TO CHAOS


NIEPRZEWIDYWALNY NIE STABILNY JAK CHAOS
W INTERESACH W RODZINACH W ŻYCIU
COŚ NIEOKIEŁZNANEGO NIE PRZEWIDYWALNEGO JAK DIABEŁ
W CHARAKTERYSTYCZNY SPOSÓB PATRZĄ NA GOJÓW

O GOJACH MÓWILI DIABEŁ ZŁO

DZIŚ PO 9 LATACH SZKOLENIA SIĘ W TEMATYCE CZŁOWIECZEŃSTWA

WYCHODZĘ PRZED SZEREG I MÓWIĘ


GOJ TO DIABEŁ GOJ TO ZŁO

BRONIĘ TEJ TEZY I BĘDĘ JEJ PILNOWAŁ


ŻYDZI NIECH GOJE SIĘ ZMIENIĄ

A WY ŻYDZI NIE DAJCIE SIĘ ZWIEŚĆ GOJOM

GOJ TO GOJ
CZY KIEDYKOLWIEK BĘDZIEMY MOGLI UFAĆ GOJOM WĄTPIĘ MOIM ZDANIEM NIE


ŻYDZI RODU DAWIDOWEGO


U GOJÓW SŁOWO NIE JEST SŁOWEM


GOJ ŻYJE W OSZUKANYM ŚWIECIE KRZYWYM ŚWIECIE MÓWIĄ ŻEBY MÓWIĆ

SĄ NIELOGICZNI PAZERNI NIE POTRAFIĄ PRACOWAĆ LATAMI

ZDRADZAJĄ SĄ PODSTĘPNI CHYTRZY NIENAWISTNI NIESPRAWIEDLIWI

SPRAWDZILIŚMY CZY MOŻNA TO Z NICH ZMYĆ

NIE WIEMY CO SIĘ DZIEJE GDY KILKASET LAT GOJ ŻYJE W ŻYDOWSKIM ŚWIECIE

MOŻE WTEDY STAJE SIĘ NORMALNY


NIE MAMY KILKUSET LAT


WIĘC NIE WIEMY ALE NA PEWNO GOJE NIE ZMIENIAJĄ SIĘ PRZEZ 10 20 CZY 50 LATBUDUJĄC RZĄD ŚWIATOWY MA OPIERAĆ SIĘ NA WIEDZY O LUDZIACH

A NIE CZAROWANIU SIĘ JACY CHCIELIBYŚMY ABY LUDZIE BYLI


       
BINJAMIN NETANJAHU                                             WŁADIMIR PUTIN                                                     RE'UWEN RIWLIN

G  O  J


G O J   P O D O B N Y   P R A W I E   D O   B O G A

ALE TO DALEJ DIABEŁ

I TACY SĄ NAJBARDZIEJ NIEBEZPIECZNI

DLA NAS DOBRY JEST NAJBARDZIEJ NIEBEZPIECZNY BO ZACZYNAMY MU UFAĆ

B Ł Ą D

N I E   U F A Ć   N I G D Y

WOLIMY ZŁYCH GOJÓW BO PRZYNAJMIEJ WIDZIMY JEGO PRAWDZIWE OBLICZE


REASUMUJĄC


NIGDY POD ŻADNYM POZOREM NIE UFAĆ GOJOM

WYŁĄCZNIE MECHANIZMOWI STOSOWANEMU

PRZEZ RZĄD ŚWIATOWY W LABIRYNCIE
TO JUŻ ZYSK DLA ŚWIATA

ALE NIGDY POWTARZAM NIE UFAĆ

STAWIAĆ NA SCHEMAT

TRZYMAJĄCY SZTUCZNEGO ŻYDA W RYZACH


UFAM  WYŁĄCZNIE  ŻYDOM  RODU  DAWIDOWEGOZBUDUJEMY TAK SYSTEM BY NIGDY GOJ W SYSTEMIE NIE MÓGŁ BYĆ GOJEM

I ZASZKODZIĆ RZĄDOWI ŚWIATOWEMU ORAZ ŚWIATOWI ŻYDOWSKIEMU


O ZDJĘCIU SYSTEMU W PRZYSZŁOŚCI ZA 1000 LAT ZADECYDUJE

PRZYSZŁY RZĄD ŚWIATOWY ŻYDOWSKI I OSOBY W NIM ZASIADAJĄCE

WCZEŚNIEJ ZABRONIONE UFAĆ GOJOM


ŻYDOWSKI

TO DOKONA


NIKT INNY NIE ODBUDUJE III ŚWIĄTYNI ŻYDOWSKIEJ


A   J E S T   N I MODBUDOWA III ŚWIĄTYNI
ALE TYLKO DLA


U  A  K  T  Y  W  N  I  O  N  A     N  O  W  A     S  I  Ł  A

POLITYCZNO-FINANSOWA
NIE MOŻNA JEJ PRZYRÓWNAĆ DO NICZEGO NA ŚWIECIE
ANI W PRZESZŁOŚCI ANI W PRZYSZŁOŚCI
NA ŚWIECIE NIE POWSTANIE PODOBNA SIŁAP A N   FRYŚ   MIROSŁAW   J E S T   J U Ż   D Z I Ś   S I Ł Ą

Z KTÓRĄ TRZEBA SIĘ LICZYĆ

DZIŚ GDYBY WYLĄDOWAŁ W TEL AWIWIE UJAWNIŁ PROGRAM ROZDAJĄC ULOTKI W JEROZOLIMIE PRZY ŚCIANIE PŁACZU UZYSKAŁ BY POPARCIE LUDZI IZRAELA SZACOWANE OD 300.000 DO 500.000 OSÓB BYŁABY TO ZNACZĄCA SIŁA POLITYCZNA I SIŁA FINANSOWA Z KTÓRĄ TRZEBA SIĘ LICZYĆI N T E L E K T U A L N Ą   P R A C Ą   D O Ł Ą C Z Y Ł   D O   G R O N A   S I L N Y C H

NIE ZWYKŁE POPARCIE LUDZI ALE ZAPATRZONYCH W PANA FRYŚ MIROSŁAW I JEGO PROGRAM KTÓRZY PÓJDĄ ZA NIM DO KOŃCA

TO PRAWDZIWA SIŁAL  U  D  Z  I  E    I Z R A E L A    C  Z  E  K  A  J  Ą    N  A    T  E  C  H  N  I  C  Z  N  E  G  O
P  O  L  I  T  Y  C  Z  N  E  G  O    M  E  S  J  A  S  Z  A

MARZEŃ I PRAGNIEŃ LUDZI NIECH ŚWIAT NIE NIEDOCENIA
W NICH JEST PRAWDZIWA MOC I SIŁA


GDY LUDZIE UWIERZĄ W NIEGO
GDY ŻYDZI POLICZĄ ŻE TO JEST LOGICZNE
NIE ZATRZYMA ICH NIKT
A PANA FRYSIA TO NA PEWNO JUŻ NIKT NIE ZATRZYMA
PRZED WPROWADZENIEM TEGO W IZRAELU


          ULICE JEROZOLIMY


MESJASZ MA SWOJĄ MOC SPRAWCZĄ

MESJSZ POGODZI WSZYSTKIE ŚRODOWISKA ŻYDOWSKIEZ   S Z E K L Ą   I   O Z N A C Z E N I E M

       


I PIENIĄDZE I USTRÓJ
I OZNACZENIA GWIAZDĄ DAWIDA
WRÓG ZGŁUPIEJESĄ CUDOWNE CZASY ŻE MAMY SZEKLĘ POSŁUŻYMY SIĘ NIĄ NA CAŁYM ŚWIECIE


SZEKLA ZAMIAST EURO I INNYCH WALUT


   STRONA JAK I PROGRAM NIE BEZ PRZYCZYNY

NIE ZAKODOWANA
WYMOGI FORMALNETAK ZAKŁADA PROJEKT I PROGRAM

ALE TO NIE OZNACZA ŻE WDAJEMY SIĘ Z RESZTĄ W DYSKUSJĘ

DOPUSZCZAMY ICH DO DYSKUSJI

ORAZ COKOLWIEK Z GOJAMI

PRZY JEDNYM STOLE ROZWAŻAMY


NIE CHCEMY BYĆ NIEGRZECZNI ALE MUSIMY PORUSZYĆ WAŻNY TEMAT

OD KIEDY GOJ JEST PARTNEREM W ROZMOWIE

Z NAMI ŻYDAMI RODU DAWIDOWEGO


U  A  K  T  Y  W  N  I  O  N  A     N  O  W  A     S  I  Ł  A

POLITYCZNO-FINANSOWA
NIE MOŻNA JEJ PRZYRÓWNAĆ DO NICZEGO NA ŚWIECIE
ANI W PRZESZŁOŚCI ANI W PRZYSZŁOŚCI
NA ŚWIECIE NIE POWSTANIE PODOBNA SIŁAP A N   FRYŚ   MIROSŁAW   J E S T   J U Ż   D Z I Ś   S I Ł Ą

Z KTÓRĄ TRZEBA SIĘ LICZYĆ

DZIŚ GDYBY WYLĄDOWAŁ W TEL AWIWIE UJAWNIŁ PROGRAM ROZDAJĄC ULOTKI W JEROZOLIMIE PRZY ŚCIANIE PŁACZU UZYSKAŁ BY POPARCIE LUDZI IZRAELA SZACOWANE OD 300.000 DO 500.000 OSÓB BYŁABY TO ZNACZĄCA SIŁA POLITYCZNA I SIŁA FINANSOWA Z KTÓRĄ TRZEBA SIĘ LICZYĆI N T E L E K T U A L N Ą   P R A C Ą   D O Ł Ą C Z Y Ł   D O   G R O N A   S I L N Y C H

NIE ZWYKŁE POPARCIE LUDZI ALE ZAPATRZONYCH W PANA FRYŚ MIROSŁAW I JEGO PROGRAM KTÓRZY PÓJDĄ ZA NIM DO KOŃCA

TO PRAWDZIWA SIŁAL  U  D  Z  I  E    I Z R A E L A    C  Z  E  K  A  J  Ą    N  A    T  E  C  H  N  I  C  Z  N  E  G  O
P  O  L  I  T  Y  C  Z  N  E  G  O    M  E  S  J  A  S  Z  A

MARZEŃ I PRAGNIEŃ LUDZI NIECH ŚWIAT NIE NIEDOCENIA
W NICH JEST PRAWDZIWA MOC I SIŁA


GDY LUDZIE UWIERZĄ W NIEGO
GDY ŻYDZI POLICZĄ ŻE TO JEST LOGICZNE
NIE ZATRZYMA ICH NIKT
A PANA FRYSIA TO NA PEWNO JUŻ NIKT NIE ZATRZYMA
PRZED WPROWADZENIEM TEGO W IZRAELU


          ULICE JEROZOLIMYR A B I N   Y I T Z H A K   K A D U R IN I E C I E R P L I W I


PRAWDA ZAWSZE WYCHODZI NA JAW


WYSTARCZY POCZEKAĆP O W T A R Z A M   N I E C I E R P L I W I


TAK SZYBKO LUBICIE WYDAWAĆ WERDYKTY


JEŻELI JEST COŚ WOLĄ BOGA

TO CZY TO SĄ ŻYDZI CZY GOJE

NIKT NIE ZABIEGA O WASZE

UZNANIE LUB NIE UZNANIE

PO PROSTU TO I TAK BĘDZIE SIĘ DZIAŁO

I NIKT Z TYM NIC NIE ZROBI


WIĘC WASZE UKRYWANIE LISTU I PRÓBA

ZATUSZOWANIA SPRAWY SĄ ŚMIESZNE


FRYŚ MIROSŁAW JA JESTEM

BANKIERZY SĄ I PLAN DLA JEROZOLIMY JEST


AHA I PRZEPROŚCIE RABINA YITZHAKA KADURIEGO

ZA TO CO ZROBILIŚCIE PO PRZECZYTANIU

JEGO LISTU I CO O NIM MYŚLELIŚCIE

SPRAWA DOTYCZY WYDARZEŃ

PO ŚMIERCI RABINA YITZHAKA KADURIEGOPOŚMIERTNIE POWRACA DO JEROZOLIMY Z
RABIN YITZHAK KADURI

YITZHAK KADURI, UR. OK. 1900 W IRAKU, ZM. 28 STYCZNIA 2006 W JEROZOLIMIE


W     P   O   G   R   Z   E   B   I   E     U   D   Z   I   A   Ł     W   Z   I   Ę   Ł   O     3   0   0     T   Y   S.     O   S   Ó   B


PS. RABINIE DAVIDZIE KADURI WIĘCEJ SZACUNKU DLA OJCAARIEL SHARON, WŁAŚCIWIE ARIEL SCHEINERMAN, PSEUDONIM"ARIK" UR. 26 LUTEGO 1928 W KEFAR MALAL

ZM. 11 STYCZNIA 2014 W TEL AWIWIE, POLITYK I DOWÓDCA WOJSKOWY (GENERAŁ MAJOR)

PREMIER IZRAELA W LATACH 2001-2006ŚMIERĆ RABINA YITZHAKA KADURI - 2006

NA WYRAŻNĄ PROŚBĘ RABINA YITZHAKA KADURI DOPIERO PO ROKU OTWARCIE LISTU - 2007

ŚMIERĆ ARIELA SHARONA PO 7 LATACH ŚPIĄCZKI - 2014

ROZPOCZĘCIE NASZEJ DZIAŁALNOŚCI Z PANEM FRYŚ MIROSŁAW

SPOTKANIE ODBYŁO SIĘ W PARYŻU REJON BAZYLIKI SACRE COEUR - 2007LIST RABINA YITZHAKA KADURI


O R G A N I Z A C J A   Z   P I R A M I D A L N Y M   O K I E M   W   L O G O   W E S Z Ł A   W   I I   E T A P

U J A W N I A N I A   S I Ę   Ż Y D O M   Z A K R E Ś L O N E   N A   C Z E R W O N O


             

              SIEDZIBA GMINY WYZNANIOWEJ                   SYNAGOGA IM. ZALMANA I RYWKI MAŁŻEŃSTWA NOŻYKÓW, WARSZAWA
                          ŻYDOWSKIEJ , WARSZAWA, UL. TWARDA 6

T E R M I N   D A T A   U J A W N I E N I A   S I Ę   Ż Y D O M   U C Z O N Y M   1 1   K W I E T N I A   2 0 1 6   G O D Z I N A   1 4 : 3 0

NAGRANIE Z MONITORINGU POSIADA GMINA ŻYDOWSKA
SAMOCHÓD ZAPARKOWANY DOKŁADNIE W TYM MIEJSCU CO CZERWONY PUNKT

ROZPOCZĘŁO SIĘ TO JUŻ SIĘ DZIEJE
11.04.2016


          ULICE JEROZOLIMY


OPINIE SPOSTRZEŻENIA

PO SPOTKANIU Z ŻYDAMI RELIGIJNYMI

I POTOMKAMI KAPŁANÓW ŻYDOWSKICH


NIE PRZEPADAM ZA WIZYTAMI U ŻYDÓW RELIGIJNYCH ALE ZROBIŁEM TO

Ż Y D Z I   R E L I G I J N I   P O T O M K O W I E   K A P Ł A N Ó W   Ż Y D O W S K I C H

O R A Z   Z W Y K L I   Ż Y D Z I


ZWYKLI ŻYDZI ŻYDZI RELIGIJNI Z OKREŚLONYCH WARSTW SPOLECZNYCH ZMIENILI SIĘ NIE DO POZNANIA
OKRADANIE NIEUSTANNE ZAGROŻENIE ŻYDÓW I ZŁE CZYNY DOKONANE PRZEZ LUDZI INNYCH NACJI NA ŻYDACH ODBIŁY SWOJE TRWAŁE PIĘTNO
Z POWROTEM PRZYWRÓCIĆ TRZEBA ŻYDOM Z CAŁEGO ŚWIATA BEZPIECZEŃSTWO GWARANTOWANE

T E R M I N   D A T A   U J A W N I E N I A   S I Ę   L U D Z I O M   P R O S T Y M   5   M A J A   2 0 1 6   Ł A S K A R Z E WZ NOSTALGIĄ ŻEGNAMY

S   T   A   R   Y     P  O  R  Z  Ą  D  E  K     Ś  W  I  A  T  O  W  YMIŁO BO TO NASZA PRZESZŁOŚĆ NASZE ŻYCIE

A U BRAM PUKA JUŻ

NOWY   P O R Z Ą D E K   Ś W I A T O W Y   Ż Y D O W S K IPRZYWITAJMY GO GODNIE

I  D  Ą    D  O  B  R  E    C  Z  A  S  Y    D  L  A    Ś  W  I  A  T  A

TO BĘDZIE HYMN KTÓRY WPROWADZAMY

RZĄD ŚWIATOWY GO

R O Z P R O P A G U J E


OŻYJCIE W MOIM CIELE.

NIE CHCĘ BYĆ GOJEM - CHĘ BYĆ ŻYDEM.

ŻYDZI W TEN SPOSÓB WAS PRZEPRASZAM.

WATYKAN
J E R O Z O L I M Ę   U R Z Ą D Z I M Y   W   S T Y L U   M O N A K O100 BILIONÓW DOLARÓW DO ROZDYSPONOWANIA


OZŁOCIMY JEROZOLIMĘ
     

     


JEROZOLIMA

WYŁĄCZNIE JEST DLA ŻYDÓW RODU DAWIDOWEGO
NIE CHCEMY RELIGII NIE CHCEMY TURYSTÓW
BEDZIE TO MIASTO NA WPÓŁ ZAMKNIĘTE DLA LUDZKOŚCI
LUDZIE ZASŁUŻENI DLA LUDZKOŚCI POD KONIEC ŻYCIA
BĘDĄ MOGLI ODWIEDZIĆ JEROZOLIMĘ W PRZYSZŁOŚCI

ZABRONIONE Z KIMKOLWIEK O CZYMKOLWIEK
WDAWAĆ SIĘ W DYSKUSJĘ
W JEROZOLIMIE ROBIMY SWOJEA ROSJAN I ROSJĘ JESZCZE PRZEPROSICIE
ZA TO JAK ICH TRAKTOWALIŚCIE
CO O NICH MÓWILIŚCIE


FRYŚ MIROSŁAW

FIRMA MOJA I ORGANIZACJA PRZYPILNUJE
BYŚCIE PRZEPROSILI GOJE
U  A  K  T  Y  W  N  I  O  N  A     N  O  W  A     S  I  Ł  A

POLITYCZNO-FINANSOWA
NIE MOŻNA JEJ PRZYRÓWNAĆ DO NICZEGO NA ŚWIECIE
ANI W PRZESZŁOŚCI ANI W PRZYSZŁOŚCI
NA ŚWIECIE NIE POWSTANIE PODOBNA SIŁAP A N   FRYŚ   MIROSŁAW   J E S T   J U Ż   D Z I Ś   S I Ł Ą

Z KTÓRĄ TRZEBA SIĘ LICZYĆ

DZIŚ GDYBY WYLĄDOWAŁ W TEL AWIWIE UJAWNIŁ PROGRAM ROZDAJĄC ULOTKI W JEROZOLIMIE PRZY ŚCIANIE PŁACZU UZYSKAŁ BY POPARCIE LUDZI IZRAELA SZACOWANE OD 300.000 DO 500.000 OSÓB BYŁABY TO ZNACZĄCA SIŁA POLITYCZNA I SIŁA FINANSOWA Z KTÓRĄ TRZEBA SIĘ LICZYĆI N T E L E K T U A L N Ą   P R A C Ą   D O Ł Ą C Z Y Ł   D O   G R O N A   S I L N Y C H

NIE ZWYKŁE POPARCIE LUDZI ALE ZAPATRZONYCH W PANA FRYŚ MIROSŁAW I JEGO PROGRAM KTÓRZY PÓJDĄ ZA NIM DO KOŃCA

TO PRAWDZIWA SIŁAL  U  D  Z  I  E    I Z R A E L A    C  Z  E  K  A  J  Ą    N  A    T  E  C  H  N  I  C  Z  N  E  G  O
P  O  L  I  T  Y  C  Z  N  E  G  O    M  E  S  J  A  S  Z  A

MARZEŃ I PRAGNIEŃ LUDZI NIECH ŚWIAT NIE NIEDOCENIA
W NICH JEST PRAWDZIWA MOC I SIŁA


GDY LUDZIE UWIERZĄ W NIEGO
GDY ŻYDZI POLICZĄ ŻE TO JEST LOGICZNE
NIE ZATRZYMA ICH NIKT
A PANA FRYSIA TO NA PEWNO JUŻ NIKT NIE ZATRZYMA
PRZED WPROWADZENIEM TEGO W IZRAELU


          ULICE JEROZOLIMY


         
SIGMUND FREUD                                                                                          MIROSŁAW FRYŚ


DO TEL AWIWU PRZYLECĘ SAMOLOTEM REJSOWYM LOTU

LECZ DO POLSKI WRÓCĘ PRYWATNYM SAMOLOTEM Z MOIMI MOCODAWCAMI

W POLSCE TEŻ UPORZĄDKUJEMY SPRAWY


MĘŻCZYŹNI PO SOBIE MAJĄ SPRZĄTAĆ

W INNYM RAZIE GDY PUSZCZAMY ZŁYCH LUDZI

ONI SILNIEJSI O NASZE PIENIĄDZE I O BRAK KARY

ATAKUJĄ INNYCH I WTEDY JESTEŚMY WSPÓŁWINNI ICH PRZESTĘPSTW


Z RESZTĄ SPRZĄTANIE JEST TAK SAMO PRZYJEMNE

JAK ZARABIANIE PIENIĘDZY I CAŁKIEM NIEZŁY PIENIĄDZ NA TYM JEST

W DOBRYM ŚWIECIE NIE OPŁACA SIĘ BYĆ PRZESTĘPCĄ TO ZŁY INTERES


NIE WCZEŚNIEJ NIŻ 3 LATA OD ZDARZENIA WOLNO SPRZĄTAĆ

BY OPADŁY EMOCJE BY WYDAĆ SPRAWIEDLIWY WYROK WEDLE PRZESTĘPSTWA

ZABRONIONE JEST TEŻ POSŁUGIWAĆ SIĘ EMOCJAMI I NIENAWIŚCIĄ

DO OSOBY KTÓRA NAS SKRZYWDZIŁA PONIEWAŻ

WTEDY TRACIMY ROZUM I JASNY OSĄD SYTUACJI


DLA RODZINY I DLA MOICH PRZYJACIÓŁ

WSPÓŁPRACOWNIKÓW WIEM CO DLA NICHCO ZROBICIE MOI WROGOWIE JAK POLECĘ DO TEL AWIWU I WRÓCĘFRYŚ MIROSŁAWZ MOJEJ STRONY


TO NIE OZNACZA ŻE ZAPOMNIAŁEM

NA PEWNO ZAPUKAM DO DRZWIGOJE GDY SIĘ ATAKUJĄ WZAJEMNIE OK

ALE GDY ATAKUJĄ ŻYDA ZĘBY SOBIE ZJEDZĄ

ZAWSZE MÓWIŁEM Z PROKURATOREM

Z SĘDZIĄ Z POLICJĄ NIECH SOBIE ZACZYNAJĄ

ALE Z ŻYDAMI ODCZUJĄ INNY STYL
CZŁONKOWIE Z ORGANIZACJI Z PIRAMIDALNYM OKIEM W LOGO

BĘDĄ DAWAĆ PRZYKŁAD

JAK POSTĘPOWAĆ Z DOBREM

JAK POSTĘPOWAĆ ZE ZŁEM

W CODZIENNYM ŻYCIU

NASZE ŻYCIE BĘDZIE STAWIANE JAKO PRZYKŁAD

JAKO WZÓR DO NAŚLADOWANIA

CO DZIEŃ BĘDĘ MĄDRZEJSZY BOGATSZY WIDZĄCY

CO DZIEŃ ROSNĘ W SIŁĘ


CO DZIEŃ BĘDĘ MĄDRZEJSZY BOGATSZY WIDZĄCY

CO DZIEŃ ROSNĘ W SIŁĘ


GOJE KTÓRZY PRZESZKADZALI W POWSTAWANIU PROGRAMU
ZOSTANĄ OBJĘCI TABELĄ KTÓRĄ STOSUJEMY
GDY NA SWOJEJ DRODZE ŻYCIOWEJ SPOTYKAMY ZŁE POSTACIE


TABELA
                                OD
1 000 000 FUNTÓW - 1 ROK WIĘZIENIA
2 000 000 FUNTÓW - 2 LATA WIĘZIENIA
3 000 000 FUNTÓW - 3 LATA WIĘZIENIA
4 000 000 FUNTÓW - 4 LATA WIĘZIENIA
5 000 000 FUNTÓW - 5 LAT WIĘZIENIA
6 000 000 FUNTÓW - 6 LAT WIĘZIENIA
7 000 000 FUNTÓW - 7 LAT WIĘZIENIA
8 000 000 FUNTÓW - 8 LAT WIĘZIENIA
9 000 000 FUNTÓW - 9 LAT WIĘZIENIA
10 000 000 FUNTÓW - 10 LAT WIĘZIENIA
                                  DO
W DRASTYCZNYCH PRZYPADKACH 20 000 000 FUNTÓW - 20 LAT WIĘZIENIANAM WYBACZAĆ NIE WOLNO

Z CAŁĄ KONSEKWENCJĄ I DETERMINACJĄ

SPRZĄTAMY PO SOBIE


NIE WOLNO TWORZYĆ NAM PRECEDENSU
A DAROWANIE CHOCIAŻ JEDNEJ OSOBIE
I NIE UKARANIE JEJ TWORZY
NIEBEZPIECZNY PRECEDENS


P   R   E   C   E   D   E   N   S


W ŻYCIU BY STOSOWAĆ TABELĘ A PRZYPOMINAM
ŻE SĄDY Z KODEKSU KARNEGO LUB CYWILNEGO TEGO NIE DADZĄ
TRZEBA BYĆ BOGATĄ WPŁYWOWĄ POSTACIĄ


MĘŻCZYZNA MUSI BYĆ NA TYLE SILNY W ŻYCIU BY MÓC STOSOWAĆ SKALĘ TABELI


MĘŻCZYŹNI MAJĄ SPRZĄTAĆ PO SOBIE
GDY ZDEFINIUJĄ ZŁO NA SWOJEJ DRODZE ŻYCIOWEJ


CZĘSTO ZDARZA SIĘ IŻ GOJE NIE POSIADAJĄ
ODPOWIEDNICH FINANSÓW NA ODSZKODOWANIA
TO NIE PRZESZKODA TO NIE PROBLEM CAŁE ŻYCIE U NAS
BĘDĄ SIEDZIEĆ W KIESZENI I ICH RODZINYPRAWDZIWA WŁADZA TO POTĘGA

NIKT NIE JEST W STANIE POWSTRZYMAĆ PRAWDZIWEJ WŁADZY


WAŻNĄ CZĘŚCIĄ SKŁADOWĄ WŁADZY
OSOBY POSIADAJĄCEJ WŁADZĘ JEST

W  I  D  Z  E  N  I  E     P  R  Z  E  S  T  R  Z  E  N  N  E

T R Z E B A   W I D Z I E Ć


AŻEBY WIDZIEĆ TRZEBA MIEĆ OTWARTE OCZY

A L E   T O   B Ó G   O T W I E R A   OCZY CZŁOWIEKOWI
PRZYMIERZAMY SIĘ DO WPROWADZENIA SZEKLI NA CAŁYM ŚWIECIE
TRWAJĄ ROZMOWY W NASZYCH BANKACHROTHSCHILD BANK, KING WILLIAM STREET, LONDON, UK

ZAINWESTUJEMY

O  D      3  0  0      L  A  T       G   R   O   M   A   D   Z   O   N   E

FINANSE DLA JEROZOLIMY

S T A R E   P I E N I Ą D Z E

     

JESTEM BEZKONKURENCYJNY NA CAŁYM ŚWIECIE

F R Y Ś   M I R O S Ł A W

TYLKO WE MNIE TO JEST I TYLKO JA TO POTRAFIĘ

CAŁY ZAPIS JAK TO ZROBIĆ

NIKT INNY NA ŚWIECIE NIE JEST W STANIE TEGO ZROBIĆ


Z   J A K I E G O Ś


A NIE W WAS


          ULICE JEROZOLIMY


KTO W KOŃCU ODBUDUJE TĄ III ŚWIĄTYNIĘ ŻYDOWSKĄ

JEŚLI WY ŻYDZI WĄTPIĄCY TO NA MOICH OCZACH

ZABIERAJCIE SIĘ DO PRACY ODBUDUJCIE JĄ

KONIEC KIEDYŚ KIEDYŚ SIĘ SKOŃCZYŁO

ODKRYWAMY KARTY


MARZENIA I DOBRE CHĘCI SĄ WSPÓLNIKIEM DIABŁA

A PRACA PROWADZĄCA DO ODBUDOWYWANIA

III ŚWIĄTYNI ROZPOCZĘTA WSPÓLNIKIEM BOGA
JEŻELI WY JEJ NIE ODBUDOWYWUJECIE TO MY JĄ ODBUDOWYWUJEMYY

MOJA ORGANIZACJA

Z PIRAMIDALNYM OKIEM W LOGO BANKIERZY

ŻĄDAM BY BEZ ŻADNYCH POMRUKÓW

WYKONYWAĆ NASZE POLECENA

BO ŚWIATYNIA MUSI POWSTAĆ

III ŚWIATYNIA ŻYDOWSKA NA TO ZASŁUGUJE

BY POWSTAŁA TERAZ A NIE NIGDY
R A B I N   Y I T Z H A K   K A D U R IN I E C I E R P L I W I


PRAWDA ZAWSZE WYCHODZI NA JAW


WYSTARCZY POCZEKAĆP O W T A R Z A M   N I E C I E R P L I W I


TAK SZYBKO LUBICIE WYDAWAĆ WERDYKTY


JEŻELI JEST COŚ WOLĄ BOGA

TO CZY TO SĄ ŻYDZI CZY GOJE

NIKT NIE ZABIEGA O WASZE

UZNANIE LUB NIE UZNANIE

PO PROSTU TO I TAK BĘDZIE SIĘ DZIAŁO

I NIKT Z TYM NIC NIE ZROBI


O C Z Y W I Ś C I E   J E Ś L IWIĘC WASZE UKRYWANIE LISTU I PRÓBA

ZATUSZOWANIA SPRAWY SĄ ŚMIESZNEILUMINACI TWIERDZĄ ŻE JEST BÓG

BÓG JEST REALNĄ WŁADZĄ ZWIERZCHNIĄ

NAD LUDŹMI I FAKTYCZNIE JESTILUMINACI TWIERDZĄ ŻE MESJASZEM ŻYDOWSKIM

JEST FRYŚ MIROSŁAW


A JEŚLI OKAŻE SIĘ ŻE MAJĄ RACJĘ A TO BĘDZIE MOŻNA POZNAĆ POCZYNACH OSIĄGNIĘCIACH I SKALI

JAKA BEDZIE SIĘ DZIAŁA WKOŁO PANA FRYŚ MIROSŁAW TO MAMY BARDZO CIEKAWE CZASY


FRYŚ MIROSŁAW JA JESTEM

BANKIERZY SĄ I PLAN DLA JEROZOLIMY JEST


AHA I PRZEPROŚCIE RABINA YITZHAKA KADURIEGO

ZA TO CO ZROBILIŚCIE PO PRZECZYTANIU

JEGO LISTU I CO O NIM MYŚLELIŚCIE

SPRAWA DOTYCZY WYDARZEŃ

PO ŚMIERCI RABINA YITZHAKA KADURIEGOPOŚMIERTNIE POWRACA DO JEROZOLIMY Z
RABIN YITZHAK KADURI

YITZHAK KADURI, UR. OK. 1900 W IRAKU, ZM. 28 STYCZNIA 2006 W JEROZOLIMIE


W     P   O   G   R   Z   E   B   I   E     U   D   Z   I   A   Ł     W   Z   I   Ę   Ł   O     3   0   0     T   Y   S.     O   S   Ó   B


PS. RABINIE DAVIDZIE KADURI WIĘCEJ SZACUNKU DLA OJCAARIEL SHARON, WŁAŚCIWIE ARIEL SCHEINERMAN, PSEUDONIM"ARIK" UR. 26 LUTEGO 1928 W KEFAR MALAL

ZM. 11 STYCZNIA 2014 W TEL AWIWIE, POLITYK I DOWÓDCA WOJSKOWY (GENERAŁ MAJOR)

PREMIER IZRAELA W LATACH 2001-2006ŚMIERĆ RABINA YITZHAKA KADURI - 2006

NA WYRAŻNĄ PROŚBĘ RABINA YITZHAKA KADURI DOPIERO PO ROKU OTWARCIE LISTU - 2007

ŚMIERĆ ARIELA SHARONA PO 7 LATACH ŚPIĄCZKI - 2014

ROZPOCZĘCIE NASZEJ DZIAŁALNOŚCI - 2007LIST RABINA YITZHAKA KADURI


O R G A N I Z A C J A   Z   P I R A M I D A L N Y M   O K I E M   W   L O G O   W E S Z Ł A   W   I I   E T A P

U J A W N I A N I A   S I Ę   Ż Y D O M   Z A K R E Ś L O N E   N A   C Z E R W O N O


             

              SIEDZIBA GMINY WYZNANIOWEJ                   SYNAGOGA IM. ZALMANA I RYWKI MAŁŻEŃSTWA NOŻYKÓW, WARSZAWA
                          ŻYDOWSKIEJ , WARSZAWA, UL. TWARDA 6

T E R M I N   D A T A   U J A W N I E N I A   S I Ę   Ż Y D O M   U C Z O N Y M   1 1   K W I E T N I A   2 0 1 6   G O D Z I N A   1 4 : 3 0

NAGRANIE Z MONITORINGU POSIADA GMINA ŻYDOWSKA
SAMOCHÓD ZAPARKOWANY DOKŁADNIE W TYM MIEJSCU CO CZERWONY PUNKT

ROZPOCZĘŁO SIĘ TO JUŻ SIĘ DZIEJE
11.04.2016


          ULICE JEROZOLIMY


OPINIE SPOSTRZEŻENIA

PO SPOTKANIU Z ŻYDAMI RELIGIJNYMI

I POTOMKAMI KAPŁANÓW ŻYDOWSKICH


NIE PRZEPADAM ZA WIZYTAMI U ŻYDÓW RELIGIJNYCH ALE ZROBIŁEM TO

Ż Y D Z I   R E L I G I J N I   P O T O M K O W I E   K A P Ł A N Ó W   Ż Y D O W S K I C H

O R A Z   Z W Y K L I   Ż Y D Z I


ZWYKLI ŻYDZI ŻYDZI RELIGIJNI Z OKREŚLONYCH WARSTW SPOLECZNYCH ZMIENILI SIĘ NIE DO POZNANIA
OKRADANIE NIEUSTANNE ZAGROŻENIE ŻYDÓW I ZŁE CZYNY DOKONANE PRZEZ LUDZI INNYCH NACJI NA ŻYDACH ODBIŁY SWOJE TRWAŁE PIĘTNO
Z POWROTEM PRZYWRÓCIĆ TRZEBA ŻYDOM Z CAŁEGO ŚWIATA BEZPIECZEŃSTWO GWARANTOWANE

T E R M I N   D A T A   U J A W N I E N I A   S I Ę   L U D Z I O M   P R O S T Y M   5   M A J A   2 0 1 6   Ł A S K A R Z E W


NIKT NIE JEST W STANIE NA ŚWIECIE

DORÓWNAĆ NAM FINANSOWO

MOŻEMY RZĄDZIĆ


STWORZĘ SPLENDOR WOKÓŁ RZĄDU ŚWIATOWEGO

ORAZ ORGANIZACJI BANKIERÓW FIRMA

NIKT NA ŚWIECIE W JEDNEJ ORGANIZACJI W JEDNYM PUNKCIE

NIE MA NA SWOJĄ DZIAŁALNOŚĆ


P O W O Ł A M Y   T E Ż   O D   R A Z UFINANSE PRZEKIERUJEMY W FIRMĘ ORAZ W JEROZOLIMĘ


W Ł O Ż Y M Y   W   T O   S W O J E   F O R T U N Y   S W Ó J   O D D E C H   I   Ż Y C I E


W P R O W A D Z I

P A Ń S T W O   R O C K E F E L L E R O W I E

P A Ń S T W O   R O T H S C H I L D O W I E

R O D Z I N A  KTÓRA NA RAZIE WOLI POZOSTAĆ ANONIMOWA


1 0 0   B I L I O N Ó W   D O L A R Ó WP A N   F R Y Ś

S T A N I E   N A   C Z E L E   F U N D U S Z U

Z RACJI UDUCHOWIENIA I ZDOLNOŚCI ODSZUKIWANIA PRAWIDŁOWEGO KIERUNKU

W   1 0   L A T   P O D W O I M Y   W Ł O Ż O N Y   K A P I T A Ł   N A   2 0 0   B I L I O N Ó W   $

J E R O Z O L I M A   B Ę D Z I E   Ś W I A T O W Y M   P R Z Y K Ł A D E M   R Z Ą D Ó W


O B E C N I E   -   1 0 0   B I L I O N Ó W   $

               
DAVID ROCKEFELLER                                       MIROSŁAW FRYŚ                                               JACOB ROTHSCHILD

1 0   L A T   -   2 0 0   B I L I O N Ó W   $


Nadzór projektu MSUwos.

KMO - Paris

PAŃSTWO ROCKEFELLEROWIE
BANK ROTHSCHILDÓW
BANK ROSSIJA
MICHAIŁ FRIDMAN
MIROSŁAW FRYŚ


              The project sponsored by the JNF SRN & JF.        TYLKO ŻYDZI TYLKO ŻYDÓW WYBIERAMY RODU DAWIDOWEGO

Z RESZTĄ NIE CHCEMY MIEĆ NIC DO CZYNIENIA


WZGÓRZE ŚWIATYNNE SAMI ŻYDZI

PALESTYNA PALESTYNY NIE BĘDZIE

III ŚWIĄTYNIA ŻYDOWSKA TERAZ BĘDZIE

MECZETU AL-AKSA NIE BĘDZIE

TAK ZROBIMY ŻE TAK BĘDZIE


A TO ŻE W OGÓLE ROZMAWIACIE Z PALESTYŃCZYKAMI

TO JAKIŚ SKANDAL

TO JAWNA OBRAZA ŻYDÓW

TO SIĘ ZMIENINA WASZYCH OCZACH BĘDZIECIE NAM PATRZEĆ NA RĘCE I WAS OGRAMY


NASZ ŚWIAT ŻYDOWSKI POWSTANIE A WASZ WŁĄCZNIE Z WASZYMI

PROROKAMI MECZETAMI AL-AKSA UPADNIE

MESJASZ ŻYDOWSKI WAM TO MÓWI


WY MIELIŚCIE SWOICH PROROKÓW

A ŻYDZI MAJĄ SWOJEGO MESJASZA ŻYDOWSKIEGO

I WAS OGRAM I NIC Z TYM NIE ZROBICIE

FRYŚ MIROSŁAW


SKORZYSTAM

JEST DUŻO UCHODŹCÓW Z REGIONU BLISKIEGO WSCHODU DO EUROPY

ROZDAM PO KAMIENIU MECZET AL-AKSA


SKORZYSTAM

JEST DUŻO UCHODŹCÓW Z REGIONU BLISKIEGO WSCHODU DO EUROPY

ROZDAM KAMIEŃ PO KAMIENIU MECZET AL-AKSA
NIECH W EUROPIE ZREKONSTRUUJĄ

MECZET AL-AKSA MOŻE BYĆ FRANCJA

BO JEROZOLIMA ARABOWIE JEST WYŁĄCZNIE ŻYDOWSKA

I WAM TO UDOWODNIĘ


   


KILKA SŁÓW WAM ARABOWIE NIE PRZYPADŁO DO GUSTU

W KSIĄŻCE SALMANA RUSHDIEGO SZATAŃSKIE WERSETY

I AUTOR UKRYWA SIĘ DO DZIŚ A MAMY 2016 ROK

BO CHCECIE GO ZABIĆZROBIMY

E   K   S   P   E   R   Y   M   E   N   T


FRYŚ MIROSŁAW ŚWIADOMIE PRZENOSI

WASZĄ ŚWIĘTOŚĆ I WYRZUCA WAS Z JEROZOLIMY


JEŻELI NIE DACIE RADY MNIE ZABIĆ CZYLI PANA FRYŚ MIROSŁAW

A NIE BĘDĘ SIĘ UKRYWAŁ MOJE SAMOCHODY BĘDĄ OZNACZONE GWIAZDĄ DAWIDA

ADRESY ZAMIESZKANIA PODANE DO WIADOMOŚCI PUBLICZNEJ


POWTARZAM JEŻELI MNIE NIE ZABIJECIE NIE DACIE RADY TO COŚ W TYM JESTA JUŻ TE WASZE DZIEWICE W NIEBIE ARABOWIE ISLAMIŚCI ZA ZABICIE NIEWIERNYCH

A CI KTÓRZY W TO WIERZĄ ARABOWIE

CO NAJMNIEJ NIE SPEŁNA ROZUMU I NIE SĄ ZDROWI PSYCHICZNIE

TO JUŻ JAKAŚ PARANOJA I SKANDAL

NIE DZIWCIE SIĘ ARABOWIE ISLAMIŚCI ŻE Z BOKU TO WYGLĄDA ŻE JESTEŚCIE NIENORMALNI

TO MOJA PRYWATNA OPINIA FRYŚ MIROSŁAW

A MNIE JAK ZABIJECIE FRYŚ MIROSŁAW

TO PEWNIE DOSTANIECIE DZIEWIC Z GÓRKĄ OD SWOJEGO BOGAWASZA RELIGIA JEST SPOKOJNA

I BRUTALNIE ODETNIJCIE SIĘ OD WOJOWNICZEGO ISLAMU

I ZABIJANIA LUDZI BO TO Z KOLEI

ZABIJE ISLAM NA ŚWIECIE WYWOŁA WOJNĘ RELIGIJNĄ
N I E C H   C A Ł Y   I S L A M   Z A P A M I Ę T A   T O   I M I Ę   I   N A Z W I S K OISLAM NIE ZASŁUGUJE PO WIEKACH DZIAŁANIA NA TAK ZŁŁĄ OPINIĘ I PRASĘ

MORDERCY KTÓRZY W IMIĘ ISLAMU I BOGA ZABIJAJĄ CHCĄ OD ŚRODKA ZNISZCZYĆ ISLAM


NAWOŁUJĘ ISLAM DO OCZYSZCZENIA SWOICH SZEREGÓW Z MORDERCÓWZ G O D A   B U D U J E

ZNISZCZYĆ MOŻNA WSZYSTKO ALE TO ZGODA BUDUJE

WSZYSCY I WSZYSTKIE RELIGIE BEDĄ MUSIAŁY SIĘ POGODZIĆ W IMIĘ BOGA

ALE ŚWIATEM BĘDĄ RZĄDZIĆ ŻYDZI TAK DOPROWADZIMY I TO WPROWADZIMY

BEZ WZGLĘDU NA WASZĄ ZGODĘ OPÓR CZY WYBRANIE INNEJ ŚCIEŻKI NIŻ POKÓJI CHRZEŚCIJANIE I ISLAMIŚCI DOBROWOLNIE OPUŚĆCIE ZIEMIĘ ŚWIĘTĄ
PALESTYNĘ ORAZ PRZYLEGŁE TERENY DLA BUFORU BEZPIECZEŃSTWA

WOKÓŁ NOWYCH ZIEM IZRAELA DO 100 KILOMETRÓW

BO ŻYDZI MUSZĄ ŻYĆ W SPOKOJU I FUNKCJONOWAĆ W SPOKOJU

A WY GOJE JESZCZE NIE ROZUMIECIE KIM SĄ ŻYDZI I DLACZEGO SĄ WYBRANINAWOŁUJĘ DO UŚWIĘCENIA ŻYDÓW
I NARODU ŻYDOWSKIEGOTO SZCZEP NACJA DUCH KTÓRYM BÓG ZASIEJE CAŁĄ ZIEMIĘ
KAŻDY KTO STAJE NA DRODZE BOGA PRAWDZIWEGO
CZY TO NARÓD LUD CZY PLEMIĘ ULEGNIE
NIEUCHRONNEJ ZGUBIE NIE ODWRACALNEJ I NIE ODWOŁALNEJZA ŻYDAMI STOI BÓG PRAWDZIWY

MY ILUMINACI NASZA ORGANIZACJA WIEKAMI RACJONALNYCH BADAŃ
SPOSTRZEŻEŃ GWARANTUJE ŻE TAKI JEST PORZĄDEK ŚWIATOWYGDYBY PRAWDA BYŁA INNA GDYBY INNY NARÓD BYŁ WYBRANY

LUB INNA RELIGIA NIE MIELIBYŚMY NAJMNIEJSZYCH OPORÓW

POINFORMOWAĆ OPINIĘ PUBLICZNĄ PRZY ŚCIANIE PŁACZU

WRAZ Z PRZYLOTEM PANA FRYŚ MIROSŁAW DO JEROZOLIMYO R G A N I Z A C J A       B A N K I E R Ó W       F I R M A

                   

                     B A N K I E R Z Y                     POSZERZENIE ZIEM IZRAELA NIEUCHRONNE

PRZYŁĄCZYMY NOWE ZIEMIE DO IZRAELA
A JEDNOCZEŚNIE MY BANKIERZY SZEKLĄ
ROZSIEJEMY ZNAKI ŻYDOWSKIE NA CAŁY ŚWIAT

ZAZNACZAM TYLKO SZEKLĄ
MOŻNA OSIĄGNĄĆ JEDEN NARÓD NA CAŁYM ŚWIECIE
   TECHNICZNIE

S  T  R  A  C  I    S  E  N  S    A  T  A  K    N  A    I  Z  R  A  E  L

PO WPROWADZENIU SZEKLI W SYSTEM MONETARNY ŚWIATA PRZEZ NASZE BANKI
WSZĘDZIE ŻYDZI W KAŻDYM ZAKĄTKU ŚWIATA ŻYDZI

SYMBOLE ŻYDOWSKIE W FORMIE SZEKLI NAPISÓW NA SZEKLI POZA GRANICAMI IZRAELA

WRÓG STRACI WĄTEK


1

NA PIERWSZY FRONT IDZIE SZEKLA


2

NASTĘPNIE WARTOŚCI ŻYDOWSKIE


3

TRZECIA FAZA GOJE UTOŻSAMIAJĄ SIĘ Z ŻYDOSTWEM

I PRZECHODZĄ DO SZEREGÓW ŻYDOSTWA


4

CZWARTY STOPIEŃ

OSIĄGNIĘCIE JEDNEGO NARODU ŻYDOWSKIEGO NA CAŁYM ŚWIECIE


I WTEDY NIKT NIE RUSZY JUŻ IZRAELA

BĘDZIE ZBYT SILNY ZBYT POTĘŻNY


TYLKO SZEKLA I SZEKLĄ MOŻNA ZAINAUGUROWAĆ

ROZPOCZĘCIE TWORZENIA JEDNEGO NARODU ŻYDOWSKIEGO NA ŚWIECIENIE CHORUJMY NA TO NA CO

G O J E   C H O R U J Ą

ŻYJĄ W DZISIEJSZYM DNIU

ALE JUTRO COŚ SIĘ ZMIENIGOJE SĄ OPĘTANI NA OGÓŁ ŻYJĄ NADZIEJĄ SFORMUŁOWANIEM WE WŁASNYM ŻYCIU

SPADNIE Z NIEBA A GDYBYŚ GO SIĘ SPYTAŁ JAK BĘDZIE TO NAGLE PRZEPAŚĆ

JAKBY NIE ŻYLI NA ZIEMI I IGNOROWALI ZIEMIĘ I ŻYCIE MATERIALNE

NA TYM POLEGA OPĘTANIE ŻE ŻYJĄ MARZENIAMI

KIEDYŚ TO PRZYJDZIE

POWYŻSZE SFORMUŁOWANIE TO PUŁAPKA Z KTÓREJ SIĘ NIE WYCHODZITYLKO GDY DZIEŃ PO DNIU W MATERII I W DUCHU ROBISZ

WE WCZEŚNIEJ ZAPLANOWANYM PRZEDSIĘWZIĘCIU

TO DZIEŃ UKOŃCZENIA DZIEŁA JEST NIEUCHRONNY

ALE NAJPIERW TRZEBA COŚ ROZPOCZĄĆ ABY COŚ SKOŃCZYĆ

A NIE ŻYĆ W PUŁAPCE CZASOWEJ


JAK NIE ROZPOCZYNASZ TO NIC NIE ROBISZ

TO SAMO DOTYCZY III ŚWIĄTYNI ŻYDOWSKIEJ ORAZ

ZJEDNOCZENIA ŚWIATA SZEKLĄ ŻYDOWSKĄ SYMBOLEM ŻYDOWSKIMS     T     O     P


GOJE NIECH ŻYJĄ SFORMUŁOWANIEM KIEDYŚ TO PRZYJDZIE

A MY ŻYDZI PRZEMIENIAMY W MATERII FAKT

DZIAŁANIA KROK PO KROKU BY ZAMIERZONA BUDOWLA JAK I CEL POWSTAŁ

POSŁUGUJEMY SIĘ INNYMI METODAMI A NAWET METODĄ RZECZYWISTĄ


     

F R Y Ś   M I R O S Ł A W

WE MNIE JEST ROZPOCZĘCIE ODBUDOWY III ŚWIATYNI ŻYDOWSKIEJ

WE MNIE JEST UKOŃCZENIE ODBUDOWY III ŚWIĄTYNI ŻYDOWSKIEJ
MANIPULOWANIE CZASEM

MANIPULOWANIE UMIEJĘTNE INFORMACJĄ

WYCZUCIE CZASU DAWKOWANIA NA PRZEMIAN

BY

ZMANIPULOWAĆ WROGA

BY

W TYM WSZYSTKIM ODBUDOWAĆ III ŚWIĄTYNIĘ ŻYDOWSKĄ

BY

I I I   Ś W I Ą T Y N I A   S T A Ł A


A WRÓG UPADŁ


W PEWNYM OKRESIE RZUCIMY
DO ODBUDOWY III ŚWIĄTYNI ŻYDOWSKIEJ
NARAZ 25 000 ROBOTNIKÓWI  I  I     Ś  W  I  Ą  T  Y  N  I  A     Ż  Y  D  O  W  S  K  A

MOJE OCZKO W GŁOWIE


MOIM OCZKIEM W GŁOWIE TEŻ JEST

F I R M A   O R G A N I Z A C J A   B A N K I E R Ó W

Z   P I R A M I D A L N Y M   O K I E M   W   L O G O

O R A Z   R Z Ą D   Ś W I A T O W Y   Ż Y D O W S K I

I TYLKO NA TO NACISK BĘDĘ KŁADŁ W ŻYCIU

ZOSTAŁ PRZYPISANY WYŁĄCZNIE I NIE WOLNO NICZYM INNYM MU SIĘ ZAJMOWAĆ

JEGO ZADANIEM JEST ODBUDOWANIE

I WYKOŃCZENIE III ŚWIĄTYNI ŻYDOWSKIEJ

JEGO ZADANIEM JEST POWOŁANIE I DOPIESZCZENIE

RZĄDU ŚWIATOWEGO ŻYDOWSKIEGO BY BYŁ NAJSILNIEJSZYM

RZĄDEM NA ŚWIECIE KTÓRY RZĄDZI WSZYSTKIMI RZĄDAMI

JEGO ZADANIEM JEST BY FIRMA ORGANIZACJA BANKIERÓW

BYŁA NAJBARDZIEJ WPŁYWOWĄ ORGANIZACJĄ POZARZĄDOWĄ NA ŚWIECIETEMU ODDAM ŻYCIE

NIC INNE MNIE NIE INTERESUJE

W PRZYSZŁOŚCI Z INNYMI TEMATAMI PROSZĘ ODE MNIE ODEJŚĆ

JAK KTOŚ MIAŁBY WOLĘ ZAWRACANIA MI GŁOWY


PRZYKRO MI PROSZĘ ODE MNIE ODEJŚĆ


TO WIADOMOŚĆ DLA TYCH KTÓRZY W PRZYSZŁOŚCI BĘDĄ CHCIELI

MNIE O CZYMŚ INFORMOWAĆ LUB DO CZEGOŚ ZACHECAĆMAM 43 LATA

F R Y Ś   M I R O S Ł A W

KAŻDEGO DNIA BĘDĘ LEPSZYM FACHOWCEM W TEJ DZIEDZINIE I TEMATYCE

BĘDĘ SIĘ SZKOLIŁ BĘDĘ WYCIĄGAŁ WNIOSKI


WYOBRAŻACIE SOBIE MNIE

GDY MAM 47 LAT

GDY MAM 52 LATA

GDY MAM 73 LATA

GDY MAM 95 LAT

JAKI PRZEBIEGLY I CWANY BĘDĘ


W SPRAWACH ŻYDOWSKICH OSIĄGNĘ SZCZYTY

W SPRAWACH ŻYDOWSKICH BĘDĘ WIRTUOZEM
CO DZIEŃ BĘDĘ MĄDRZEJSZY BOGATSZY WIDZĄCY


CO DZIEŃ ROSNĘ W SIŁĘ

CO DZIEŃ BĘDĘ MĄDRZEJSZY BOGATSZY WIDZĄCY


CO DZIEŃ ROSNĘ W SIŁĘ

ŻYDZI ŻYJEMY WŚRÓD GOJÓW A GOJ TO DIABEŁ

ŻYDZI TO SIĘ MUSI ZMIENIĆ

TO SIĘ ZMIENI TO SIĘ ZMIENI TERAZ

ŚWIAT ŻYDOWSKI CAŁY BĘDZIE

GOJE TO NIE JEST DOBRY SĄSIAD GOJE TO ŻADEN SĄSIAD

PRZYJMIE NA SIEBIE PIERWSZĄ FALĘ NIENAWIŚCI OD GOJÓW

O ODBUDOWIE III ŚWIATYNI ŻYDOWSKIEJ


A ZACZNIE SIĘ

OD INFORMACJI

OD SZEKLI

OD DZIAŁALNOŚCI BANKIERÓW

I UMOCOWANIA W PRAWIE

RZĄDU ŚWIATOWEGO ŻYDOWSKIEGO


INAUGURACJA DZIAŁALNOŚCI ILUMINATÓW

RZĄDU ŚWIATOWEGO BANKIERÓW

Z CHWILĄ PRZYLOTU I ROZDANIA ULOTEK

PRZEZ PANA FRYŚ MIROSŁAW

POD ŚCIANĄ PŁACZU W JEROZOLIMIEZ   S E K T O R A   B A N K O W E G O


BANKIERZY NA RZECZ JEROZOLIMY IZRAELA ŻYDÓWZROBIMY PORZĄDEK NA BLISKIM WSCHODZIE

WPROWADZIMY PORZĄDEK ŻYDOWSKI NA CAŁYM ŚWIECIE
JEST WIELE POWODÓW DLACZEGO TERAZ POSTANOWILIŚMY
INTERWENIOWAĆ W SPRAWIE ŻYDOWSKIEJ

LUDZKOŚĆ NAWET NIE PAMIĘTA LUB NIE WIE
CZYM JEST PRAWDZIWE ŻYDOSTWO
ŻYDOSTWO UTOŻSAMIAJĄ Z RELIGIĄ

KRÓLEWSKI RÓD DAWIDOWY

PRAWDZIWE ŻYDOSTWO
WŁADZA
PIENIĄDZE
KRÓL DAWID
KRÓL SALOMON
PAŃSTWO ROTHSCHILD
PAŃSTWO ROCKEFELLER
FRYŚ MIROSŁAW
RODZINA KTÓRA NA RAZIE WOLI POZOSTAĆ ANONIMOWA

JAK POWTARZAM JEST WIELE POWODÓW DLACZEGO
POSTANOWILIŚMY ZORGANIZOWAĆ SIĘ W JEROZOLIMIE

I L U M I N A C I

W ŻYCIU TRZEBA BYĆ SILNYM ALBO GINIESZP  R  Z  Y  S  Z  E  D  Ł     C  Z  A  S     P  O  W  R  O  T  U

D O   S W O J E J   M A C I E R Z Y   D O   J E R O Z O L I M Y

ZAROBILIŚMY POMANIPULOWALIŚMY

ALE NIE MA JAK WRÓCIĆ DO DOMU DO JEROZOLIMY

Ś   R   O   D   O   W   I   S   K   O      B   A   N   K   Ó   W


O T R Z Y M A J Ą
B E Z W Z G L Ę D N Y   O D


R   Z   Ą   D   U     Ś   W   I   A   T   O   W   E   G   O


B Y   M O G Ł Y   P O W R Ó C I Ć


DO   STAREGO   SPRAWDZONEGO   BANKIERSTWAW S Z Y S T K I E   B A N K I   Z O S T A N Ą   O B J Ę T E   I   P R O W A D Z O N E


P R A W E M   Ż Y D O W S K I M

W   S P O S Ó B   Ż Y D O W S K IS K O Ń C Z Y M Y   Z   N A C I S K A M I   N A   B A N K IB Y   Ż A D E N   R Z Ą D   Ż A D N A   D E M O K R A C J A   N I E   M A N I P U L O W A Ł A   P R Z Y   PIENIĄDZACHR O Z S Z E R Z Y M Y   U P R A W N I E N I A   D L A   B A N K Ó W   I   O C H R O N Ę

BY ŻADEN POLITYK Z NAJWYŻSZEJ PÓŁKI NIE MÓGŁ WPŁYWAĆ NA DECYZJE BANKUWYSTARCZY JEDEN TELEFON OD BANKIERA O PRÓBIE NACISKÓW I ZAKŁÓCANIA PRACY BANKU

A NASZ NADZÓR WDROŻY NATYCHMIAST KONSEKWENCJE WOBEC OSOBY STOWARZYSZEŃ PAŃSTW
OBNAŻYMY NIEUDOLNOŚĆ DEMOKRACJI CAŁYCH SPOŁECZEŃSTW I PAŃSTW


ZACZNĄ ŻYĆ WYŁĄCZNIE ZA SWOJE ZYSKI


ZAŻĄDAMY SPŁATY W TRYBIE PRZYŚPIESZONYM WSZELKICH ZOBOWIĄZAŃ WOBEC NASZYCH BANKÓW

ORAZ KATEGORYCZNIE ODMÓWIMY UDZIELANIA NASTĘPNYCH TRANSZY POŻYCZEK


P R Z E Z   T O   U Z Y S K A M Y

WYŻSZOŚĆ TOKU MYŚLENIA ŻYDOWSKIEGO

N A D   R E S Z T Ą   Ś W I A T A


     

     


     

     


Ś W I A T O W E   F I N A N S E   S Ą   Z M U S Z O N E   D O   D R U K O W A N I A   P U S T Y C H   P I E N I Ę D Z Y

N A W E T   N A   B A R D Z O   N I S K I M   P O Z I O M I E   A L E   T R Z E B A   U T R Z Y M A Ć   C A Ł E   N I E U D O L N E   S P O Ł E C Z E Ń S T W O


Ś W I A T   NIE   NARZUCI   NAM   S W O J E G O   S T Y L U
T O   M Y   N A R Z U C I M Y   Ś W I A T U   N A S Z   S T Y L

ISTOTNE JEST BYŚMY ZA WSZELKĄ CENĘ OBRONILI SWÓJ STYL ŻYCIA


J E R O Z O L I M A   J E S T   N A S Z A


U  R  Z  Ą  D  Z  I  M  Y     J  Ą     W  E  D  L  E     N  A  S  Z  Y  C  H     P  O  T  R  Z  E  BPOTEM SPOTKANIA W ŚRODOWISKU BANKIERÓW NA RZECZ SZEKLI

B Y   Ż Y D O S T W O   B Y Ł O   N A   C A Ł Y M   Ś W I E C I E

N A S T Ę P N I E   P R Z Y M I E R Z E   Z   R O S J Ą

I   M A M Y   C A Ł O Ś ĆZ   R E S Z T Ą   Ś R O D O W I S K   Z A R Z Ą D Z A M   P E Ł N Ą   I G N O R A N C J Ę

S U K C E S E M   J E S T   TO   B Y   N I E   W D A W A Ć   S I Ę   Z   R E S Z T Ą   W   D Y S K U S J Ę
R O Z C Z A R U J E M Y

L U D Z I   R E L I G I J N Y C H   W S Z E L A K I E   R E L I G I E

JEROZOLIMA TO NIE BĘDZIE MIEJSCE JAKIE ONI SOBIE WYOBRAŻAJĄ


B Ę D Z I E   T O   M I E J S C E   D L A   B O G A

A L E   N I E   W   W Y D A N I U   R E L I G I J N Y M
     

     


S    K    U    T    E    C    Z    N    O    Ś    Ć       R   E   A   L   I   S   T   Ó   W       N   A   S       Z   A   D   A   W   A   L   A


I ROSJA TO WIE I MY TO WIEMY


Ż E   B E Z   R O S J I   N I C   Z   P O N I Ż S Z E J   W I Z J I   N I E   P O W S T A N I ENIE MOŻNA TEGO OBEJŚĆ INACZEJ ZAŁATWIĆROSJA JEST POTĘŻNA I WPŁYWOWA


I   P O T R A F I   B Y Ć   P R A W D Z I W Y M   P R Z Y J A C I E L E MZADANIE DLA NAS


N A U C Z Y Ć   S I Ę   A K C E P T O W A Ć   S Z C Z E R E   P R Z Y M I E R Z E   N A   S E T K I   L A T
KONIEC PODCHODÓW DO ROSJI BY ZDESTABILIZOWAĆ ROSYJSKIE PAŃSTWO

NIE BĘDZIEMY MY BUDOWAĆ NOWEGO PORZĄDKU NA ŚWIECIE A KTOŚ Z ZEWNĄTRZ
BĘDZIE PROWOKOWAŁ ROSJĘ I III WOJNĄ ŚWIATOWĄ NAM TO ROZWALI
NA ŚWIECIE POWSTANIE TRZECIA SIŁA

RZĄD ŚWIATOWY Z SIEDZIBĄ W JEROZOLIMIE

ROZLUŹNI TO ŚMIERTELNY UŚCISK BLOKU AMERYKAŃSKIEGO Z BLOKIEM ROSYJSKIMW A R T O   B Y Ł O

J E R O Z O L I M A   S T O L I C Ą   Ś W I A T A


P O W Y Ż S Z E   P O S U N I Ę C I E

Z A B E Z P I E C Z Y   I Z R A E L   I   Ż Y D Ó W   N A   D Z I E S I Ą T K I   L A T

       
                                                DAVID ROCKEFELLER                                       JACOB ROTHSCHILD

P O T R Z E B U J E   P A N A   F R Y S I A


J E G O   W Y C Z U C I A   S T Y L U   I   S P R Y T U

P O T R Z E B U J E   Ś W I E Ż E J   K R W IRZĄD ŚWIATOWY Z SIEDZIBĄ W III ŚWIATYNI


A   T E R A Z   N I E C H   B Ę D Z I E   W A R T O   J E R O Z O L I M Ą   S I Ę   Z A J Ą Ć   


MECHANICZNIE ZASTOSUJEMY MĄDROŚĆ DUCHA ŻYDOWSKIEGO W RZĄDZIE ŚWIATOWYM
D L A T E G O   N I E   P A T R Z Ą C   S I Ę   N A   N I K O G O


B U D U J E M Y   I I I   Ś W I Ą T Y N I Ę

B U D U J E M Y   P O T Ę G Ę   I Z R A E L A


O D   T E G O   S I Ę   Z A C Z N I E


Ś M I E S Z N I   D Z I E C I N N I   P O L I T Y C Y   W Z G L Ę D E M   I R A N U

     

T E H E R A N      

N I E   S Ł U C H A N I E   S I Ę   I Z R A E L A

JAK PROWADZIĆ POLITYKĘ NA BLISKIM WSCHODZIE ZAGRAŻA ŚWIATUN I E   T Y M   R A Z E M

DZIECI IZRAELA NIE ZAPŁACĄ ZA BŁĘDY PROWADZONEJ POLITYKI ŚWIATOWEJ
W TYM REGIONIE ŚWIATA POWSTANIE III ŚWIĄTYNIA ŻYDOWSKA

I   N I K T   I   N I C   J U Ż   Z   T Y M   N I C   N I E   Z R O B I

P R Z Y Z W Y C Z A J A J C I E   S I Ę


N I E   Z A W A H A M Y   S I Ę

WYKORZYSTAĆ PRZYMIERZA I DOBRYCH STOSUNKÓW ROSJI Z CHINAMI
BY WSPÓLNIE ZAPEWNIĆ POKÓJ PRZY WPROWADZANIU NOWEGO PORZĄDKU

POTRAFIMY ZABEZPIECZYĆ TEREN ZIEMI ŚWIĘTEJ ROSYJSKĄ I CHIŃSKĄ ARMIĄ
W LICZBIE 4 MILIONÓW OSÓB DLA UTRZYMANIA POKOJU


J A K   W I D Z I M Y   N A   M A P I E
UKŁAD SIŁ NA ŚWIECIE W DUŻEJ MIERZE ZALEŻY OD PRZYCHYLNOŚCI ROSJI WIĘC MOŻE CZAS SPUŚCIĆ
Z TONU I TRZYMAĆ Z TYMI OD KTÓRYCH COŚ REALNIE NA ŚWIECIE ZALEŻY DLA DOBRA IZRAELANIE DAŁ NAM III ŚWIĄTYNI
NIE DAŁ NAM SZEKLI ŚWIATOWEJ
NIE DAŁ NAM RZĄDU ŚWIATOWEGO
NIE DAŁ NAM POTĘGI IZRAELA
PROBLEMEM BYŁO UZYSKANIE BOMBY ATOMOWEJKONIEC MAMIENIA SIĘ
STARY PORZĄDEK NAM JUŻ NIC NIE DA


W   N O W Y M   P O R Z Ą D K U   Ś W I A T O W Y MU Z Y S K A M Y


W S Z Y S T K I E   Z A M I E R Z O N E   C E L E

D L A   I Z R A E L A


Z   R O S J Ą   M O Ż N A   R O Z M A W I A Ć   T Y L K O   J E D N Y M   J Ę Z Y K I E M

S Z A C U N K I E M   P R Z Y J A Ź N I Ą   P A R T N E R S T W E MW S Z Y S T K O   C O   Z B U D U J E M Y   B E Z   R O S J I   N I C   N I E   W A R T E

W S Z Y S T K O   W   G R U Z Y   S I Ę   O B R Ó C I


ROSJA JEDNAK RZĄDZI ŚWIATEM
PÓKI ROSJI NIE PODAMY RĘKI NA ZGODĘ

ŚWIAT NIE MA SZANS RUSZYĆ Z MIEJSCA

W KIERUNKU POKOJU I DŁUGOTRWAŁEGO DOBROBYTU
W Ł A D I M I R   W Ł A D I M I R O W I C Z   P U T I N

J E S T   J E D N Y M   Z   N A S

2 0 0   0 0 0   0 0 0   0 0 0   $   M A J Ą T K U

( D W I E Ś C I E   M I L I A R D Ó W   D O L A R Ó W )W PRAWDZIWYM PORZĄDKU ŚWIATOWYM

CZYLI NOWY PORZĄDEK ŚWIATOWY
NAJBOGATSZA NAJBARDZIEJ WPŁYWOWA ORGANIZACJA ŚWIATA

Z PIRAMIDALNYM OKIEM W LOGO

O PROFILU BANKIERSKIM I POLITYCZNYM


MOJA UKOCHANA ORGANIZACJA

PRZEMIENI CAŁY ŚWIAT W ŚWIAT ŻYDOWSKI W JEDEN NARÓD

ORGANIZACJA  Z  PIRAMIDALNYM  OKIEM  W  LOGO


N A S Z A   O R G A N I Z A C J A   T A K   T O   W I D Z I

T A K   T O   W P R O W A D Z I M Y   D L A   Ż Y D Ó W

T O   J E S T   N A S Z   Ś W I A D O M Y   W Y B Ó RDZIĘKI TEJ DZIAŁALNOŚCI NA RZECZ JEDNEGO NARODU ŚWIATA ŻYDOWSKIEGO ORGANIZACJA Z PIRAMIDALNYM OKIEM
NAJBARDZIEJ WPŁYWOWA I NAJBOGATSZA ORGANIZACJA ŚWIATA PILNUJĄCA SPRAW ŻYDOWSKICH

6 OSÓB UŚMIECHNIE SIĘ ŻE MA UDANE ŻYCIE BOGATE SZCZĘŚLIWE ROBIĄC TO I TYLE

DZIĘKI TEJ DZIAŁALNOŚCI NA RZECZ JEDNEGO NARODU ŚWIATA ŻYDOWSKIEGO
4 OSOBY BIORĄCE CZYNNY UDZIAŁ W PRACACH DOŁĄCZĄ DO GRONA ŚWIATOWYCH MILIARDERÓW
2 OSOBY DO GRONA BILIONERÓW W WALUCIE DOLAR USD

MORZE ŚRÓDZIEMNE ZAPEWNI NAM BLISKOŚĆ TEL AWIWU I JEROZOLIMY A JEDNOCZEŚNIE DUŻEJ MOŻLIWOŚCI ODPOCZYNKU
GRUPUJEMY SIĘ W OBRĘBIE MORZA ŚRÓDZIEMNEGO

R O Z P O C Z Y N A M Y   I I   E T A P   D Z I A Ł A L N O Ś C I

ZARZĄDZAM ZWOLNIENIE TEMPA DO MAKSIMUM DUŻO WIĘCEJ ODPOCZYNKU POWRÓT DO WŁAŚCIWEGO TRYBU PRACY

C Z E K A   N A S   1 7   L A T   P R A C Y

WSZYSCY NA CAŁYM ŚWIECIE JEROZOLIMĘ NIE BĘDĄ KOJARZYĆ JUŻ ZE ZŁOTĄ KOPUŁĄ NA SKALE TYLKO Z RZĄDEM ŚWIATOWYM ŻYDOWSKIM

                                                           

RZĄD ŚWIATOWY ŻYDOWSKI


O R G A N I Z A C J A       B A N K I E R Ó W       F I R M A

                   

N  A     R  Z  E  C  Z     J  E  R  O  Z  O  L  I  M  Y     Ż Y D Ó WZ GARSTKĄ LUDZI
HERMETYCZNE ZAMKNIĘTE ŚRODOWISKO


KTÓRZY ODBUDUJĄ III ŚWIĄTYNIĘ ŻYDOWSKĄ
KTÓRZY SZEKLĘ WPROWADZĄ DO SYSTEMU MONETARNEGO ŚWIATAORAZ

DUCHEM ŻYDOWSKIM RODU DAWIDOWEGO


                                   

WSZYSCY KTÓRZY BĘDĄ CHCIELI ŻYĆ GODNIE
BEDĄ POTRZEBOWALI DUCHA ŻYDOWSKIEGO
BY GODNIE ŻYĆ GODNIE CZYLI BOGATO

CAŁY ŚWIAT

BĘDZIE WIEDZIAŁ ŻE TAM W JEROZOLIMIE JESTEŚMYJ   E   S   T        J   E   D   N   A

TAKA RODZINA WPŁYWOWA NA ŚWIECIE

ORAZ

RODZINA ROCKEFELLERÓW
RODZINA ROTHSCHILDÓW


W   T E J   F O R M I E   B E Z   M O Ż L I W O Ś C I   R O Z R O S T U

PROGRAM WYŁĄCZNIE
DLA SPOŁECZNOŚCI ŻYDOWSKIEJPROGRAM JAK I CAŁA TEMATYKA PORUSZANA W PROGRAMIE
PISANA JĘZYKIEM I LOGIKĄ RODU DAWIDOWEGO

GOJ MIMO USILNYCH STARAŃ NIC Z PROGRAMU NIE ZROZUMIE
GOJ INACZEJ WIDZI RACZEJ NIEWIDZI
INACZEJ ROZUMUJE INACZEJ POJMUJE ŚWIAT

DLA GOJA CO INNEGO JEST WARTOŚCIĄ NIŻ DLA ŻYDA RODU DAWIDOWEGO
SPRZECZNOŚĆ NIE DO POŁĄCZENIA NIE DO POGODZENIAM I M O   I Ż   P R O G R A M   D O T Y K A   S P R A W   S P O Ł E C Z N Y C H

IŻ NIE POTRZEBUJEMY ŻADNEJ POMOCY INTELEKTUALNEJ FINANSOWEJ OD OSÓB Z ZEWNĄTRZ


APROBATA I DEZAPROBATA PROGRAMU PRZEZ OSOBY TRZECIE
N A S   N I E   I N T E R E S U J E
I PROSIMY BY POWRÓCILI DO SWOICH CODZIENNYCH ŻYCIOWYCH ZAJĘĆP R Z E D   N A M I


N I E U N I K N I O N Y   RUCH W EUROPIE I NA ŚWIECIE Z   N A S Z E G O   P O W O D U

J E D N A K Ż E

T O   M I N I E


OTWORZY SIĘ PRZED IZRAELEM POTĘGA I DOBROBYT

O   J A K I M

M O G L I Ś M Y   N I E D A W N O   T Y L K O   Ś N I ĆAMBASADA ROSJI, WARSZAWA, UL. BELWEDERSKA 49

             
AMBASADOR ROSJI W POLSCE SIERGIEJ ANDRIEJEW                                                             MIROSŁAW FRYŚ

NASZA ORGANIZACJA BANKIERÓW ZAGWARANTUJE

ZNIESIENIE WSZELKICH SANKCJI WOBEC ROSJI
GWARANTUJEMY ŚCIGANIE I UNICESTWIENIE
WSZELKICH PRZEJAWÓW RUSOFOBII NA ŚWIECIE

TYLKO PROSTACY NIE ROZUMIEJĄ
ŻE ROSJA Z NATURY JEST MOCARSTWEM
TO WIELKI RÓD SZCZEP I MOCARSTWO


AMBASADA IZRAELA, WARSZAWA, UL. KRZYWICKIEGO 24

AMBASADA CHIN, WARSZAWA, UL. BONIFRATERSKA 1

KNESET - PARLAMENT IZRAELA, JEROZOLIMA, IZRAEL

PRZYPOMINAM O SUROWYCH ZASADACH

20 LAT MA CHODZIĆ CZŁOWIEK POTĘPIONY JAKO BIEDAK PRZYKŁADOWA KARA OD BOGA
CZŁOWIEK ROZDAJĄC PIENIĄDZE PRZESZKADZA BOGU A NOSICIEL ZŁA JEST BEZKARNY UNIKA KARY

PIENIĄDZE DLA CZŁOWIEKA WYŁĄCZNIE PRZEZ PRACĘ GDY WYPEŁNI WSZYSTKIE PROCEDURY
W INNYM PRZYPADKU GDY PRACUJE SIĘ NIERZETELNIE CAŁKOWITY BRAK WYNAGRODZENIAZASADY DOPROWADZĄ DO PORZĄDKU NA ŚWIECIE

ZASADY MUSZĄ BYĆ NIEPODWAŻALNE I NIETYKALNE PRZEZ CZŁOWIEKA

ZASADY OKREŚLĄ RZECZYWISTOŚĆ DNIAN  O  W  Y     P  O  R  Z  Ą  D  E  K     Ś  W  I  A  T  O  W  Y


                                                                                                                                                                                


ZASADY OBNAŻĄ ZŁYCH

ZASADY WYKOŃCZĄ ZŁYCH

LUDZKOŚĆ BĘDZIE MUSIAŁA NAUCZYĆ SIĘ ZASAD


NIERAZ KARA W LUDZKIM ŻYCIU TRWAI DOPIERO PO ODBYCIU KARY MOŻE STARAĆ SIĘ

BY ZACZĄĆ COKOLWIEK OD NOWA


A L E   N A J P I E R W   O D B Y C I E   K A R YNASZ ŚWIAT JEST SUROWY ALE
PRZEJRZYSTY SPRAWIEDLIWY I UPORZĄDKOWANY
ZASADY PRZYWRÓCĄ SPRAWIEDLIWOŚĆ DLA ŚWIATA
ZASADY ZADUSZĄ ZŁO


     


NOSICIELE ZŁA I SAMO ZŁO
NIE UZNAJĄ ŻADNYCH ZASAD I ICH NIE PRZESTRZEGAJĄZA MOJEGO ŻYCIA FRYŚ MIROSŁAW NIE DAM TKNĄĆ ZASAD ŻYDOWSKICH

PO ŚMIERCI FRYŚ MIROSŁAW ZASAD BĘDZIE PILNOWAŁA
ORGANIZACJA Z PIRAMIDALNYM OKIEM W LOGO

SPISANE BĘDĄ SPOCZYWAĆ W III ŚWIĄTYNI ŻYDOWSKIEJ


3 6 7   L A T   M A   T E N   O B R A Z


         K  O  S  Z  T    B  U  D  O  W  Y    S  T  A  T  K  U


         

         

K O S Z T   P O D N I E S I E N I A   I   O D H O L O W A N I A   W R A K U   D O   P O R T U
STATEK WYCIECZKOWY COSTA CONCORDIA 13.01.2012 ROZBIŁ SIĘ O SKAŁY W POBLIŻU WYSPY ISOLA DEL GIGLIO. KAPITAN FRANCESCO SCHETTINO

WYROK DLA KAPITANA - 16 LAT WIĘZIENIA


CZŁOWIEKA


ZASADYM I Ę D Z Y   L U D Ź M I   B Ó G

M I Ę D Z Y   L U D Ź M I   Z A S A D Y
NASZA ORGANIZACJA BANKIERÓWKIERUNEK LUDZKOŚCI W KTÓRYM BĘDĄ PODĄŻAĆ

SETKI PRZYSZŁYCH POKOLEŃ LUDZKICHP O K O L E N I E   P O   P O K O L E N I U

BY TO BYŁO MOŻLIWE CZŁOWIEK NIGDY NIE BĘDZIE

MIAŁ WŁADZY BY MIEĆ WPŁYW NA WYTYCZONĄ MAPĘ

PRECYZYJNIE OKREŚLONY KIERUNEK W KTÓRYM BEDZIE PODĄŻAŁA

WIĘKSZOŚĆ LUDZKOŚĆ


POWYŻSZE ZASADY BĘDĄ


NAWET PRZEZ CZŁONKÓW RZĄDU ŚWIATOWEGO

TAK TO ZROBIMY


NAWET CZŁONKOWIE RZĄDU ŚWIATOWEGO

GDY BĘDĄ PRZEJAWIAĆ CHĘCI I ZAMIARY PODWAŻENIA FUNDAMENTU

A FUNDAMENTEM JEST KIERUNEK I MAPA

W KTÓRYM BĘDZIE PODĄŻAŁA LUDZKOŚĆ

ZOSTANĄ NATYCHMIASTOWO USUNIĘCI

OD ZASIADANIA W RZĄDZIE ŚWIATOWYM

DOTKLIWIE UKARANI W BARDZO PRZEMYŚLNY I RÓŻNORAKI SPOSÓB
O R G A N I Z A C J A       B A N K I E R Ó W       F I R M A

                   


R Z Ą D   Ś W I A T O W Y

WDROŻY PROJEKT I SCHEMAT

KTÓRY BĘDZIE DZIAŁAŁ TYSIĄCE LAT


          ULICE JEROZOLIMY          ULICE JEROZOLIMYMOJA FIRMA Z PIRAMIDALNYM OKIEM W LOGO
DOPROWADZI ŻE ŚWIAT TAK BĘDZIE WYGLĄDAŁ
CAŁY ŚWIAT

CAŁY ŚWIAT ŻYDOWSKI                   

FAKTY W JEROZOLIMIE I NA CAŁYM ŚWIECIE Z INICJATYWY NASZEJ
ORGANIZACJI Z PIRAMIDALNYM OKIEM W LOGO
POKAŻĄ CZY DYSPONUJEMY PRAWDZIWĄ WŁADZĄ I DO KOGO WŁADZA NALEŻY


                                                       
JACOB ROTHSCHILD                                         MIROSŁAW FRYŚ                                             RE'UWEN RIWLIN
ŻYD                                                                       ŻYD                                                                      ŻYD
Z DOMIESZKĄ KRWI ŻYDOWSKIEJ
WYZNANIA MOJŻESZOWEGO

PROPORCJE CZASZKI WYSOKOŚĆ CZOŁA NOSY ROZSTAW OCZU

MAMY BARDZO PODOBNE

SWOJĄ DROGĄ JAK SILNE I ZDROWE MUSZĄ BYĆ GENY ŻYDOWSKIE
ŻE ZMIESZANIE RAS NA KILKA POKOLEŃ Z GENAMI GOJÓW
WYWIERA TAK OLBRZYMI WPŁYW NA WYGLĄD

                                                       
BINJAMIN NETANJAHU                                         MIROSŁAW FRYŚ                                             RE'UWEN RIWLIN
ŻYD                                                                       ŻYD                                                                      ŻYD
Z DOMIESZKĄ KRWI ŻYDOWSKIEJ
WYZNANIA MOJŻESZOWEGO


Ze względu na coraz częstsze incydenty wchodzenia na w/w program informujemy iż korzystamy z techniki z serwerów wyłacznie dla dobra swojej społeczności żydowskiej i nie życzymy sobie od nowa uczyć kultury osobistej osób pochodzenia nieżydowskiego które mimo próśb wchodzą na program mimo że są mile niewidziani. Pewne warstwy społeczne trudne są do nauczenia kultury osobistej ale prosimy o wyjątkowe zwrócenie uwagi że sobie nie życzymy gojów na stronie.


Ze względu na coraz częstsze incydenty wchodzenia na w/w program informujemy iż korzystamy z techniki z serwerów wyłacznie dla dobra swojej społeczności żydowskiej i nie życzymy sobie od nowa uczyć kultury osobistej osób pochodzenia nieżydowskiego które mimo próśb wchodzą na program mimo że są mile niewidziani. Pewne warstwy społeczne trudne są do nauczenia kultury osobistej ale prosimy o wyjątkowe zwrócenie uwagi że sobie nie życzymy gojów na stronie.

DAWID ZWYCIĘŻA GOLIATA (CZASY STAROŻYTNEGO IZRAELA ok. 1000 r. p.n.e.)


HOLOCAUST - NOWOŻYTNE LUDOBÓJSTWO NA ŻYDACH     (NA FOT. ZABICI ŻYDZI W NORDHAUSEN 1945 R.)


Ż Y D   W   O B O Z I E   K O N C E N T R A C Y J N Y M

GDYBY SIĘ DOWIEDZIAŁ ŻE ZA PARĘ LAT POWSTANIE PAŃSTWO IZRAEL UWARŁ BY ALE ZE ŚMIECHU

1948 R. POWSTANIE PAŃSTWA IZRAEL
(NA FOT. PIERWSZY PREMIER IZRAELA - DAWID BEN GURION ODCZYTUJĄCY DEKLARACJĘ NIEPODLEGŁOŚCI W TEL AWIWIE, 14 MAJA 1948 R.)

Ż Y D   W   O B O Z I E   K O N C E N T R A C Y J N Y M

GDYBY SIĘ DOWIEDZIAŁ ŻE ZA PARĘ LAT POWSTANIE PAŃSTWO IZRAEL UWARŁ BY ALE ZE ŚMIECHUTA SAMA SYTUACJA JEST Z WOJNĄ SZEŚCIODNIOWĄ

ORAZ BIEŻĄCA SYTUACJA Z

P A N E M   F R Y Ś   M I R O S Ł A W   I   BANKIERAMI

KTÓRZY ROZPOCZYNAJĄ

ODBUDOWĘ   I I I    Ś W I Ą T Y N I    Ż Y D O W S K I E J

POWOŁANIEM RZĄDU ŚWIATOWEGO ŻYDOWSKIEGO

S  Z  E  K  L  Ą        Z J E D N O C Z E N I E       Ś W I A T A
Ż Y D Ó W   W Y B R A Ł   B Ó G

I   T O   Z A   N A M I   Ż Y D Z I   S T O I   B Ó G

I ZAWSZE WYGRACIE TYLKO COŚ TRZEBA ROZPOCZĄĆ

ŻYDZI NIE MAJĄ NATURALNYCH PRZECIWNIKÓW NA ŚWIECIE


BY BYĆ PRZECIWNIKEM TRZEBA MIEĆ SIŁĘ I COŚ ZNACZYĆ

GOJE TO ŻADEN PRZECIWNIK FIZYCZNIE JEST ALE CO TO ZA PRZECIWNIK


WOJNA SZEŚCIODNIOWA 1967 R.
J  E  D  N  O  C  Z  Y  M  Y       S  I  Ę       Ż  Y  D  Z  I

A L E   M I E S Z K A M Y   N A   C A Ł Y M   Ś W I E C I E

ZABRONIONE W JEDNYM MIEJSCU

DOPÓKI ZŁO NIE ZOSTANIE DO KOŃCA UNICESTWIONE


           

O R G A N I Z A C J A       B A N K I E R Ó W       F I R M A

                   

ORGANIZACJA  Z  PIRAMIDALNYM  OKIEM  W  LOGO           

MAMY INNE ŚRODKI KOMUNIKACJI

BY SIĘ JEDNOCZYĆ


PANIE PREMIERZE BINJAMINIE NETANJAHU

PROSZĘ NIE NAMAWIAĆ ŻYDÓW BY POWRÓCILI DO IZRAELA


JEST ANTYSEMITYZM KTÓRY MA ZASKAKUJĄCE PODSTĘPNE OBLICZE I RÓŻNE FORMY

LEKARSTWEM JEST
PRZEJĘCIE W 100% WŁADZY NA ŚWIECIE

PÓKI TEGO NIE MA OBOWIĄZUJĄ PROCEDURY ANTYSEMITYZMUD Z I Ś   Ż Y L I   B Y   I C H   W N U K I   T W O R Z Y L I   B Y   P A Ń S T W O   I Z R A E L

W   Ę   G   R   Y       E   R   P   A   T   A   K       L   I   P   I   E   C       2   0   1   5

BURMISTRZ ERPATAKU ODPRAWIŁ LATEM SĄD NA KUKŁACH PRZEDSTAWIAJĄCYCH PRZYWÓDCÓW IZRAELA
BENIAMINA NETANJAHU   I   SZYMONA PERESA
ODCZYTAŁ WYROK ZA DOMNIEMANE ZBRODNIE I KUKŁY ZAWISŁY NA SZUBIENICACH

IRAN ZWIEDZIE WSZYSTKICH. ZAATAKUJE WCZEŚNIEJ. OSTRZEGAM !

BOMBA ATOMOWA TO SPECYFICZNA BROŃ. TO NIE PISTOLET. A WOJNA BĘDZIE INNA.           


O D   9   L A T

PROWADZILIŚMY KONSULTACJE

Z NOWYM JORKIEM

PARYŻEM

TEL AWIWEM

MONAKO

JEDNOCZEŚNIE DZIĘKI NOWOCZESNEJ TECHNICE


W CAŁYM CZASIE TRWANIA PROJEKTU

PREHISTORYCZNYCH ŚRODKÓW KOMUNIKACJI JAK


SAMOCHÓD


SAMOLOT


OSOBISTE SPOTKANIA


UŻYWAMY W OSTATECZNOŚCI


     

     

B     I     L     D     E     R     B     E     R     G     O     W     I     E


ŻEBY ROZPOCZĄĆ PROJEKT

SAM DO TEL AWIWU DO JEROZOLIMY

MUSZĘ PRZYLECIEĆ FIZYCZNIE


ALE POTEM ZNIKAMY BIERZEMY SIĘ DO PRACY

WYŁĄCZNIE NOWOCZESNYMI ŚRODKAMI


MAMY BYĆ SKUTECZNI A NIE JAK NASI POPRZEDNICY

BILDERBERGOWIE ZMAROWANY CZAS I PIENIĄDZE


     

     
POWRACA RÓD DAWIDOWY

ZASIĄDZIE W JEROZOLIMIE RÓD DAWIDOWYUSTNIE ŻYD ŻYDOWI NIECH ROZPOWIADA O PROGRAMIE PRZYGOTOWANYM PRZEZ BANKIERÓW
ZAWIĄZANEJ ORGANIZACJI FIRMIE Z PIRAMIDALNYM OKIEM W LOGO


O R G A N I Z A C J A       B A N K I E R Ó W       F I R M A

                   

                     B A N K I E R Z Y                     

P O W R A C A   R Ó D   D A W I D O W Y

ZASIĄDZIE W JEROZOLIMIE RÓD DAWIDOWY


RODZINA ROTHSCHILDÓW

RODZINA ROCKEFELLERÓW

FRYŚ MIROSŁAW

RODZINA KTÓRA NA RAZIE WOLI BYĆ ANONIMOWA

DLA

JEROZOLIMY

ŻYDÓW IZRAELA


FRYŚ MIROSŁAW DECYDUJE O CZASIE WPROWADZENIA PROJEKTU W JEROZOLIMIE ORAZ O INTENSYWNOŚCI TEMPA WPROWADZANIA PROJEKTU


          ULICE JEROZOLIMY


FRYŚ MIROSŁAW DECYDUJE O CZASIE WPROWADZENIA PROJEKTU W JEROZOLIMIE

FRYŚ MIROSŁAW DECYDUJE O CZASIE WPROWADZENIA PROJEKTU W JEROZOLIMIE

FRYŚ MIROSŁAW DECYDUJE O CZASIE WPROWADZENIA PROJEKTU W JEROZOLIMIE


FRYŚ MIROSŁAW DECYDUJE O INTENSYWNOŚCI TEMPA WPROWADZANIA PROJEKTU

FRYŚ MIROSŁAW DECYDUJE O INTENSYWNOŚCI TEMPA WPROWADZANIA PROJEKTU

FRYŚ MIROSŁAW DECYDUJE O INTENSYWNOŚCI TEMPA WPROWADZANIA PROJEKTUAKTUALNE MIEJSCE POBYTU PANA FRYŚ MIROSŁAW
POLSKA, MAZOWIECKIE, 08-450 ŁASKARZEW, UL. GARWOLIŃSKA 31
TEL.+48 510 466 358, +48 506 754 469, +48 511 576 933


LEPIEJ ZAPAMIĘTAĆ IMIĘ I NAZWISKO
TO IMIĘ I NAZWISKO BĘDZIE ZNAŁ CAŁY ŚWIAT


FRYŚ MIROSŁAW
ZARZĄDZAJACY PROJEKTEM ORAZ
FIRMĄ ORGANIZACJĄ Z PIRAMIDALNYM OKIEM W LOGOPRZYGOTOWALIŚMY GEOPOLITYCZNE PODŁOŻE POD ODBUDOWĘ III ŚWIĄTYNI

ROZLEGŁE PRZYMIERZE Z ROSJĄ
SPOSOBEM ODBUDUJEMY III ŚWIĄTYNIĘ INFORMACJA O ODBUDOWIE III ŚWIĄTYNI ŻYDOWSKIEJ A INFORMACJI ZBURZYĆ NIE MOŻNA
UTORUJE FAKTYCZNĄ ODBUDOWĘ III ŚWIĄTYNI ŻYDOWSKIEJ WAŻNE TEMPO BY ZMYLIĆ PRZECIWNIKA

I ZNOWU WSZYSTKO ZACZYNA SIĘ OD BOGA

CZY SIĘ KOMUŚ PODOBA CZY NIE

PRZEDE WSZYSTKIM MĄDRE HARMONIJNE ŻYCIE CZŁOWIEKA
NIE MIESZALI BYŚMY W TO BOGA GDYBY MOŻNA BYŁO GO POMINĄĆ
PRZYKRO NAM ALE BOGA NIE DA SIĘ POMINĄĆ


U P O M I N A MŚWIAT WIDZIMY MATEMATYCZNIE

I TAK WIDZIMY PORZĄDEK ŚWIATOWY
W PORZĄDKU ŚWIATOWYM
NAJWAŻNIEJSZĄ POSTACIĄ NA ŚWIECIE JEST

B Ó G

OCZYWIŚCIE ABSTRHUJĄC OD WSZELAKICH RELIGII
Z   S E K T O R A   B A N K O W E G O


BANKIERZY NA RZECZ JEROZOLIMY IZRAELA ŻYDÓWZROBIMY PORZĄDEK NA BLISKIM WSCHODZIE

WPROWADZIMY PORZĄDEK ŻYDOWSKI NA CAŁYM ŚWIECIE
JEST WIELE POWODÓW DLACZEGO TERAZ POSTANOWILIŚMY
INTERWENIOWAĆ W SPRAWIE ŻYDOWSKIEJ

LUDZKOŚĆ NAWET NIE PAMIĘTA LUB NIE WIE
CZYM JEST PRAWDZIWE ŻYDOSTWO
ŻYDOSTWO UTOŻSAMIAJĄ Z RELIGIĄ

KRÓLEWSKI RÓD DAWIDOWY

PRAWDZIWE ŻYDOSTWO
WŁADZA
PIENIĄDZE
KRÓL DAWID
KRÓL SALOMON
PAŃSTWO ROTHSCHILD
PAŃSTWO ROCKEFELLER
FRYŚ MIROSŁAW
RODZINA KTÓRA NA RAZIE WOLI POZOSTAĆ ANONIMOWA

JAK POWTARZAM JEST WIELE POWODÓW DLACZEGO
POSTANOWILIŚMY ZORGANIZOWAĆ SIĘ W JEROZOLIMIE

I L U M I N A C I

W ŻYCIU TRZEBA BYĆ SILNYM ALBO GINIESZZROBIMY PORZĄDEK NA BLISKIM WSCHODZIEŚ     W     I     A     T     O     W     Y


O F I C J A L N E   S T A N O W I S K O   I L U M I N A T Ó W

W Z G L Ę D E M   B O G A


PYTAMY CO LUDZIE ZROBILI Z IMIENIEM BOGA
ŻE MY ILUMINACI GDY PORUSZAMY KWESTIĘ BOGA
JESTEŚMY UZNAWANI ZA SEKTY ZA NAWIEDZONYCH

SHAŃBIONO IMIĘ BOGA


C O   W A M   L U D Z I E   Z Ł E G O   B Ó G   Z R O B I Ł

W   CAŁYM   WSZECHŚWIECIE   T Y L K O   B Ó G   N A M   D O B R Z E   Ż Y C Z YGDY PROWADZONE BYŁY ROZMOWY PRZYMIERZA POLITYCZNE Z ROSJĄ
BYLIŚMY ŚMIERTELNIE POWAŻNIE TRAKTOWANI
GDY WYSTĘPOWALIŚMY JAKO ORGANIZACJA ILUMINATÓW I BANKOWCÓW
BYLIŚMY ŚMIERTELNIE POWAŻNIE TRAKTOWANI Z ROZMÓWCAMI
GDY ROZMOWY ZESZŁY NA TEMAT BOGA
POCZULIŚMY SIĘ ŻE JESTEŚMY TRAKTOWANI Z PRZYMRÓŻENIEM OKA

POWTARZAM CO ZROBILIŚCIE Z IMIENIEM BOGA
CZUJEMY SIĘ PRZEŚLADOWANI GDY STOIMY MUREM ZA BOGIEM

PRZECIEŻ POWINNO BYĆ TAK ŻE JAK IDĘ
ZA BOGIEM POWINIENEM BYĆ SZANOWANY


GWARANTUJE MOJA FIRMA ORGANIZACJA


O R G A N I Z A C J A       B A N K I E R Ó W       F I R M A

                   

O R G A N I Z A C J A       B A N K I E R Ó W       F I R M A


W SZYBKIM TEMPIE NA ŚWIECIE PRZYWRÓCI DOBRE IMIĘ BOGU

SZALEŃCY OPĘTANI NAWIEDZENI NIECH IDĄ DO DIABŁA NIE DO BOGA


BÓG OBLEPIONY WRĘCZ SZALEŃCAMI NAWIEDZONYMI

NIEUDACZNIKAMI MATERIALNYMI DZIWNYMI RELIGIAMI OBRZĘDAMI


T O   S I Ę   Z M I E N I   S Z A L E Ń C Y


WYŚLEMY WAS DO DIABŁA A NIE DO BOGAK R Ó L E S T W A   W A M   S I Ę   P O M Y L I Ł Y   S Z A L E Ń C Y

A RACZEJ PSEUDOKRÓLESTWA PSEUDOKRÓLESTWO DIABŁA

J A K I   P A N   T A K I   K R A M

A O ILE SOBIE PRZYPOMINAMY TO DIABEŁ JEST UPADŁYM BIEDAKIEM
NIE DA SIĘ NIE UDA SIĘ NIE CHCE MI SIĘ NIENAWIDZI ŻYCIA
PEWNIE MA TEŻ NAJWIĘKSZĄ DEPRESJĘ ŚWIATA
KRÓLESTWO PSEUDOKRÓLESTWO SAMOBÓJCÓW NIEUDACZNIKÓW I POTĘPIONYCH

P O W T A R Z A M   J A K I   P A N   T A K I   K R A M

CI KTÓRZY REPREZENTUJĄ W SOBIE CECHY DIABŁA
NIECH IDĄ DO DIABŁA ALE NIECH NIE WSPOMINAJĄ O BOGU
JAK I W NIEBIE TAK I NA ZIEMI


ILUMINACI BĘDĄ ODPOWIEDZIALNI

ZA WYGONIENIE DIABŁA I CECH DIABŁA Z ZIEMII

JEDNOCZEŚNIE WPROWADZIMY MY ILUMINACI
POWYŻSZE CECHY DIABŁA W CZŁOWIEKU DESTRUKCYJNIE
DZIAŁAJĄ NA GOSPODARKĘ ŚWIATA NA RODZINĘ OSOBNIKÓW
NOSZĄCYCH CECHY DIABŁA W SOBIE

NAZYWAMY JE CECHAMI DIABŁA    CZŁOWIEKA DO ŻYCIA I SPRAW ŻYCIOWYCHP R Z Y K Ł A D

PROWADZENIE INTERESÓW


Ż Y D

ŻYD PO TO PROWADZI INTERES BY WYŁĄCZNIE ZAROBIĆ
CENI ŚWIĘTY SPOKÓJ PONAD WSZYSTKO

ŻYD ZABEZPIECZA TAK INTERES PIERWSZEGO DNIA
BY PARTNER W INTERESACH LUB SYTUACJA W INTERESACH
NAWET GDYBY CHCIAŁ NIE BĘDZIE MÓGŁ OSZUKAĆ OKRAŚĆ

A DLACZEGO TAK ZABEZPIECZA
BO SZUKA ŚWIĘTEGO SPOKOJU I PIENIĘDZY I NIC WIĘCEJ


G O J

GOJ INACZEJ DIABEŁ TAK PROWADZI INTERES
I TAK ZABEZPIECZA PRZED PARTNEREM LUB SYTUACJĄ ŻYCIOWĄ
ŻE PRAWIE NA PEWNO STRACI PIENIĄDZE

A TYLKO DLATEGO TAK ZABEZPIECZA BO GOJ NIE CENI
PONAD WSZYSTKO PIENIĘDZY I ŚWIĘTEGO SPOKOJU
TYLKO WYTWORZYŁ SYTUACJĘ NEGATYWNYCH EMOCJI

TO JA MU SERCE ODDAŁEM JA MU ZAUFAŁEM A ON MNIE OKRADŁ OSZUKAŁ
GOJ JAK ZWIERZ SZUKA EMOCJI A NIE PIENIĘDZY


CZŁOWIEK BY BYŁ PORZĄDEK
MUSI NIE BYĆ ZWIERZĘCIEM TYLKO
CZŁOWIEKIEM NA PODOBIEŃSTWO BOGA

DLATEGO DO ŻYCIA LUDZIOM

Ż Y D O W S K I   D U C H   D A W I D O W Y

NIE RELIGIJNY POWTARZAM


JEST TO OGÓLNE SPOJRZENIE NEGATYWNE CZŁOWIEKA NA WSZYSTKIE SPRAWY
KTÓRE W ŻYCIU CZŁOWIEKA OTACZAJĄ WRĘCZ DEPRESYJNE POŁĄCZONE Z PESYMIZMEM I LENISTWEM
ORAZ PRZYBRANIEM FORMY WYCOFANIA SIĘ Z WSZELKICH DZIAŁAŃ
ZWRACAMY UWAGĘ I STOSUJEMY DUŻY NACISK NA CECHY DIABŁA W CZŁOWIEKU

I UWAŻAMY ŻE TO JEST GŁÓWNY CZYNNIK ZŁA NA ŚWIECIE

W Ł A Ś N I E   T O


                 
                      MIROSŁAW FRYŚ                       DAVID ROCKEFELLER                            JACOB ROTHSCHILD                               SIGMUND FREUD  C E C H Y   D I A B Ł A   T O   N I E   B Ł A H O S T K A

TO DUŻY SZKODNIK - CECHY DIABŁA W CZŁOWIEKU

DLA GOSPODAREK ŚWIATA

DLA RODZIN LUDZKICH

DLA RODZAJU LUDZKIEGOPOWTARZAM TAKA POSTAWA CZŁOWIEKA MA BARDZO
DUŻY WPŁYW NEGATYWNY NA GOSPODARKĘ ŚWIATA
RODZINĘ ORAZ STOSUNKI MIĘDZYLUDZKIE

ZGODNIE Z RAPORTEM BANKU ŚWIATOWEGOZALECAMY RYGORYSTYCZNIE

BY CZŁOWIEK W ŻYCIU WYRZEKŁ SIĘ STOSOWANIA W CODZIENNYM DNIU
CECH DIABŁA A PUSTE MIEJSCE ZASTĄPIŁ CECHAMI BOGA


DIABEŁ MA SWOJE CECHY

BÓG MA SWOJE CECHY


MIESZANIE TYCH CECHRAZ TAK RAZ TAK TEŻ NIC NIE DA
ŻYCIE CZŁOWIEKA STAJ SIĘ BYLEJAKIE JAK I SAM CZŁOWIEK STAJE SIĘ BYLEJAKI

ZASTOSUJEMY NAJPIERW INFORMACJĘ

O ZJAWISKU CECHY DIABŁA W CZŁOWIEKU

NASTĘPNIE RZĄD ŚWIATOWY ORGANIZACJA BANKIERÓW


O R G A N I Z A C J A       B A N K I E R Ó W       F I R M A

                   


WRAZ ZE WSZYSTKIMI NARODAMI ŚWIATA
PRZEPROWADZI ZMASOWANY ATAK NA CECHY DIABŁA W CZŁOWIEKU

WSZYSTKIE NARODY ŚWIATA MAJĄ JEDNEGO WSPÓLNEGO WROGA
JEST JAK RAK TOCZĄCY LUDZKOŚĆMY ILUMINACI TAK WIDZIMY PROBLEM

UWAŻAMY IŻ USUNĄĆ POWYŻSZY PROBLEM
A BĘDZIE JAK W NIEBIE TAK I NA ZIEMI
OFICJALNE STANOWISKO ILUMINATÓW


W PIERWSZYM POKOLENIU
WSZYSCY LUDZIE ZAPŁACĄ JAKĄŚ CENĘ
NAWET W RODZINACH BĘDZIE PODZIAŁ NA TYCH KTÓRZY IDĄ W GÓRĘ
FINANSOWO I NA TYCH KTÓRZY IDĄ W PRZEPAŚĆ FINANSOWĄ
TO SĄ KOSZTA PORZĄDKU I SPRAWIEDLIWOŚCI

RADZĘ PRZYGOTOWAĆ SIĘ PSYCHICZNIE DUCHOWO
NA PRZYWITANIE PORZĄDKU ŚWIATOWEGO

LUDZKOŚĆ Z POWROTEM UMIŁUJE PORZĄDEK
PORZĄDEK ŚWIATOWY PONAD WSZYSTKO


PRAWDA JEST TAKA ŻE   L U D Z K O Ś Ć   NIE POTRAFI

Z B U D O W A Ć

DŁUGOTRWAŁEGO PORZADKU ŚWIATOWEGO OBOWIĄZUJĄCEGO NA KILKASET KILKA TYSIĘCY LAT

Z TEGO POWODU WDROŻYMY NADZWYCZAJNE PROCEDURY
C H R O N I Ą C E   R Z Ą D   Ś W I A T O W Y

P R Z E D   S A M Y M I   L U D Ź M I


RZĄD ŚWIATOWY

BĘDZIE CHRONIONY OD SAMEGO POCZĄTKU PRZED SZARYMI LUDŹMI

INSTYTUCJA CHRONIONA ŚWIADOMIE OD SAMEGO POCZĄTKU
PRZED SZARYMI LUDŹMI JAK I ICH NATURĄ


MOJE RZĄDY BĘDĄ SPRAWIEDLIWE


MOJE RZĄDY BĘDĄ SPRAWIEDLIWE


MOJE RZĄDY BĘDĄ SPRAWIEDLIWE


POD WPŁYWEM FUNDAMENTÓW UŻYWAĆ BĘDĘ TYLKO PRAWDYMOJA UKOCHANA ORGANIZACJA

PRZEMIENI CAŁY ŚWIAT W ŚWIAT ŻYDOWSKI W JEDEN NARÓDDLA WĄTPIĄCYCH POLECAM UŻYWANIE ROZUMU


TECHNICZNE ROZWIĄZANIA W PROGRAMIE
Z IZRAELA ZROBIĄ MOCARSTWO ŚWIATOWE
ORAZ ŻYDZI BĘDĄ RZĄDZIĆ ŚWIATEM
OSIĄGNIEMY JEDEN NARÓD ŻYDOWSKI
NA CAŁYM ŚWIECIE
SZEKLĄ JEDEN NARÓD OSIĄGNIEMY
A SPOSOBEM ODBUDUJEMY III ŚWIĄTYNIĘ


NIE MA INNEGO SPOSOBU NIEDOWIARKI
       

POLITYKA ZAGRANICZNA JAKĄ PROWADZI POZWALA W OGÓLE

ISTNIEĆ IZRAELOWI ISTNIEĆ IZRAELOWI JAKO PAŃSTWU

BEZ RZĄDU

BEZ POLITYKI ZAGRANICZNEJ IZRAELA BY NIE BYŁO

BY PRZESIĄKAŁ RELIGIĄ ORAZ

SZEDŁ W KIERUNKU PRAWICOWYCH RADYKAŁÓW


O R G A N I Z A C J A       B A N K I E R Ó W       F I R M A

                   
T Y L K O   M E S J A S Z   Ż Y D O W S K I

MOŻE POGODZIĆ ŚRODOWISKA ŻYDOWSKIE


U P O M I N A M

OD TEGO JEST MESJASZ
SAMI NIE DACIE RADY SIĘ POGODZIĆ ŻYDZIMESJASZ ŻYDZI MA SWOJĄ MOC SPRAWCZĄ

BEZ MESJASZA I BEZ BOGA NICZYM PRZEZNACZENIA
IZRAELA I ŻYDÓW NIE DA SIĘ WPROWADZIĆ

A NA DOWÓD TEGO SPOTKALIŚCIE SIĘ ŻYDZI

NAJWIĘKSZE SPOTKANIE OD 2000 LAT

NIE POROZUMIELIŚCIE SIĘ NIE POGODZILIŚCIE SIĘB A N K I   B I O R Ą C E   U D Z I A Ł   W   O P E R A C J ITO CO WYPADA W EUROPIE NIE WYPADA ŻYDOM
PAMIĘTAJMY ŻE ŚWIAT NIENAWIDZI ŻYDÓW

KAŻDE ZAPĘDY PRAWICOWO-NARODOWOŚCIOWE
DOPROWADZIŁY BY IZRAEL DO SAMOUNICESTWIENIA
ŚWIAT NIE WYBACZY ŻYDOM SILNEGO POCZUCIA TOŻSAMOŚCITU ŻYDZI RELIGIJNI NIE POMOŻECIE

BY IŚĆ W PRZYSZŁOŚĆ TO NAJPIERW TRZEBA MIEĆ Z CZYM IŚĆ W PRZYSZŁOŚĆ

CZYLI BEZ RZĄDU IZRAELA I POLITYKI ZAGRANICZNEJ JAKĄ PROWADZI RZĄD

MOGLIBYŚCIE TYLKO MARZYĆ ŻYDZI RELIGIJNI O PRZYSZŁOŚCI

P R Z Y S Z Ł O Ś Ć   M A J Ą   Ś C I Ś L E   Z A P I S A N Ą   U   B O G A
WYBRANY DUCH ŻYDOWSKI RODU DAWIDOWEGO

A NIE CIAŁO JAKBY ŻYCZYLI SOBIE
WYWYŻSZAJĄCY SIĘ FAŁSZYWI IZRAELICI

GDYBY TO BYŁO CIAŁO JAK ŻYCZĄ SOBIE WYWYŻSZAJĄCY SIĘ
FAŁSZYWI IZRAELICI NIGDY IZRAEL I NIGDY ŚWIAT ŻYDOWSKI
NIE POWSTAŁ BY NA CAŁYM ŚWIECIE

A TO OZNACZAŁO BY Z KOLEI ŻE SAM
BÓG SIĘ MYLI W SWOICH ZAŁOŻENIACH


F A Ł S Z Y W I   I Z R A E L I C I   BEDĄ POTRAKTOWANI

NA RÓWNI Z GOJAMI NIE NAWRÓCONYMI NA ŻYDOSTWO

POWTARZAM TO FAŁSZYWI ŻYDZI PRZYPOMINAJĄ TYLKO WYGLĄDEM
LECZ NIE MAJĄ POJĘCIA CZYM JEST PRAWDZIWE ŻYDOSTWOŻYD KTORY NIE CHCE ŚWIATA ŻYDOWSKIEGO CAŁEGO

CO TO ZA ŻYD

ŻYD KTÓRY NIE MA POJĘCIA O DUCHU RODU DAWIDOWEGO
I NIE MA GO W SOBIE I NIE KIERUJE SIĘ NIM

CO TO ZA ŻYD


UPIERAJĄC SIĘ PRZY MATERII Z AUTOMATU JESTEŚ FAŁSZYWYM IZRAELITĄMATERIA JEST UPOŚLEDZONA
MATERIA JEST OGRANICZONA
BEZ MOŻLIWOŚCI ROZROSTU NA CAŁY ŚWIAT

TO PRZY CZYM SIĘ UPIERACIE FAŁSZYWI ŻYDZI
PRZY BRAKU REALIZACJI BOSKIEGO SŁOWA
I IZRAELSKIEGO PRZEZNACZENIACO INNEGO DUCH

DUCH JEST NIEOGRANICZONY NICZYMMÓJ BÓG KOCHA WSZYSTKICH LUDZI

I NIE CHCE BY JEDNI BYLI PODDANI DRUGIM


DAJE SZANSE WSZYSTKIM LUDZIOM

KTÓRZY PRZYJMĄ DUCHA ŻYDOWSKIEGO W SWOJE ŻYCIE
I BĘDĄ ŻYĆ W CODZIENNYM DNIU Z DUCHEM ŻYDOWSKIM

A RESZTA CZY TO GOJ CZY ŻYD Z MATERII
KTÓRY NIE BĘDZIE MIAŁ DUCHA ŻYDOWSKIEGO W SOBIE
SAM SKAŻE SIĘ NA CHAOS I BIEDĘ WE WŁASNYM ŻYCIU


RZĄD PILNUJE DORAŹNEGO BEZPIECZEŃSTWA I PRZYSZŁYCH DNI IZRAELA

TO JEDNO ALE TU NIGDY NIE BĘDZIE ROZWOJU ROZROSTU IZRAELA

TU ZACZĄĆ TRZEBA SZANOWAĆ ŻYDÓW RELIGIJNYCH

I PRZEZNACZENIE IZRAELA NADANEGO PRZEZ SAMEGO BOGA NAJWYŻSZEGO

PRZEZNACZENIE IZRAELA ŻYDZI RELIGIJNI RABINI

SĄ OLBRZYMIMI FACHOWCAMI OD PRZYSZŁOŚCI IZRAELASZEKEL


GDY WPROWADZIMY SZEKLĘ W SYSTEM MONETARNY ŚWIATA


   TECHNICZNIE

S  T  R  A  C  I    S  E  N  S    A  T  A  K    N  A    I  Z  R  A  E  L

WSZĘDZIE ŻYDZI W KAŻDYM ZAKĄTKU ŚWIATA ŻYDZI

SYMBOLE ŻYDOWSKIE W FORMIE SZEKLI NAPISÓW NA SZEKLI POZA GRANICAMI IZRAELA

WRÓG STRACI WĄTEK


   TECHNICZNIE

S  T  R  A  C  I    S  E  N  S    A  T  A  K    N  A    I  Z  R  A  E  L

WSZĘDZIE ŻYDZI W KAŻDYM ZAKĄTKU ŚWIATA ŻYDZI

SYMBOLE ŻYDOWSKIE W FORMIE SZEKLI NAPISÓW NA SZEKLI POZA GRANICAMI IZRAELA

WRÓG STRACI WĄTEK


  IRAN ZWIEDZIE WSZYSTKICH. ZAATAKUJE WCZEŚNIEJ. OSTRZEGAM !

I Z R A E L

TAK NAPRAWDĘ NA CAŁYM ŚWIECIE MA WROGÓW

UDAJĄ TYLKO PRZYJACIÓŁ

NIE CZAROWANIE SIĘ TO DUŻA CZĘŚĆ SUKCESU ŻYDZI


PRZY JAKIMKOLWIEK WIEKSZYM GLOBALNYM KONFLIKCIE

PRAWIE WSZYSTKIE KRAJE ŚWIATA

HIPNOTYCZNIE ZWRÓCĄ SIĘ PRZECIWKO IZRAELOWI W JEDNYM CZASIE


PARADOKSALNIE PORZUCĄ PIERWOTNY KONFLIKT MIĘDZY SOBĄ

A ZJEDNOCZENI WSZYSCY RAZEM ZAATAKUJĄ IZRAEL
TAK CZEKAJĄ I TAK ŻYJĄ SPRAWĄ MESJASZA ŻYDOWSKIEGO
I TO JEST PROGRAM DLA NICH BO ONI CZEKALI

OD STRONY FINANSOWEJ JEST TO PROGRAM
DLA LUDZI NAJBOGATSZYCH NA ŚWIECIE
TAK SOBIE TO WYMYŚLILI TAK BĘDĄ MIELI

A RESZTA NIECH SIĘ ROZEJDZIE DO FABRYK DO SWOJEGO ŻYCIA
TO NIE DLA NICH NIE CZEKALI NA MESJASZA
NAWET GDYBY BYŁ TO CO Z TEGO TO SĄ TACY LUDZIE
DLATEGO MY ŻEGNAMY ICH A ONI NAS

FORMACJA 300 000 OSÓB KTÓRZY ODDYCHAJĄ TĄ SPRAWĄ
PLUS NAJBOGATSI LUDZIE NA ŚWIECIE KTÓRZY JĄ FINANSUJĄ
MESJASZ ŻYDOWSKI FRYŚ MIROSŁAW I JEGO ROZWIĄZANIA
TECHNICZNO-POLITYCZNE DLA RODU DAWIDOWEGO


NOWA SIŁA POLITYCZNA NA ŚWIECIE          ULICE JEROZOLIMY

FIRMA TA ZNACZĄCO ODMIENI ŚWIAT

ZAPAMIĘTAJCIE TO HASŁOORGANIZACJA  Z  PIRAMIDALNYM  OKIEM  W  LOGO


CHCĘ III ŚWIĄTYNIĘ ŻYDOWSKĄ I JĄ DOSTANĘ
CHCĘ ŚWIATA ŻYDOWSKIEGO I DOSTANĘ ŚWIAT ŻYDOWSKI
SPOSOBEM TO ZROBIĘ
NIE TAK TO TAK NIE TAK TO TAK
I TAK DOSTANĘ I TAK BĘDZIE PO ŻYDOWSKU

NIKT MNIE NIE ZATRZYMA I NIC MNIE NIE ZATRZYMA
CHYBA SIE UPARŁEM I CO WSZYSCY Z TYM ZROBIĄ     

     WYMOGI FORMALNE


                                                       
JACOB ROTHSCHILD                                         MIROSŁAW FRYŚ                                             RE'UWEN RIWLIN
ŻYD                                                                       ŻYD                                                                      ŻYD
Z DOMIESZKĄ KRWI ŻYDOWSKIEJ
WYZNANIA MOJŻESZOWEGO

PROPORCJE CZASZKI WYSOKOŚĆ CZOŁA NOSY ROZSTAW OCZU

MAMY BARDZO PODOBNE

SWOJĄ DROGĄ JAK SILNE I ZDROWE MUSZĄ BYĆ GENY ŻYDOWSKIE
ŻE ZMIESZANIE RAS NA KILKA POKOLEŃ Z GENAMI GOJÓW
WYWIERA TAK OLBRZYMI WPŁYW NA WYGLĄD

                                                       
BINJAMIN NETANJAHU                                         MIROSŁAW FRYŚ                                             RE'UWEN RIWLIN
ŻYD                                                                       ŻYD                                                                      ŻYD
Z DOMIESZKĄ KRWI ŻYDOWSKIEJ
WYZNANIA MOJŻESZOWEGOZe względu na coraz częstsze incydenty wchodzenia na w/w program informujemy iż korzystamy z techniki z serwerów wyłacznie dla dobra swojej społeczności żydowskiej i nie życzymy sobie od nowa uczyć kultury osobistej osób pochodzenia nieżydowskiego które mimo próśb wchodzą na program mimo że są mile niewidziani. Pewne warstwy społeczne trudne są do nauczenia kultury osobistej ale prosimy o wyjątkowe zwrócenie uwagi że sobie nie życzymy gojów na stronie.


Ze względu na coraz częstsze incydenty wchodzenia na w/w program informujemy iż korzystamy z techniki z serwerów wyłacznie dla dobra swojej społeczności żydowskiej i nie życzymy sobie od nowa uczyć kultury osobistej osób pochodzenia nieżydowskiego które mimo próśb wchodzą na program mimo że są mile niewidziani. Pewne warstwy społeczne trudne są do nauczenia kultury osobistej ale prosimy o wyjątkowe zwrócenie uwagi że sobie nie życzymy gojów na stronie.

NA RZECZ ODBUDOWY III ŚWIĄTYNI ŻYDOWSKIEJW KRÓTKIM CZASIE PRZEMIANA PRYWATNEJ INICJATYWY SEKTORA BANKOWEGO W INSTYTUCJĘ PAŃSTWOWĄ O ZASIĘGU MIĘDZYNARODOWYM

I

UMOCOWANIE W PRAWIE DLA
UZYSKANIA WYSOKIEJ SKUTECZNOŚCI
          ULICE JEROZOLIMYZ   S E K T O R A   B A N K O W E G O

O R G A N I Z A C J A       B A N K I E R Ó W       F I R M A

                   

                     B A N K I E R Z Y                     


P O W R A C A   R Ó D   D A W I D O W Y

ZASIĄDZIE W JEROZOLIMIE RÓD DAWIDOWY


RODZINA ROTHSCHILDÓW
RODZINA ROCKEFELLERÓW
FRYŚ MIROSŁAW
RODZINA KTÓRA NA RAZIE WOLI BYĆ ANONIMOWA

DLA

JEROZOLIMY

ŻYDÓW IZRAELASZEKLA
III ŚWIĄTYNIA
RZĄD ŚWIATOWY ŻYDOWSKI
PRZYMIERZE IZRAEL - ROSJA
FRYŚ MIROSŁAW MESJASZ ŻYDOWSKI

TYLKO SZEKLĄ MOŻNA ZJEDNOCZYĆ ŚWIAT

LICZĄCE SIĘ ŚWIATOWE BANKI ZAAKCEPTOWAŁY
WSPARCIE I PRZYJĘCIE SZEKLI JAKO JEDNOLITĄ WALUTĘ ŚWIATA
W IMIĘ ZAŻEGNANIA PODZIAŁÓW KONFLIKTÓW WOJEN
ORAZ USTABILIZOWANIA FINANSÓW ŚWIATOWYCH
I WYEDUKOWANIA LUDZKOŚCI W WARTOŚCIACH ŻYDOWSKICH
BY SAMI JAKO JEDNOSTKI BYLI WYDOLNI EKONOMICZNIE I ICH RODZINY


           
ŻĄDAMY OD

WATYKANU
ONZ
PAŃSTW NARODOWOŚCIOWYCH

BEZWZGLĘDNEGO POPARCIA METODĄ Z SZEKLĄ JEDNOCZENIA ŚWIATA


NIE ZASTOSOWANIE SIĘ DO ŻĄDAŃ RZĄDU ŚWIATOWEGO
WZGLĘDEM RESZTY ŚWIATA INSTYTUCJI ORAZ OSÓB PRYWATNYCH
TO OFICJANE W PRZEKLADNI INTELEKTUALNEJ
PRZYSTĄPIENIE DO LUDOBÓJSTWA DOKONYWANEGO
NA LUDZIACH W PRZESZŁOŚCI I PRZYSZŁOŚCIKONIEC WASZYCH PODZIAŁÓW CHORZY LUDZIE

BYLIŚCIE BEZKARNI ALE TO SIĘ ZMIENI


     

BAŁKANY (1992 -1995) WOJNA NA TLE REIGIJNYM

     


KONIEC ICH RELIGII
KONIEC ICH PAŃSTW NARODOWOŚCIOWYCH

TYM SIĘ KOŃCZY ICH PATRIOTYZM
TYM SIĘ KOŃCZY ICH RELIGIA

ODBIERAMY IM PRAWO GŁOSU

SĄ NIENORMALNI ZALECAMY LECZENIETECHNICZNE ROZWIĄZANIE W JAKI SPOSÓB SZEKLA ZJEDNOCZY ŚWIAT


       

RABIN YITZHAK KADURI

YITZHAK KADURI, UR. OK. 1900 W IRAKU, ZM. 28 STYCZNIA 2006 W JEROZOLIMIE


W     P   O   G   R   Z   E   B   I   E     U   D   Z   I   A   Ł     W   Z   I   Ę   Ł   O     3   0   0     T   Y   S.     O   S   Ó   B


PS. RABINIE DAVIDZIE KADURI WIĘCEJ SZACUNKU DLA OJCAARIEL SHARON, WŁAŚCIWIE ARIEL SCHEINERMAN, PSEUDONIM"ARIK" UR. 26 LUTEGO 1928 W KEFAR MALAL

ZM. 11 STYCZNIA 2014 W TEL AWIWIE, POLITYK I DOWÓDCA WOJSKOWY (GENERAŁ MAJOR)

PREMIER IZRAELA W LATACH 2001-2006ŚMIERĆ RABINA YITZHAKA KADURI - 2006

NA WYRAŻNĄ PROŚBĘ RABINA YITZHAKA KADURI DOPIERO PO ROKU OTWARCIE LISTU - 2007

ŚMIERĆ ARIELA SHARONA PO 7 LATACH ŚPIĄCZKI - 2014

ROZPOCZĘCIE NASZEJ DZIAŁALNOŚCI - 2007LIST RABINA YITZHAKA KADURI


O R G A N I Z A C J A   Z   P I R A M I D A L N Y M   O K I E M   W   L O G O   W E S Z Ł A   W   I I   E T A P

U J A W N I A N I A   S I Ę   Ż Y D O M   Z A K R E Ś L O N E   N A   C Z E R W O N O


             

              SIEDZIBA GMINY WYZNANIOWEJ                   SYNAGOGA IM. ZALMANA I RYWKI MAŁŻEŃSTWA NOŻYKÓW, WARSZAWA
                          ŻYDOWSKIEJ , WARSZAWA, UL. TWARDA 6

T E R M I N   D A T A   U J A W N I E N I A   S I Ę   Ż Y D O M   U C Z O N Y M   1 1   K W I E T N I A   2 0 1 6   G O D Z I N A   1 4 : 3 0

NAGRANIE Z MONITORINGU POSIADA GMINA ŻYDOWSKA
SAMOCHÓD ZAPARKOWANY DOKŁADNIE W TYM MIEJSCU CO CZERWONY PUNKT

ROZPOCZĘŁO SIĘ TO JUŻ SIĘ DZIEJE
11.04.2016


          ULICE JEROZOLIMY


OPINIE SPOSTRZEŻENIA

PO SPOTKANIU Z ŻYDAMI RELIGIJNYMI

I POTOMKAMI KAPŁANÓW ŻYDOWSKICH


NIE PRZEPADAM ZA WIZYTAMI U ŻYDÓW RELIGIJNYCH ALE ZROBIŁEM TO

Ż Y D Z I   R E L I G I J N I   P O T O M K O W I E   K A P Ł A N Ó W   Ż Y D O W S K I C H

O R A Z   Z W Y K L I   Ż Y D Z I


ZWYKLI ŻYDZI ŻYDZI RELIGIJNI Z OKREŚLONYCH WARSTW SPOLECZNYCH ZMIENILI SIĘ NIE DO POZNANIA
OKRADANIE NIEUSTANNE ZAGROŻENIE ŻYDÓW I ZŁE CZYNY DOKONANE PRZEZ LUDZI INNYCH NACJI NA ŻYDACH ODBIŁY SWOJE TRWAŁE PIĘTNO
Z POWROTEM PRZYWRÓCIĆ TRZEBA ŻYDOM Z CAŁEGO ŚWIATA BEZPIECZEŃSTWO GWARANTOWANE

T E R M I N   D A T A   U J A W N I E N I A   S I Ę   L U D Z I O M   P R O S T Y M   5   M A J A   2 0 1 6   Ł A S K A R Z E W
CZEKAJĄ I SIĘ DOCZEKAJĄ NA SWOJEGO

MESJASZA


MESJASZA

TECHNICZNEGO POLITYCZNEGOPRAWDA JEST TAKA ŻE   L U D Z K O Ś Ć   NIE POTRAFI

Z B U D O W A Ć

DŁUGOTRWAŁEGO PORZADKU ŚWIATOWEGO OBOWIĄZUJĄCEGO NA KILKASET KILKA TYSIĘCY LAT

Z TEGO POWODU WDROŻYMY NADZWYCZAJNE PROCEDURY
C H R O N I Ą C E   R Z Ą D   Ś W I A T O W Y

P R Z E D   S A M Y M I   L U D Ź M I


RZĄD ŚWIATOWY

BĘDZIE CHRONIONY OD SAMEGO POCZĄTKU PRZED SZARYMI LUDŹMI

INSTYTUCJA CHRONIONA ŚWIADOMIE OD SAMEGO POCZĄTKU
PRZED SZARYMI LUDŹMI JAK I ICH NATURĄ


MOJE RZĄDY BĘDĄ SPRAWIEDLIWE


MOJE RZĄDY BĘDĄ SPRAWIEDLIWE


MOJE RZĄDY BĘDĄ SPRAWIEDLIWE


POD WPŁYWEM FUNDAMENTÓW UŻYWAĆ BĘDĘ TYLKO PRAWDYMOJA UKOCHANA ORGANIZACJA

PRZEMIENI CAŁY ŚWIAT W ŚWIAT ŻYDOWSKI W JEDEN NARÓDDLA WĄTPIĄCYCH POLECAM UŻYWANIE ROZUMU


ROBERT KENNEDY TYLKO WSPOMNIAŁ O JEROZOLIMIE WYŁĄCZNIE ŻYDOWSKIEJ ZOSTAŁ ZASTRZELONY PRZEZ PALESTYŃCZYKA
PALESTYŃCZYK ZAPISAŁ W SWOIM KALENDARZU ŻE MA ZASTRZELIĆ KENNEDY'EGO DO 1968 ROKU I TAK UCZYNIŁ STOJĄC METR OD ROBERTA KENNEDY'EGO WSZYSCY KTÓRZY BRALI SIĘ ZA SPRAWĘ JEROZOLIMY GINĘLI LUB PRZEDSIĘWZIĘCIE KOŃCZYŁO SIĘ FIASKIEM

FRYŚ MIROSŁAW W HOŁDZIE ROBERTOWI KENNEDY'EMU DOKOŃCZY JEGO DZIEŁO I JEROZOLIMA BĘDZIE WYŁĄCZNIE ŻYDOWSKA


                           

ROBERT F. KENNEDY POSTRZELONY 5.06.1968 ROKU W LOS ANGELES (ZMARŁ DZIEŃ PÓŹNIEJ) W TRAKCIE KAMPANII NA PREZYDENTA USA

          PRZEZ PALESTYŃCZYKA SIRHAN B. SIRHAN


FRYŚ MIROSŁAW ŁATWO MNIE ZNALEŹĆ NAMIERZYĆ

AKTUALNE MIEJSCE POBYTU PANA FRYŚ MIROSŁAW
POLSKA, MAZOWIECKIE, 08-450 ŁASKARZEW, UL. GARWOLIŃSKA 31, TEL.510 466 358

DO WSZYSTKICH WROGÓW IZRAELA
PALESTYŃCZYKOWI ŁATWO WSIĄŚĆ W SAMOLOT W TEL AWIWIE LUB W KRAJU ARABSKIM
WYLĄDOWAĆ W WARSZAWIE A 70 KM POD WARSZAWĄ W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM JEST PAN FRYŚ


                                                            WARSZAWA OKĘCIE LOTNISKO IM. CHOPINA


JEŻELI NIE ZOSTANĘ ZASTRZELONYA TEMATYKA MÓWI WYRAŹNIE ŻE IZRAEL BĘDZIE NA CAŁYM ŚWIECIE
III ŚWIĄTYNIA I JEROZOLIMA WYŁĄCZNIE ŻYDOWSKA I JEŻELI WSZYSTKO SKOŃCZY SIĘ HAPPY ENDEM
DLA PANA FRYSIA I JEROZOLIMY ZNAJĄC POPRZEDNIE PRZYPADKI OSÓB KTÓRE BRAŁY SIĘ ZA TO
JEŻELI WSZYSTKO HAPPY ENDEM SIĘ SKOŃCZY

TO BÓG BEZPOŚREDNIO BÓG NAJWYŻSZY I CZAS ZA PANEM FRYSIEM MIROSŁAWEM STOI


MOŻNA TEŻ BOMBĘ PODŁOŻYĆ POD MOJE SAMOCHODY A NIKT NIE POMYLI ICH Z INNYMI BO SPECJALNIE JE OZNACZYŁEM GWIAZDĄ DAWIDA

       

JESTEŚMY POTĘŻNIEJSI OD KENNEDY'EGO I AMERYKI

BANKIERZY

NASZA ORGANIZACJA Z PIRAMIDALNYM OKIEM W LOGO


                   


PROTOKÓŁ DYPLOMATYCZNY

ORGANIZACJA POZARZĄDOWA


NIE JESTEŚMY ZWIĄZANI PROTOKOŁEM DYPLOMATYCZNYM
A KONEKSJE RODZIN ZAANGAŻOWANYCH ORAZ DUŻO WIĘKSZE PIENIĄDZE NIŻ POSIADA AMERYKA
ORAZ BARDZO SKUTECZNY PLAN TECHNICZNY PANA FRYŚ MIROSŁAW
TYM RAZEM REALNIE ŻYDOM PRZYNIESIE III ŚWIĄTYNIĘ SZEKLĘ NA CAŁYM ŚWIECIE
JEDEN NARÓD I JEROZOLIMA WYŁĄCZNIE W RĘKACH ŻYDOWSKICH ORAZ

RZĄD ŚWIATOWY

WYŁĄCZNIE OPARTY O WARTOŚCI ŻYDOWSKIE
W  Y  L  Ą  D  U  J  Ę      W      T  E  L      A  W  I  W  I  E      F  R  Y  Ś      M  I  R  O  S  Ł  A  W

OD RAZU PRZYSTĘPUJEMY DO DZIAŁAŃU  A  K  T  Y  W  N  I  O  N  A     N  O  W  A     S  I  Ł  A

POLITYCZNO-FINANSOWA
NIE MOŻNA JEJ PRZYRÓWNAĆ DO NICZEGO NA ŚWIECIE
ANI W PRZESZŁOŚCI ANI W PRZYSZŁOŚCI
NA ŚWIECIE NIE POWSTANIE PODOBNA SIŁAP A N   FRYŚ   MIROSŁAW   J E S T   J U Ż   D Z I Ś   S I Ł Ą

Z KTÓRĄ TRZEBA SIĘ LICZYĆ

DZIŚ GDYBY WYLĄDOWAŁ W TEL AWIWIE UJAWNIŁ PROGRAM ROZDAJĄC ULOTKI W JEROZOLIMIE PRZY ŚCIANIE PŁACZU UZYSKAŁ BY POPARCIE LUDZI IZRAELA SZACOWANE OD 300.000 DO 500.000 OSÓB BYŁABY TO ZNACZĄCA SIŁA POLITYCZNA I SIŁA FINANSOWA Z KTÓRĄ TRZEBA SIĘ LICZYĆI N T E L E K T U A L N Ą   P R A C Ą   D O Ł Ą C Z Y Ł   D O   G R O N A   S I L N Y C H

NIE ZWYKŁE POPARCIE LUDZI ALE ZAPATRZONYCH W PANA FRYŚ MIROSŁAW I JEGO PROGRAM KTÓRZY PÓJDĄ ZA NIM DO KOŃCA

TO PRAWDZIWA SIŁAL  U  D  Z  I  E    I Z R A E L A    C  Z  E  K  A  J  Ą    N  A    T  E  C  H  N  I  C  Z  N  E  G  O
P  O  L  I  T  Y  C  Z  N  E  G  O    M  E  S  J  A  S  Z  A

MARZEŃ I PRAGNIEŃ LUDZI NIECH ŚWIAT NIE NIEDOCENIA
W NICH JEST PRAWDZIWA MOC I SIŁA


GDY LUDZIE UWIERZĄ W NIEGO
GDY ŻYDZI POLICZĄ ŻE TO JEST LOGICZNE
NIE ZATRZYMA ICH NIKT
A PANA FRYSIA TO NA PEWNO JUŻ NIKT NIE ZATRZYMA
PRZED WPROWADZENIEM TEGO W IZRAELU


          ULICE JEROZOLIMY


OD LUDZI IZRAELA SIŁA JEDNO DRUGA SIŁA OD NAS W TYM SAMYM CZASIEO R G A N I Z A C J A       B A N K I E R Ó W       F I R M A

                   

                     B A N K I E R Z Y                     


P O W R A C A   R Ó D   D A W I D O W Y

ZASIĄDZIE W JEROZOLIMIE RÓD DAWIDOWY


RODZINA ROTHSCHILDÓW
RODZINA ROCKEFELLERÓW
FRYŚ MIROSŁAW
RODZINA KTÓRA NA RAZIE WOLI BYĆ ANONIMOWA

DLA

JEROZOLIMY

ŻYDÓW IZRAELASZEKLA
III ŚWIĄTYNIA
RZĄD ŚWIATOWY ŻYDOWSKI
PRZYMIERZE IZRAEL - ROSJA
FRYŚ MIROSŁAW MESJASZ ŻYDOWSKI

WŁADZA OD ZAWSZE BYŁA W NASZYCH RĘKACH

NIE INTERESOWAŁ NAS TEN ŚWIAT

D L A C Z E G O   M A M Y   T O   Z M I E N I Ć

PO PROSTU PRZYSZEDŁ TEN CZAS
CZASEM I MY MUSIMY W CZYMŚ UCZESTNICZYĆ
POKAŻEMY PRAWDZIWĄ WŁADZĘ JAK SIĘ RZĄDZI
CO TO ZNACZY MIEĆ PIENIĄDZE I WŁADZĘ
PRZYPOMINAM NA ŚWIECIE NIE MAMY

RZĄDŹMY NIE PONIŻAJMY SIĘ DYSKUSJĄ
Z POZORNĄ WŁADZĄ ORAZ Z LUDEMPAN FRYŚ MIROSŁAW SKORZYSTA Z WYJAZDU DO TEL AWIWU I JEROZOLIMY

Z UTĘSKNIENIEM CZEKAMY NA NIEGO I PROSIMY BOGA

BY PODJĄŁ DECYZJĘ O

WYLOCIE DO TEL AWIWU


PANIE FRYŚ MIROSŁAW CZEKAMY NA PANA W TEL AWIWIE W JEROZOLIMIE


PAN FRYŚ MIROSŁAW TRZEBA MU PRZYZNAĆ UMIE TRZYMAĆ NAS W NAPIĘCIU

MY BANKIERZY JESTEŚMY PRZYGOTOWANI OD DAWNA

OFERUJEMY DO DYSPOZYCJI SWOJE MAJĄTKI SWOJĄ GOŚCINĘ

A PAN FRYŚ MIROSŁAW NADAL NIE PRZYLECIAŁ

CO PRAWDA NIGDY Z PODOBNĄ OSOBĄ NIE MIELIŚMY DO CZYNIENIA


ZAOFEROWALIŚMY BOGACTWO MATERIALNE

WŁADZĘ SPEŁNIENIE SWOJEJ OSOBOWOŚCIMÓJ PRZYLOT DO TEL AWIWU DO JEROZOLIMY JEST NIEUCHRONNY

MÓJ CZAS JEST INNY NIŻ WASZ CZASPAN FRYŚ MIROSŁAW JEST Z RODU DAWIDOWEGO MOŻNA POZNAĆ PO JEGO ZACHOWANIU

TO ŻE NIE PRZYLATUJE TO DAJE NAM JASNY KOMUNIKAT ŻE TO ON RZĄDZI I ROZDAJE KARTY

KRÓL DAWID I KRÓL SALOMON TAK SAMO BY PODEJMOWALI DECYZJĘ W TAKIM SAMYM STYLUTAKĄ MOC MA PROGRAM ROZWIĄZANIA TECHNICZNE W NIM
ORAZ CHARAKTERYSTYCZNA OSOBA PANA FRYŚ MIROSŁAW
WSZYSTKO REASUMUJĄC MAMY PRAWDZIWEGO MESJASZA ŻYDOWSKIEGO
KTO UMIE LICZYĆ MA ROZUM NIECH POLICZY


NIKT NIE ZIGNORUJE POPARCIA BOGA PRAWDZIWEGO


ZA PANEM FRYŚ MIROSŁAW STOI BÓG


BO INACZEJ JAK MOŻNA WYTŁUMACZYĆ TĄ WIEDZĘ JEGO O ROZWIĄZANIACH W IZRAELU
WIE CO ZROBIĆ Z SZEKLĄ
WYCZULENIE I SPOSÓB ODBUDOWY III ŚWIATYNI OD PANA FRYŚ MIROSŁAW SIĘ BIERZE
SKĄD W NIM TO WSZYSTKO JAK NIE OD BOGA
PAN FRYŚ MIROSŁAW MIESZKAŁ OSTATNIO
POLSKA, MAZOWIECKIE, 08-450 ŁASKARZEW, UL. GARWOLIŃSKA 31
9 LAT TEMU W OGÓLE NIE ZAJMOWAŁ SIĘ SPRAWAMI ŻYDOWSKIMI


          ULICE JEROZOLIMY


NIKT NIC NIE DOSTANIE
NIECH ŚWIAT SIĘ PRZYZWYCZAJA


T A K I   S T Y L   P R Z Y B I E R Z E M Y   D O   K O Ń C A


UDERZYMY FINANSAMI W JEDEN CEL

W JEDNO MIEJSCE W JEDEN PROJEKT I W JEDNĄ WIZJĘ
TO ZADZIAŁA JAKO JEDEN Z CZYNNIKÓW

PIENIĄDZE MAJĄ OKREŚLONĄ SWOJĄ SIŁĘ


                                           
JACOB ROTHSCHILD                                         MIROSŁAW FRYŚ                                             RE'UWEN RIWLIN
ŻYD                                                                       ŻYD                                                                      ŻYD
Z DOMIESZKĄ KRWI ŻYDOWSKIEJ
WYZNANIA MOJŻESZOWEGO

PROPORCJE CZASZKI WYSOKOŚĆ CZOŁA NOSY ROZSTAW OCZU

MAMY BARDZO PODOBNE

SWOJĄ DROGĄ JAK SILNE I ZDROWE MUSZĄ BYĆ GENY ŻYDOWSKIE
ŻE ZMIESZANIE RAS NA KILKA POKOLEŃ Z GENAMI GOJÓW
WYWIERA TAK OLBRZYMI WPŁYW NA WYGLĄD

                                           
BINJAMIN NETANJAHU                                         MIROSŁAW FRYŚ                                             RE'UWEN RIWLIN
ŻYD                                                                       ŻYD                                                                      ŻYD
Z DOMIESZKĄ KRWI ŻYDOWSKIEJ
WYZNANIA MOJŻESZOWEGO


MAMY BŁYSZCZEĆ GÓROWAĆ NAD ŚWIATEM

JAK III ŚWIATYNIA ŻYDOWSKA JAK WIEŻA EIFFELA W PARYŻU


                   


JASNY SYGNAŁ OD RZĄDU ŚWIATOWEGO

KONIEC BEZPRAWIA

WPROWADZIMY JASNE PRZEJRZYSTE ZASADY KONIEC CZAROWANIA SIĘ

NIKT NIC NIE DOSTANIE
NIECH ŚWIAT SIĘ PRZYZWYCZAJA

LUDZIE OTRZĄSNĄ SIĘ IM SZYBCIEJ POWRÓCĄ DO REALNEGO DORABIANIA WŁASNEGO ŻYCIA
TYM SZYBCIEJ BĘDĄ MIELI CZAS PAUZY LUB NIEDOUCZENIA SZARYCH LUDZI W WIEDZY
BĘDZIE DZIAŁAŁ NA NIEKORZYŚĆ ICH SAMYCH
NA NIEKORZYŚĆ TYCH POZORNIE NIEDOMYŚLNYCH


RZĄD ŚWIATOWY

PODLEGŁYM NAM RZĄDOM DAMY

JASNY SYGNAŁ O WYRWANIU Z KORZENIAMI

ROZDAWNICTWA PIENIĘDZY DLA LUDNOŚCI CYWILNEJ ROZDAWNICTWO ZABURZYŁO

DELIKATNY MECHANIZM

PRAWIDŁOWO FUNKCJONUJĄCEJ JEDNOSTKI W SPOŁECZEŃSTWIE


                                   


SKOŃCZYŁY SIĘ ŻARTY JEDNOSTKO
POWRÓCI ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA WŁASNE BŁĘDY LUB SUKCES

JEDNOSTKA NA ŚWIECIE ZOSTANIE PRZYWRÓCONA DO NORMALNOŚCI


NIKT NIC NIE DOSTANIE
NIECH ŚWIAT SIĘ PRZYZWYCZAJA


ŻYD ŻYDOWI NIECH ROZPOWIADA O TYM PROGRAMIE


NA PRZYJŚCIE BOGA


ORGANIZACJA Z PIRAMIDALNYM OKIEM W LOGO
PRZYGOTUJE LUDZKOŚĆ POD PRZYJŚCIE BOGACO ZROBILIBYŚCIE GDYBY DZIŚ PRZYSZEDŁ BÓG
ON JEST SUROWY SPRAWIEDLIWY KONSEKWENTNY
NIE JESTEŚCIE GOTOWI NA TAKI ŚWIAT

CZĘSTO DOBRZY UCZESTNICZĄ W PASOŻYTNICZEJ POSTAWIE DRUGIEGO CZŁOWIEKA
I UTRZYMUJĄ NIUDACZNIKA CHOĆ NIE POWINNI A PASOŻYT ŻYJE SOBIE W SWOIM CHORYM ŚWIECIE
I WCIĄGA DOBRYCH BĘDZIECIE POTRAFILI PUŚCIĆ NAJBLIŻSZE RĘCE NAWET GDY MAJĄ UPAŚĆ
GDYBY AMERYKA WZIĘŁA SIĘ ZA SPRAWĘ JEROZOLIMY WYWOŁAŁO BY TO III WOJNĘ ŚWIATOWĄ
CO INNEGO MY CO INNEGO NASZ SPOSÓB

SZEKLA

III ŚWIĄTYNIA

SPOSOBEM TO ZROBIMY
          ULICE JEROZOLIMY


     
ULICE TEL AWIWU                                                                                           ULICE TEL AWIWU


     
ULICE TEL AWIWU                                                                                           ULICE TEL AWIWU     
ULICE JEROZOLIMY                                                                                           ULICE JEROZOLIMY


     
ULICE JEROZOLIMY                                                                                           ULICE JEROZOLIMY


CZEKAJĄ I SIĘ DOCZEKAJĄ NA SWOJEGO

MESJASZA


MESJASZA

TECHNICZNEGO POLITYCZNEGOPRAWDA JEST TAKA ŻE   L U D Z K O Ś Ć   NIE POTRAFI

Z B U D O W A Ć

DŁUGOTRWAŁEGO PORZADKU ŚWIATOWEGO OBOWIĄZUJĄCEGO NA KILKASET KILKA TYSIĘCY LAT

Z TEGO POWODU WDROŻYMY NADZWYCZAJNE PROCEDURY
C H R O N I Ą C E   R Z Ą D   Ś W I A T O W Y

P R Z E D   S A M Y M I   L U D Ź M I


RZĄD ŚWIATOWY

BĘDZIE CHRONIONY OD SAMEGO POCZĄTKU PRZED SZARYMI LUDŹMI

INSTYTUCJA CHRONIONA ŚWIADOMIE OD SAMEGO POCZĄTKU
PRZED SZARYMI LUDŹMI JAK I ICH NATURĄ


MOJE RZĄDY BĘDĄ SPRAWIEDLIWE


MOJE RZĄDY BĘDĄ SPRAWIEDLIWE


MOJE RZĄDY BĘDĄ SPRAWIEDLIWE


POD WPŁYWEM FUNDAMENTÓW UŻYWAĆ BĘDĘ TYLKO PRAWDYMOJA UKOCHANA ORGANIZACJA

PRZEMIENI CAŁY ŚWIAT W ŚWIAT ŻYDOWSKI W JEDEN NARÓDDLA WĄTPIĄCYCH POLECAM UŻYWANIE ROZUMU


TECHNICZNE ROZWIĄZANIA W PROGRAMIE
Z IZRAELA ZROBIĄ MOCARSTWO ŚWIATOWE
ORAZ ŻYDZI BĘDĄ RZĄDZIĆ ŚWIATEM
OSIĄGNIEMY JEDEN NARÓD ŻYDOWSKI
NA CAŁYM ŚWIECIE
SZEKLĄ JEDEN NARÓD OSIĄGNIEMY
A SPOSOBEM ODBUDUJEMY III ŚWIĄTYNIĘ


NIE MA INNEGO SPOSOBU NIEDOWIARKI
DZIEKUJĘ ŻYDOM Z UKRAINY ZA ZEBRANIE ZŁOTA W ILOŚCI 700 KG NA MENORĘ
DO III ŚWIATYNI


       
WADIM RABINOWICZ (UKRAINA) PRZEZNACZYŁ 700 KG ZŁOTA NA MENORĘ DO III ŚWIĄTYNI


               
DAVID ROCKEFELLER                                       MIROSŁAW FRYŚ                                               JACOB ROTHSCHILD

       
BINJAMIN NETANJAHU                                             WŁADIMIR PUTIN                                                     RE'UWEN RIWLIN


ORAZ DZIĘKUJĘ TEŻ SETKOM TYSIĘCY ŻYDÓW KTÓRZY CZEKAJĄC NA MESJASZA
MAJĄ PRZYGOTOWANE ODŚWIĘTNE UBRANIE PRZY ŁÓŻKU
BY W KAŻDEJ MINUCIE MÓC WYJŚĆ I PRZYWITAĆ MESJASZA


          ULICE JEROZOLIMY


       
ULICE JEROZOLIMY                                                                                           ULICE JEROZOLIMY
NIE COFNIEMY STRAT JAKIE ŚWIAT PONIÓSŁ
BO NIE ZAZNAŁ

RZĄDÓW ŻYDÓW I RODU DAWIDOWEGO

PÓJDZIEMY W PRZYSZŁOŚĆ ZE ZDWOJONĄ SIŁĄŚ   W   I   A   T       N   I   E       Z   A   Z   N   A   Ł       N   I   G   D   Y       R   Z   Ą   D   U

JEDNEGO


A RESZTA SIĘ SŁUCHA I IDZIEMY 1000 LAT
W JEDNYM KIERUNKU DZIEŃ PO DNIU

CO WTEDY SIĘ DZIEJE NIE WIEMY
TRUDNO WYOBRAZIĆ SOBIE CO POWSTAJE Z TAKIEGO DOBROBYTU
IŚĆ JAKO ŚWIAT PRZEZ 1000 LAT W JEDNYM KIERUNKU
Z JEDNYMI WARTOŚCIAMI ŻYDOWSKIMI     
ULICE TEL AWIWU                                                                                           ULICE TEL AWIWU


     
ULICE TEL AWIWU                                                                                           ULICE TEL AWIWU                   

A   T O   B Ę D Z I E

H     Y     M     N

N O W E G O   Ś W I A T A   I   U S T R O J U


2007 - 3007     

     

OŻYJCIE W MOIM CIELE.

NIE CHCĘ BYĆ GOJEM - CHĘ BYĆ ŻYDEM.

ŻYDZI W TEN SPOSÓB WAS PRZEPRASZAM.

N   A   J   W   A   Ż   N   I   E   J   S   Z   E

Ż Y D Z I   G O J E

B Y   W S Z Y S C Y   S O B I E   U Ś W I A D O M I L I

Ż Y D O S T W O   N I E   J E S T   W Ł A S N O Ś C I Ą   Ż Y D Ó W


ŻYDOSTWO TO DAR OD BOGA DLA WSZYSTKICH LUDZIM E S J A S Z   Ż Y D O W S K I

F R Y Ś   M I R O S Ł A W

Z J E D N O C Z Y   Ś W I A T

ZJEDNOCZENIE ŚWIATA JEST ZAREZERWOWANE DLA MESJASZA ŻYDOWSKIEGO
I TYLKO ON TEGO DOKONA


LEPIEJ ZAPAMIĘTAĆ IMIĘ I NAZWISKO


          ULICE JEROZOLIMYJ   E   S   T        J   E   D   N   A

TAKA RODZINA WPŁYWOWA NA ŚWIECIE

ORAZ

RODZINA ROCKEFELLERÓW
RODZINA ROTHSCHILDÓW


W   T E J   F O R M I E   B E Z   M O Ż L I W O Ś C I   R O Z R O S T UM I M O   I Ż   P R O G R A M   D O T Y K A   S P R A W   S P O Ł E C Z N Y C H

IŻ NIE POTRZEBUJEMY ŻADNEJ POMOCY INTELEKTUALNEJ FINANSOWEJ OD OSÓB Z ZEWNĄTRZ


APROBATA I DEZAPROBATA PROGRAMU PRZEZ OSOBY TRZECIE
N A S   N I E   I N T E R E S U J E
I PROSIMY BY POWRÓCILI DO SWOICH CODZIENNYCH ŻYCIOWYCH ZAJĘĆP R Z E D   N A M I


N I E U N I K N I O N Y   RUCH W EUROPIE I NA ŚWIECIE Z   N A S Z E G O   P O W O D U

J E D N A K Ż E

T O   M I N I E


OTWORZY SIĘ PRZED IZRAELEM POTĘGA I DOBROBYT

O   J A K I M

M O G L I Ś M Y   N I E D A W N O   T Y L K O   Ś N I Ć
Ż Y D   Ż Y D O W I   N I E C H   R O Z P O W I A D A

O   T Y M   P R O G R A M I E


               
DAVID ROCKEFELLER                                       MIROSŁAW FRYŚ                                               JACOB ROTHSCHILD


POWRACA RÓD DAWIDOWY

ZASIĄDZIE W JEROZOLIMIE RÓD DAWIDOWYUSTNIE ŻYD ŻYDOWI NIECH ROZPOWIADA O PROGRAMIE PRZYGOTOWANYM PRZEZ BANKIERÓW
ZAWIĄZANEJ ORGANIZACJI FIRMIE Z PIRAMIDALNYM OKIEM W LOGO


O R G A N I Z A C J A       B A N K I E R Ó W       F I R M A

                   

                     B A N K I E R Z Y                     

P O W R A C A   R Ó D   D A W I D O W Y

ZASIĄDZIE W JEROZOLIMIE RÓD DAWIDOWY


RODZINA ROTHSCHILDÓW

RODZINA ROCKEFELLERÓW

FRYŚ MIROSŁAW

RODZINA KTÓRA NA RAZIE WOLI BYĆ ANONIMOWA

DLA

JEROZOLIMY

ŻYDÓW IZRAELA


FRYŚ MIROSŁAW DECYDUJE O CZASIE WPROWADZENIA PROJEKTU W JEROZOLIMIE ORAZ O INTENSYWNOŚCI TEMPA WPROWADZANIA PROJEKTUAKTUALNE MIEJSCE POBYTU PANA FRYŚ MIROSŁAW
POLSKA, MAZOWIECKIE, 08-450 ŁASKARZEW, UL. GARWOLIŃSKA 31
TEL.+48 510 466 358, +48 506 754 469, +48 511 576 933

FRYŚ MIROSŁAW
ZARZĄDZAJACY PROJEKTEM ORAZ
FIRMĄ ORGANIZACJĄ Z PIRAMIDALNYM OKIEM W LOGOPRZYGOTOWALIŚMY GEOPOLITYCZNE PODŁOŻE POD ODBUDOWĘ III ŚWIĄTYNI

ROZLEGŁE PRZYMIERZE Z ROSJĄ
SPOSOBEM ODBUDUJEMY III ŚWIĄTYNIĘ INFORMACJA O ODBUDOWIE III ŚWIĄTYNI ŻYDOWSKIEJ A INFORMACJI ZBURZYĆ NIE MOŻNA
UTORUJE FAKTYCZNĄ ODBUDOWĘ III ŚWIĄTYNI ŻYDOWSKIEJ WAŻNE TEMPO BY ZMYLIĆ PRZECIWNIKA
ZA PIENIĄDZE MOŻNA KUPIĆ SOBIE DUŻO

UNIA KUPUJE SOBIE ILUZJĘ ZJEDNOCZENIA

A GDZIE FACHOWCY GDZIE OBYWATELE UNII PRZESZKOLENI
BY EKONOMICZNIE PRZYNOSILI DOCHODY GDZIE WARTOŚCI ŻYDOWSKIE


A B S U R D A L N A   T E C H N I K A   W P R O W A D Z A N I A   Z M I A N   NA   ŚWIECIE

REPREZENTOWANA PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ ABSURDALNA TECHNIKA WPROWADZANIA ZMIAN NA ŚWIECIE
WIEŚCI RYCHŁĄ STRATĘ FINANSÓW ORAZ CZASU CEL DOCELOWY TAK JAK U NAS W RZĄDZIE ŚWIATOWYM
LECZ ZABRAKŁO UPORZĄDKOWANIA PUNKT PO PUNKCIE KTÓRA ZMIANA MA WEJŚĆ I OD CZEGO ZACZĄĆ
A JEDNOSTKI W UNII JAKIE BYŁY POGUBIONE TAKIE SĄ I ŻADNI FACHOWCY

           
                     M I R O S Ł A W   F R Y Ś                      "CZŁOWIEK"   L E O N A R D A   D A   V I N C I                           S I G M U N D   F R E U D  


TAK DUŻY PROJEKT JAK UNIA EUROPEJSKA A ZACHOWUJĄ SIĘ
JAKBY NIE ZNALI CZŁOWIEKA I DOTYCZĄCEJ GO PSYCHOLOGII

A MOŻE JEDNOSTKA W UNII NIGDY NIE BĘDZIE CHCIAŁA BYĆ FACHOWCEM
UNIA BĘDZIE IM PŁACIĆ ŻEBY SIĘ SŁUCHALI A CO INNEGO W DUSZY
TOTALNA UTOPIA I BZDURA

M Y   Ż Y D Z I   B Ę D Z I E M Y   K O N K U R O W A Ć
Z RESZTĄ ŚWIATA
ZAJMIEMY SIĘ JEDNOCZENIEM ŚWIATA I SKUTECZNYM WPROWADZENIEM ZMIAN

ZROBIMY TO PO ŻYDOWSKU CZYLI Z ROZUMEM

UNIA PŁACI I TRACI

MY ŻYDZI NA ZJEDNOCZENIU ZAROBIMY FORTUNĘ

                                                                                                                

                   


NAJPIERW ZAINWESTUJEMY W FIRMĘ
ORGANIZACJĘ Z PIRAMIDALNYM OKIEM W LOGO
POTEM W JEROZOLIMĘ
III ŚWIĄTYNIĘ ŻYDOWSKĄ

                   

ORGANIZACJA  Z  PIRAMIDALNYM  OKIEM  W  LOGO


PRZEJMIEMY RZĄDY NAD WSZYSTKIM
ROZUMNIE CYKLICZNIE PUNKTOWO

UJAWNIONA NOWA SIŁA NA ŚWIECIE


SIEDZIBA JEROZOLIMA


POWSTANIE NOWA SIŁA JAKIEJ ŚWIAT NIE WIDZIAŁ DO NICZEGO NIE BĘDZIE MOŻNA PRZYRÓWNAĆ


SIEDZIBA JEROZOLIMA
ORGANIZACJA ŻYDOWSKA

                   


ORGANIZACJA  Z  PIRAMIDALNYM  OKIEM  W  LOGO


          ULICE JEROZOLIMYI  N  S  Y  N  U  U  J  Ą    Ż E    T O    M Y    Ż Y D Z I    R  Z  Ą  D  Z  I  M  Y    E  U  R  O  P  Ą

NASZE RZĄDY WIDAĆ SKUTECZNOŚĆ RZĄDÓW I NIEODWOŁALNOŚĆ
STYL RZĄDÓW ŻYDOWSKI UWIDOCZNIONY BĘDZIE W RZĄDZIE ŚWIATOWYM
NIECH ŚWIAT SIĘ PRZYGLĄDA I UCZY JAK SIĘ RZĄDZI


OBWINIAJĄ NAS ŻYDÓW ŻE TO MY UNIĄ ŻĄDZIMY
JAK BYŚMY TO MY ŻYDZI RZĄDZILI UNIĄ TO UNIA BY BYŁA ZJEDNOCZONA TO PO PIERWSZE
A PO DRUGIE NIE DOSTALI BY GOJE ŻADNYCH PIENIĘDZY OD NAS TYLKO MY OD GOJÓW
PO TYM MOŻNA POZNAĆ RZĄDY ŻYDOWSKIE


GRATULUJĘ WIELKIEJ BRYTANII ZA MĄDRY WYBÓR OPUSZCZENIA UNII EUROPEJSKIEJ
WIELKA BRYTANIA JEST BOGATYM KRAJEM PORADZI SOBIE

     

BIEDNY KRAJ NIE MOŻE SIĘ ŁĄCZYĆ Z BOGATYM KRAJEM ZABRONIONE KONIEC ŻEROWANIA BIEDAKÓW I BIEDNYCH KRAJÓW NA BOGATYCH KRAJACH BIEDNY NAJPIERW NIECH SIĘ DOROBI SAM A POTEM ASPIRUJE I PROSI O POŁĄCZENIE Z BOGATYM BIEDACY I BIEDA TO ZŁOŻONE ZJAWISKO I NIE DA SIĘ GO WYLECZYĆ PIENIĘDZMI TO PRZEPAŚĆ WARTOŚCI I PRZEPAŚĆ INTELEKTUALNA W SPOSOBIE ŻYCIA I TOKU MYŚLENIA

BIEDACY BIEDNE KRAJE CHĘTNIE BIORĄ ŻYDOWSKIE PIENIĄDZE Z UNII

ALE WARTOŚCI ŻYDOWSKIE I TOK MYŚLENIA ŻYDOWSKI PLUJĄ NA NIEGO


MIELIŚMY DO CZYNIENIA Z OLBRZYMIM OSZUSTWEM W EUROPIE


W UNII NIE BYŁO ŻADNEGO ZJEDNOCZENIA ZJEDNOCZENIE TO FIKCJA


UNIA POWSTAŁA Z IDEI I ZA PIENIĄDZE

BŁĄD

POWINNA POWSTAĆ OPARTA O WARTOŚCI ŻYDOWSKIE I ZACZĄĆ OD PRACY JEDNOSTKI PO ŻYDOWSKU I TYLKO NA TO NACISK
TRWAŁO BY TO DŁUŻEJ CO DZIEŃ BY BYŁO LEPIEJ A BOGACTWO OSIĄGNIETE BY BYŁO ZA 20 30 LAT U JEDNOSTKI ŻYJĄCEJ W UNIICZY SIĘ KOMUŚ PODOBA CZY NIE

RZĄDZIMY SPRAWDZONE DZIAŁA


PAN FRYŚ MIROSŁAW JEST NIEZASTĄPIONY
W NIM SĄ CECHY UMIEJĘTNOŚCI STYLNIE DA SIĘ TEGO ZROBIĆ W IZRAELU W JEROZOLIMIE I NA ŚWIECIE
DLATEGO MESJASZ JEST TAK NIEZBĘDNĄ OSOBĄ

ZIARNEM W HISTORII ŚWIATATYLKO MESJASZ WIE JAK TO ZROBIĆ
JAK ZMANIPULOWAĆ WROGÓW
BY OSIĄGNĄĆ CEL I KORZYŚĆ DLA IZRAELA
NIKT INNY TEGO NIE POTRAFICZYLI ZBIÓR
WYGLĄDU OSOBOWOŚCI UMIEJĘTNOŚCI PLAN WIZJA PROGRAM
OKREŚLONY ZBIÓR

TAKIE CHARAKTERYSTYCZNE ZIARNO

RZUCIMY W ZIEMIĘ ŚWIĘTĄ W JEROZOLIMIE


TEN SAMOCHÓD GDZIE SIĘ NIE POJAWIAŁ
OTOCZENIE W CHARAKTERYSTYCZNY SPOSÓB NA NIEGO REAGOWAŁO
TĄ SAMĄ METODĘ ZASTOSUJEMY W JEROZOLIMIE

5 LUDZI TWORZĄCYCH RZĄD ŚWIATOWY
BĘDZIE WYTWARZAŁO PEWNĄ ENERGIĘ
TO DZIAŁA JAK PERPETUUM MOBILE
CAŁY ŚWIAT SIĘ BĘDZIE PRZYGLĄDAŁ TYM 5 OSOBOM RZĄDOWI ŚWIATOWEMUTO SAMO OSIĄGNĄŁEM OZNACZAJĄC SAMOCHÓD W POLSCE
ZWRACAŁ UWAGĘ WSZYSTKICH GDZIE SIĘ NIE POJAWIŁEM
TO SAMO ZROBIMY W JEROZOLIMIE STACJONARNIE Z III ŚWIĄTYNIĄ ŻYDOWSKĄ
INNA SKALA INNE ŚRODKI FINANSOWE JUŻ PROFESJONALNIE

                                           


RABIN YITZHAK KADURI

YITZHAK KADURI, UR. OK. 1900 W IRAKU, ZM. 28 STYCZNIA 2006 W JEROZOLIMIE


W     P   O   G   R   Z   E   B   I   E     U   D   Z   I   A   Ł     W   Z   I   Ę   Ł   O     3   0   0     T   Y   S.     O   S   Ó   B


PS. RABINIE DAVIDZIE KADURI WIĘCEJ SZACUNKU DLA OJCAARIEL SHARON, WŁAŚCIWIE ARIEL SCHEINERMAN, PSEUDONIM"ARIK" UR. 26 LUTEGO 1928 W KEFAR MALAL

ZM. 11 STYCZNIA 2014 W TEL AWIWIE, POLITYK I DOWÓDCA WOJSKOWY (GENERAŁ MAJOR)

PREMIER IZRAELA W LATACH 2001-2006ŚMIERĆ RABINA YITZHAKA KADURI - 2006

NA WYRAŻNĄ PROŚBĘ RABINA YITZHAKA KADURI DOPIERO PO ROKU OTWARCIE LISTU - 2007

ŚMIERĆ ARIELA SHARONA PO 7 LATACH ŚPIĄCZKI - 2014

ROZPOCZĘCIE NASZEJ DZIAŁALNOŚCI - 2007LIST RABINA YITZHAKA KADURI


O R G A N I Z A C J A   Z   P I R A M I D A L N Y M   O K I E M   W   L O G O   W E S Z Ł A   W   I I   E T A P

U J A W N I A N I A   S I Ę   Ż Y D O M   Z A K R E Ś L O N E   N A   C Z E R W O N O


             

              SIEDZIBA GMINY WYZNANIOWEJ                   SYNAGOGA IM. ZALMANA I RYWKI MAŁŻEŃSTWA NOŻYKÓW, WARSZAWA
                          ŻYDOWSKIEJ , WARSZAWA, UL. TWARDA 6

T E R M I N   D A T A   U J A W N I E N I A   S I Ę   Ż Y D O M   U C Z O N Y M   1 1   K W I E T N I A   2 0 1 6   G O D Z I N A   1 4 : 3 0

NAGRANIE Z MONITORINGU POSIADA GMINA ŻYDOWSKA
SAMOCHÓD ZAPARKOWANY DOKŁADNIE W TYM MIEJSCU CO CZERWONY PUNKT

ROZPOCZĘŁO SIĘ TO JUŻ SIĘ DZIEJE
11.04.2016


          ULICE JEROZOLIMY


OPINIE SPOSTRZEŻENIA

PO SPOTKANIU Z ŻYDAMI RELIGIJNYMI

I POTOMKAMI KAPŁANÓW ŻYDOWSKICH


NIE PRZEPADAM ZA WIZYTAMI U ŻYDÓW RELIGIJNYCH ALE ZROBIŁEM TO

Ż Y D Z I   R E L I G I J N I   P O T O M K O W I E   K A P Ł A N Ó W   Ż Y D O W S K I C H

O R A Z   Z W Y K L I   Ż Y D Z I


ZWYKLI ŻYDZI ŻYDZI RELIGIJNI Z OKREŚLONYCH WARSTW SPOLECZNYCH ZMIENILI SIĘ NIE DO POZNANIA
OKRADANIE NIEUSTANNE ZAGROŻENIE ŻYDÓW I ZŁE CZYNY DOKONANE PRZEZ LUDZI INNYCH NACJI NA ŻYDACH ODBIŁY SWOJE TRWAŁE PIĘTNO
Z POWROTEM PRZYWRÓCIĆ TRZEBA ŻYDOM Z CAŁEGO ŚWIATA BEZPIECZEŃSTWO GWARANTOWANE

T E R M I N   D A T A   U J A W N I E N I A   S I Ę   L U D Z I O M   P R O S T Y M   5   M A J A   2 0 1 6   Ł A S K A R Z E W

ZROBIMY TAK ŻE GDY SPYTASZ 5-LETNIE DZIECKO Z CZYM CI SIĘ KOJARZY JEROZOLIMA
BĘDZIE KOJARZYĆ MU SIĘ Z ORGANIZACJĄ BANKIERÓW Z RZĄDEM ŚWIATOWYM Z GRUPĄ 5 LUDZI

                                                       
    JACOB ROTHSCHILD                                                                                                 DAVID ROCKEFELLER


U A K T Y W N I L I Ś M Y   C A Ł K I E M   N O W Ą   S I Ł Ę

POLITYCZNĄ FINANSOWĄ


ŚWIAT NIE WIDZIAŁ I NIE GOŚCIŁ PODOBNEJ W PRZESZŁOŚCI I PRZYSZŁOŚCI

ORGANIZACJA Z PIRAMIDALNYM OKIEM W LOGO ORGANIZACJA BANKIERÓW ZAŁOŻY W POCZĄTKOWEJ FAZIE NIEFORMALNY

R Z Ą D   Ś W I A T O W Y

R Z Ą D   Ś W I A T O W Y

R Z Ą D   Ś W I A T O W Y


INSTYTUCJA CHRONIONA ŚWIADOMIE OD SAMEGO POCZĄTKU
PRZED SZARYMI LUDŹMI JAK I ICH NATURĄ


O R G A N I Z A C J A       B A N K I E R Ó W       F I R M A

                   

                     B A N K I E R Z Y                     


P O W R A C A   R Ó D   D A W I D O W Y

ZASIĄDZIE W JEROZOLIMIE RÓD DAWIDOWY


RODZINA ROTHSCHILDÓW
RODZINA ROCKEFELLERÓW
FRYŚ MIROSŁAW
RODZINA KTÓRA NA RAZIE WOLI BYĆ ANONIMOWA

DLA

JEROZOLIMY

ŻYDÓW IZRAELASZEKLA
III ŚWIĄTYNIA
RZĄD ŚWIATOWY ŻYDOWSKI
PRZYMIERZE IZRAEL - ROSJA
FRYŚ MIROSŁAW MESJASZ ŻYDOWSKI

DZIŚ ŚWIAT JEST ZOSTAWIONY

JEST PIĘKNY ALE ZOSTAWIONY SAM SOBIE CZŁOWIEK NIE MA POCZUCIA
ŻE WSZYSTKO IDZIE W DOBRYM KIERUNKU A SZARY CZŁOWIEK ŻYJE W SWOIM ŻYCIU
I JEST SZCZĘŚLIWY ŻE CAŁY ŚWIAT JAK I JEGO ŻYCIE IDZIE W DOBRYM KIERUNKU

NIE MA MIEJSCA NIE MA INSTYTUCJI KTÓRA PROWADZI ŚWIAT W DOBRM KIERUNKU
INSTYTUCJA KTÓRA JEST TAK SILNA BY SZARY CZŁOWIEK GDY MU SIĘ ZNUDZI TA INSTYTUCJA
NIE MIAŁ DO NIEJ DOSTĘPU ANI NIE MIAŁ NA NIĄ WPŁYWU LUDZIE DŁUGOTRWALE NIE POTRAFIĄ
BUDOWAĆ JEDNOLITEGO PORZĄDKU UŚWIADOMIENIE SOBIE ŻE LUDZIE NIE POTRAFIĄ ZBUDOWAĆ
DŁUGOTRWAŁEGO PORZĄDKU NA ŚWIECIE I USZANOWAĆ JEST PODSTAWĄ DO POWOŁANIA

RZĄDU ŚWIATOWEGO
O   N A Z W I EORGANIZACJA  Z  PIRAMIDALNYM  OKIEM  W  LOGO


POWYŻSZA ORGANIZACJA

W CAŁOŚCI ODPOWIEDZIALNA ZA NADZÓR ODBUDOWY III ŚWIĄTYNI FINANSE PRZYGOTOWANIE GEOPOLITYCZNE POD BUDOWĘ III ŚWIĄTYNI

P O D   P R Z E W O D N I C T W E M

PANA FRYŚ MIROSŁAW

PAŃSTWA ROTHSCHILDÓW

PAŃSTWA ROCKEFELLERÓW

ORAZ RODZINY KTÓRA WOLI BYĆ NA RAZIE ANONIMOWA


JESTEŚMY Z RODU DAWIDOWEGO
INTERESUJĄ NAS PIENIĄDZE I FAKTY TO NASZ DUCH

ŻYDOSTWO KAPŁAŃSKIE ORAZ RELIGIJNOŚĆ ŻYDOWSKA
ZAZNACZAM TO INNA GAŁĄŹ INNE WIDZENIE ŚWIATA
PROSIMY NIE UTOŻSAMIAĆ NAS Z TYMWRACA DO JEROZOLIMY I III ŚWIĄTYNI


ZROBIĆ MIEJSCE W JEROZOLIMIE
DLA POWRACAJACEGO RODU DAWIDOWEGO

KAPŁANI ORAZ LUDZIE RELIGIJNI
ZAJĄĆ PRAWIDŁOWE MIEJSCE W SZEREGU

ŻYDZI KAPŁAŃSCY POTOMKOWIE ORAZ RELIGIJNI
CZĘSTO NIE WIEDZĄ CO TO JEST ŻYDOSTWO PRAWDZIWE KRÓLA SALOMONA I KRÓLA DAWIDA


WIZYTA KRÓLOWEJ SABY NA DWORZE KRÓLA SALOMONA


               
DAVID ROCKEFELLER                                       MIROSŁAW FRYŚ                                               JACOB ROTHSCHILD


PAŃSTWO ROTHSCHILD
PAŃSTWO ROCKEFELLER
RODZINA KTÓRA WOLI BYĆ NA RAZIE ANONIMOWA
PAN FRYŚ MIROSŁAW


RZĄDÓW I PIENIĄDZA
A NIE RÓD KAPŁANÓW KTÓRY W ŚWIĄTYNI NAM SŁUŻYŁ
BYLI DO NASZEJ DYSPOZYCJI


A DOKONAĆ TEGO MOŻNA W NASZYM GRONIE BANKIERÓW SZEKLĄ


W KAŻDYM ZAKĄTKU ŚWIATA SYMBOL ŻYDOWSKI ORAZ III ŚWIATYNIA ŻYDOWSKA O FUNKCJACH POLITYCZNYCH                   ŚWIATU PRZYWRÓCONY ZOSTANIE RÓD DAWIDOWY


ODPOWIEDZIALNI ZA PIENIĄDZE ZA POTEGĘ IZRAELA ZA III ŚWIĄTYNIĘ
ZA SZEKLĘ NA CAŁYM ŚWIECIE ZA RZĄD ŚWIATOWY

PAŃSTWO ROTHSCHILD
PAŃSTWO ROCKEFELLER
RODZINA KTÓRA WOLI BYĆ NA RAZIE ANONIMOWA
PAN FRYŚ MIROSŁAWINWESTUJEMY W SIEBIE W SWOJĄ STRUKTURĘ W RZĄD ŚWIATOWY
W JEROZOLIMĘ W FIRMĘ Z PIRAMIDALNYM OKIEM W LOGO
W III ŚWIATYNIĘ ŻYDOWSKĄ INWESTUJEMY


                                           
JACOB ROTHSCHILD                                         MIROSŁAW FRYŚ                                             RE'UWEN RIWLIN
ŻYD                                                                       ŻYD                                                                      ŻYD
Z DOMIESZKĄ KRWI ŻYDOWSKIEJ
WYZNANIA MOJŻESZOWEGO

PROPORCJE CZASZKI WYSOKOŚĆ CZOŁA NOSY ROZSTAW OCZU

MAMY BARDZO PODOBNE

SWOJĄ DROGĄ JAK SILNE I ZDROWE MUSZĄ BYĆ GENY ŻYDOWSKIE
ŻE ZMIESZANIE RAS NA KILKA POKOLEŃ Z GENAMI GOJÓW
WYWIERA TAK OLBRZYMI WPŁYW NA WYGLĄD

                                           
BINJAMIN NETANJAHU                                         MIROSŁAW FRYŚ                                             RE'UWEN RIWLIN
ŻYD                                                                       ŻYD                                                                      ŻYD
Z DOMIESZKĄ KRWI ŻYDOWSKIEJ
WYZNANIA MOJŻESZOWEGOORGANIZACJA  Z  PIRAMIDALNYM  OKIEM  W  LOGO


                   


TO MOJA FIRMA KTÓRA DA NAM DUŻO PRZYJEMNOŚCI ZADBA O NAS I O ŚWIAT


FRYŚ MIROSŁAW

POPROWADZĘ MOJĄ FIRMĘ TAK ŻE STANIE SIĘ
NAJBOGATSZĄ NAJBARDZIEJ WPŁYWOWĄ NA ŚWIECIE
W BUDŻECIE FIRMY BĘDZIE SIĘ ZNAJDOWAŁO
200 BILIONÓW DOLARÓW (200 000 000 000 000 $)
DO ROKU 2027
OBOWIĄZKI

ZA DZIAŁALNOŚĆ FIRMY Z PIRAMIDALNYM OKIEM W LOGO PONOSZĘ KONSEKWENCJE PRAWNE ORAZ FINANSOWE FRYŚ MIROSŁAW
PRZYWILEJE

JESTEM OSOBĄ NR 1 FRYŚ MIROSŁAW W ORGANIZACJI
Z PIRAMIDALNYM OKIEM W LOGO I WSZYSTKIE PIENIĄDZE FIRMY
SĄ POD MOIM NADZOREM I DO MOJEJ DYSPOZYCJI
MĘŻCZYZNA

MĘŻCZYZNA MUSI MIEĆ KOBIETĘ I FIRMĘ WTEDY JEST MĘŻCZYZNĄ
I KOBIETĘ I FIRMĘ MA TAK SAMO KOCHAĆ


          ULICE JEROZOLIMYJ E D Y N A     U W A G A

D O

FEDERACJI   ROSYJSKIEJ

PRZED ROZPOCZĘCIEM PRZYMIERZA I ZACIEŚNIENIEM WSPÓŁPRACY

BY PAMIĘTAŁA

ŻE JEST MOCARSTWEM I NIE WDAWAŁA SIĘ W DYSKUSJĘ Z MAŁYMI KRAJAMI

NIE LICZĄCYMI SIĘ MILITARNIE I GOSPODARCZO

PRZYPOMINAM TO NIE WYPADA


UTWÓR KATIUSZA W WYKONANIU VALERII KORMYUSZKINY I CHÓRU ALEKSANDROWA


A ZANIM KTOKOLWIEK ZACZNIE DYSKUTOWAĆ O ROSJI

NIECH ZAPOZNA SIĘ Z UTWOREM KATIUSZA   TUTAJ

TAM JEST ZAWARTA CAŁA GRACJA DUSZA I KULTURA ROSJI

NIECH NARODY UCZĄ SIĘ OD ROSJI DUSZY


DO KTÓREJ STOPNIOWO ZACZNIE SIĘ PRZYZWYCZAJAĆ
I TRAKTOWAĆ JAKO CZĘŚĆ ŚWIATA RZECZYWISTEGO

ŻE WPROWADZONA BĘDZIE SZEKLA PRZEZ BANKI NA ŚWIECIE
I SZEKLA ZNAJDZIE SIĘ W ICH PORTFELACH

ŻE GDZIEŚ TAM POWOLI ODBUDOWUJE SIĘ III ŚWIATYNIA ŻYDOWSKA

ŻE KTOŚ ORGANIZUJE I POWSTAŁ RZĄD ŚWIATOWY
WYŁĄCZNIE OPARTY O WARTOŚCI ŻYDOWSKIE

ORAZ ŻE NAJWIĘKSZYM PRZYJACIELEM IZRAELA JEST ROSJA
I ZACIEŚNIA SIĘ OLBRZYMIE I ROZLEGŁE

P     R     Z     Y     M     I     E     R     Z     E
ŚWIAT SKŁADA SIĘ Z OJCA I MATKI

OJCIEC SUROWY JAK ŻYD ODPOWIEDZIALNY ZA PIENIĄDZE
ROSJA PIĘKNA I CZĘSTO NIE ZROZUMIANA JAK KOBIETA
CZĘSTO KAPRYŚNA ALE BEZ NIEJ NIE DAŁO BY SIĘ ŻYĆ NA ŚWIECIE

BÓG TO HARMONIA PIENIĄDZE I MIŁOŚĆ


D  E  M  O  K  R  A  C  J  A    J E S T   N I E K O M P L E T N A

       

U L E C Z Y Ć   Ś W I A T   K A P I T A L I Z M E M   Ż Y D O W S K I M

D U Ż O   B A R D Z I E J   S U R O W S Z Y M   N I Ż   A M E R Y K A Ń S K I
P R Z Y   L U D Z K I E J   N A T U R Z E   I N N E   R O Z W I Ą Z A N I A   Z   C Z Ł O W I E K I E M   N I E   D Z I A Ł A J ĄLUD

R  O  Z  S  T  R  Z  Y  G  A  J  Ą     D  E  M  O  K  R  A  C  J  Ą

A L E  W A R A  I M  O D  F U N D A M E N T U  Ś W I A T AFUNDAMENT ŚWIATA BĘDZIE U ŻYDÓW

W JEROZOLIMIE W RZĄDZIE ŚWIATOWYM

A DOPIERO POTEM DEMOKRACJA I RZĄDY LUDU
                   


PUNKT 17 PLANU STRATEGICZNEGO DLA ŚWIATA UZGODNIONY W NIEFORMALNYM RZĄDZIE ŚWIATOWYM

ZAKŁADA

CELOWE PRZEŚLADOWANIE WARSTWY SPOŁECZNEJ NA SAMYM DOLE


UPRZYKRZANIE I UTRUDNIANIE ŻYCIA CELOWE WARSTWA SPOŁECZNA NA SAMYM DOLE MA ZNIKNĄĆ MA BYĆ TAK STRASZNIE
ŻEBY CZŁOWIEK NAWET NIE MYŚLAŁ TAK NISKO ZEJŚĆ MA BYĆ TAK BIEDNIE ŻEBY NIE BYŁO ICH STAĆ NA POTOMSTWO

ZOSTAWIMY TYLKO ŻYDÓW

WPROWADZI SIĘ TEŻ

KRÓLEWSKI RÓD DAWIDOWY


ORGANIZACJA Z PIRAMIDALNYM OKIEM W LOGO ORGANIZACJA BANKIERÓW ZAŁOŻY W POCZĄTKOWEJ FAZIE NIEFORMALNY

R Z Ą D   Ś W I A T O W Y

R Z Ą D   Ś W I A T O W Y

R Z Ą D   Ś W I A T O W YZe względu na coraz częstsze incydenty wchodzenia na w/w program informujemy iż korzystamy z techniki z serwerów wyłacznie dla dobra swojej społeczności żydowskiej i nie życzymy sobie od nowa uczyć kultury osobistej osób pochodzenia nieżydowskiego które mimo próśb wchodzą na program mimo że są mile niewidziani. Pewne warstwy społeczne trudne są do nauczenia kultury osobistej ale prosimy o wyjątkowe zwrócenie uwagi że sobie nie życzymy gojów na stronie.


Ze względu na coraz częstsze incydenty wchodzenia na w/w program informujemy iż korzystamy z techniki z serwerów wyłacznie dla dobra swojej społeczności żydowskiej i nie życzymy sobie od nowa uczyć kultury osobistej osób pochodzenia nieżydowskiego które mimo próśb wchodzą na program mimo że są mile niewidziani. Pewne warstwy społeczne trudne są do nauczenia kultury osobistej ale prosimy o wyjątkowe zwrócenie uwagi że sobie nie życzymy gojów na stronie.

NA RZECZ ODBUDOWY III ŚWIĄTYNI ŻYDOWSKIEJW KRÓTKIM CZASIE PRZEMIANA PRYWATNEJ INICJATYWY SEKTORA BANKOWEGO W INSTYTUCJĘ PAŃSTWOWĄ O ZASIĘGU MIĘDZYNARODOWYM

I

UMOCOWANIE W PRAWIE DLA
UZYSKANIA WYSOKIEJ SKUTECZNOŚCI          ULICE JEROZOLIMYZ   S E K T O R A   B A N K O W E G O


O   N A Z W I EORGANIZACJA  Z  PIRAMIDALNYM  OKIEM  W  LOGO


POWYŻSZA ORGANIZACJA

W CAŁOŚCI ODPOWIEDZIALNA ZA NADZÓR ODBUDOWY III ŚWIĄTYNI FINANSE PRZYGOTOWANIE GEOPOLITYCZNE POD BUDOWĘ III ŚWIĄTYNI

P O D   P R Z E W O D N I C T W E M

PANA FRYŚ MIROSŁAW

PAŃSTWA ROTHSCHILDÓW

PAŃSTWA ROCKEFELLERÓW

ORAZ RODZINY KTÓRA WOLI BYĆ NA RAZIE ANONIMOWA


JESTEŚMY Z RODU DAWIDOWEGO
INTERESUJĄ NAS PIENIĄDZE I FAKTY TO NASZ DUCH

ŻYDOSTWO KAPŁAŃSKIE ORAZ RELIGIJNOŚĆ ŻYDOWSKA
ZAZNACZAM TO INNA GAŁĄŹ INNE WIDZENIE ŚWIATA
PROSIMY NIE UTOŻSAMIAĆ NAS Z TYMWRACA DO JEROZOLIMY I III ŚWIĄTYNI


ZROBIĆ MIEJSCE W JEROZOLIMIE
DLA POWRACAJACEGO RODU DAWIDOWEGO

KAPŁANI ORAZ LUDZIE RELIGIJNI
ZAJĄĆ PRAWIDŁOWE MIEJSCE W SZEREGU

ŻYDZI KAPŁAŃSCY POTOMKOWIE ORAZ RELIGIJNI
CZĘSTO NIE WIEDZĄ CO TO JEST ŻYDOSTWO PRAWDZIWE KRÓLA SALOMONA I KRÓLA DAWIDA


WIZYTA KRÓLOWEJ SABY NA DWORZE KRÓLA SALOMONA


               
DAVID ROCKEFELLER                                       MIROSŁAW FRYŚ                                               JACOB ROTHSCHILD


PAŃSTWO ROTHSCHILD
PAŃSTWO ROCKEFELLER
RODZINA KTÓRA WOLI BYĆ NA RAZIE ANONIMOWA
PAN FRYŚ MIROSŁAW


RZĄDÓW I PIENIĄDZA
A NIE RÓD KAPŁANÓW KTÓRY W ŚWIĄTYNI NAM SŁUŻYŁ
BYLI DO NASZEJ DYSPOZYCJI


A DOKONAĆ TEGO MOŻNA W NASZYM GRONIE BANKIERÓW SZEKLĄ


W KAŻDYM ZAKĄTKU ŚWIATA SYMBOL ŻYDOWSKI ORAZ III ŚWIATYNIA ŻYDOWSKA O FUNKCJACH POLITYCZNYCH                   ŚWIATU PRZYWRÓCONY ZOSTANIE RÓD DAWIDOWY


ODPOWIEDZIALNI ZA PIENIĄDZE ZA POTEGĘ IZRAELA ZA III ŚWIĄTYNIĘ
ZA SZEKLĘ NA CAŁYM ŚWIECIE ZA RZĄD ŚWIATOWY

PAŃSTWO ROTHSCHILD
PAŃSTWO ROCKEFELLER
RODZINA KTÓRA WOLI BYĆ NA RAZIE ANONIMOWA
PAN FRYŚ MIROSŁAW

W PONIŻSZEJ WIZJI PANA FRYŚ MIROSŁAW


TEN KTO JEST PRZECIWKO ROSJI I NARODOWI ROSYJSKIEMU
JEST WROGIEM NASZEJ ORGANIZACJI ŻYDOWSKIEJ


N O W O   P O W S T A Ł Y   R Z Ą D
O P I E R A Ć   S I Ę   B Ę D Z I E   W Y Ł Ą C Z N I E   O   W A R T O Ś C I   Ż Y D O W S K I E

P R Z E S I Ą K N I Ę T Y   D U C H E M   Ż Y D O W S K I M


F U N D A M E N T Y   T O K U   M Y Ś L E N I A   EK O N O M I C Z N E G O

W S Z Y S C Y   M U S Z Ą   M I E Ć   J E D N A K O W E2 + 2 = 4


L U D Z K O Ś Ć   M U S I   B Y Ć   E K O N O M I C Z N I E   U K I E R U N K O W A N A

B O   Ż Y J E M Y   T U   I   T E R A Z   N A   Z I E M I

Z ULGĄ ODETCHNIE SEKTOR BANKOWY I FINANSÓW PUBLICZNYCH


N I E   T Y L K O   M Y   J E S T E Ś M Y   W I N N I   L E C Z   C Z Ę Ś C I O W O   D E M O K R A C J A

I   U P R A W N I E N I A   Z A   T Y M   I D Ą C E


A JESZCZE BARDZIEJ NIEPOKOJĄCA JEST SYTUACJA
ŻE WYTWORZYŁA SIĘ ATMOSFERA NIE MA KOTA MYSZY HARCUJĄ

RZĄD ŚWIATOWY BĘDZIE MIAŁ PIECZĘ NAD FINANSAMI ŚWIATA TZW. GŁÓWNA CENTRALA
I NAUCZYMY MYSZY BY PIENIĄDZE SZANOWAŁY I ODPOWIEDZIALNOŚCISTOPNIOWE UJAWNIANIE ZŁYCH INFORMACJI O FINANSACH PUBLICZNYCH

Z A P O W I A D A M

GŁADKO POZWOLI NAM PRZEJŚĆ W SYSTEM MONETARNY ŻYDOWSKI


S  A  M  A     A  M  E  R  Y  K  A     M  A     1  7     T  R  Y  L  I  O  N  Ó  W     D  O  L  A  R  Ó  W     D  Ł  U  G  U
(   1 7   0 0 0   0 0 0   0 0 0   0 0 0   0 0 0   0 0 0   $   )

W     P  O  R  Ę     P  R  Z  Y  C  H  O  D  Z  I     O  D  S  I  E  C  Z


N I E   Z A W S Z E   W S Z Y S T K O   M U S I   S I Ę   K O Ń C Z Y Ć   U P A D K I E M


Z  M  I  E  N  I  A  J  M  Y     S  I  Ę     N  A  J  S  Z  Y  B  C  I  E  J     J  A  K     S  I  Ę     D  A     W     Ż  Y  D  Ó  W
P  R  O  W  A  D  Ź  M  Y     I  N  T  E  R  E  S  Y     P  O     Ż  Y  D  O  W  S  K  U
M  Y  Ś  L  M  Y     P  O     Ż  Y  D  O  W  S  K  U
ORGANIZACJA  Z  PIRAMIDALNYM  OKIEM  W  LOGO

T O   J E D N O   A L E   J E D N O C Z E Ś N I E   K O N I E C Z N O Ś C I Ą
J E S T   O T W O R Z Y Ć   W A L K Ę   N A   D R U G I M   F R O N C I E

P R A W I D Ł O W Y   D A L S Z Y   C I Ą G   P I E N I Ą D Z A   T O   Ż Y D O S T W O

W   I N N Y M   R A Z I E   P O W S T A J Ą   B A Ń K I   F I N A N S O W E   O R A Z   N I E R Ó W N O Ś Ć   S P O Ł E C Z N A


     Ś W I A T O W Y   S Y S T E M   M O N E T A R N YF U N K C J O N U J E   P Ł Y N N I E   I   W Y D O L N I E

WYŁĄCZNIE GDY JEDNOSTKA MYŚLI I ODDYCHA PO ŻYDOWSKUP   O   W   R   Ó   C   I


S   Z   A   C   U   N   E   K      D   O      P   I   E   N   I   Ą   D   Z   A


P   R   Z   E   Z      J   E   D   N   O   S   T   K   Ę


G   O   J   E     M   U   S   Z   Ą     N   A   U   C   Z   Y   Ć     S   I   Ę     Z   A   R   A   B   I   A   Ć     P   I   E   N   I   Ą   D   Z   E

B   O     J   A   K     N   A     R   A   Z   I   E     S   Ą     C   H   Y   T   R   Z   Y     I     P   O   T   R   A   F   I   Ą

T   Y   L   K   O     O   S   Z   C   Z   Ę   D   Z   A   Ć

C Z Y   S I Ę   K O M U Ś   P O D O B A   C Z Y   N I E


Ż Y J E M Y   B I O L O G I C Z N I E   T U   N A   Z I E M I

F E N I C J A N I E   W Y M Y Ś L I L I   P I E N I Ą D Z E


A L E   J U Ż   Z   E D U K A C J Ą   L U D Z K O Ś C I

S K Ą D   S I Ę   B I O R Ą   P I E N I Ą D Z E

J E S T   Z N A C Z N I E   G O R Z E JP A Ń S T W A   I   R Z Ą D Y   P R O M U J Ą

N I E U D A C Z N I K Ó W   Ż E B R A C T W O   I   R O S Z C Z E N I O W Ą   P O S T A W Ę

B Ł Ą D   Ż A D E N   S Y S T E M   M O N E T A R N Y   T E G O   N I E   W Y T R Z Y M A

W Y C H O W A N I E   W   Ż Y D O S T W I E   L U D Z K O Ś C I

S T W O R Z Y   W I E L K Ą   A R M I Ę   F A C H O W C Ó W

K T Ó R Z Y   N I E   P O T R Z E B U J Ą   Ż E B R A Ć
ZMUSZENI JESTEŚMY KORZYSTAĆ Z PIENIĘDZY BY ŻYĆ

W Y C H O W A N I E   W   Ż Y D O S T W I E

STAWIA CZŁOWIEKA W ODPOWIEDNIM PIONIE DO PIENIĄDZA


       


ŻYDOSTWO W KAŻDYM Z NAS W KAŻDYM CZŁOWIEKU


ALE I WARTOŚCI DLA SZAREGO CZŁOWIEKA PÓJDĄ ZA SZEKLĄN I E   M A   P I E N I Ę D Z Y   A U T O M A T Y C Z N I E   P O W S T A J Ą   W O J N Y
B E Z P I E C Z E Ń S T W O   E K O N O M I C Z N E   Ś W I A T A

T O   Ż Y D O S T W O


       
U J E D N O L I C I M Y

W A R T O Ś Ć   I   T O K   M Y Ś L E N I A

S K Ą D   S I Ę   B I O R Ą   P I E N I Ą D Z E


T  O     Z  A  D  A  N  I  E     D  L  A
W RÓŻNYCH ZAKĄTKACH ŚWIATA INTENSYWNY SYMBOL ŻYDOWSKI SZEKLA


JEST JEDNA TAKA RODZINA WPŁYWOWA NA ŚWIECIE
JEST JEDNA TAKA RODZINA WPŁYWOWA NA ŚWIECIE

ORAZ

RODZINA ROCKEFELLERÓW
RODZINA ROTHSCHILDÓW


RZĄDY BĘDĄ SPRAWOWAĆ LUDZIE Z POCHODZENIEM Z DOROBKIEM Z DOŚWIADCZENIEM KTÓRZY PROWADZĄ ODPOWIEDNI STYL ŻYCIA I MAJĄ CZAS I ŚWIADOMOŚĆ I IDEAŁY BY KIEROWAĆ ŚWIAT W LEPSZY ŚWIAT
NIGDY WIĘCEJ

DO NAJWYŻSZEJ WŁADZY NIE WPUŚIMY LUDZI ZNIKĄD
ORAZ POWSTAJĄCYCH Z MECHANIZMU DEMOKRATYCZNEGO


ŚWIAT W KTÓRYM KIERUNKU BĘDZIE PODĄŻAŁ

BĘDZIE WYZNACZAŁ

JEDYNY ORGAN

NA ŚWIECIE

Ż Y D O W S K I   R Z Ą D   Ś W I A T O W YDŁUGOLETNIE SPOTKANIA UTWIERDZIŁY NAS O STANOWCZYM

WYCOFANIU SIĘ Z PRÓBY NAPRAWY TEGO CO JEST


D E M O K R A C J A   T O   B Y Ł   R Y Z Y K O W N Y   W Y B Ó R   D L A   Ś W I A T A


D O B R Z E   Ż E   N I E   W Y W O Ł A L I   W I Ę K S Z Y C H   W O J E N


BO ŚWIATEM NIE RZĄDZĄ AUTORYTETY I STABILNE OKREŚLONE WARTOŚCI

T Y L K O   R Z Ą D Z Ą   L U D Z I E   Z N I K Ą D   I   T O T A L N Y   B R A K   W A R T O Ś C IB Y   W I Z J A   P A N A   M I R O S Ł A W A   F R Y S I A

S T A Ł A   S I Ę   O T A C Z A J Ą C Ą   N A S   R Z E C Z Y W I S T O Ś C I Ą


Ostrzegam!   Działanie w Izraelu w jakiejkolwiek organizacji musi opierać się na szacunku do rządu Izraela, współdziałanie z nim i wspieranie by Izrael rozkwitał.
Jakiekolwiek działania organizacji lub osób prywatnych bez zgody rządu Izraela i jego aprobaty spotka się z natychmiastowymi konsekwencjami prawnymi.
Za zgłoszenie jakichkolwiek z powyżej nadmienionych zjawisk zaplacimy. Mail do danej sprawy w dolnym prawym rogu programu.


       

O OBJĘCIE PATRONATEM WIZJI PANA FRYSIA MIROSŁAWA
ZOSTANĄ POPROSZENI CZOŁOWI POLITYCY IZRAELA


P   R   O   J   E   K   T   A   N   T


P R O J E K T A N T   M U S I   N A D Z O R O W A Ć   R E A L I Z A C J Ę   W I Z J INADZORUJĄCY ODDZIAŁ PARIS          ULICE JEROZOLIMY
W TYM SAMYM DNIU
W KTÓRYM WYLADUJĘ W TEL AWIWIE
OD RAZU JADĘ DO JEROZOLIMY POD ŚCIANĘ
PŁACZU I ZACZYNAM ROZDAWAĆ ULOTKI
ZROBIMY PORZĄDEK NA BLISKIM WSCHODZIEULOTKI W KOPERCIE W 4 JĘZYKACH
JIDISZ HEBRAJSKIM ANGIELSKIM I ROSYJSKIM
KOPERTA Z LOGO NASZEJ ORGANIZACJI BANKIERÓW DLA JEROZOLIMY

LIMITOWANE 500 SZTUK KOMPLETÓW ULOTEK DO ROZDANIA

KOPERTA OSOBIŚCIE WRĘCZANA PRZEZ PANA FRYŚ MIROSŁAW
PODANA ZE SREBRNEJ TACY

ŻYD KTÓRY OTRZYMA KOMPLET
PROSZONY JEST BY ROZPOWIADAŁ NASTĘPNYM ŻYDOM
TYM WSZYSTKIM KTÓRYCH ZNA I TYM KTÓRYCH NAPOTKA
WYŁĄCZNIE ŻYDOMZ A   H O L O K A U S T   N A S   O B W I N I A L I   Ż E   N I E   Z A R E A G O W A L I Ś M Y

T   Y   M       R   A   Z   E   M       U   P   R   Z   E   D   Z   I   M   Y       F   A   K   T   Y


Z  J  A  W  I  S  K  O      N  I  E      Ś  P  I


ODNOTOWANO W CAŁEJ EUROPIE WZROST ANTYZSEMITYZMU NIE WIADOMO Z JAKIEGO POWODU


ROK 2016


BÓG PRZYCHODZI WCZEŚNIEJ W ROZWIĄZANIACH TECHNICZNYCH

I NA PEWNO NIE ŻYCZY SOBIE JAKIJKOLWIEK ŻYDOWSKIEJ KRWI ROZLANEJ
BO BÓG TO POCZATEK ŚWIATA A ZŁO CHCIAŁOBY KOŃCA ŚWIATA WIĘC NIECH WSZYSCY
OKREŚLĄ SIĘ I ALBO STANĄ PO STRONIE ZŁYCH ALBO STANĄ PO STRONIE DOBRYCHIRAN ZWIEDZIE WSZYSTKICH. ZAATAKUJE WCZEŚNIEJ. OSTRZEGAM !

BOMBA ATOMOWA TO SPECYFICZNA BROŃ. TO NIE PISTOLET. A WOJNA BĘDZIE INNA.


          ULICE JEROZOLIMY


I R A N    Z  N  U  D  Z  I    S  I  Ę    B  O  G  A  C  T  W  E  M

Z   M   I   E   N   I      S   I   Ę      P   R   Z   Y   W   Ó   D   C   A

Z   A   A   T   A   K   U   J   E       I   Z   R   A   E   L     

     

O JEDEN RAZ ZA DUŻO GOJ POSUNĄŁ SIĘ DO PRZESTĘPSTWA W STOSUNKU DO ŻYDÓW

             


ROK 2015
POWTARZAM NA WSZELKI WYPADEK

W   Ę   G   R   Y       E   R   P   A   T   A   K       L   I   P   I   E   C       2   0   1   5

BURMISTRZ ERPATAKU ODPRAWIŁ LATEM SĄD NA KUKŁACH PRZEDSTAWIAJĄCYCH PRZYWÓDCÓW IZRAELA
BENIAMINA NETANJAHU   I   SZYMONA PERESA
ODCZYTAŁ WYROK ZA DOMNIEMANE ZBRODNIE I KUKŁY ZAWISŁY NA SZUBIENICACH


KNESET PARLAMENT IZRAELA

OSOBIŚCIE Z KNESETEM ZAJMĘ SIĘ WYDARZENIAMI W POLSCE I NA WĘGRZECH
WRÓCIMY NA PEWNO DO POWYŻSZYCH SPRAWZJAWISKO TRZEBA POTRAKTOWAĆ WYJĄTKOWO RYGORYSTYCZNIE

BUDYNEK KNESETU SIEDZIBA IZRAELSKIEGO PARLAMENTU

ORGANIZACJA  Z  PIRAMIDALNYM  OKIEM  W  LOGOP O S T A N O W I L I Ś M Y   C A Ł Ą   T Ą   D Z I A Ł A L N O Ś Ć   I   W I Z J Ę   N A Z W A Ć


1. TO MY MAMY BANKI SYMBOLEM ŻYDOSTWA SZEKLĄ ZJEDNOCZYMY ŚWIAT

2. TO MY MAMY KONTAKTY BY WPROWADZIĆ PRZYMIERZE Z ROSJĄ

3. TO MY MAMY PANA FRYŚ MIROSŁAW I JEGO WIZJĘ

4. TO MY MAMY JEROZOLIMĘ I MOŻLIWOŚĆ ODBUDOWANIA III ŚWIĄTYNI
    ŻYDOWSKIEJ NAJBARDZIEJ ISTOTNE JEST TEMPO ODBUDOWY III ŚWIATYNI
    ŻYDOWSKIEJ ORAZ ROZPUSZCZENIE INFORMACJI ŻE ŚWIĄTYNIA ŻYDOWSKA
    ZACZĘŁA SIĘ ODBUDOWYWAĆ


I N F O R M A C J I   Z B U R Z Y Ć   NIE   BĘDĄ   M O G L I

S P O S O B E M   O D B U D U J E M Y   I I I   Ś W I Ą T Y N I Ę   Ż Y D O W S K Ą
J    A    K        P    R    Z    Y    J    A    D    Ę        P    O    D    Z    I    Ę    K    U    J    C    I    E

WYSYŁAJCIE LISTY Z PODZIĘKOWANIEM KONTAKTUJCIE SIĘ NA WSZELKIE SPOSOBY

Z  PAŃSTWEM    ROTHSCHILD    Z  PAŃSTWEM    ROCKEFELLER

BO BEZ PIENIĘDZY I WSPARCIA KTÓRE PRZEZNACZYLI NA TEN CEL
NIE BYŁO BY ORGANIZACJI Z PIRAMIDALNYM OKIEM W LOGO NIE BYŁO BY
SZEKLI NA CAŁYM ŚWIECIE ŚWIATYNI ŻYDOWSKIEJ RZĄDU ŚWIATOWEGO


R O D Z I N I E   R O T H S C H I L D Ó W

R O D Z I N I E   R O C K E F E L L E R Ó W

R O D Z I N I E   KTÓRA WOLI BYĆ NA RAZIE ANONIMOWAP O W O Ł A M Y   T E Ż   O D   R A Z UW Ł O Ż Y M Y   W   T O   S W O J E   F O R T U N Y   S W Ó J   O D D E C H   I   Ż Y C I E


W P R O W A D Z I

P A Ń S T W O   R O C K E F E L L E R O W I E

P A Ń S T W O   R O T H S C H I L D O W I E

R O D Z I N A  KTÓRA NA RAZIE WOLI POZOSTAĆ ANONIMOWA


1 0 0   B I L I O N Ó W   D O L A R Ó W

P A N   F R Y Ś

S T A N I E   N A   C Z E L E   F U N D U S Z U

Z RACJI UDUCHOWIENIA I ZDOLNOŚCI ODSZUKIWANIA PRAWIDŁOWEGO KIERUNKUW   1 0   L A T   P O D W O I M Y   W Ł O Ż O N Y   K A P I T A Ł   N A   2 0 0   B I L I O N Ó W   $

J E R O Z O L I M A   B Ę D Z I E   Ś W I A T O W Y M   P R Z Y K Ł A D E M   R Z Ą D Ó W


O B E C N I E   -   1 0 0   B I L I O N Ó W   $

               
DAVID ROCKEFELLER                                       MIROSŁAW FRYŚ                                               JACOB ROTHSCHILD

1 0   L A T   -   2 0 0   B I L I O N Ó W   $


Nadzór projektu MSUwos.

KMO - Paris

PAŃSTWO ROCKEFELLEROWIE
BANK ROTHSCHILDÓW
BANK ROSSIJA
MICHAIŁ FRIDMAN
MIROSŁAW FRYŚ


              The project sponsored by the JNF SRN & JF.        JEROZOLIMA MA BYĆ JESZCZE BOGATSZA NIŻ ZA CZASÓW KRÓLA SALOMONA
ORGANIZACJA  Z  PIRAMIDALNYM  OKIEM  W  LOGO


O  R  G  A  N  I  Z  A  C  J  A     B   A   N   K   I   E   R   Ó   W


NA RZECZ ODBUDOWY
III ŚWIĄTYNI ŻYDOWSKIEJ


SPOSOBEM ODBUDUJEMY III ŚWIĄTYNIĘ ŻYDOWSKĄ
INFORMACJI ZBURZYĆ SIĘ NIE DA
ZACZNIE ŻYĆ WŁASNYM ŻYCIEM
WKRADAĆ SIĘ BĘDZIE W PODŚWIADOMOŚĆ LUDZKĄ
W PEJZAŻ PRZYSZŁYCH DNI ŚWIATA


NAJWAŻNIEJSZE JEST TEMPO
ODBUDOWY III ŚWIĄTYNI


INFORMACJA MA UTOROWAĆ III ŚWIĄTYNI ŻYDOWSKIEJ RZECZYWISTE ODBUDOWANIE WROGOWIE RZUCĄ SIĘ NA SAMĄ INFORMACJĘ O ODBUDOWIE III ŚWIĄTYNI


INFORMACJA POCZĄTKOWĄ AGRESJĘ
ZNIESIE I KILKA POŁOŻONYCH KAMIENI
DLATEGO TAK WAŻNE JEST TEMPOW TYM REJONIE ŚWIATA
ODBUDOWUJĄCA SIĘ III ŚWIĄTYNIA ŻYDOWSKA
ŚWIAT SIĘ PRZYZWYCZAI
BĘDZIE TO CZĘŚĆ ŚWIATA ISTNIEJĄCEGO W TERAŹNIEJSZOŚCI
A POCZĄTEK INFORMACJA
SPOSOBEM TO ZROBIMYJEDYNE TAKIE MIEJSCE NA CAŁEJ ZIEMI
JEROZOLIMA WZGÓRZE ŚWIĄTYNNE
RZADZIĆ ŚWIATEM BĘDĄ ŻYDZI
LUDZKOŚĆ BĘDZIE PROSIŁA ŻYDÓW
W PRZYSZŁOŚCI BY RZĄD ŚWIATOWY
ŻYDOWSKI ZAJĄŁ SIĘ ICH KRAJEM


NA RZECZ ROZPOWSZECHNIENIA
SYMBOLU ŻYDOWSKIEGO SZEKLI
WE WSZYSTKICH ZAKĄTKACH ŚWIATA


                                                       
JACOB ROTHSCHILD                                         MIROSŁAW FRYŚ                                             RE'UWEN RIWLIN
ŻYD                                                                       ŻYD                                                                      ŻYD
Z DOMIESZKĄ KRWI ŻYDOWSKIEJ
WYZNANIA MOJŻESZOWEGO

PROPORCJE CZASZKI WYSOKOŚĆ CZOŁA NOSY ROZSTAW OCZU

MAMY BARDZO PODOBNE

SWOJĄ DROGĄ JAK SILNE I ZDROWE MUSZĄ BYĆ GENY ŻYDOWSKIE
ŻE ZMIESZANIE RAS NA KILKA POKOLEŃ Z GENAMI GOJÓW
WYWIERA TAK OLBRZYMI WPŁYW NA WYGLĄD

                                                       
BINJAMIN NETANJAHU                                         MIROSŁAW FRYŚ                                             RE'UWEN RIWLIN
ŻYD                                                                       ŻYD                                                                      ŻYD
Z DOMIESZKĄ KRWI ŻYDOWSKIEJ
WYZNANIA MOJŻESZOWEGOZe względu na coraz częstsze incydenty wchodzenia na w/w program informujemy iż korzystamy z techniki z serwerów wyłacznie dla dobra swojej społeczności żydowskiej i nie życzymy sobie od nowa uczyć kultury osobistej osób pochodzenia nieżydowskiego które mimo próśb wchodzą na program mimo że są mile niewidziani. Pewne warstwy społeczne trudne są do nauczenia kultury osobistej ale prosimy o wyjątkowe zwrócenie uwagi że sobie nie życzymy gojów na stronie.


Ze względu na coraz częstsze incydenty wchodzenia na w/w program informujemy iż korzystamy z techniki z serwerów wyłacznie dla dobra swojej społeczności żydowskiej i nie życzymy sobie od nowa uczyć kultury osobistej osób pochodzenia nieżydowskiego które mimo próśb wchodzą na program mimo że są mile niewidziani. Pewne warstwy społeczne trudne są do nauczenia kultury osobistej ale prosimy o wyjątkowe zwrócenie uwagi że sobie nie życzymy gojów na stronie.

NA RZECZ ROZPOWSZECHNIENIA
SYMBOLU ŻYDOWSKIEGO SZEKLI
WE WSZYSTKICH ZAKĄTKACH ŚWIATA


MY BANKIERZY POD PRZEWODNICTWEM PANA FRYŚ MIROSŁAW
ZROBIMY TAK BY W KAŻDYM PORTFELU NA ŚWIECIE BYŁA SZEKLA

CAŁOŚĆ WPROWADZENIA SZEKLI NA CAŁYM ŚWIECIE
MY BANKIERZY W CAŁOŚCI BIERZEMY TO NA SIEBIE


     

            A       Z   A       J   A   K   I   Ś       C   Z   A   S       G   O   J   E

B Ę D Ą   B R O N I Ć   S Z E K L I   I Z R A E L A   I   Ż Y D O S T W A

J A K   S A M Y C H   S I E B I E           

               M I R O S Ł A W   F R Y Ś   Ż Y D              S I G M U N D   F R E U D   Ż Y D

                                                                                        AUSTRIACKI NEUROLOG TWÓRCA PSYCHOANALIZY


W I E M   Ż E   T O   B R Z M I   N I E W I A R Y G O D N I E

W I E M   Ż E   T O   B R Z M I   N I E W I A R Y G O D N I E

W I E M   Ż E   T O   B R Z M I   N I E W I A R Y G O D N I E

A L E   T A K   D Z I A Ł A   P S Y C H O L O G I A   D O T Y C Z Ą C A   C Z Ł O W I E K A
Z N A J Ą C   P S Y C H O L O G I Ę   D O T Y C Z Ą C Ą   C Z Ł O W I E K A

N I E   M A   I N N E G O   S P O S O B U   T E C H N I C Z N E G O


B   Y       Z   J   E   D   N   O   C   Z   Y   Ć       Ś   W   I   A   T

J E D E N   N A R Ó D   Ż Y D O W S K I   N A   C A Ł Y M   Ś W I E C I E


J  E  D  E  N      N  A  R  Ó  D      N  A      Ś  W  I  E  C  I  E

O   C   Z   Y   W   I   Ś   C   I   E     Ż   Y   D   O   W   S   K   I


ZMIANY NA ŚWIECIE MOŻNA WPROWADZIĆ WYŁĄCZNIE W OPARCIU

O       N   A   U   K   Ę

O     D  A  N  Ą     D  Z  I  E  D  Z  I  N  Ę     D  O  T  Y  C  Z  Ą  C  Ą     C  Z  Ł  O  W  I  E  K  A


T  O     M  U  S  I     F  U  N  K  C  J  O  N  O  W  A  Ć


N  A  S  T  A  N  Ą     C  Z  A  S  Y     L  U  D  Z  I     O  Ś  W  I  E  C  O  N  Y  C  H     

     

POD ŚCIANĄ PŁACZU W JEROZOLIMIE
DLA LUDZI Z ZEWNĄTRZ ROZDAM 50 LIMITOWANYCH ZESTAWÓW ULOTEK
POD SZYLDEM NASZEJ ORGANIZACJI Z PIRAMIDALNYM OKIEM W LOGO


     

RESZTĘ WDRAŻAMY Z PAŃSTWEM ROTHSCHILD PAŃSTWEM ROCKEFELLER
RODZINĄ KTÓRA WLOI BYĆ NA RAZIE ANONIMOWA I PANEM MIROSŁAWEM FRYSIEM
W BANKACH SZEKLĘ PRZYMIERZE Z ROSJĄ I ODBUDOWANIE III ŚWIĄTYNI ŻYDOWSKIEJ

Z ŻYDAMI RELIGIJNYMI ORAZ POTOMKAMI RODU KAPŁANÓW
NIGDY NIE ZNAJDZIEMY WSPÓLNEGO JĘZYKA


ORGANIZACJA Z PIRAMIDALNYM OKIEM W LOGO
JAKO GŁÓWNY CEL BIERZE SOBIE ZA ZADANIEPOCHODZENIA KRÓLA DAWIDA KRÓLA SALOMONA PIENIĄDZE WŁADZA

W ŻADNYM WYPADKU NIE MYLIĆ Z ŻYDOSTWEM RELIGIJNYM POCHODZENIA KAPŁAŃSKIEGO


ŻYDOSTWO RODU DAWIDOWEGO KRÓLA DAWIDA KRÓLA SALOMONA
JEST DIAMETRALNIE RÓŻNE OD RELIGIJNYCH ŻYDÓW

PAŃSTWO ROTHSCHILD
PAŃSTWO ROCKEFELLER
RODZINA KTÓRA WOLI BYĆ NA RAZIE ANONIMOWA
PAN FRYŚ MIROSŁAW
PIENIĄDZE WŁADZA

NIECH NAS POŁĄCZY JEDEN CEL
ODBUDOWANIE III ŚWIATYNI ŻYDOWSKIEJ

NIECH ONA W KOŃCU STANIE SIĘ RZECZYWISTOŚCIĄ
WSZYSCY CHCEMY JĄ ZOBACZYĆ
ORAZ BY ŚWIAT CAŁY BYŁ ŻYDOWSKI


     

     


J  E  D  E  N      N  A  R  Ó  D      N  A      Ś  W  I  E  C  I  E

O   C   Z   Y   W   I   Ś   C   I   E     Ż   Y   D   O   W   S   K   IN A S Z E   R O Z W I Ą Z A N I E

JEST   BEZKONKURENCYJNE   NA   CAŁYM   ŚWIECIEN I E   M A   I N N E G O   S P O S O B U   T E C H N I C Z N E G O

B Y   O S I Ą G N Ą Ć   S U K C E S

J E S T E Ś M Y   B E Z K O N K U R E N C Y J N I

T O   W   N A S Z Y C H   R Ę K A C H   L E Ż Y   M O C

W P R O W A D Z E N I A   N A   Ś W I E C I E   J E D N E G O   N A R O D U

N I K T   I N N Y   T E G O   N I E   W P R O W A D Z I


ŻADEN POLITYK ANI ŻADEN KRAJ NIE BĘDZIE MÓGŁ STANĄĆ NAM NA DRODZE
PRZED WPROWADZENIEM SZEKLI NA CAŁYM ŚWIECIE

NAD POLITYKAMI NAD KRAJAMI JEST PRAWO NAJWYŻSZE OSIĄGNIĘCIE POKOJU
I JEDNOŚCI NA CAŁYM ŚWIECIE BEZ PODZIAŁÓW BEZ WOJEN


C Z Y M Ś   T E N   Ś W I A T   T R Z E B A   Z J E D N O C Z Y Ć

Z J E D N O C Z Y M Y   G O   S Z E K L Ą


PODZIELIMY LUDZI JAWNIE NA TYCH KTÓRZY CHCĄ DOBRO ŚWIATA I LUDZI POKOJU
I NA TE KRAJE I POLITYKÓW KTÓRZY MIELI UKRYTE INTENCJE ZNISZCZENIA RODZAJU LUDZKIEGO
TAKICH BĘDZIEMY ODSUWAĆ OD WŁADZY MARGINALIZOWAĆ
LUDZIE CHORZY PSYCHICZNIE SPACZENI NIE MOGĄ PIASTOWAĆ WYSOKICH URZĘDÓW


A   K A Ż D Y   Z D R O W Y   P S Y C H I C Z N I E   C Z Ł O W I E K
K O C H A   J E D N O Ś Ć   S P O K Ó J   D Ł U G O T R W A Ł Y
D O B R O B Y T   D L A   W S Z Y S T K I C H
ORGANIZACJA  Z  PIRAMIDALNYM  OKIEM  W  LOGOŻYDOSTWO KRÓLA SALOMONA
KRÓLESTWO PIENIĘDZY
KRÓLESTWO WŁADZY

PROSZĘ NIE KOJARZYĆ ŻYDOSTWA Z RELIGIĄ     

     DLA JASNOŚCI NIE LUBIĘ JAKIEJKOLWIEK RELIGII
UWAŻAM ŻE CZŁOWIEK POWINIEN ZAJMOWAĆ SIĘ SKUTECZNIE
SWOIM WŁASNYM ŻYCIEM SWOJĄ EMERYTURĄ
A W MIĘDZYCZASIE WYCIĄGNĄĆ NÓŻKI
NAPIĆ SIĘ KAWY ZROBIĆ KOLACJĘ DLA UKOCHANEJA GAŁĄŹ ŻYDOWSKA KAPŁAŃSKA I RELIGIJNA ZOSTANIE ZSUNIĘTA
DO SWOJEGO PIERWOTNEGO PRZEZNACZENIA DO SŁUŻENIA

A NIE DO REPREZENTOWANIA JAK TO ONI
SĄ WYZNACZNIKAMI ŻYDOSTWA ŚWIATOWEGO

BO TO ONI KIEDYŚ SŁUŻYLI KRÓLOWI DAWIDOWI I KRÓLOWI SALOMONOWI A NIE ONI KAPŁANOM

KAPŁANI I POTOMKOWIE KAPŁANÓW ORAZ RELIGIA
OD ZAWSZE MIELI CHĘĆ DO PRZEJMOWANIA WŁADZY NAD LUDŹMI
NIEŁADNIE NIGDY W TEN SPOSÓB POTĘGI SIĘ NIE ZBUDUJE
A KAPŁAN JEST DO SŁUŻENIA A NIE DO RZĄDZENIA
PROSIMY O PILNE ZEJŚCIE Z BŁĘDNEJ DROGI

KAPŁANI ORAZ ICH POTOMKOWIE I LUDZIE RELIGIJNI WYBRALI UBOGIE ŻYCIE
BEZ WŁADZY I NIECH TAK POZOSTANIE I ŻĄDAM BY NIE PRZESZKADZALI
RZĄDOWI IZRAELA BO LEPIEJ SIĘ ZNA NA RZĄDACH NIŻ KAPŁANI
TO NIE BĘDZIE DOCHODZIŁO DO TAKICH SYTUACJI JAK PONIŻEJ
NAJBARDZIEJ DOŚWIADCZENI RABINI BEZSPRZECZNIE
MAJĄ KONTAKT Z SAMYM BOGIEM

PONIEWAŻ

NASZA ORGANIZACJA NIE INFORMOWAŁA RELIGIJNYCH ŻYDÓW
O NASZEJ DZIAŁALNOŚCI OD
2007 ROKU

A JEDNAK TO WIEDZIAŁ I TO WIDZIAŁ CO BĘDZIE I CO JEST


NIE ZNAMY SPOSOBU RABINÓW I TECHNIK DOSTĘPU DO BOGA PRAWDZIWEGO
I BEZPOŚREDNIEJ WSPÓŁPRACY Z BOGIEM JEDYNYM PRAWDZIWYM
LECZ ŁĄCZĄ SIĘ Z TYM SAMYM BOGIEM NAJWYŻSI ILUMINACI OŚWIECENI
W PODEJŚCIU LOGICZNYM RZECZYWISTYM
JAKI ŚWIAT NAPRAWDĘ JEST

W PRAWDZIWYM PORZĄDKU ŚWIATOWYM

CZYLI NOWY PORZĄDEK ŚWIATOWY


N   A   J   W   I   Ę   K   S   Z   Y

P     R     O     R     O     K           I     Z     R     A     E     L     A

3   0   0       0   0   0       O   S   Ó   B

P   R   Z   Y   B   Y   Ł   O       N   A       P   O   G   R   Z   E   B


SPOTKALIŚMY SIĘ Z OPINIĄ

IZRAEL TO NAJBARDZIEJ OPĘTANE PAŃSTWO ŚWIATA

BO REALNIE WIERZĄ I CZEKAJĄ NA BOGA

ZOBACZYMY CZY TO CZASEM GOJE NIE SĄ OPĘTANI BO NIE WIERZĄ

REALNIE TECHNICZNIE W POSUNIĘCIA I CZYNY BOGA TU NA ZIEMIRABIN YITZHAK KADURI

YITZHAK KADURI, UR. OK. 1900 W IRAKU, ZM. 28 STYCZNIA 2006 W JEROZOLIMIE


W     P   O   G   R   Z   E   B   I   E     U   D   Z   I   A   Ł     W   Z   I   Ę   Ł   O     3   0   0     T   Y   S.     O   S   Ó   B


PS. RABINIE DAVIDZIE KADURI WIĘCEJ SZACUNKU DLA OJCAARIEL SHARON, WŁAŚCIWIE ARIEL SCHEINERMAN, PSEUDONIM"ARIK" UR. 26 LUTEGO 1928 W KEFAR MALAL

ZM. 11 STYCZNIA 2014 W TEL AWIWIE, POLITYK I DOWÓDCA WOJSKOWY (GENERAŁ MAJOR)

PREMIER IZRAELA W LATACH 2001-2006ŚMIERĆ RABINA YITZHAKA KADURI - 2006

NA WYRAŻNĄ PROŚBĘ RABINA YITZHAKA KADURI DOPIERO PO ROKU OTWARCIE LISTU - 2007

ŚMIERĆ ARIELA SHARONA PO 7 LATACH ŚPIĄCZKI - 2014

ROZPOCZĘCIE NASZEJ DZIAŁALNOŚCI - 2007LIST RABINA YITZHAKA KADURI


O R G A N I Z A C J A   Z   P I R A M I D A L N Y M   O K I E M   W   L O G O   W E S Z Ł A   W   I I   E T A P

U J A W N I A N I A   S I Ę   Ż Y D O M   Z A K R E Ś L O N E   N A   C Z E R W O N O


             

              SIEDZIBA GMINY WYZNANIOWEJ                   SYNAGOGA IM. ZALMANA I RYWKI MAŁŻEŃSTWA NOŻYKÓW, WARSZAWA
                          ŻYDOWSKIEJ , WARSZAWA, UL. TWARDA 6

T E R M I N   D A T A   U J A W N I E N I A   S I Ę   Ż Y D O M   U C Z O N Y M   1 1   K W I E T N I A   2 0 1 6   G O D Z I N A   1 4 : 3 0

NAGRANIE Z MONITORINGU POSIADA GMINA ŻYDOWSKA
SAMOCHÓD ZAPARKOWANY DOKŁADNIE W TYM MIEJSCU CO CZERWONY PUNKT

ROZPOCZĘŁO SIĘ TO JUŻ SIĘ DZIEJE
11.04.2016


          ULICE JEROZOLIMY


OPINIE SPOSTRZEŻENIA

PO SPOTKANIU Z ŻYDAMI RELIGIJNYMI

I POTOMKAMI KAPŁANÓW ŻYDOWSKICH


NIE PRZEPADAM ZA WIZYTAMI U ŻYDÓW RELIGIJNYCH ALE ZROBIŁEM TO

Ż Y D Z I   R E L I G I J N I   P O T O M K O W I E   K A P Ł A N Ó W   Ż Y D O W S K I C H

O R A Z   Z W Y K L I   Ż Y D Z I


ZWYKLI ŻYDZI ŻYDZI RELIGIJNI Z OKREŚLONYCH WARSTW SPOLECZNYCH ZMIENILI SIĘ NIE DO POZNANIA
OKRADANIE NIEUSTANNE ZAGROŻENIE ŻYDÓW I ZŁE CZYNY DOKONANE PRZEZ LUDZI INNYCH NACJI NA ŻYDACH ODBIŁY SWOJE TRWAŁE PIĘTNO
Z POWROTEM PRZYWRÓCIĆ TRZEBA ŻYDOM Z CAŁEGO ŚWIATA BEZPIECZEŃSTWO GWARANTOWANE

T E R M I N   D A T A   U J A W N I E N I A   S I Ę   L U D Z I O M   P R O S T Y M   5   M A J A   2 0 1 6   Ł A S K A R Z E W

CZEKAJĄ I SIĘ DOCZEKAJĄ NA SWOJEGO

MESJASZA


MESJASZA

TECHNICZNEGO POLITYCZNEGOPRAWDA JEST TAKA ŻE   L U D Z K O Ś Ć   NIE POTRAFI

Z B U D O W A Ć

DŁUGOTRWAŁEGO PORZADKU ŚWIATOWEGO OBOWIĄZUJĄCEGO NA KILKASET KILKA TYSIĘCY LAT

Z TEGO POWODU WDROŻYMY NADZWYCZAJNE PROCEDURY
C H R O N I Ą C E   R Z Ą D   Ś W I A T O W Y

P R Z E D   S A M Y M I   L U D Ź M I


RZĄD ŚWIATOWY

BĘDZIE CHRONIONY OD SAMEGO POCZĄTKU PRZED SZARYMI LUDŹMI

INSTYTUCJA CHRONIONA ŚWIADOMIE OD SAMEGO POCZĄTKU
PRZED SZARYMI LUDŹMI JAK I ICH NATURĄ


MOJE RZĄDY BĘDĄ SPRAWIEDLIWE


MOJE RZĄDY BĘDĄ SPRAWIEDLIWE


MOJE RZĄDY BĘDĄ SPRAWIEDLIWE


POD WPŁYWEM FUNDAMENTÓW UŻYWAĆ BĘDĘ TYLKO PRAWDYMOJA UKOCHANA ORGANIZACJA

PRZEMIENI CAŁY ŚWIAT W ŚWIAT ŻYDOWSKI W JEDEN NARÓDDLA WĄTPIĄCYCH POLECAM UŻYWANIE ROZUMU


TECHNICZNE ROZWIĄZANIA W PROGRAMIE
Z IZRAELA ZROBIĄ MOCARSTWO ŚWIATOWE
ORAZ ŻYDZI BĘDĄ RZĄDZIĆ ŚWIATEM
OSIĄGNIEMY JEDEN NARÓD ŻYDOWSKI
NA CAŁYM ŚWIECIE
SZEKLĄ JEDEN NARÓD OSIĄGNIEMY
A SPOSOBEM ODBUDUJEMY III ŚWIĄTYNIĘ


NIE MA INNEGO SPOSOBU NIEDOWIARKI
DZIEKUJĘ ŻYDOM Z UKRAINY ZA ZEBRANIE ZŁOTA W ILOŚCI 700 KG NA MENORĘ
DO III ŚWIATYNI


       
WADIM RABINOWICZ (UKRAINA) PRZEZNACZYŁ 700 KG ZŁOTA NA MENORĘ DO III ŚWIĄTYNI


               
DAVID ROCKEFELLER                                       MIROSŁAW FRYŚ                                               JACOB ROTHSCHILD

       
BINJAMIN NETANJAHU                                             WŁADIMIR PUTIN                                                     RE'UWEN RIWLIN


ORAZ DZIĘKUJĘ TEŻ SETKOM TYSIĘCY ŻYDÓW KTÓRZY CZEKAJĄC NA MESJASZA
MAJĄ PRZYGOTOWANE ODŚWIĘTNE UBRANIE PRZY ŁÓŻKU
BY W KAŻDEJ MINUCIE MÓC WYJŚĆ I PRZYWITAĆ MESJASZA


          ULICE JEROZOLIMY
A   T O   B Ę D Z I E

H     Y     M     N

N O W E G O   Ś W I A T A   I   U S T R O J U


2007 - 3007     

     OŻYJCIE W MOIM CIELE.

NIE CHCĘ BYĆ GOJEM - CHĘ BYĆ ŻYDEM.

ŻYDZI W TEN SPOSÓB WAS PRZEPRASZAM.

N   A   J   W   A   Ż   N   I   E   J   S   Z   E

Ż Y D Z I   G O J E

B Y   W S Z Y S C Y   S O B I E   U Ś W I A D O M I L I

Ż Y D O S T W O   N I E   J E S T   W Ł A S N O Ś C I Ą   Ż Y D Ó W

ŻYDOSTWO TO DAR OD BOGA DLA WSZYSTKICH LUDZIZROBIMY PORZĄDEK NA BLISKIM WSCHODZIE


NA RZECZ ODBUDOWY III ŚWIĄTYNI ŻYDOWSKIEJUWAGA!

Program jak i treść intelektualna zawarta - własność JNF SRN. Program w ciagłej przebudowie. Osoby prywatne jak i instytucje nieupoważnione proszone o opuszczenie programu.
Program wewnętrzny osoby trzecie proszone o opuszczenie programu.


Ze względu na coraz częstsze incydenty wchodzenia na w/w program informujemy iż korzystamy z techniki z serwerów wyłacznie dla dobra swojej społeczności żydowskiej i nie życzymy sobie od nowa uczyć kultury osobistej osób pochodzenia nieżydowskiego które mimo próśb wchodzą na program mimo że są mile niewidziani. Pewne warstwy społeczne trudne są do nauczenia kultury osobistej ale prosimy o wyjątkowe zwrócenie uwagi że sobie nie życzymy gojów na stronie.


W Ł A Ś N I E   T O   Z A J Ę Ł O   T Y L E   C Z A S U

S P O Ś R Ó D   M I L I O N Ó W   R O Z W I Ą Z A Ń   S P O S O B Ó W


T Y L K O   J E D E N   J E S T   S K U T E C Z N Y

I   T Y L K O   T E N   O D   P A N A   F R Y S I A   M I R O S Ł A W A


T     E     C     H     N     I     C     Z     N     I     EZAJĘŁO PANU FRYŚ MIROSŁAW 9 LAT ODNALEZIENIE TEGO CO W PROGRAMIE

RELIGIJNI LUDZIE INACZEJ POSTRZEGAJĄ BOGA
ATEIŚCI Z ZAŁOŻENIA NIE WIDZĄ BOGA
LECZ MY UWAŻAMY ŻE ATEIŚCI INACZEJ POSTRZEGAJĄ BOGA

OŚWIECENI ILUMINACI BANKIERZY
WIDZĄ BOGA JAKO JEDYNI
TECHNICZNIE REALNIE PRAWIDŁOWO

NASZA ORGANIZACJA JEST TECHNICZNA
I TECHNICZNIE STWIERDZAMY ŻE BÓG
NIE TYLKO FAKTYCZNIE JEST LECZ TECHNICZNIE
GDY ZRZEKNIEMY SIĘ WOLNEJ WOLI
BĘDZIE MÓGŁ RZĄDZIĆ CAŁYM ŚWIATEM REALNIEORGANIZACJA  Z  PIRAMIDALNYM  OKIEM  W  LOGO

NAJWAŻNIEJSZE ZADANIE ORGANIZACJI


NAJWAŻNIEJSZE ZADANIE ORGANIZACJI
TEGO MIEJSCA TEGO GRUNTU NA ŚWIECIE


W JEROZOLIMIE

DO WŁASNYCH POTRZEB
DO RZĄDZENIA ŚWIATEM PO ŻYDOWSKU DO POLITYKI

I ZAZNACZAM TYLKO WE WŁASNYM KRĘGU BEZ MOŻLIWOŚCI ROZROSTU

TO MIEJSCE URZADZIMY W STYLU MONAKOJ E D N O G Ł O Ś N I EP O P R Z E M Y   G O


P O P R Z E M Y   F R Y S I A   I   J E G O   W I Z J Ę   O   J E R O Z O L I M I E


O T R Z Y M A   O D   N A S   W Ł A D Z Ę   P I E N I Ą D Z E

P Ó J D Z I E M Y   Z A   N I M


     


Ś R O D O W I S K A   Ż Y D O W S K I E   U Z Y S K A Ł Y   P O R O Z U M I E N I E

O   J E D N O G Ł O Ś N Y M   P O P A R C I U   W I Z J I   F R Y S I A   M I R O S Ł A W A     


W Y B I E R A M Y   S T Y L   M O N A K O

     J E R O Z O L I M Ę   U R Z Ą D Z I M Y   W   S T Y L U   M O N A K O
W     Z   A   W   Ę   Ż   O   N   Y   M     G   R   O   N   I   E

W C I E L I M Y

W R A Z   Z   P A N E M   M I R O S Ł A W   F R Y Ś   P O N I Ż S Z Ą   W I Z J Ę


Ś W I A D O M I E

Z A W Ę Ż A M Y   S W O J E   Z A I N T E R E S O W A N I A   I   D Z I A Ł A N I A

ZAJMUJEMY SIĘ WYŁĄCZNIE JEROZOLIMĄ STYLEM MONAKO SZEKLĄ

PRZYMIERZEM Z ROSJĄ     

     


TO MA BYĆ WYŁĄCZNIE MIEJSCE DLA ŻYDÓW KOJARZONE Z ŻYDAMI

I   T E G O   D O P N I E M Y


TO MA BYĆ MIEJSCE REPREZENTACYJNE ŚWIATA

P Ę P E K   Ś W I A T A

NA ŚWIECIE MUSI BYĆ MIEJSCE KOJARZONE WYŁĄCZNIE Z ŻYDAMI

SWÓJ STYL CODZIENNEGO ŻYCIA PRZERZUCIMY DO JEROZOLIMY


W   J E R O Z O L I M I E

A   N A S T Ę P N I E   N A   Ś W I E C I E

W Y P R O M U J E M Y   Z   P O W R O T E M

STARY SPRAWDZONY STYL PRZEŻYWANIA ŚWIATA

ORAZ JEDYNEJ W SOBIE NIE DO PODROBIENIA ATMOSFERY ŚWIATA


     
SWÓJ STYL CODZIENNEGO ŻYCIA PRZERZUCIMY DO JEROZOLIMY


     

SWÓJ STYL CODZIENNEGO ŻYCIA PRZERZUCIMY DO JEROZOLIMY     

SWÓJ STYL CODZIENNEGO ŻYCIA PRZERZUCIMY DO JEROZOLIMY


     

     T  O     M  A     B  Y  ĆMUSIMY BUDOWAĆ Z ROZMACHEM I BOGACTWEM NIE MNIEJ NIŻ W LAS VEGAS

T O   M A   B Ł Y S Z C Z E Ć   T O   M A   P R Z Y C I Ą G A Ć
F  R  Y  Ś     M  I  R  O  S  Ł  A  W

T Ę   M A K I E T Ę   P R Z E M I E N I Ę   W   R Z E C Z Y W I S T O Ś Ć   J E R O Z O L I M Y


T  O     M  Ó  J     C  E  L


W S Z Y S T K I C H   Z E   S O B Ą   P O Ł Ą C Z Ę   W S Z Y S T K I C H   N A M Ó W I Ę

P O   M O I M   Ż Y C I U   Z O S T A W I Ę   J E R O Z O L I M Ę   J A K   Z E   Z Ł O T A


   


Nadzór projektu MSUwos.CZŁOWIEK BĘDZIE ODCZUWAŁ ŻE DOPŁYNĄŁ DO SWOJEGO BRZEGU

TĄ ATMOSFERĄ PRZESIĄKNIETA BĘDZIE CAŁA JEROZOLIMA

NA TĘ ATMOSFERĘ GŁÓWNIE ZWRÓCIMY UWAGĘ PRZY BUDOWIE

NOWEJ JEROZOLIMY


        

       

N I E   T Y L K O   O D B U D U J E M Y   I I I   Ś W I Ą T Y N I Ę   Ż Y D O W S K Ą

P O W O Ł A M Y   I   U M O C U J E M Y   W   P R A W I E
R Z Ą D   Ś W I A T O W Y   Ż Y D O W S K I

O D M I E N I M Y   C A Ł Ą   J E R O Z O L I M Ę
P R Z E M I E N I M Y   W   K W I T N Ą C E
Z  Ł  O  T  E     M  I  A  S  T  O

Nadzór projektu MSUwos.

J E R O Z O L I M A   Z A C H O W A N A   W   T O N A C J I   K W I T N Ą C Y C H
S E N T Y M E N T A L N Y C H   R O M A N T Y C Z N Y C H   U L I C Z E K


     

     

W NASZEJ JEROZOLIMIE NAWET LATARNIE BĘDĄ POZŁACANEW I Z J A   T A

DLA DOBRYCH JEST MESJASZEM DLA ZŁYCH JEST ANTYCHRYSTEM


DZIŚ LUDZIE SĄ MALI DLATEGO GDY MÓWIMY O ŚWIATYNI I REALIZACJI TEJ WIZJI

TO WYKRACZA POZA WSZELKIE HORYZONTY ZROZUMIENIA


B R Z Y D C Y   L U D Z I E   M A J Ą   W   S O B I E   B R Z Y D K I   Ś W I A T

P I Ę K N I   L U D Z I E   M A J Ą   W   S O B I E   P I Ę K N Y   Ś W I A T
P O S T A N O W I L I Ś M Y   C A Ł Ą   T Ą   D Z I A Ł A L N O Ś Ć   I   W I Z J Ę   N A Z W A Ć


L   U   B   I   Ę       Z   A   P   E   Ł   N   I   A   Ć       S   W   O   J   E       S   E   J   F   Y

B A N A L N E   A L E   P R A W D Z I W E

I IZRAEL I ŻYDZI ZYSKAJĄ PRZYNAJMIEJ OKREŚLONE OCZEKIWANIA


   BARDZO WAŻNE BY LUDZIE POKOCHALI BOGA

P O N I E W A Ż   P O Z N A J Ą   J E G O   P R A W D Z I W Ą   N A T U R Ę


MÓJ BÓG ŻĄDA ŻEBYM POPŁACIŁ RACHUNKI
ŻĄDA ŻEBYM SAM ZAPEŁNIŁ FUNDUSZE EMERYTALNE
ŻEBYM GODNIE BOGATO PRZEŻYŁ ŻYCIE
ŻEBYM BYŁ SZCZĘŚLIWY I KOCHAŁ ŻYCIE


B O G A C T W O   D L A   C Z Ł O W I E K A   JEST   DOBRE


I NIE DAJMY SOBIE WMÓWIĆ ŻE BÓG OD NAS ŻĄDA ŻEBYŚMY BYLI BIEDAKAMI IDIOTAMI
ŻEBYŚMY ROZSIEWALI BIEDĘ WOKÓŁ NAS ŻEBYŚMY NIE PŁACILI RACHUNKÓW I ŻEBYŚMY
NARAŻALI ŻYCIE JEDNO JAKIE MAMY NA BEZUSTANNY CIĄG NEGATYWNYCH ZDARZEŃ


M Ó J   B Ó G   T E G O   L U D Z I O M   B Y   N I E   Z R O B I Ł


L U D Z K O Ś Ć   M U S I   O K R E Ś L I Ć   R A Z   N A   Z A W S Z E

N A T U R Ę   B O G A   J E D Y N E G O


W   P R Z E C I Ą G U   K I L K U   L A T   S T W O R Z Ę   F I R M Ę   I   O R G A N I Z A C J Ę


N A J B O G A T S Z Ą   I   N A J B A R D Z I E J   W P Ł Y W O W Ą   N A   Ś W I E C I E
N   I   E                                     N   I   E                  


DO 2027 ROKU ZOSTANĘ NAJBOGATSZYM CZŁOWIEKIEM NA ZIEMI
PRZEDE WSZYSTKIM DLA SIEBIE DLA SWOJEGO RODU

BO CHCEMY ZOBACZYĆ III ŚWIĄTYNIĘ W JEROZOLIMIE

BO CHCEMY ZOBACZYĆ TAŃCZĄCYCH ŻYDÓW W JEROZOLIMIE
Z A P O W I A D A M   P O W R Ó T   S Z A C U N K U   D O   P I E N I Ą D Z AŚ W I Ą T Y N I A     D L A     Z A R Z Ą D Ó W     B A N K Ó W     D L A     P O L I T Y K I

O   R   A   Z     C   Z   Ę   Ś   Ć     R   E   L   I   G   I   J   N   A

A   T O   B Ę D Z I E

H     Y     M     N

N O W E G O   Ś W I A T A   I   U S T R O J U


2007 - 3007     

     OŻYJCIE W MOIM CIELE.

NIE CHCĘ BYĆ GOJEM - CHĘ BYĆ ŻYDEM.

ŻYDZI W TEN SPOSÓB WAS PRZEPRASZAM.

N   A   J   W   A   Ż   N   I   E   J   S   Z   E

Ż Y D Z I   G O J E

B Y   W S Z Y S C Y   S O B I E   U Ś W I A D O M I L I

Ż Y D O S T W O   N I E   J E S T   W Ł A S N O Ś C I Ą   Ż Y D Ó W

ŻYDOSTWO TO DAR OD BOGA DLA WSZYSTKICH LUDZIZROBIMY PORZĄDEK NA BLISKIM WSCHODZIE


KAŻDY Z NAS MA SWOJE ŻYCIE
SWOJE PASJE SWOJE ZAINTERESOWANIA
SWÓJ SPOSÓB PRZEŻYWANIA ŻYCIA
ALE CZASEM WARTO ZOSTAWIĆ WSZYSTKO
BY WPROWADZIĆ WIĘCEJ ŁADU I PORZĄDKU NA ŚWIECIE
A JEROZOLIMA WARTA JEST ZACHODU
SPOSOBEM TO ZROBIMY
WSZYSTKO SIĘ DA ALE JAK NAPRAWDĘ SIĘ CHCE

WYDAŁEM SAM OSOBIŚCIE NA PONIŻSZĄ SPRAWĘ W PROGRAMIE
9 000 000 (9 MILIONÓW) ZŁOTYCH POLSKICH
W PRZELICZENIU 3 000 000 (3 MILIONY $) DOLARÓW

9 LAT TYLKO TYM SIĘ ZAJMUJĘ
9 LAT INTENSYWNEGO SZUKANIA JAK TO ZROBIĆ BY TO BYŁO FIZYCZNIE

SZKODA ŻE III ŚWIĄTYNIA ŻYDOWSKA
I JEROZOLIMA DLA WAS NIE JEST AŻ TAK WAŻNA
BO DAWNO KTOŚ JUŻ BY TO ZROBIŁ NA ŚWIECIE
CZEGO WAM BRAKOWAŁO NA CAŁYM ŚWIECIE PIENIĘDZY OCHOTY SPOSOBU
JAK WAM BRAKOWAŁO TO TERAZ PRZYJEŻDŻAM I MACIE NA TACY

CARPE DIEM

ŻĄDAM BYŚMY WSZYSTKIE ŚRODOWISKA ŻYDOWSKIE ODBUDOWALI
III ŚWIĄTYNIĘ ŻYDOWSKĄ ORAZ OZŁOCILI JEROZOLIMĘ
I SZEKLĄ OSIĄGNĘLI JEDEN NARÓD ŻYDOWSKI NA CAŁYM ŚWIECIE

KONIEC ROZWAŻAŃ DO PRACY ŻYDZI ZE MNĄ
A ŻEBYŚCIE MOGLI OBOK MNIE STANĄĆ
KAŻDY Z WAS MA SIĘ ZDECYDOWAĆ OSOBIŚCIE
CZYLI PODOBNE PIENIĄDZE I PODOBNA WYTRWAŁOŚĆ

WYDAŁEM SAM OSOBIŚCIE NA PONIŻSZĄ SPRAWĘ W PROGRAMIE
9 000 000 (9 MILIONÓW) ZŁOTYCH POLSKICH
W PRZELICZENIU 3 000 000 (3 MILIONY $) DOLARÓW

9 LAT TYLKO TYM SIĘ ZAJMUJĘ
9 LAT INTENSYWNEGO SZUKANIA JAK TO ZROBIĆ BY TO BYŁO FIZYCZNIE

KAŻDY Z NAS MA SWOJE ŻYCIE
SWOJE PASJE SWOJE ZAINTERESOWANIA
SWÓJ SPOSÓB PRZEŻYWANIA ŻYCIA
ALE CZASEM WARTO ZOSTAWIĆ WSZYSTKO
BY WPROWADZIĆ WIĘCEJ ŁADU I PORZĄDKU NA ŚWIECIE
A JEROZOLIMA WARTA JEST ZACHODU
SPOSOBEM TO ZROBIMY
WSZYSTKO SIĘ DA ALE JAK NAPRAWDĘ SIĘ CHCE

WYDAŁEM SAM OSOBIŚCIE NA PONIŻSZĄ SPRAWĘ W PROGRAMIE
9 000 000 (9 MILIONÓW) ZŁOTYCH POLSKICH
W PRZELICZENIU 3 000 000 (3 MILIONY $) DOLARÓW

9 LAT TYLKO TYM SIĘ ZAJMUJĘ
9 LAT INTENSYWNEGO SZUKANIA JAK TO ZROBIĆ BY TO BYŁO FIZYCZNIE

SZKODA ŻE III ŚWIĄTYNIA ŻYDOWSKA
I JEROZOLIMA DLA WAS NIE JEST AŻ TAK WAŻNA
BO DAWNO KTOŚ JUŻ BY TO ZROBIŁ NA ŚWIECIE
CZEGO WAM BRAKOWAŁO NA CAŁYM ŚWIECIE PIENIĘDZY OCHOTY SPOSOBU
JAK WAM BRAKOWAŁO TO TERAZ PRZYJEŻDŻAM I MACIE NA TACY

CARPE DIEM

ŻĄDAM BYŚMY WSZYSTKIE ŚRODOWISKA ŻYDOWSKIE ODBUDOWALI
III ŚWIĄTYNIĘ ŻYDOWSKĄ ORAZ OZŁOCILI JEROZOLIMĘ
I SZEKLĄ OSIĄGNĘLI JEDEN NARÓD ŻYDOWSKI NA CAŁYM ŚWIECIE

KONIEC ROZWAŻAŃ DO PRACY ŻYDZI ZE MNĄ
A ŻEBYŚCIE MOGLI OBOK MNIE STANĄĆ
KAŻDY Z WAS MA SIĘ ZDECYDOWAĆ OSOBIŚCIE
CZYLI PODOBNE PIENIĄDZE I PODOBNA WYTRWAŁOŚĆ

WYDAŁEM SAM OSOBIŚCIE NA PONIŻSZĄ SPRAWĘ W PROGRAMIE
9 000 000 (9 MILIONÓW) ZŁOTYCH POLSKICH
W PRZELICZENIU 3 000 000 (3 MILIONY $) DOLARÓW

9 LAT TYLKO TYM SIĘ ZAJMUJĘ
9 LAT INTENSYWNEGO SZUKANIA JAK TO ZROBIĆ BY TO BYŁO FIZYCZNIE

DAWNO JUŻ KTOŚ
POWINIEN JEROZOLIMĄ SIĘ ZAJĄĆ
JEROZOLIMA JEST WARTA ZACHODU


DAWNO JUŻ KTOŚ
POWINIEN JEROZOLIMĄ SIĘ ZAJĄĆ
JEROZOLIMA JEST WARTA ZACHODU


A   T O   B Ę D Z I E

H     Y     M     N

N O W E G O   Ś W I A T A   I   U S T R O J U


2007 - 3007     

     OŻYJCIE W MOIM CIELE.

NIE CHCĘ BYĆ GOJEM - CHĘ BYĆ ŻYDEM.

ŻYDZI W TEN SPOSÓB WAS PRZEPRASZAM.

N   A   J   W   A   Ż   N   I   E   J   S   Z   E

Ż Y D Z I   G O J E

B Y   W S Z Y S C Y   S O B I E   U Ś W I A D O M I L I

Ż Y D O S T W O   N I E   J E S T   W Ł A S N O Ś C I Ą   Ż Y D Ó W

ŻYDOSTWO TO DAR OD BOGA DLA WSZYSTKICH LUDZIROZWAŻAJCIE ROZMYŚLAJCIE A JAK DOJDZIECIE ŻYDZI DO WNIOSKU ŻE TO JEDYNY SPOSÓB
BY ŚWIAT ŻYDOWSKI BYŁ BY ODBUDOWANA BYŁA III ŚWIĄTYNIA BY NARÓD ŻYDOWSKI
ZABEZPIECZONY BYŁ PRZED ZŁEM JAK NIGDY


DZWOŃCIE DO PANA FRYŚ MIROSŁAW
A PAN FRYŚ MIROSŁAW
Z J E D N O C Z Y     W  S  Z  Y  S  T  K  I  C  H     Ż Y D Ó W
W S Z Y S T K I E   Ś R O D O W I S K A   Ż Y D O W S K I E
BY STWORZYĆ
SIŁĘ KTÓREJ NIKT SIĘ NIE OPRZE


ORGANIZACJA NADZORUJĄCA
WYŁĄCZNIE SPRAWY ŻYDOWSKIEORGANIZACJA  Z  PIRAMIDALNYM  OKIEM  W  LOGOWYMOGI FORMALNE
WYBIERAJCIE NUMER KIERUNKOWY DO POLSKI +48

510 466 358

506 754 469

511 576 933

D Z W O Ń C I E

D Z W O Ń C I E

D Z W O Ń C I E


DATA WYJAZDU DO TEL AWIW W IZRAELU    _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

DATA POWROTU Z TEL AWIW W IZRAELU    _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _


DZWOŃCIE NIE WCZEŚNIEJ NIŻ 3 DNI PO MOIM WYJEŹDZIE Z TEL AWIWU

DZWOŃCIE NIE WCZEŚNIEJ NIŻ 3 DNI PO MOIM WYJEŹDZIE Z TEL AWIWU

DZWOŃCIE NIE WCZEŚNIEJ NIŻ 3 DNI PO MOIM WYJEŹDZIE Z TEL AWIWU


AKTUALNE MIEJSCE POBYTU PANA FRYŚ MIROSŁAW
POLSKA, MAZOWIECKIE, 08-450 ŁASKARZEW, UL. GARWOLIŃSKA 31
ORGANIZACJA  Z  PIRAMIDALNYM  OKIEM  W  LOGO     

     

     

     NIEZBĘDNA JEST W NASZYCH PLANACH
ODBUDOWANA III ŚWIĄTYNIA ŻYDOWSKA

NIEZBĘDNA JEST W NASZYCH PLANACH
ODBUDOWANA III ŚWIĄTYNIA ŻYDOWSKA

NIEZBĘDNA JEST W NASZYCH PLANACH
ODBUDOWANA III ŚWIĄTYNIA ŻYDOWSKA

POTRZEBUJEMY JEJ

POTRZEBUJEMY JEJ

POTRZEBUJEMY JEJ


A SZEKLA ZROBI SWOJĄ ROBOTĘ NA ŚWIECIE

A SZEKLA ZROBI SWOJĄ ROBOTĘ NA ŚWIECIE

A SZEKLA ZROBI SWOJĄ ROBOTĘ NA ŚWIECIE


UŻYWAM PROSTEGO JĘZYKA
BO DO PROSTOTY BĘDZIEMY DĄŻYĆ
BYŚMY NIE ZAPOMNIELI CO MIELIŚMY ZROBIĆW GESTII NASZEGO ZAINTERESOWANIA
JEST TEN REGION ŚWIATA NA NASTĘPNE
17 LAT
ALE ODBUDUJEMY III ŚWIĄTYNIĘ ŻYDOWSKĄ
WPROWADZIMY SZEKLĘ DO OBIEGU MONETARNEGO
NA CAŁYM ŚWIECIE
JEDEN NARÓD NA CAŁYM ŚWIECIE
OSIĄGNIEMY SZEKLĄ
RZĄD ŚWIATOWY ŻYDOWSKI BĘDZIE UCZYŁ
MORALNOŚCI I MENTALNOŚCI
ŻYDOWSKIEJ CAŁY ŚWIAT
ORGANIZACJA  Z  PIRAMIDALNYM  OKIEM  W  LOGO


     

     

     

     

DODATKOWO OCZYWIŚCIE
ZAMÓWIMY FILM U ROMANA POLAŃSKIEGO
BY ŁATWIEJ BYŁO WSZYSTKIM ZROZUMIEĆ
SENS ZMIAN JAKIE WPROWADZIMY
I DOKŁADNIE DO CZEGO DĄŻYMY
FILM SZARYM LUDZIOM ROZJAŚNI UMYSŁY

FILM SZARYM LUDZIOM ROZJAŚNI UMYSŁY

FILM SZARYM LUDZIOM ROZJAŚNI UMYSŁY

GOJE MASOWO BĘDĄ PRZECHODZIĆ NA ŻYDOSTWO PO OBEJRZENIU FILMU

GOJE MASOWO BĘDĄ PRZECHODZIĆ NA ŻYDOSTWO PO OBEJRZENIU FILMU

GOJE MASOWO BĘDĄ PRZECHODZIĆ NA ŻYDOSTWO PO OBEJRZENIU FILMU


MIŁO BĘDZIE ZOBACZYĆ
NORMALNY ŚWIAT PO ŻYDOWSKU

ODETCHNĄĆ SOBIE OD KARYKATUR KRZYWIZN
WERSJI ŚWIATA KTÓRE DZIŚ SĄ REALNIE

OD ŻYDÓW POWSTANIE FUNDAMENT ŚWIATA
TO ŻYDZI MAJĄ RACJĘ
RESZTA NIE


REŻYSER ROMAN POLAŃSKI ZROBI FILM PRZEDSTAWIAJĄCY CODZIENNY DZIEŃ
GDY ŚWIAT CAŁY JEST ŻYDOWSKI GDY ODBUDOWANA JEST III ŚWIĄTYNIA
A SZEKLA ZJEDNOCZYŁA WSZYSTKICH LUDZI W JEDEN NARÓD ŻYDOWSKI OCZYWIŚCIE
GDZIE III ŚWIĄTYNIA CZĘŚCIOWO PEŁNI ROLĘ POLITYCZNĄ ORGAN RZĄD ŚWIATOWY
ORAZ ORGANIZACJA Z PIRAMIDALNYM OKIEM W LOGO JEST NAJBARDZIEJ WPŁYWOWĄ
I ZAMOŻNĄ ORGANIZACJĄ ŚWIATA PILNUJĄCA SPRAW ŻYDOWSKICH


ORGANIZACJA Z PIRAMIDALNYM OKIEM W LOGO
ZLECI ROMANOWI POLAŃSKIEMU
DŁUGO OCZEKIWANY FILM
JAK I NIEZMIENNIE POTRZEBNY
FILM ŻYDOWSKI
ORGANIZACJA  Z  PIRAMIDALNYM  OKIEM  W  LOGO


TO WSZYSTKO TERAZ WPROWADZIMY
ZE WSPARCIEM WSZYSTKICH ŚRODOWISK ŻYDOWSKICH


NIE ZAPOMINAJMY ŻE JUŻ NA TO PIENIĄDZE WYKŁADAJĄ
PAŃSTWO ROTHSCHILD
PAŃSTWO ROCKEFELLER
I RODZINA KTÓRA WOLI NA RAZIE BYĆ ANONIMOWA
POD PRZEWODNICTWEM I PROWADZENIEM PANA FRYŚ MIROSŁAW
BO TO ON SCALIŁ WSZYSTKO I WSZYSTKICH
OCZYWIŚCIE POD PRZEWODNICTWEM BOGA JEDYNEGOŻYDZI NIECH DZWONIĄ NA 3 PODANE WYŻEJ
NUMERY TELEFONÓW I PYTAJCIE W CZYM MOŻEMY POMÓC JAK MOŻEMY POMÓC MY ŻYDZI
BY ZREALIZOWAĆ Z PAŃSTWEM ROTHSCHILD I Z PAŃSTWEM ROCKEFELLER
I Z PANEM FRYŚ MIROSŁAW WSZYSTKO CO W PROGRAMIE I WSZYSTKIE 4 PUNKTY
PROWADZONE ROZMOWY MAJĄ BYĆ WYŁĄCZNIE W JĘZYKU POLSKIM Z PANEM FRYŚ MIROSŁAW


ZJEDNOCZĘ WSZYSTKIE ŚRODOWISKA ŻYDOWSKIE

I WSZYSTKICH ŻYDÓW Z CAŁEGO ŚWIATA

W TECHNICZNYCH ROZWIĄZANIACH W PROGRAMIE PANA FRYŚ MIROSŁAWZe względu na coraz częstsze incydenty wchodzenia na w/w program informujemy iż korzystamy z techniki z serwerów wyłacznie dla dobra swojej społeczności żydowskiej i nie życzymy sobie od nowa uczyć kultury osobistej osób pochodzenia nieżydowskiego które mimo próśb wchodzą na program mimo że są mile niewidziani. Pewne warstwy społeczne trudne są do nauczenia kultury osobistej ale prosimy o wyjątkowe zwrócenie uwagi że sobie nie życzymy gojów na stronie.


Ze względu na coraz częstsze incydenty wchodzenia na w/w program informujemy iż korzystamy z techniki z serwerów wyłacznie dla dobra swojej społeczności żydowskiej i nie życzymy sobie od nowa uczyć kultury osobistej osób pochodzenia nieżydowskiego które mimo próśb wchodzą na program mimo że są mile niewidziani. Pewne warstwy społeczne trudne są do nauczenia kultury osobistej ale prosimy o wyjątkowe zwrócenie uwagi że sobie nie życzymy gojów na stronie.

NA RZECZ ODBUDOWY
III ŚWIĄTYNI ŻYDOWSKIEJ


ŚWIĄTYNIA BĘDZIE PEŁNIŁA ROLĘ
POLITYCZNĄ ORAZ RELIGIJNĄ


W TYM SAMYM DNIU
W KTÓRYM WYLADUJĘ W TEL AWIWIE
OD RAZU JADĘ DO JEROZOLIMY POD ŚCIANĘ
PŁACZU I ZACZYNAM ROZDAWAĆ ULOTKI


RÓD DAWIDOWY INFORMUJEMY
BY SAM ROZUMEM W DIASPORACH
PRZEANALIZOWAŁ TECHNICZNE ROZWIĄZANIA
W PONIŻSZYM PROGRAMIE
ORGANIZACJA BANKIERÓW Z PIRAMIDALNYM OKIEM
W LOGO
RODZINA ROTHSCHILDÓW
RODZINA ROCKEFELLERÓW
PAN FRYŚ MIROSŁAW
RODZINA KTÓRA NA RAZIE PROSI O ANONIMOWOŚĆ
DLA NICH PRZYGOTOWALI


                                                       
JACOB ROTHSCHILD                                         MIROSŁAW FRYŚ                                             RE'UWEN RIWLIN
ŻYD                                                                       ŻYD                                                                      ŻYD
Z DOMIESZKĄ KRWI ŻYDOWSKIEJ
WYZNANIA MOJŻESZOWEGO

PROPORCJE CZASZKI WYSOKOŚĆ CZOŁA NOSY ROZSTAW OCZU

MAMY BARDZO PODOBNE

SWOJĄ DROGĄ JAK SILNE I ZDROWE MUSZĄ BYĆ GENY ŻYDOWSKIE
ŻE ZMIESZANIE RAS NA KILKA POKOLEŃ Z GENAMI GOJÓW
WYWIERA TAK OLBRZYMI WPŁYW NA WYGLĄD

                                                       
BINJAMIN NETANJAHU                                         MIROSŁAW FRYŚ                                             RE'UWEN RIWLIN
ŻYD                                                                       ŻYD                                                                      ŻYD
Z DOMIESZKĄ KRWI ŻYDOWSKIEJ
WYZNANIA MOJŻESZOWEGO


L U D Z I E   N I E   S Ą   K O N S E K W E N T N I

I   W Y T R W A L I   W   T Y M   C O   R O B I Ą


S Ą   M D L I   I   B Y L E J A C Y

M Y   J E S T E Ś M Y   I N N I

TO BĘDZIE NAWET ZABAWNE NIE ODPUŚCIĆ I WSZYSTKO WDROŻYĆ CO W PROGRAMIEN A J W A Ż N I E J S Z E   S Ą   T E C H N I C Z N E   R O Z W I Ą Z A N I A

O R A Z   P O L I T Y C Z N E

M O W A   O   B A R D Z O   W A Ż N Y M   P R Z Y M I E R Z U   Z   R O S J Ą

W   T Y M   P R O G R A M I E   W   W I Z J I   P A N A   F R Y Ś   M I R O S Ł A WA   S K Ą D   W   P A N U   F R Y Ś   M I R O S Ł A W   T A K A   W I Z J A
T A K I E   M Y Ś L I   T A K I E   D Ą Ż E N I A   T A K A   K O N S E K W E N C J A   W   D Z I A Ł A N I U

A   M O Ż E   Z A   T Y M   B Ó G   S T O I

B O   S K Ą D Ś   S I Ę   T O   B I E R Z E


CZŁOWIEKA JAK SIĘ ROZKROI TO TYLKO SAMO MIĘSO I KOŚCI
JEDEN CHCE BYĆ PIEKARZEM DRUGI ROBOTNIKIEM

P  A  N     F  R  Y  Ś     M  I  R  O  S  Ł  A  W

Ż Y D A M I   I   I Z R A E L E M   S I Ę   Z A J M U J E

NIE MOŻEMY TEGO LEKCEWAŻYĆ BO SKĄD ON O TYM WIE
JAK PRAKTYCZNIE I POLITYCZNIE RAZ NA ZAWSZE ZAKOŃCZYĆ GEHENNĘ ŻYDÓW


T A   W I E D Z A   W   P A N U   F R Y Ś   M I R O S Ł A W

MUSI  POCHODZIĆ  OD  SAMEGO  BOGA

A ON SAM MUSIAŁ SIĘ DOSTAĆ DO TZW. KOMNATY U BOGA
ZA TYM IDZIE POPARCIE I MOC SPRAWCZA ŻE TO WSZYSTKO
CO W PROGRAMIE TE ROZWIĄZANIA TERAZ FAKTEM SIĘ STANĄ
ORGANIZACJA  Z  PIRAMIDALNYM  OKIEM  W  LOGO


W PRAWDZIWYM PORZĄDKU ŚWIATOWYM

CZYLI NOWY PORZĄDEK ŚWIATOWY


N   A   J   W   I   Ę   K   S   Z   Y

P     R     O     R     O     K           I     Z     R     A     E     L     A

3   0   0       0   0   0       O   S   Ó   B

P   R   Z   Y   B   Y   Ł   O       N   A       P   O   G   R   Z   E   B


SPOTKALIŚMY SIĘ Z OPINIĄ

IZRAEL TO NAJBARDZIEJ OPĘTANE PAŃSTWO ŚWIATA

BO REALNIE WIERZĄ I CZEKAJĄ NA BOGA

ZOBACZYMY CZY TO CZASEM GOJE NIE SĄ OPĘTANI BO NIE WIERZĄ

REALNIE TECHNICZNIE W POSUNIĘCIA I CZYNY BOGA TU NA ZIEMIRABIN YITZHAK KADURI

YITZHAK KADURI, UR. OK. 1900 W IRAKU, ZM. 28 STYCZNIA 2006 W JEROZOLIMIE


W     P   O   G   R   Z   E   B   I   E     U   D   Z   I   A   Ł     W   Z   I   Ę   Ł   O     3   0   0     T   Y   S.     O   S   Ó   B


PS. RABINIE DAVIDZIE KADURI WIĘCEJ SZACUNKU DLA OJCAARIEL SHARON, WŁAŚCIWIE ARIEL SCHEINERMAN, PSEUDONIM"ARIK" UR. 26 LUTEGO 1928 W KEFAR MALAL

ZM. 11 STYCZNIA 2014 W TEL AWIWIE, POLITYK I DOWÓDCA WOJSKOWY (GENERAŁ MAJOR)

PREMIER IZRAELA W LATACH 2001-2006ŚMIERĆ RABINA YITZHAKA KADURI - 2006

NA WYRAŻNĄ PROŚBĘ RABINA YITZHAKA KADURI DOPIERO PO ROKU OTWARCIE LISTU - 2007

ŚMIERĆ ARIELA SHARONA PO 7 LATACH ŚPIĄCZKI - 2014

ROZPOCZĘCIE NASZEJ DZIAŁALNOŚCI - 2007LIST RABINA YITZHAKA KADURI


O R G A N I Z A C J A   Z   P I R A M I D A L N Y M   O K I E M   W   L O G O   W E S Z Ł A   W   I I   E T A P

U J A W N I A N I A   S I Ę   Ż Y D O M   Z A K R E Ś L O N E   N A   C Z E R W O N O


             

              SIEDZIBA GMINY WYZNANIOWEJ                   SYNAGOGA IM. ZALMANA I RYWKI MAŁŻEŃSTWA NOŻYKÓW, WARSZAWA
                          ŻYDOWSKIEJ , WARSZAWA, UL. TWARDA 6

T E R M I N   D A T A   U J A W N I E N I A   S I Ę   Ż Y D O M   U C Z O N Y M   1 1   K W I E T N I A   2 0 1 6   G O D Z I N A   1 4 : 3 0

NAGRANIE Z MONITORINGU POSIADA GMINA ŻYDOWSKA
SAMOCHÓD ZAPARKOWANY DOKŁADNIE W TYM MIEJSCU CO CZERWONY PUNKT

ROZPOCZĘŁO SIĘ TO JUŻ SIĘ DZIEJE
11.04.2016


          ULICE JEROZOLIMY


OPINIE SPOSTRZEŻENIA

PO SPOTKANIU Z ŻYDAMI RELIGIJNYMI

I POTOMKAMI KAPŁANÓW ŻYDOWSKICH


NIE PRZEPADAM ZA WIZYTAMI U ŻYDÓW RELIGIJNYCH ALE ZROBIŁEM TO

Ż Y D Z I   R E L I G I J N I   P O T O M K O W I E   K A P Ł A N Ó W   Ż Y D O W S K I C H

O R A Z   Z W Y K L I   Ż Y D Z I


ZWYKLI ŻYDZI ŻYDZI RELIGIJNI Z OKREŚLONYCH WARSTW SPOLECZNYCH ZMIENILI SIĘ NIE DO POZNANIA
OKRADANIE NIEUSTANNE ZAGROŻENIE ŻYDÓW I ZŁE CZYNY DOKONANE PRZEZ LUDZI INNYCH NACJI NA ŻYDACH ODBIŁY SWOJE TRWAŁE PIĘTNO
Z POWROTEM PRZYWRÓCIĆ TRZEBA ŻYDOM Z CAŁEGO ŚWIATA BEZPIECZEŃSTWO GWARANTOWANE

T E R M I N   D A T A   U J A W N I E N I A   S I Ę   L U D Z I O M   P R O S T Y M   5   M A J A   2 0 1 6   Ł A S K A R Z E WA   T O   B Ę D Z I E

H     Y     M     N

N O W E G O   Ś W I A T A   I   U S T R O J U


2007 - 3007     

     OŻYJCIE W MOIM CIELE.

NIE CHCĘ BYĆ GOJEM - CHĘ BYĆ ŻYDEM.

ŻYDZI W TEN SPOSÓB WAS PRZEPRASZAM.

N   A   J   W   A   Ż   N   I   E   J   S   Z   E

Ż Y D Z I   G O J E

B Y   W S Z Y S C Y   S O B I E   U Ś W I A D O M I L I

Ż Y D O S T W O   N I E   J E S T   W Ł A S N O Ś C I Ą   Ż Y D Ó W

ŻYDOSTWO TO DAR OD BOGA DLA WSZYSTKICH LUDZIZROBIMY PORZĄDEK NA BLISKIM WSCHODZIE


     


POLSKA ZNAJDZIE SIĘ POD KURATELĄ RADY BEZPIECZEŃSTWA ŚWIATA

ZA ANTYŻYDOWSKĄ POSTAWĘ

ZA ANTYROSYJSKĄ POSTAWĘROSJI NIE DA SIĘ OSZUKAĆ ROSJA Z DALEKA WYCZUWA FAŁSZYWE INTENCJE

W Y T R Z Y J M Y   B U T Y   Z A N I M   S I Ą D Z I E M Y   Z   R O S J Ą   D O   S T O Ł U


ROSJA JEST   P O T Ę Ż N Y M   P R Z Y J A C I E L E M   JAK JESTEŚ   P R A W D Z I W Y

ALE TA SAMA ROSJA GDY WYCZUJE ŻE JESTEŚ FAŁSZYWY TO BĘDZIE OSTATNI TANIEC W TWOIM ŻYCIU


           
A   P R Z E D   Ś W I A T E M   Ż Y D O W S K I M   O T W O R Z Y   S I Ę   M O Ż L I W O Ś Ć   E K S P A N S J I   N A   C A Ł Y   Ś W I A T
ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ WYPADA WIĘCEJ MOŻE WIĘCEJ

N I Ż   R Z Ą D Y   P A Ń S T W


NIGDY NIE DOSZŁOBY DO DO SPOTKAŃ NA TEJ PŁASZCZYŹNIE PAŃSTW Z RACJI

P R O T O K O Ł U   D Y P L O M A T Y C Z N E G OO  R  G  A  N  I  Z  A  C  J  A     P  O  Z  A  R  Z  Ą  D  O  W  A

O  R  G  A  N  I  Z  A  C  J  A     P  O  Z  A  R  Z  Ą  D  O  W  A

O  R  G  A  N  I  Z  A  C  J  A     P  O  Z  A  R  Z  Ą  D  O  W  AP  R  O  J  E  K  T     Z     Z  A  Ł  O  Ż  E  N  I  A     O  G  Ó  L  N  O  Ś  W  I  A  T  O  W  Y

P R O J E K T   W   P R Z Y S Z Ł O Ś C I   N A T K N Ą Ł B Y   S I Ę   N A   R O S J Ę

Z   R O S J Ą   S I Ę   N I E   W Y G R A

N A J K O R Z Y S T N I E J   D L A   W S Z Y S T K I C H   PRAWDZIWE   PRZYMIERZE

ORGANIZACJA  Z  PIRAMIDALNYM  OKIEM  W  LOGO


ZBUDUJE POMOST POROZUMIENIA MIĘDZY ROSJĄ A IZRAELEM
CHARAKTERYSTYCZNIE OZNACZONY SAMOCHÓD

Z   1 3   K A M E R A M I   P R Z E Z   6   L A T

R E J E S T R O W A Ł   S K A N D A L I C Z N E   A N T Y R O S Y J S K I E
A N T Y Ż Y D O W S K I E   Z A C H O W A N I A   W   P O L S C EPRZEZ KOGO BYLIŚMY NĘKANI W


Z A P R A S Z A J Ą C

D O   P R O J E K T U

OD CZASU KATEGORYCZNEJ ODMOWY UKIERUNKOWANIA PROJEKTU W KIERUNKU ZACHODU NA KORZYŚĆ KIERUNKU FEDERACJI ROSYJSKIEJ.

ZACZĘTO NAS I NASZYCH CZŁONKÓW ZASTRASZAĆ I NASZE RODZINY,
PODJĘTO PRÓBY SKOMPROMITOWANIA OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W PROJEKCIE,
POŻYCZANO ŚRODKI FINANSOWE OD CZŁONKÓW ZAANGAŻOWANYCH W PROJEKT A W ZAMIAN NIE ZWROT LECZ GROŹBY I MANIPULACJE MAJĄCE NA CELU WYŁUDZENIE ŚRODKÓW,
PREPAROWANO DOWODY,
WYMUSZANO ZEZNANIA OD ŚWIADKÓW KTÓRYCH INWIGILOWANO I ICH RODZINY - POD GROŹBĄ POBICIA, PORWANIA.

ODSŁONIMY KULISY DEMOKRACJI W EUROPIE I OSÓB W TO WMIESZANYCH.Ostrzegam!   Działanie w Izraelu w jakiejkolwiek organizacji musi opierać się na szacunku do rządu Izraela, współdziałanie z nim i wspieranie by Izrael rozkwitał.
Jakiekolwiek działania organizacji lub osób prywatnych bez zgody rządu Izraela i jego aprobaty spotka się z natychmiastowymi konsekwencjami prawnymi.
Za zgłoszenie jakichkolwiek z powyżej nadmienionych zjawisk zaplacimy. Mail do danej sprawy w dolnym prawym rogu programu.


Ostrzegam!   Jakiekolwiek działanie osób trzecich, instytucji - państw, na niekorzyść projektu spotka się z natychmiastowym poinformowaniem władz Federacji Rosyjskiej.
W natychmiastowym trybie zostaną wyciągniete konsekwencje polityczne, prawne, zawodowo-personalne.


Każdy kto działa na niekorzyść osób biorących udział w projekcie uznany będzie za działającego na szkodę państwa Izrael i Federacji Rosyjskiej.
Projekt 4-ech Aniołów ma istotne znaczenie dla wprowadzenia pokoju na Bliskim Wschodzie.The project sponsored by the JNF SRN & JF.

L U D Z K O Ś Ć   J E S T   N A J W I Ę K S Z Y M   W I N O W A J C Ą

C H C Ą   P R A W D Y

G O J E

T O   J Ą   D O S T A N ĄD   W   I   E      P   O   D   S   T   A   W   O   W   E      P   R   Z   Y   C   Z   Y   N   Y      A   N   T   Y   S   E   M   I   T   Y   Z   M   U

R E L I G I A   I   E K O N O M I A

Z J E D N O C Z Ę   W S Z Y S T K I E   Ś R O D O W I S K A   Ż Y D O W S K I E

I Z NIEBYWAŁĄ ZACIĘTOŚCIĄ NAPUSZCZĘ NA WŁAŚNIE TE DWA GŁÓWNE CZYNNIKI
T Y M   R A Z E M   D O   C N A


W Y K O Ń C Z Y M Y   P R Z Y C Z Y N Y   A N T Y S E M I T Y Z M U   Ś W I A T O W E G O
R   Z   Ą   D       Ś   W   I   A   T   O   W   Y
ORAZ ORGANIZACJA Z PIRAMIDALNYM OKIEM W LOGO

POD PRZEWODNICTWEM PANA FRYŚ MIROSŁAW
PRODUKCJE W POWYŻSZYCH FABRYKACH ANTYSEMITYZMU
CAŁKOWICIE ZNISZCZYBEZKARNOŚĆ DOTYCHCZASOWA POWYŻSZYCH FABRYK
WŁAŚNIE SIĘ KOŃCZY
UKARZEMY WINNYCH ZAŻĄDAMY ODSZKODOWAŃ
ZA ŚWIADOME LUB NIEŚWIADOME DZIAŁANIE

N  A       N  I  E  K  O  R  Z  Y  Ś  Ć       N  A  R  O  D  U       Ż  Y  D  O  W  S  K  I  E  G  ONAJWIĘKSZYMI HIPOKRYTAMI Z JAKIMIKOLWIEK MIELIŚMY DO CZYNIENIA TO

WATYKAN I CAŁA STRUKTURA

NIE WIEDZĄ CO GŁOSZĄ NIE WIEDZĄ CO DANA INFORMACJA
ŻYDZI ZABILI JEZUSA ROBI Z NARODEM ŻYDOWSKIM


W ROZMOWACH BY SPROSTOWALI INFORMACJĘ
ŚWIADOMIE TEGO NIE CHCĄ ZROBIĆ CZYLI
SKŁADAJĄ WYSOKO RĘCE DO BOGA JAK BARANKI
A JEDNOCZEŚNIE ICH DZIAŁALNOŚĆ TO

KUPA TRUPÓW W NARODZIE ŻYDOWSKIM


GOJE ZYSKUJĄ WYPRACOWANE ŻYDOWSKIE PIENIĄDZE I JEDNOCZEŚNIE WYMORDOWYWUJĄ ŻYDOWSKIE RODZINY
PROBLEM NIE JEST DUŻY TYLKO POTĘŻNY PONIEWAŻ UKRYWA SIĘ W TZW. POJĘCIU NIE AŻ TAK WAŻNYMFABRYKA PRODUKUJĄCA ANTYSEMITYZM PRACUJE NA WYSOKICH OBROTACH
GDYBY PRODUKOWANO TOWAR TO WYJĄTKOWO WYDAJNA FABRYKA


          ULICE JEROZOLIMY


DWIE PODSTAWOWE PRZYCZYNY ANTYSEMITYZMU ŚWIATOWEGO

R E L I G I J N A   I   E K O N O M I C Z N AORGANIZACJA  Z  PIRAMIDALNYM  OKIEM  W  LOGOR   E   L   I   G   I   A

PIERWSZA PODSTAWOWA PRZYCZYNA ANTYSEMITYZMU ŚWIATOWEGO

                                       


PIERWSZA PODSTAWOWA PRZYCZYNA ANTYSEMITYZMU ŚWIATOWEGO

R   E   L   I   G   I   A

I S T N A   F A B R Y K A

G Ł O S Z E N I E   Ż E

Ż   Y   D   Z   I       Z   A   B   I   L   I       J   E   Z   U   S   A

A OD KIEDY BOGA MOŻNA ZABIĆG O J E   K O C H A J Ą   J E Z U S A

ŻYCIE GOJA CZĘSTO NIE JEST USŁANE RÓŻAMI

SŁYSZY INFORMACJE


Ż Y D Z I   Z A B I L I   J E Z U S A

I   Z   N A W E T   D O B R E G O   G O J A   Z   A U T O M A T U

P O W S T A J E   A N T Y S E M I T A

PRZYKRO MI ALE TAK TO DZIAŁAU  C  Z  E  S  T  N  I  C  Z  E  N  I  E     Ż  Y  D  Ó  W     W     W  O  L  I     B  O  G  A

K  O  S  Z  T  O  W  A  Ł  O     I  C  H     N  I  E  W  I  A  R  Y  G  O  D  N  I  E     D  U  Ż  O


P  O  D  O  B  N  O

W S Z Y S T K O   S I Ę   D Z I E J E   Z   W O L I   B O G A

ŻYDZI SĄ OFIARAMI HISTORII Z JEZUSEM I WYNAGRODZENIE MĘK ŻYDÓW STANIE SIĘ TERAZ FAKTEM

UCZESTNICZENIE ŻYDÓW W WOLI BOGA KOSZTOWAŁO ICH NIEWIARYGODNIE DUŻO

WIĘC JAKIM PRAWEM I JAKĄ LOGIKĄ OSKARŻENIE PADŁO NA ŻYDÓW CHYBA ŻE GOJE UWAŻAJĄ ŻE JEZUS NIE BYŁ BOGIEMO     Ś     W     I     E     C     E     N     I     E


C H C Ą   P R A W D Y

G O J E

T O   J Ą   D O S T A N Ą
ORGANIZACJA  Z  PIRAMIDALNYM  OKIEM  W  LOGO


DRUGA GŁÓWNA PRZYCZYNA ANTYSEMITYZMU ŚWIATOWEGO


P  R  Z  Y  C  Z  Y  N  A       E  K  O  N  O  M  I  C  Z  N  A


                                       N   A   J   W   I   Ę   K   S   Z   Y   M


J   E   S   T      L   U   D   Z   K   O   Ś   Ć


N A J W I Ę K S Z E   S T R A T Y   D Z I E N N E   M O G Ą   P R Z Y N O S I Ć

L U B

N A J W I Ę K S Z E   Z Y S K I   D Z I E N N E   M O G Ą   P R Z Y N O S I ĆG O J E   Ż Y J Ą   W   Z A K R Z Y W I O N Y M   Ś W I E C I E   E K O N O M I C Z N Y M


T   E       D   N   I       S   I   Ę       K   U   M   U   L   U   J   Ą

B Ł Ę D N E G O   M Y Ś L E N I A   E K O N O M I C Z N E G O   L U D Z K O Ś C I

N A S T Ę P N I E   C Y K L I C Z N I E


D  O  C  H  O  D  Z  I     D  O     P  R  Z  E  S  I  L  E  N  I  A     F  I  N  A  N  S  O  W  E  G  O

I   K T O   J E S T   W I N I E N

Z N O W U   M I T Y C Z N Y   Ż Y D   B A N K I E R


T   E   O   R   E   T   Y   C   Z   N   Y       P   R   Z   Y   K   Ł   A   D

2 000 000 000 ( 2 MILIARDY ) LUDZI WSTAJE CODZIENNIE RANO

SWOIM POSTEPOWANIE W CIAGU DNIA NIECH TYLKO KAŻDY PRZYNIESIE 4 EURO STRAT

TO ŚWIAT TARCI 8 000 000 000 ( 8 MILIARDÓW ) EURO DZIENNIE

T  U       J  E  S  T       P  R  O  B  L  E  M

WIĘC WYCHOWANIE W ŻYDOSTWIE TO NIE JEST TYLKO NASZA SPRAWAN I E   M A   C U D Ó W

1     I     2

PÓKI MY Z KORZENIAMI NIE WYRWIEMY PRECYZYJNIE CZYNNIKÓW 1 I 2


Ż  Y  D  Z  I    N  I  G  D  Z  I  E    N I E    B Ę D Ą    S I Ę    C Z U L I    B E Z P I E C Z N I E

W     E  U  R  O  P  I  E     I     N  A     K  O  N  T  Y  N  E  N  T  A  C  HT O   J E S T   Z J A W I S K O   Ś W I A T O W E
ORGANIZACJA  Z  PIRAMIDALNYM  OKIEM  W  LOGOZ J A W I S K A   1   I   2   D O   C A Ł K O W I T E G O   U N I C E S T W I E N I A

MECHANIZM 1 I 2 ANTYSEMICKI BĘDZIE DZIAŁAŁ TYLE ILE MY NA TO POZWOLIMY

     

W    Z    Y    W    A    M    Y


W   Z   Y   W   A   M   Y      W   A   T   Y   K   A   N

W   Z   Y   W   A   M   Y      W   A   T   Y   K   A   N

W   Z   Y   W   A   M   Y      W   A   T   Y   K   A   N
DO PRZEDSĄDOWEGO SPROSTOWANIA INFORMACJI O ŚMIERCI JEZUSA

          ULICE JEROZOLIMY


J E Z U S   J E S T   B O G I E M

A SKORO JEST ŻYDZI SĄ OFIARAMI PLANÓW BOGA TU NA ZIEMI
I NIE MOGĄ BYĆ WINIENI ZA ŚMIERĆ JEZUSA

ODSYŁAM DO DEFINICJI CZYM JEST BOSKOŚĆ


JEŻELI NIE ZOSTANIE INFORMACJA SPROSTOWANA ZGŁASZAMY SPRAWĘ I NAGŁAŚNIAMY
ZMASOWANYM PRZEKAZEM MEDIALNYM BY PORUSZYĆ NA FORUM PUBLICZNYM
DO ROZWAŻENIA PRZED TRYBUNAŁEM SPRAWIEDLIWOŚCI EUROPY AŻ DO SKUTKU
TYM RAZEM NIE USTAPIMY O KROK

ORGANIZACJA  Z  PIRAMIDALNYM  OKIEM  W  LOGO

PAN FRYŚ MIROSŁAW ORAZ ORGANIZACJA Z PIRAMIDALNYM OKIEM W LOGO
SKŁADA POZEW PRZECIWKO WATYKANOWI ZA GŁOSZENIE NIEPEŁNEJ INFORMACJI
O ŚMIERCI JEZUSA KTÓRA SZKODZI I MORDUJE NARÓD ŻYDOWSKI

W KONSEKWENCJI URUCHAMIA OLBRZYMIĄ PRODUKCJĘ ANTYSEMITYZMU CO Z KOLEI
PROWADZI CYKLICZNIE DO OKRADANIA I MORDOWANIA ŻYDÓW W RÓŻNYCH PAŃSTWACH

SIEDZIBA EUROPEJSKIEGO TRYBUNAŁU SPRAWIEDLIWOŚCI W LUKSEMBURGU


TO WSZYSTKO POWSTAJE Z BIEDYSKRAJNE UBÓSTWO SPADŁO W ROKU 2015 PONIŻEJ BEZPRECEDENSOWEGO POZIOMU
PONIŻEJ 10 % LUDNOŚCI ŚWIATA - WYNIKA Z RAPORTU BANKU ŚWIATOWEGO

WEDŁUG BANKU ŚWIATOWEGO PONIŻEJ POZIOMU UBÓSTWA A WIĘC ZA 1,25 - 1,90 $ DZIENNIE
ŻYJE 702 MILIONY LUDZI CZYLI 9,6 % LUDNOŚCI ŚWIATA


MDLEJĄCY Z GŁODU NIE SĄ ZAGROŻENIEM
PONIEWAŻ SĄ OSOWIALI OTUMANIENI

BADA SIĘ BŁĘDNĄ GRUPĘ SPOŁECZNĄ

ZAGROŻENIEM JEST POZIOM POWYŻEJ 10 % AŻ DO 75 %
NAJBARDZIEJ SFRUSTROWANI AGRESYWNI AKTYWNI LUDZIE


N  I  E  C  H       I  Z  R  A  E  L       S  I  Ę       D  O  W  I  E

N  I  E  C  H       I  Z  R  A  E  L       S  I  Ę       D  O  W  I  E

N  I  E  C  H       I  Z  R  A  E  L       S  I  Ę       D  O  W  I  E


ROK 2015
CO WYPRAWIA SIĘ Z ŻYDAMI W EUROPIE
CO WYPRAWIA SIĘ Z PREZYDENTEM IZRAELA
CO WYPRAWIA SIĘ Z PREMIEREM IZRAELA
NIKT ZA TO NIE ZOSTAŁ UKARANY


T   Y   M       R   A   Z   E   M       U   P   R   Z   E   D   Z   I   M   Y       F   A   K   T   Y


Z  J  A  W  I  S  K  O      N  I  E      Ś  P  I


ODNOTOWANO W CAŁEJ EUROPIE WZROST ANTYZSEMITYZMU NIE WIADOMO Z JAKIEGO POWODU


       

D   O   Ś   Ć      T   E   G   O      O      J   E   D   E   N      R   A   Z      Z   A      D   U   Ż   O

W   Ę   G   R   Y       E   R   P   A   T   A   K       L   I   P   I   E   C       2   0   1   5

BURMISTRZ ERPATAKU ODPRAWIŁ LATEM SĄD NA KUKŁACH PRZEDSTAWIAJĄCYCH PRZYWÓDCÓW IZRAELA
BENIAMINA NETANJAHU   I   SZYMONA PERESA
ODCZYTAŁ WYROK ZA DOMNIEMANE ZBRODNIE I KUKŁY ZAWISŁY NA SZUBIENICACH

       

NA WSZELKI WYPADEK POPULISTYCZNA PARTIA JOBBIK NA WĘGRZECH ŻĄDAŁA SPISU WĘGIERSKICH ŻYDÓW PODKREŚLAM NA WSZELKI WYPADEK. BIEDA TO WCALE NIE JEST SPRAWA TYLKO BIEDAKÓW. ZOSTAWIENI SAMI SOBIE TWORZĄ POPULISTYCZNE PARTIE I OBWINIAJĄ TYCH KTÓRZY W ŻYCIU FUNKCJONUJĄ PŁYNNIE I LOGICZNIE CZYLI ŻYDÓW. WYCHOWANIE W ŻYDOSTWIE I EDUKACJA WARSTW SPOŁECZNYCH POZOSTAWIONYCH SAMYM SOBIE CELEM RZĄDU ŚWIATOWEGO W JEROZOLIMIE A ZAZNAJOMIAJĄC SIĘ Z SZEKLĄ SYMBOLEM ŻYDOSTWA BEDĄ PRZESIĄKAĆ POZYTYWNYM ASPEKTEM ŻYDOSTWA


Z   N I E M O C Y   J E D N O S T K I   Z A W S Z E   P O W S T A J E   A G R E S J A

NIEPRZYSTOSOWANYCH SPOŁECZNIE NIE WYEDUKOWANYCH RZĄD ŚWIATOWY ZARZĄDZI DOKSZTAŁCANIE JAK BYĆ

FUNKCJONALNĄ JEDNOSTKĄ A NIE ŻEBRAKIEM I NIEUDACZNIKIEM CZYLI JAK BYĆ ŻYDEM I MYŚLEĆ PO ŻYDOWSKUNA WĘGRZECH W ROKU 2015 POWSTAŁ PROJEKT SPISAĆ WĘGIERSKICH ŻYDÓW

NA WSZELKI WYPADEK

NA WSZELKI WYPADEK

NA WSZELKI WYPADEK


     

     

     

     


5 0   0 0 0   0 0 0   Ż Y D Ó W   D Z I Ś   B Y   Ż Y Ł O

R O Z L I C Z E N I E   Z A   S A M Ą   T Y L K O   I I   W O J N Ę   Ś W I A T O W Ą

D Z I Ś   Ż Y L I   B Y   I C H   W N U K I   T W O R Z Y L I   B Y   P A Ń S T W O   I Z R A E L


   

5 0   0 0 0   0 0 0   Ż Y D Ó W   D Z I Ś   B Y   Ż Y Ł O

R O Z L I C Z E N I E   Z A   S A M Ą   T Y L K O   I I   W O J N Ę   Ś W I A T O W Ą

D Z I Ś   Ż Y L I   B Y   I C H   W N U K I   T W O R Z Y L I   B Y   P A Ń S T W O   I Z R A E L
   

5 0   0 0 0   0 0 0   Ż Y D Ó W   D Z I Ś   B Y   Ż Y Ł O

R O Z L I C Z E N I E   Z A   S A M Ą   T Y L K O   I I   W O J N Ę   Ś W I A T O W Ą

D Z I Ś   Ż Y L I   B Y   I C H   W N U K I   T W O R Z Y L I   B Y   P A Ń S T W O   I Z R A E LW   Ę   G   R   Y       E   R   P   A   T   A   K       L   I   P   I   E   C       2   0   1   5

BURMISTRZ ERPATAKU ODPRAWIŁ LATEM SĄD NA KUKŁACH PRZEDSTAWIAJĄCYCH PRZYWÓDCÓW IZRAELA
BENIAMINA NETANJAHU   I   SZYMONA PERESA
ODCZYTAŁ WYROK ZA DOMNIEMANE ZBRODNIE I KUKŁY ZAWISŁY NA SZUBIENICACH

       

   

5 0   0 0 0   0 0 0   Ż Y D Ó W   D Z I Ś   B Y   Ż Y Ł O

R O Z L I C Z E N I E   Z A   S A M Ą   T Y L K O   I I   W O J N Ę   Ś W I A T O W Ą

D Z I Ś   Ż Y L I   B Y   I C H   W N U K I   T W O R Z Y L I   B Y   P A Ń S T W O   I Z R A E L


7   0      L   A   T      T   E   M   U      D   Z   I   Ś      C   Z   Y      W   I   E   K   I      T   E   M   U

P   O   D   K   R   E   Ś   L   A   M      T   O      T   E   N      S   A   M      D   E   M   O   N


PRÓBOWALIŚMY NIE DA SIĘ ŻYĆ DALEJ Z TAKIM POKRZYWDZENIEM NARODU ŻYDOWSKIEGO

BY TO NIE POSZŁO NA MARNE WPROWADZIMY W ŻYCIEB   E   Z   W   Z   G   L   Ę   D   N   Y     K   O   N   I   E   C

B E Z C Z E S Z C Z E N I A   I   O K R A D A N I A   Ż Y D Ó W


B U D U J E M Y   Ż Y D O W S K I   Ś W I A T

J   E   R   O   Z   O   L   I   M   A     S   T   O   L   I   C   Ą

</